Byla T-381-655/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, sekretoriaujant Alinai Bataitienei, dalyvaujant prokurorei Danutei Mekionienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Vitalijui Šilkiniui, nuteistajam N. K., teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl nuteistojo N. K. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų.

2Išnagrinėjęs nuteistojo asmens bylą, išklausęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo paaiškinimą ir prokuroro išvadą, teismas

Nustatė

3N. K., gim. ( - ), 2009-03-23 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistas pagal BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., 187 str. 3 d. (2 epizodai), 178 str. 2 d. (6 epizodai), 187 str. 1 d.188 str. 1 d., 159 str. ir nuteistas galutine 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. 2009-06-05 Vilniaus rajono apylinkės teismas nutartimi, vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d. d. subendrino 2009-03-23 bei 2009-02-05 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiais N. K. paskirtas bausmes ir paskyrė galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 4 metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Bausmės pradžia 2008-07-13.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jo atstovaujama institucija netarpininkauja dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos ir nurodė atsisakymo motyvus.

6Nuteistasis prašo jo lygtinio paleidimo klausimą spręsti teimo nuožiūra, paaiškino, kad jo manymu jis jau pasitaisęs, todėl norėtų išeiti į laisvę. Kai išeis į laisvę dirbs ir tada atlygins nukentėjusiesiems padarytą žalą.

7Prokuroras prašo teikimo netenkinti.

8Teikimas netenkintinas.

9Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. numato lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygas. Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytos laisvės atėmimo bausmės dalies atlikimas yra tik formali sąlyga teismui svarstyti nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą. Įstatymas suteikia teismui teisę ir pareigą įvertinti, ar nuteistasis gali būti toliau taisomas, neizoliuotas nuo visuomenės visapusiškai įvertinus jo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo vietoje. Spręsdamas lygtinio paleidimo klausimą teismas atsižvelgia į tai, jog N. K. laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2009 m. buvo net keturis kartus nuteistas už tyčinių nusikaltimų nuosavybei padarymą, todėl darytina pagrįsta išvada, kad jis sąmoningai siekia pažeisti įstatymus bei visuomenėje nusistovėjusias kitas elgesio taisykles, o nusiklastamų veikų padarymą pavertė savo pragyvenimo šaltiniu. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad šiuo metu nuteistasis atlieka 4 metų laisvės atėmimo bausme pagal 2009-06-05 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį, kuria buvo subendritos jam 2009-02-05 bei 2009-03-23 Vilniaus rajono teismo nuosprendžiais paskirtos bausmės. Pažymėtina, kad minėtais teismo nuosprendžiais N. K. buo pripažintas kaltu, įvykdęs atitinkamai 6 ir 12 nusikalstamų veikų.

10Be to, iš nuteistojo asmens bylos matyti, kad nors N. K. dirba ir gauna atlyginimą bausmės atlikimo metu, jis vengia savanoriškai atlyginti jo neteisėtais veiksmais nukentėjusiesiems padarytą turtinę žalą, kurios bendra suma sudaro 11 137 Lt.

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad šiuo metu nėra pakankamo pagrindo manyti, jog nuteistasis apmąstė bei padarė tinkamas išvadas dėl savo ankstesnio neteisėto elgesio ir yra pasiruošęs vykdyti įsipareigojimą doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys.

12Vadovaudamasis LR BVK 157 str., LR BPK 360 str., 362 str., teismas

Nutarė

13Netenkinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimo dėl nuteistojo N. K. paleidimo iš laisvės atėmimo vietų.

14Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai