Byla 2-3361-728/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė, sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui, dalyvaujant ieškovei V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovui UAB „Kamvila“ dėl darbo užmokesčio ir kitų priklausančių išmokų priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovė V. B. pateikė teismui ieškinį dėl 1962,70 Lt darbo užmokesčio, 315,25 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, po 1040,33 Lt per mėnesį vidutinio darbo užmokesčio (toliau VDU) už uždelsimo laiką (nuo atleidimo dienos iki sprendimo įvykdymo dienos) bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „Kamvila“. Ieškovė nurodė, kad minėtoje bendrovėje dirbo nuo 2009-09-23 iki 2009-11-23. Ieškovės kaip administratorės darbo funkcijas sudarė Viršuliškių g. 83 esančio grožio salono (ieškovės darbo vieta) vidinės tvarkos palaikymas, prekių apskaita, priėmimas, sąskaitų faktūrų pasirašymas, kasos žurnalo pildymas, klientų priėmimas. Atsakovas pagal darbo sutartį įsipareigojo mokėti ieškovei darbo užmokestį, kuris apskaičiuojamas pagal išdirbtas darbo valandas, mokant 4,85 Lt už kiekvieną dirbtą valandą, neatskaičius mokesčių. Nors dirbti pas atsakovą ieškovė turėjo pagal sudarytą darbo grafiką, su darbo grafiku supažindinta nebuvo, o dirbti turėdavo po 13 valandų per dieną. Realiai pas atsakovą dirbo 17 darbo dienų nuo 2009-09-23 iki 2009 m. spalio mėn. pabaigos ir 16 darbo dienų 2009 m. lapkričio mėn., viso 33 darbo dienas po 13 valandų per dieną, t.y. 429 valandas. Ieškovė nurodė, kad šiuos faktus gali paliudyti kartu su ja dirbusios darbuotojos A. M., I. M., S. M., L. P., ir R. Z., taip pat įrašai UAB “KAMVILA'" kasos žurnale, kur nurodytos datos ir ieškovės realiai dirbtas darbo laikas. Kadangi atsakovas nemokėjo ieškovei darbo užmokesčio (už visą laikotarpį sumokėjo tik 117,95 Lt) ieškovė prašė ją atleisti iš darbo. Atleidimo dieną atsakovas su ieškove ne tik pilnai neatsiskaitė, tačiau iš ieškovės ėmė dar reikalauti sumokėti neva susidariusią 900 Lt skolą už jos mokymus, nors, ieškovės teigimu, ji jokių mokymo kursų nėra išklausius, jokio patvirtinančio dokumento apie mokymą nėra gavus. Atsakovas, vengdamas atsiskaityti su ieškove, bando ją įbauginti neteisėtais skolos reikalavimais. Dublike ieškovė pažymėjo, kad atsakovas su atsiliepimu į ieškinį nepateikė teismui ieškovės darbo grafiko, darbo apskaitos žiniaraščių, kuriuos privalėjo vesti pagal įstatymus, nėra aišku pagal kokius kriterijus suskaičiavo ieškovės darbo užmokestį, atsakovo pateikta pažyma apie VDU neatitinka tikrovės, nes nėra apskaitytas tikrasis ieškovės darbo laikas (b.l.28-30). Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė savo ieškininius reikalavimus palaikė (b.l.44,78).

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškovės ieškininiais reikalavimais nesutiko, prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą, į teismo posėdžius neatvykdavo, tripliko nepateikė (b.l.18-19,44,78). Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad V. B. buvo priskaičiuotas darbo užmokestis už faktiškai dirbtą laiką - 2009 m. spalio mėn. 48,50 Lt, atskaičius mokesčius buvo išmokėta 44,13 Lt, 2009 m. lapkričio mėn. kartu su kompensacija už nepanaudotas atostogas priskaičiuota 69,45 Lt, atskaičius mokesčius išmokėta 63,20 Lt. Viso už laikotarpį nuo 2009-09-23 iki 2009-11-23 117,95 Lt, atskaičius mokesčius išmokėta 107,33 Lt, todėl, atsakovo teigimu, V. B. buvo išmokėtas visas darbo sutartyje numatytas ir priklausantis darbo užmokestis ir visa kompensacija už nepanaudotas atostogas. Šioje bendrovėje nėra ir nebuvo pildomas toks dokumentas kaip kasos žurnalas, kurį savo ieškinyje nurodo ieškovė, kadangi jokiuose norminiuose aktuose nėra reikalavimo įmonėje pildyti tokio dokumento.

