Byla 2-4212-599/2012
Dėl įsiskolinimo ieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant G. V. dalyvaujant ieškovo atstovei Ievai Valūnienei

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bigbank AS, veikiančio per Bigbank AS filialą, ieškinį atsakovui V. V. dėl įsiskolinimo ieškojimo,

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2008-07-23 d. su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0801971/15pa, kurios pagrindu suteikė atsakovui 5000,00 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo minėtą kreditą grąžinti iki 2013-08-16 dienos (imtinai) bei mokėti sutartimi numatytas 27,14 % metines palūkanas, be to, 2009-11-11 d. šalys pasirašė ir Susitarimą Nr. 1, kuriuo atsakovui suteikto kredito suma buvo padidinta iki 5864,42 Lt sumos ir atsakovas minėtą kreditą įsipareigojo grąžinti iki 2014-11-17 dienos (imtinai), mokėdamas 28,18 % metines palūkanas. Ieškovas nurodė, jog atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl ieškovas raštu ne kartą ragino atsakovą tinkamai vykdyti sutarties sąlygas, tačiau atsakovui ir toliau piktybiškai vengiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, 2011-03-24 d. pranešimu ieškovas vienašališkai nutraukė Kredito sutartį su atsakovu. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 5864,42 Lt negrąžintą kreditą, 2979,96 Lt nesumokėtų sutartinių metinių palūkanų, 100,00 Lt sutarties sudarymo mokestį, 1275,44 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2012-02-02 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-4, 66-70). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 103).

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškininiais reikalavimais sutiko tik iš dalies ir nurodė, jog dėl jo nesugebėjimo vykdyti prievoles pagal sudarytas Kreditavimo sutartis ir dėl susidariusių nuostolių buvo ir ieškovo kaltės, be to, ieškovas verčiasi paskolų suteikimu, prisiimdamas su tuo susijusią riziką, o veikla, vykdoma prisiimant su ja susijusią riziką, įpareigoja verslo subjektą būti ypatingai atidžiu ir rūpestingu, o esant nesėkmei ar nuostoliams tai reiškia, kad verslo subjektui tenka nepasisekimo, nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo našta, todėl ypač atidžiai ir rūpestingai veikdamas bei griežtai vykdydamas sudarytų Kreditavimo sutarčių sąlygas ir to paties reikalaudamas iš kredito gavėjo, ieškovas nebūtų padidinęs paskolos sumos ir pratęsęs grąžinimo termino, o atsakovui nevykdant savo skolinių įsipareigojimų, būtų nutraukęs minėtą sutartį. Atsakovas nurodė, jog jis padarė esminį sutarties pažeidimą, negrąžindamas kredito, tačiau ieškovas taip pat padarė esminį sutarties pažeidimą, nepasinaudodamas teise nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti skolą, kai paaiškėjo aplinkybės, leidžiančios manyti, kad atsakovas nevykdys sutartinių įsipareigojimų. Atsakovas prašė teismo ieškinį tenkinti tik iš dalies, t. y. atmesti ieškovo ieškininius reikalavimus dėl 2979,96 Lt palūkanų, 1275,44 Lt delspinigių bei 100,00 Lt sutarties sudarymo mokesčio (b.l. 58-61, 95-96). Į teismo posėdį atsakovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovui yra pranešta LR CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, prašymo atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą atsakovas nepateikė, todėl ši civilinė byla yra nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (b.l. 100, 103).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2008-07-23 d. šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0801971/15pa, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 5000,00 Lt dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti šį kreditą ieškovui sutartyje nustatyta tvarka bei mokėti 27,14 % metinių palūkanų, be to, šalys taip pat susitarė, jog ieškovas iš kredito sumos išskaičiuoja 70,00 Lt sutarties sudarymo mokestį į atsakovo sumą pervesta tik 4930,00 Lt suma (b.l. 24-29). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-11-11 d. šalys pasirašė Susitarimą Nr. 1 dėl kredito sumos padidinimo, kuriuo ieškovas suteikė atsakovui papildomą 650,81 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo jį grąžinti susitarime nustatyta tvarka bei mokėti 28,18 % metinių palūkanų, be to, šalys taip pat susitarė, jog ieškovas iš papildomo kredito padengia 546,98 Lt palūkanas, 3,83 Lt delspinigių, 100,00 Lt sutarties sudarymo mokestį, todėl atsakovui jokia pinigų suma nebuvo išmokėta (b.l. 30-36). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog ieškovas ne kartą raštu kreipėsi į atsakovą, reikalaudamas tinkamai vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (b.l. 37-48). Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad 2011-03-24 d. ieškovas Pranešimu Nr. 1-250399-11 informavo atsakovą apie 2008-07-23 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. 0801971/15pa nutraukimą (b.l. 49). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog atsakovui savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdžius ieškovo atžvilgiu, ieškovas paskaičiavo atsakovo įsiskolinimą sekančiai : 5864,42 Lt negrąžintas kreditas, 2979,96 Lt nesumokėtos sutartinės palūkanos, 100,00 Lt sutarties sudarymo mokestis bei 1275,44 Lt delspinigiai (b.l. 50-51). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-103).

8Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

9Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

10Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

11Ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo 5864,42 Lt negrąžintą kreditą ir atsakovas šią ieškinio dalį pilnai pripažino, todėl ieškovui iš atsakovo išieškotinas 5864,42 Lt negrąžintas kreditas (LR CPK 187 str.). Atsakovas ginčija 2979,96 Lt nesumokėtų sutartinių metinių palūkanų, tačiau darytina išvada, jog abi sutarties šalys privalo elgtis sąžiningai, bendradarbiauti bei kooperuotis, kad abi šalys patirtų kuo mažiau nuostolių dėl susidariusių teisinių santykių, nes kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas dar 2008-07-23 d. gavo iš ieškovo 5000,00 Lt kreditą, kurio iki Vartojimo kredito sutarties nutraukimo dienos, t. y. iki 2011-03-24 dienos (imtinai), negrąžino ir naudojosi ieškovo suteiktomis piniginėmis lėšomis, todėl atsakovui šiuo atveju kyla sutartinė pareiga mokėti ieškovui sutartyje numatytas metines palūkanas, be to ši sutarties sąlyga yra šalių nenuginčyta ir galiojanti (LR CK 6.873 str. – 6.874 str.).

12LR CK 6.71 str. 1 d. nuostatose yra nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai, o sutinkamai su LR CK 6.72 str. nuostatomis, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš Vartojimo kredito sutarties 6.1 p. nuostatų matyti, kad kredito gavėjui vėluojant sumokėti sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui kainoraštyje numatytus delspinigius, kurių dydis sutarties sudarymo metu buvo 0,5% dydžio (b.l. 24-36). Iš ieškovo į bylą pateiktų paskaičiavimų nustatyta, jog atsakovui yra paskaičiuoti 1275,44 Lt dydžio delspinigiai, t. y. sutartyje numatytas delspinigių dydis sumažintas iki 0,1195 % (b.l. 51, 66-70).

13Pažymėtina tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (t. y. ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (t. y. atsakovo) sąskaita (LAT 2003-11-05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 m. ; LAT 2006-11-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 m. ; LAT 2005-06-6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 m.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 m. konstatavo, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (LAT 2006-11-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 m. ir LAT 2005-06-06 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 m.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Vartojimo kredito sutartį su ieškovu sudarė pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, be to, įvertinant ir tai, jog už laiku negrąžintą kreditą ieškovas paskaičiavo atsakovui metines palūkanas, kaip tai numatyta įstatyme, ieškovo prašomi priteisti 0,1195 % didžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl šios netesybos yra laikytinos baudinėmis (LR CK 1.5 straipsnis). Be to, LR CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. 3 d. nuostatose yra numatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, tai teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas, atsižvelgiant į konkrečios civilinės bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes, t. y. į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma bei kitus kriterijus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 m.). Tokiu būdu, LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatos suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės, todėl esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog 0,1195 % dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga atsakovo atžvilgiu, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. nuostatomis bei LR CK 1.5 str. nuostatose įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas (t. y. delspinigius) iki 0,02 % dydžio, todėl ieškovui iš atsakovo išieškotina delspinigių suma mažinama iki 212,94 Lt, o ieškovo ieškiniai reikalavimai likusioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. - 179 str.).

14Taip pat teismas laiko nepagrįstu ir ieškovo reikalavimą išieškoti iš atsakovo 100,00 Lt sutarties sudarymo mokestį, kadangi iš teismui pateikto 2009-11-11 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. 0801971/15pa bei Susitarimo Nr. 1 sąlygų nustatyta, kad ieškovas iš atsakovui suteikto papildomo kredito padengė savo kreditorinius reikalavimus, iš kurių 3,83 Lt delspinigių, 546,98 Lt palūkanų, 100,00 Lt sutarties sudarymo mokestį, todėl darytina išvada, kad atsakovas sutarties sudarymo mokestį ieškovui jau yra sumokėjęs ir šis ieškovo ieškininis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str. – 179 str.).

15Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 5864,42 Lt kreditas, 2979,96 Lt palūkanos, 212,94 Lt delspinigiai bei 5 % metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2012-02-02 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str.- 179 str.).

16Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 272,00 Lt žyminis mokestis (patenkintų reikalavimų suma 9057,32 Ltx3%) (b.l. 1).

17Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti dalinai.

19Išieškoti iš atsakovo V. V., a/k ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Bigbank AS, veikiančio per Bigbank AS filialą, į/k 301048563, buveinė Jogailos g. 4, Vilniuje, naudai 9057,32 Lt įsiskolinimą, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2012-02-02 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 272,00 Lt žyminį mokestį.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bigbank... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2008-07-23 d. su atsakovu... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 8. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 9. Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę... 10. Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos... 11. Ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo 5864,42 Lt negrąžintą kreditą ir... 12. LR CK 6.71 str. 1 d. nuostatose yra nustatyta, kad netesybos – tai... 13. Pažymėtina tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 14. Taip pat teismas laiko nepagrįstu ir ieškovo reikalavimą išieškoti iš... 15. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas... 16. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas... 17. Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas... 18. ieškinį tenkinti dalinai.... 19. Išieškoti iš atsakovo V. V., a/k ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Bigbank AS,... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...