Byla 2-13929-734/2012
Dėl įsiskolinimo, kylančio iš paskolos sutarties nevykdymo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. M. dėl įsiskolinimo, kylančio iš paskolos sutarties nevykdymo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2009-09-30 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovui suteikė 500 Lt dydžio paskolą. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-10-30, palūkanos už naudojimąsi paskola – 100 Lt. Atsakovas įsipareigojimo grąžinti paskolą laiku nevykdė ir paskolos negrąžino. Už kiekvieną neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 proc. delspinigiai, kurie už 180 dienų sudaro 1080 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 500 Lt negrąžintos paskolos, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1080 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui A. M. ieškinio su priedais kopijos ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka (b.l. 25), atsakovas atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, neinformavo teismo apie negalėjimo pateikti atsiliepimą priežastis, atsiliepimo pateikimo terminas suėjo, todėl sprendimas priimtinas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2009-09-30 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovui suteikė 500 Lt paskolą, o atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje numatytais terminais ir tvarka, mokėdamas sutartyje nustatyto dydžio įmokas, palūkanas ir kitus įkainiuose numatytus mokesčius. Paskolos palūkanų mokestis -100 Lt, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-10-30 (b.l. 6-9).

7CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2009-09-30 mokėjimo nurodymas, kuriame nurodyta, jog 500 Lt sumą ieškovas pervedė į atsakovo sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutartis Nr. 8779202 (b.l. 12). Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jo priteistina 600 Lt skolos, kurią sudaro paskola ir negrąžintas komisinis mokestis, ieškovo naudai.

8Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktą ieškovas paskaičiavo 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 1080 Lt (CK 6.71 str., 6.72 str.). CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 1080 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (600 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas per pusę, t.y. iki 0,5 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 540 Lt delspinigių (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

10CK 6.37 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1140 Lt) nuo bylos iškėlimo 2012-07-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinį tenkinus 68 proc., proporcingai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos – iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamas 48,28 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. M., a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtinti), Vilnius, 500 Lt (penkis šimtus Lt) negrąžintos paskolos, 100 Lt (vieną šimtą Lt) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 540 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt Lt) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1140 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-07-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 48,28 Lt (keturiasdešimt aštuonis Lt 28 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, kodas 301881644, naudai.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimą sumokėjimą.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai