Byla 2-500-877/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 1680 Lt skolos pagal 2009-01-23 paskolos sutartį, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad ieškovas UAB „SMScredit.lt“ ir atsakovas A. B. 2009-01-23 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt 30 dienų terminui. Komisinis paskolos sutarties mokestis – 100 Lt. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-02-22. Atsakovas paskolos sutartyje numatytos prievolės laiku grąžinti paskolą nevykdė, todėl, vadovaujantis Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktu, nuo 2009-02-23 už kiekvieną prievolės nevykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 proc. dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai, iš viso 1080 Lt (180 dienų).

3Atsakovui A. B. procesiniai dokumentai įteikti 2011-12-08 CPK 130 str. nustatyta tvarka - viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (21 b.l.), jame išaiškinant atsakovo teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį ( - ) str., 111 str. reikalavimus, bei informuojant atsakovą apie 2012 m. sausio 10 d., 16 val., Kauno miesto apylinkės teisme įvyksiantį bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepareiškė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepareiškus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų, esančių civilinėje byloje Nr. L2-10667-435/2011 – Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų (5-7 b.l.), 2009-01-23 PVM sąskaitos – faktūros (9 b.l.), 2009-01-23 mokėjimo nurodymo Nr. 1188 (10 b.l.) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 600 Lt skolos, kurią sudaro 500 Lt negrąžintos paskolos ir 100 Lt komisinio mokesčio, susidariusios dėl įsipareigojimų pagal 2009-01-23 paskolos sutartį nevykdymo, priteistina iš atsakovo ieškovui (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str., 6.870 str., 6.873 str.).

6Atsakovas neįvykdė paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas.

7Pagal CK 6.71 str. 1 d. netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008, ir kt.).

8Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovas pažeidė sutartinę prievolę grąžinti paskolą pagal sutartį, prašė teismo priteisti sutartyje sulygtas netesybas. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas nevykdė prievolių pagal paskolos sutartį. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai šalys sutartyje susitaria dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

9Teismas nustatė, kad remiantis tarp šalių 2009-01-23 sudarytos paskolos sutarties Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punkte (civilinė byla Nr. L2-10667-435/2011, 5-7 b.l.) atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti 1 (vieno) procento dydžio netesybas už kiekvieną praleisto termino dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1080 Lt delspinigių, kurių paskaičiavimas pateiktas paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (civilinė byla Nr. L2-10667-435/2011, 12 b.l.).

10Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, teismas sprendžia, kad būtų teisinga ir protinga delspinigius sumažinti iki 0,1 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, iš viso už 180 dienų. Esant šioms aplinkybėms, šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 108 Lt, likusioje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-10-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 21 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

13Iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei – 9,10 Lt yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, ji iš atsakovo valstybei nepriteistina ir neišieškotina (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „SMScredit.lt“, buveinė Jonavos g. 254A, Kaune, juridinio asmens kodas 301881644, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), 600 Lt (šešis šimtus litų) skolos, 108 Lt (vieną šimtą aštuonis litus) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (708 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-10-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 21 Lt (dvidešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai