Byla 2-7618-374/2018
Dėl avansinės įmokos ir sutartinių netesybų pagal preliminariąją sutartį priteisimo, priėmimo klausimą

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Gustienė,

2rašytinio proceso tvarka sprendė ieškovės R. Ž. ieškinio atsakovei R. S. dėl avansinės įmokos ir sutartinių netesybų pagal preliminariąją sutartį priteisimo, priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės R. S. 1500 eur dydžio avansinę įmoką, 2000 eur netesybas (baudos forma), 5 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškimą atsisakytina priimti ( LR CPK 29 str.).

6Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 29 straipsniu, fiziniam asmeniui pareiškimas (ieškinys) teismui pareiškiamas pagal jo gyvenamąją vietą. Gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai yra suformuluoti CK 2.12-2.17 str. Pagal 2.16 str. 1 d., fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma vieta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. Jeigu asmuo faktiškai gyvena keliose vietose, tai vieta, su kuria jis yra labiausiai susijęs (kur yra asmens turtas ar didžioji turto dalis, jo darbo vieta arba kur jis gyvena ilgiausiai), pripažintina jo pagrindine gyvenamąja vieta. Tuo atveju, kai asmuo gyvena keliose vietose būtina atsižvelgti į viešųjų registrų duomenis, tai yra, kur asmuo deklaravo savo gyvenamąją vietą (duomenys iš gyventojų registro departamento). Tokiu atveju preziumuojama, kad asmens gyvenamoji vieta nustatoma pagal gyventojų registre nurodytą adresą. Šiuo atveju, ieškovė kaip jai žinomą paskutinį atsakovės gyvenamosios vietos adresą nurodo Airijoje. Teismo iniciatyva gautais informacinės sistemos ,,Liteko“ išrašo apie asmenį duomenimis iš Registrų Centro Gyventojų registro departamento nustatyta, jog atsakovė deklaravo išvykimą į Airiją. Todėl, esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms ir nesant tinkamai tvirtinančių įrodymų, jog atsakovės faktinė ar paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams priskirtoje veiklos teritorijoje, nėra galimybės spręsti, jog ieškovės pateiktas pareiškimas yra teismingas Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams. Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių jog šalys rašytiniu susitarimu būtų pakeitę teritorinį teismingumą ir kilę ginčai tarp šalių turėtų būti spręstini Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė deklaravusi išvykimą į užsienio valstybę, ši aplinkybė ieškovei buvo žinoma ir pasirašant preliminariąją sutartį, kurioje atsakovė nurodo, kad gyvena Airijoje, ieškovei išaiškintina, jog civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Tarptautinį civilinį procesą reglamentuoja nacionalinė teisė, dvišalės ir daugiašalės valstybių sutartys. Tarptautinio civilinio proceso šaltinis, sprendžiant civilinių bylų teismingumo Europos Bendrijos teismams klausimus, yra 2012 m. gruodžio 12 d. E. P. ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 („Briuselis I“) redakcija). Reglamente įtvirtintas bendras siekis, kad Europos Sąjungos valstybių teismų jurisdikciją reglamentuotų privalomas ir tiesiogiai taikomas Bendrijos teisinis dokumentas. Reglamento 4 straipsnis nustato, kad pagal šį Reglamentą asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra valstybėje narėje, ieškiniai turi būti pareiškiami tos valstybės narės teismuose, neatsižvelgiant į šių asmenų pilietybę; asmenims, kurie nėra valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta, piliečiai, taikomos tos valstybės narės piliečiams taikomos jurisdikcijos taisyklės. Pagal Reglamento 5 straipsnio 1 dalį asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra valstybėje narėje, kitos valstybės narės teismuose ieškiniai gali būti pareiškiami tik taikant šio skyriaus 2–7 skirsniuose nustatytas taisykles.

8Nagrinėjamu atveju, kaip aukščiau minėta, ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovės R. S. gyvenamoji vieta yra Airijoje. Ieškovė nenurodė jokių priežasčių, dėl kurių reikėtų taikyti specialias jurisdikcijos taisykles, todėl vadovaudamasi 2012 m. gruodžio 12 d. E. P. ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 („Briuselis I“) redakcija) 2-4 straipsniais ieškovė su ieškiniu atsakovei, kurios nuolatinė gyvenamoji vieta yra Airijoje, turėtų kreiptis į šios valstybės teismą.

9Išdėstytų aplinkybių pagrindu pareiškimą atsisakytina priimti kaip neteismingą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams (CPK 29 str., 137 str. 2 d. 2 p.).

10Išaiškintina ieškovei, kad atsakovės gyvenamajai vietai esant užsienio valstybėje – Airijoje, ieškovė turėtų kreiptis į šios valstybės teismą.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 29, 137, 290-291 straipsniais,

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovės R. Ž. ieškinį atsakovei R. S. dėl avansinės įmokos ir sutartinių netesybų pagal preliminariąją sutartį priteisimo kaip neteismingą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

13Nutarties kopiją patvirtintą kopiją siųsti ieškovei, advokato padėjėjai A. S..

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Ryšiai