4Atsakovui apie paskutinį vykusį teismo posėdį yra pranešta LR CPK 130 str. nustatyta tvarka (per spaudą), tačiau atsakovas į parengiamąjį teismo neatvyko, neatvykimo priežastys nėra žinomos, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių (b.l.75-78), todėl byloje atsiranda CPK 285 straipsnio 1 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2d.).

7Remiantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovė V. B. laikotarpiu nuo 2009-09-23 iki 2009-11-23 pagal sudarytą neterminuotą darbo sutartį dirbo UAB „Kamvila“ administratore (b.l.4,20). Ieškovė atleista iš darbo pagal LR DK 127 str. 1d. pagrindu darbuotojo pareiškimu (b.l.21).

8Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną ir išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, taip pat nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį (DK 141 str. 1-2d.). Šalys darbo sutartyje sutarė, kad ieškovei bus mokamas darbo užmokestis, kuris apskaičiuojamas pagal išdirbtas darbo valandas, mokant 4,85 Lt už kiekvieną dirbtą valandą, neatskaičius mokesčių (Sutarties 3p.).

9LR DK numato, kad kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdienio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo tvarkos taisykles, darbo grafikus tvirtina administracija (DK 147 str. 1d.). Darbuotojų dirbtas laikas žymimas Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose (DK 147 str. 6d.). Iš V. B. darbo sutarties matyti, kad šalys sutarė dėl suminės darbo laiko apskaitos vedimo (DK 149 str., Sutarties 5p.). Atsakovas su atsiliepimu į ieškinį nepateikė teismui nei ieškovės darbo grafiko, nei darbo apskaitos žiniaraščių, kuriuos privalėjo vesti pagal įstatymus, taip pat nepateikė teismo 2010-07-01 raštu reikalautų dokumentų (b.l.31), todėl nėra aišku pagal kokius kriterijus suskaičiavo ieškovės darbo užmokestį. Atsakovo paskaičiavimais ieškovė spalio mėn. viso dirbo tik 10 val., todėl jai priklausė išmokėti neatskaičius mokesčių 48,50 Lt, o lapkričio mėn. – tik 11 val., todėl jai priklausė išmokėti neatskaičius mokesčių 53,35 Lt bei 16,10 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas (b.l.5,6,18-19,23-24). aTsakovas neįrodė, kad ieškovė dirbo tik tokį trumpą laiką. Atsakovas taip pat neįrodė, kad ieškovė jam skolinga 900 Lt už jos mokymus (CPK 178 str.). Reikia pažymėti, kad šalys V. B. darbo sutartyje nebuvo numačiusios, kad nutraukus darbo sutartį darbuotojos pareiškimu dėl svarbios priežasties, darbuotoja įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojos mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms (DK 95 str. 5d.). Įmonėje kolektyvinė sutartis nėra sudaryta (b.l.4,20). Atsakovas atsiliepime į ieškinį buvo nurodęs, kad ketina reikšti priešieškinį, tačiau ne tik kad jo nepareiškė, bet ir tolimesne bylos eiga nesidomėjo, dokumentai bendrovės Juridinių asmenų registre nurodytu adresu neįsiteikė, tačiau bendrovei procesiniai dokumentai įteikti ir apie vyksiantį pirmąjį parengiamąjį teismo posėdį pranešta LR CPK 123 str. 2d. ir 4d. nustatyta tvarka (b.l.33-41).

10Išnagrinėjus bylą nenustatyta, kad darbdavys, pažeisdamas DK nuostatas, su atleidžiama darbuotoja pilnai atsiskaitė, kad išmokėjo jai priklausantį darbo užmokestį už visą ieškovės dirbtą laiką ir kitas priklausančias sumas, todėl ieškovei priteistina 1962,70 Lt jos paskaičiuoto darbo užmokesčio bei 315,25 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas (už 5 darbo dienas), iš viso 2277,95 Lt skolos (DK 140 str. 2d., 141 str., 177 str., b.l.1-3).

11Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo VDU už uždelsimo laiką (DK 141 str. 3d.). Sutinkamai su LR Vyriausybės 2003-05-27 nutarimo Nr. 650 „Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.1p., apskaičiuojant VDU, skaičiuojamas laikotarpis už paskutinius tris kalendorinius mėnesius, einančius prieš tą mėnesį, už kurį mokamas VDU (šiuo atveju – iki darbuotojos atleidimo). Remiantis šia nuostata ir atsižvelgiant į ieškovės paskaičiavimus, kad jai už du mėnesius turėjo būti išmokėta viso 2080,65 Lt, todėl vieno mėn. VDU yra 1040,33 Lt. Kadangi duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove nėra, ieškovei iš atsakovo priteistina 1040,33 Lt VDU nuo ieškovės atleidimo iš darbo dienos iki visiško darbo užmokesčio sumokėjimo dienos.

12Teismas, nagrinėdamas darbo bylas, turėtų būti iniciatyvus ir turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus (CPK 417 str.). LR CPK 271 str. 2d., 282 str. 2d. 2p. nustatyta, kad teismas nukreipia skubiai vykdyti sprendimo dėl darbo užmokesčio priteisimo dalį, neviršijančią vieno mėnesio VDU dydžio. Atsižvelgiant į minėtas įstatymines nuostatas, sprendimo dalis, neviršijanti V. B. vieno VDU užmokesčio dydį – 1040,33 Lt, nukreipiama vykdyti skubiai.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 200,40 Lt išlaidų, ieškovės patirtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu per spaudą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., b.l.74,78).

14Sutinkamai su LR CPK 96 str. 1d., 80 str. 1d. 1p. bei 82 str. nuostatas, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, priteisiamos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į ieškinio sumą, kadangi ginčas yra turtinis, iš ieškovo priteistina 68,34 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1d. 1p.).

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ruošiant procesinius dokumentus ieškovę atstovavo Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paskirta advokatė V. M. (b.l.14,60). Iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nėra pateikta ieškovės atstovavimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų, todėl išieškoti ieškovės atstovavimo išlaidas valstybės naudai nėra pagrindo (CPK 96 str. 1d., 98 str. 1d.).

16Iš atsakovo priteistina 38,60 Lt teismo turėtų pašto išlaidų į valstybės biudžetą (CPK 92str.).

17Teismas, vadovaudamasi LR CPK 259-260, 270str., 285-286 str.,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovės V. B., a.k. ( - ) naudai iš atsakovo UAB „Kamvila“, į.k. 125031385, 2277,95 Lt (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt septynis Lt 95 ct) skolos, 1040,33 Lt vidutinio darbo užmokesčio nuo ieškovės atleidimo iš darbo dienos (2009-11-23) iki visiško atsiskaitymo su ieškove dienos ir 200,40 Lt (du šimtus Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Kamvila“, į.k. 125031385, valstybės naudai 68,34 Lt (šešiasdešimt aštuonis Lt 34 ct) žyminio mokesčio ir 38,60 Lt pašto išlaidų (sumokant į sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”, AB, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos).

21Sprendimo dalį, neviršijančią vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį - 1040,33 Lt, nukreipti vykdyti skubiai.

22Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

23Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina... 2. ieškovė V. B. pateikė teismui ieškinį dėl 1962,70 Lt darbo užmokesčio,... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškovės ieškininiais reikalavimais... 4. Atsakovui apie paskutinį vykusį teismo posėdį yra pranešta LR CPK 130 str.... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Remiantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovė V. B.... 8. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju... 9. LR DK numato, kad kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas... 10. Išnagrinėjus bylą nenustatyta, kad darbdavys, pažeisdamas DK nuostatas, su... 11. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas... 12. Teismas, nagrinėdamas darbo bylas, turėtų būti iniciatyvus ir turi teisę... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 14. Sutinkamai su LR CPK 96 str. 1d., 80 str. 1d. 1p. bei 82 str. nuostatas,... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ruošiant procesinius dokumentus ieškovę... 16. Iš atsakovo priteistina 38,60 Lt teismo turėtų pašto išlaidų į... 17. Teismas, vadovaudamasi LR CPK 259-260, 270str., 285-286 str.,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovės V. B., a.k. ( - ) naudai iš atsakovo UAB „Kamvila“,... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Kamvila“, į.k. 125031385, valstybės naudai... 21. Sprendimo dalį, neviršijančią vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio... 22. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...