Byla 2-18582-638/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingo“ ieškinį atsakovei J. D. skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti jam iš atsakovės 2064,30 Lt skolos, 812,66 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 86 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2009-07-11 šalys sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ). Atsakovei buvo perduotos valdyti ir naudotis dvi spintos, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, šios prekės pereis atsakovei nuosavybės teise. Atsakovė įsipareigojo mokėti sutarčių mokėjimų grafikuose nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjusi eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovė tinkamai neįvykdė. (b. l. 3-4)

3Atsakovei įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2011-10-18 pagal CPK 130 str. viešo paskelbimo spaudoje būdu (b. l. 2). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių dėl atsakovės, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovo pateikta medžiaga: išperkamosios nuomos kredito sutartis Nr. ( - ) (b. l. 5-6), prekės perdavimo-priėmimo aktas (b. l. 7), mokėjimų grafikas (b. l. 8), pretenzija (b. l. 9), paraginimai (b. l. 10-11), pažyma (b. l. 12), delspinigių skaičiavimo lentelė (b. l. 13) – patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

6Nustatyta, jog 2009-07-11 šalys sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ) (b. l. 5-6). Atsakovei buvo perduotos valdyti ir naudotis dvi spintos, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, šios prekės pereis atsakovei nuosavybės teise (b.l. 5-7). Atsakovė įsipareigojo mokėti sutarčių mokėjimų grafikuose nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus (b.l. 5-6). Savo prievolės atsakovė tinkamai neįvykdė ir 2011-03-30 liko skolinga ieškovui 2064,30 Lt likusių mokėjimų skolos. Atsakovė nepateikė įrodymų, jog atsiskaitė, todėl ši suma priteistina ieškovui iš atsakovės (CK 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.73 str. 1 d.).

7Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies. Šalių sudarytoje sutartyje yra numatytos netesybos – delspinigiai 0,5 proc. už nesumokėtą skolos dalį už kiekvieną dieną. Už uždelstą atsiskaityti laiką (6 mėnesius) susidarė 812,66 Lt delspinigių (b.l. 13).

8Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra pasisakęs, kad „Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 str. 2 d. tvarka ir pagrindais. Šios normos nuostatos dėl netesybų ir nuostolių santykio netesybų mažinimui reikšmingos tuo, kad teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Dėl to šalių susitarimuose, taip pat ir preliminarioje sutartyje, numatytos netesybos gali būti didesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 str. 1 d., bet CK 6.73 str. 2 d., jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-03-05 nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).“

9Pagal galiojančio CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų. Iš sutarties Nr. ( - ) matyti, kad ieškovas, esant sutartyje numatytoms aplinkybėms, sau pasiliko teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų ne tik visas pagal sutartį mokėtinas įmokas ir delspinigius, bet ir atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius, todėl laikytina, kad šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų. Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

10Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 0,5 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 182,5 proc. metinių palūkanų. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, t.y. ženkliai didesni, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Be to, atsižvelgiama į sutarčių, tapačių tarp šios bylos šalių sudarytai sutarčiai, sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kaip plačiai visuomenine prasme yra siūlomos ir prieinamos greitųjų kreditų paslaugos, kokius reikalavimus sutarties kontrahentams kelia greituosius kreditus teikiančios įmonės, kokiu būdu yra tikrinamas pastarųjų mokumas ir patikimumas, į siūloma paslauga pasinaudojančių asmenų galimybę išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis ir t.t. Teismas taip pat atsižvelgia į sutarties sudarymo aplinkybes ir atsakovo galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų.

11Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ieškovo prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini iki 0,05 procento dydžio (t.y. iki 18,25 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 812,66 Lt delspinigių sumą iki 81,27 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 731,39 Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas.

12Kadangi atsakovė neatsiskaitė laiku, iš jo ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2795,69 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 86 Lt sumokėto žyminio mokesčio, pagal pateiktą kvitą (b. l. 14) (CPK 93 str. 1 d.).

14Valstybei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 11 Lt pašto išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285–287 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės J. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ) , ieškovui UAB „Snoro lizingas“, į. k. 124926897, buveinė Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB bankas „Snoras“, banko kodas 00758, 2064,30 Lt (du tūkstančius šešiasdešimt keturis litus 30 ct) likusių mokėjimų skolos, 81,27 Lt (aštuoniasdešimt vieną litą 27 ct) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2795,69 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 86 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš atsakovo J. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ) , valstybei 11 Lt (vienuolika litų) pašto išlaidų sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, gali skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso... 2. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti jam iš atsakovės 2064,30 Lt skolos,... 3. Atsakovei įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Ieškovo pateikta medžiaga: išperkamosios nuomos kredito sutartis Nr. ( - )... 6. Nustatyta, jog 2009-07-11 šalys sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo... 7. Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies. Šalių sudarytoje... 8. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra... 9. Pagal galiojančio CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos... 10. Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 0,5 proc. dydžio... 11. Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių,... 12. Kadangi atsakovė neatsiskaitė laiku, iš jo ieškovui priteistinos 5 proc.... 13. Ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 86 Lt... 14. Valstybei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 11... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės J. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ) , ieškovui UAB „Snoro... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš atsakovo J. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ) , valstybei 11 Lt... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, gali skųsti sprendimą...