Byla 2-19493-429/2012
Dėl pastatų, statinių ar įrenginių nuomos ir palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, viešame parengiamajame teismo posėdyje dalyvaujant ieškovams A. D. ir R. D., jų atstovei adv. danai Žvingilienei, dalyvaujant atsakovo UAB „Gedimex“ atstovei direktorei N. P., viešame parengiamajame posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. D. ir R. D. ieškinį, pareikštą atsakovui UAB „Gedimex“ dėl pastatų, statinių ar įrenginių nuomos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovai pareiškė ieškinį atsakovui, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 23345,35Lt skolos už patalpų nuomą bei 6 procentų metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo ieškovų kreipimosi į teismą dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai ir atsakovas pateikė raštu sudarytą taikos sutartį 2012-12-14, kurią prašo priimti ir patvirtinti civ. byloje Nr. 2-19493-429/2012 sutartyje numatytomis sąlygomis ir civ. bylą nutraukti.

3Šalių sudaryta raštu 2012-12-14 taikos sutartis neprieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, atitinka šalių interesus, sudaryta gera valia ir neprieštarauja geros moralės principams, todėl priimtina ir tvirtintina, o civ. byla nutrauktina (LR CPK 42str.,140str.1d.,3d.,293str.1d.5p.,294str.). Šalims šio procesinio veiksmo atlikimo pasekmės žinomos, išaiškintos, šalims suprantamos (LR CPK 294str.). Šalys taikos sutartyje numatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo būdą ir tvarką (CPK 94str.).

4Patvirtinus taikos sutartį parengiamajame teismo posėdyje, iš šalių nepriteistinos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų ir teismo šaukimų siuntimu 9,20Lt – valstybei, nes yra mažesnės nei 10,00 Lt (LR CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

5Patvirtinus taikos sutartį, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM įpareigotina grąžinti ieškovams A. D. ir R. D. 525Lt (penki šimtai dvidešimt penki Lt) sumokėtą dalį 75 procentus žyminio mokesčio ( viso sumokėta 700Lt -2012-11-09 mokėjimo nurodymu SEB banke, operacijos Nr. 0342220121109007900000007)(LR CPK 87str.2d.,3d.).

6Vadovaudamasis LR CPK 42str.,94str.,96str.,140str.1d.,3d.,293str.1d.4p.,5p.,294str.,290str. 291str.,87str.2d.3d.

7Teismas nutaria: Ieškovų A. D., a.k. ( - ) ir R. D., a.k. ( - ) gyvenantys ( - ), ir atsakovo Uždaroji akcinė bendrovė „Gedimex", kodas 110202581, buveinė Raudondvario pl. 166, LT-47173 Kaune prašymą civ. byloje Nr. 2-19493-429/2012 dėl taikos sutarties patvirtinimo priimti ir tenkinti.

8Priimti ir patvirtinti šalių ieškovų A. D., a.k. ( - ) ir R. D., a.k. ( - ) gyvenantys ( - ), ir atsakovo Uždaroji akcinė bendrovė „Gedimex", kodas 110202581, buveinė Raudondvario pl. 166, LT-47173 Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-19493-429/2012 2012-12-14 sudarytą raštu taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

91. Atsakovas UAB „Gedimex", kodas 110202581, įsipareigoja sumokėti ieškovams A. D., a.k. ( - ) ir R. D., a.k. ( - ) 10.000 (dešimt tūkstančių) litų. Nurodytą sumą atsakovas perves per 3 dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši sutartis, priėmimo dienos į A. D. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 64 7044 0600 0338 8320, esančią AB SEB bankas.

102. Ieškovai A. D., a.k. ( - ) ir R. D., a.k. ( - ) atsisako visų ieškiniu civilinėje byloje Nr. 2-19493-429/2012 pareikštų reikalavimų atsakovui UAB „Gedimex", kodas 110202581.

  1. Ieškovai A. D., a.k. ( - ) ir R. D., a.k. ( - ) atsakovui UAB „Gedimex", kodas 110202581, įvykdžius šios Sutarties 1 p. įsipareigojimus, jokių turtinių ir neturtinių pretenzijų UAB „Gedimex", kylančių iš 2003-10-07 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 088 bei jos pakeitimų ir dėl visų patalpų adresu Raudondvario pi. 166, Kaune, naudojimo, nuomos ar grąžinimo neturi ir ateityje neturės. Sutarties šalys susitaria, jog visos nuomotos patalpos ieškovams yra gražintos ir, atsakovui įvykdžius šios Sutarties 1 p. įsipareigojimus, šalys bus tarpusavyje pilnai atsiskaitę, bei jokių pretenzijų ieškovai A. D. ir R. D. atsakovui UAB „Gedimex" neturi ir neturės.
  2. Atsakovui UAB „Gedimex“, kodas 110202581, sumokėjus ieškovams šios Sutarties 1 punkte nurodytą sumą, ir ieškovams tai patvirtinus, šalys prašo teismo panaikinti ieškinio užtikrinimui Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - areštą atsakovui priklausančiam kilnojamam bei nekilnojamam turtui bendrai 23.345 Lt. sumai.
  1. Taikos sutarties šalys lieka prie savo turėtų teismo ir advokatų paslaugų išlaidų.
  2. Teismo išlaidas apmoka šalys lygiomis dalimis.
  3. Šalys pripažįsta, kad Taikos sutartis neprieštarauja šalių teisėms, imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-19493-429/2012, vadovaujantis LR CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p., nutraukti.
  4. Bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės šalims yra išaiškintos, žinomos bei suprantamos (vadovaujantis LR CPK 294 str. 2 dalimi bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama).
  5. Taikos sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, kurių vienas perduodamas teismui bei po vieną pasilieka sutarties šalys.
  6. Patvirtinus šią sutartį, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM įpareigotina grąžinti ieškovams A. D. a.k. ( - ) ir R. D. a.k. ( - ) 525Lt (penki šimtai dvidešimt penki Lt) sumokėtą dalį 75 procentus žyminio mokesčio ( viso sumokėta 700Lt -2012-11-09 mokėjimo nurodymu SEB banke, operacijos Nr. 0342220121109007900000007)

11Dėl nutarties gali būti duotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per šį teismą 7 dienų laikotarpyje nuo nutarties paskelbimo dienos.

12Teisėja

13Vida Jegorovienė

Proceso dalyviai
Ryšiai