Byla 2-832-530/2011
Dėl savavališkai pastatyto priestato Kaune, Kalnų g. 11A, nugriovimo ir reikalavimo įvykdymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Giačaitė, sekretoriaujant Aušrai Sedekerskienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Vilmai Balandytei, atsakovei J. S., G. S., trečiajam asmeniui D. L.,

2nedalyvaujant trečiajam asmeniui A. A. (apie posėdį pranešta tinkamai),

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams J. S., G. S., tretiesiems asmenims D. L., A. A. dėl savavališkai pastatyto priestato Kaune, Kalnų g. 11A, nugriovimo ir reikalavimo įvykdymo, ir

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovus per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis vykdyti įpareigojimą nugriauti savavališkai pastatytą priestatą prie gyvenamojo namo, plane pažymėto indeksu 2A1m, esančio (duomenys neskelbtini), priestato, šiaurės rytų sienos, kuris yra vieno aukšto medinis, 2,45 m ilgio, 1,6 m pločio, apie 2,6 m aukščio, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovai teismo nustatytu terminu neįvykdys — įpareigoti ieškovą nugriauti savavališkai pastatytą priestatą prie gyvenamojo namo, plane pažymėto indeksu 2A1m, esančio (duomenys neskelbtini), priestato, šiaurės rytų sienos, kuris yra vieno aukšto medinis, 2,45 m ilgio, 1,6 m pločio, apie 2,6 m aukščio, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovų(b. l. 3-7).

5Ieškovo atstovė palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti pilnai ieškinyje nurodytais motyvais.

6Atsakovai J. S. ir G. S. teismo posėdyje su ieškiniu sutiko ir mano jog bus pakankamas laikas statiniui nugriauti. Projektas yra patvirtintas ir viejoje esamo bus statomas kitas statinys.

7Tretysis asmuo D. L. sutinka, kad ieškinys būtų patenkintas.

8Tretysis asmuo A. A. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo pranešimu, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 133 str. 1d.), todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Sutinkamai su LR CPK 268str.5d. atsakovams sutinkant su ieškiniu, teismas surašo sprendimą sutrumpintais motyvais. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad: Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento specialistai pagal D. L. 2009-09-14 pareiškimą 2009-09-23 atliko patikrinimą vietoje ir nustatė, kad J. S. ir G. S., namų valdos ir žemės sklypo (duomenys neskelbtini) (kad Nr. 1901/0043:213), atliko savavališką statybą. Tą pačią dieną Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento specialistai statytojams G. S., a. k. (duomenys neskelbtini) ir J. S., a. k. (duomenys neskelbtini), gyvenantiems (duomenys neskelbtini), surašė savavališkos statybos aktą Nr. SA-22 bei statybos sustabdymo aktą Nr. SU-10( b.l. 15-18).

11Kauno apskrities viršininkas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-3597) 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 3 dalimi priėmė 2009-09-30 įsakymą Nr. V-516 „Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo", kuriuo iš statytojų pareikalavo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius( b.l. 20-23). Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistai 2010-04-06 nuvyko į vietą ir atliko patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad savavališkai pastatytas priestatas prie gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), nenugriautas. Patikrinimo metu buvo surašytas faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr. 4D-326-( 15.22), padarytos foto fiksacijos( b.l.24-26).

12Vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų yra naujo daikto pagaminimas, taigi, ir naujo statinio ( priestato) pastatymas (CK 4.47 str. 4p.). Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Statybos techniniuose reglamentuose. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-3597) 28 straipsnio (redakcija galiojo iki 2009-12-31) 1 dalies 1 punkte buvo reglamentuota, kad apskrities viršininko administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, nustatę, kad statinio statyba vykdoma pažeidžiant šį įstatymą ir kitus teisės aktus, dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus. Analogiškas reikalavimas nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-03 įsakymu Nr. D1-243 (Žin., 2007, Nr. 53-2055) V dalies 16.1 punkte, kuriame teigiama, kad pareigūnas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą, nustatęs savavališkos statybos faktą tą pačią dieną nufotografuoja savavališką statybą ir dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos aktą. Ieškovas įrodė, kad atsakovai savavališkai pastatė priestatą prie gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), neturėdami leidimo, tas aplinkybes atsakovai pripažįsta, todėl konstatuotina, kad ieškinys yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas - atsakovai kaip statytojai įpareigotini savo lėšomis per ieškovo prašomą terminą – 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti priestatą (CK 4.103 str., CPK 177, 178, 185 str., Statybos įstatymo 2 str. 71d., 3, 4, 12, 23 str., 28 str. 4,7,8d.). Per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdžius, ieškovui leistina pašalinti, tai yra nugriauti savavališkai pastatytą priestatą prie gyvenamojo namo, plane pažymėto indeksu 2A1m, esančio(duomenys neskelbtini), priestato, šiaurės rytų sienos, kuris yra vieno aukšto medinis, 2,45 m ilgio, 1,6 m pločio, apie 2,6 m aukščio, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovų (CK 4.103 str. 3d., Statybos įstatymo 28 str. 9d., CPK 273 str. 1d.). Statybinės medžiagos, likusios statinį nugriovus, yra atsakovo kaip statytojo nuosavybė (CK 4.103 str. 3d., Statybos įstatymo 28 str. 11d.). Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, paduodant ieškinį, tai tenkinus patikslintą ieškinį iš atsakovų valstybei priteistinas 131,-Lt žyminis mokestis ir 39 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 2p., 83 str. 1d. 5p., 88 str. 1d. 3p., 93 str. 1d., 96 str.). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270, 273 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Įpareigoti atsakovus G. S., a. k. (duomenys neskelbtini) ir J. S., a. k. (duomenys neskelbtini), gyvenančius (duomenys neskelbtini) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis vykdyti įpareigojimą nugriauti savavališkai pastatytą priestatą prie gyvenamojo namo, plane pažymėto indeksu 2A1m, esančio (duomenys neskelbtini), priestato, šiaurės rytų sienos, kuris yra vieno aukšto medinis, 2,45 m ilgio, 1,6 m pločio, apie 2,6 m aukščio, ir sutvarkyti statybvietę.

15Atsakovams G. S., a. k. (duomenys neskelbtini) ir J. S., a. k. (duomenys neskelbtini), gyvenantiems (duomenys neskelbtini) neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (įmonės kodas 288600210) turi teisę nugriauti savavališkai pastatytą priestatą prie gyvenamojo namo, plane pažymėto indeksu 2A1m, esančio (duomenys neskelbtini), priestato, šiaurės rytų sienos, kuris yra vieno aukšto medinis, 2,45 m ilgio, 1,6 m pločio, apie 2,6 m aukščio, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovų.

16Priteisti iš atsakovų G. S., a. k. (duomenys neskelbtini) ir J. S., a. k. (duomenys neskelbtini) po 65,50 Lt (šešiasdešimt penkis litus 50 ct.) žyminio mokesčio ir po 19,50 Lt (devyniolika litų 50 ct.) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai