Byla 2-1861-191/2011
Dėl vartojamojo kredito

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, sekretoriaujant Jurgitai Blekaitytei, dalyvaujant atsakovės V. M. atstovui advokato padėjėjui Rimvydui Buržinskui, ieškovo UAB „ General Financing “ atstovui ir atsakovei V. M. nedalyvaujant viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ General Financing “ ieškinį dėl vartojamojo kredito ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „General Financing“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad atsakovė V. M. 2008 m. rugpjūčio 19 d. su ieškovu sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį, pagal kurį suteikė 10 835,99 Lt. vartojimo kreditą iki 2013 m. vasario 13 d. ( b.l. 4-5). Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. 2010 m. rugpjūčio 16 d. atsakovės skola sudaro 9 782,82 Lt. mokėtinų įmokų, 1 383, 06 Lt. delspinigių, viso 11 165,88 Lt. Taip pat ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka sumokėti 9 782,82 Lt., prašo išdėstyti šią sumą dvidešimt keturiems mėnesiams. Nesutinka su ieškovo paskaičiuotų delspinigių dydžiu ir nurodo, kad ieškovas už paskutinius šešis mėnesius paskaičiavęs 328,60Lt. delspinigių, skaičiuodamas po 0,5 procentų delspinigių nuo negrąžintos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jei būtų pritaikytas atsakovės prašomas 0,02 procentų delspinigių dydis, tai už paskutinius šešis mėnesius liktų priteistina 13,14 delspinigių suma. Nurodo, kad siekia atsiskaityti su ieškovu, tačiau dėl sunkios materialinės padėties iš karto to padaryti nepajėgi. Prašo sumažinti delspinigių dydį iki 0,02 procento nuo negrąžintos 9 782,82 Lt. sumos, priteisiant juos už paskutinius šešis mėnesius, pritaikius senaties terminą. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta. Ieškovas UAB „ General Financing “ sutinka su atsakovės prašymu dėl skolos mokėjimo išdėstymo, tačiau nesutinka su atsakovės prašymu dėl delspinigių sumos iki 0,02 procento sumažinimo ir nurodo: ieškovas atsakovei suteikė kreditą mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu (CK 6.886.1d.1p.). Sudarytoje sutartyje nurodytas įmokų skaičius, įmokų suma, mokėjimo diena bei mokėjimo periodiškumas. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas (Sutarties 3.1.1 p). Atsakovė nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo mokėjo Sutartyje nurodytą įmoką laiku, tačiau nuo 2009-08-19 iki 2009-11-24, taip pat nuo 2009-11-26 iki 2009-12-30 ir nuo 2010-01-01 iki šios dienos tačiau vengė vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, t.y nebuvo vykdomi jokie mokėjimai. Atsakovė minėtu laikotarpiu piktybiškai vengė mokėti įmokas, nes laikotarpiu nuo 2009-08-19 iki šios dienos buvo įmokėtos tik dvi įmokos (2009-11-25 ir 2009-12-31).Klientas, praleidęs terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, privalo Bendrovei mokėti finansavimo sandoryje nustatyto dydžio delspinigius (Sutarties 6.3.p). Be to, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau- LAT) formuojama teismų praktika, reikalavimams dėl delspinigių priteisimo pareikšti CK 1.125 str.5d.1p. numatytas 6 mėnesių ieškininės senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai atskirai. Todėl už paskutiniuosius 6 mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškininės senaties terminas nėra pasibaigęs (LAT teisėjų kolegijos 2000-06-05 nutartis civ.byloje Nr. 3K-643/2000). Nurodo, jog ieškovas pagrįstai reikalauja delspinigių pagal Sutartį ( pagal visus sandorius), nes atsakovui kiekvieną dieną neįvykdžius pagrindinės prievolės, dėl delspinigių išieškojimo kiekvieną tą dieną ieškininės senaties termino eiga prasideda iš naujo, nes kiekvienos dienos praleidimas laikytinas savarankišku pažeidimu ( CK 1.127 str.5d.). Atkreipia dėmesį, į 20 procentų sumažintus delspinigius gera ieškovo valia. „Delspinigių paskaičiavimo lentelėje" atsakovo delspinigių sumą 2010-08-16 dienai sudarė 1728,82 Lt. Pritaikius ieškinio senatį, t.y. skaičiuojant delspinigius už šešis paskutinius mėnesius (t.y. nuo 2010-02-16 iki 2010-08-16), delspinigių sumą sudarytų 8902,37 Lt (9782,82 Lt/100x0,5x182 ). Nesutinka, kad delspinigių suma yra nepagrįstai didelė. Nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str). Delspinigių dydis pagrįstas Sutartimi bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo ( toliau - LAT) formuojama teismų praktika. 2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje. Šiame išaiškinime LAT suformulavo (apibendrino) keletą svarbių principų. LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę j jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...> Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas". LR CK 6.200 str.1 d. įtvirtintas vienas iš esminių sutarčių vykdymo principų, kuris įpareigoja šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Iš sutarties kylančios prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Prievolių įvykdymas sutartyje įprastai yra užtikrinamas netesybomis. Preziumuojama, jog sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra prevencinio pobūdžio ir yra skirtas tik tam atvejui, jei bus netinkamai vykdomi įsipareigojimai pagal sutartį. Taip pat nurodo, kad analizuojant netesybų santykį su nuostoliais, vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, t.y. Bendrovė reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių, tokių kaip nuostoliai dėl negautų pajamų ir turėtų išlaidų. Taip pat nurodo, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas- kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tokia pozicija yra įtvirtinta 2007 m. spalio 12 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau- LAT) išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007. Taip pat, nurodo, kad delspinigių norma - 0,5 % yra numatyta su atsakovu sudarytos sutarties Nr. ( - ) II B dalyje „Finansavimo sąlygos", su šia sąlyga atsakovė sutiko, pasirašydama sutartį ir jai neprieštaravo. Prašo tenkinti atsakovės prašymą dėl skolos mokėjimo išdėstymo, t.y. nustatyti 24 mėnesių terminą mokėti skolą lygiomis dalimis kas mėnesį. Netenkinti atsakovės prašymo dėl delspinigių sumos iki 0,02 % sumažinimo. Prašo priteisti iš V. M., ak. ( - ), UAB „General Financing" naudai 9 782,82 Lt mokėtinų įmokų, 1 383,06 Lt delspinigių, viso 11 165,88 Lt įsiskolinimą bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei UAB „General Financing" turėtas bylinėjimosi išlaidas. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Byloje esantys rašytiniai įrodymai: Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandoris Nr.1 (b. l. 4-5), delspinigių skaičiavimo lentelė (b. l. 6-7) – patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Nustatyta, kad šalys 2008-02-19 sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1 (b. l. 4-5). Pagal šią sutartį ieškovas atsakovei suteikė 10 835,99 Lt vartojimo kreditą iki 2013-02-15. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Atsakovė uždelsė mokėti daugiau nei 60 dienų, todėl remiantis sudaryta sutartimi ieškovas įgijo teisę reikalauti, kad ji sumokėtų visas įmokas, delspinigius ir išlaidas susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. 2010-08-16 atsakovės skolą sudarė 9 782,82 Lt mokėtinų įmokų. Byloje duomenų, kad skola apmokėta, nepateikta. Atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų, todėl, esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams, iš atsakovės ieškovui priteistini 9 782,82 Lt skolos (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.870-6.874 str., 6.886-6.891 str.). Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies. Šalių sudarytoje sutartyje yra numatytos netesybos – delspinigiai 0,5 proc. už nesumokėtą skolos dalį už kiekvieną dieną. Ieškovas prašo priteisti 1383,06 Lt., atsakovė prašė taikyti ieškinio senaties termino delspinigiams (kuris yra sutrumpintas ir kuris yra 6 mėnesiai (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), todėl teismas neturi pagrindo tokį terminą pritaikyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra pasisakęs, kad „Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Šios normos nuostatos dėl netesybų ir nuostolių santykio netesybų mažinimui reikšmingos tuo, kad teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Dėl to šalių susitarimuose, taip pat ir preliminarioje sutartyje, numatytos netesybos gali būti didesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).“ Pagal galiojančio LR CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų. Iš sutarties 5.4 p. matyti, kad ieškovas, esant sutartyje numatytoms aplinkybėms, sau pasiliko teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų ne tik visas pagal sutartį mokėtinas įmokas ir delspinigius, bet ir išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, todėl laikytina, kad šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų. Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,5 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, t.y. ženkliai didesni, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Be to, atsižvelgiama į sutarčių, tapačių tarp šios bylos šalių sudarytai sutarčiai, sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kaip plačiai visuomenine prasme yra siūlomos ir prieinamos greitųjų kreditų paslaugos, kokius reikalavimus sutarties kontrahentams kelia greituosius kreditus teikiančios įmonės, kokiu būdu yra tikrinamas pastarųjų mokumas ir patikimumas, į siūlomą paslaugą pasinaudojančių asmenų galimybę išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis ir t.t. Teismas taip pat atsižvelgia į sutarties sudarymo aplinkybes ir atsakovės galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ieškovo prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini iki 0,02 procento dydžio, sumažinant prašomą priteisti 1 383,06 Lt delspinigių sumą iki 13,14 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 1 369,92Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas. Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jos ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (9 795, 96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.873 str. 1 d., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui: 335 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 1 d.). Iš atsakovės priteistinos pašto išlaidos valstybei – 11,27 Lt (CPK 96 str.).Tenkintinas atsakovės prašymas dėl skolos išdėstymo ( LR CPK 284 str. 1d.). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 282 str. 2 d., 284 str. 1 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas

Nutarė

3Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti ieškovui UAB „General Financing“, į. k. 300515252, iš atsakovės V. M., a.k. ( - ), gyv. ( - ) - 9 782,82 Lt. ( devynis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt du litus 82 ct) skolos, 13,14Lt. delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (9 795, 96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 335 Lt (tris šimtus trisdešimt penkis litus) žyminio mokesčio. Išdėstyti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ), gyv. ( - ) priteistus 9 782,82 Lt ( devynis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt du litus 82 ct) skolos, 13,14 Lt ( trylika litų 14 ct) delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (9 795, 96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 335 Lt (tris šimtus trisdešimt penkis litus) žyminio mokesčio mokant dalimis per 24 mėnesiams, kas mėnesį po 408,17 Lt. bet ne vėliau kaip iki mėnesio 30 dienos (paskutinį mėnesį mokant 408,17 Lt skolos, 335 Lt žyminio mokesčio ir 5 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos-2010-09 -02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo). Mokėjimą pradėti nuo 2011-03-18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti. Priteisti valstybei iš atsakovės V. M., a.k. ( - ), gyv. ( - ) 11,27 Lt (vienuolika litų 27 ct) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660.

4Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Kauno Apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai