Byla 2-6832-466/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „General Financing“ prašė priteisti iš atsakovo A. J. 12 218,84 Lt skolą, 6 806,50 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 123 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas bei pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies, pripažįsta susidariusią skolą, tačiau negali jos sumokėti dėl sunkios materialinės padėties, bei prašė sumažinti netesybas bei taikyti šešių mėnesių senaties terminą delspinigiams (b. l. 25-31).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „General Financing“ ir atsakovo A. J. buvo sudarytas Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 2008-03-13 Finansavimo sandoris Nr. 1, 2008-08-11 Finansavimo sandoris Nr. 2, 2008-12-04 Finansavimo sandoris Nr. 3, ir 2009-02-27 Finansavimo sandoris Nr. 4, pagal kuriuos ieškovas suteikė atsakovui bendrą 14 802,99 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo jį grąžinti iki 2012-03-28, laiku ir tinkamai mokėti įmokas (b. l. 13-20). Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, mokėtinų įmokų nustatytu grafiku nemokėjo ir liko skolingas ieškovui 12 218,84 Lt. Pagal Vartojimo kredito sutarties 6.4.1 p., bendrovė (ieškovas) turi teisę reikalauti, kad klientas (atsakovas) prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jei klientas daugiau kaip 60 dienų pilnai nesumokėjo bent vienos įmokos.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.881 str., kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (LR CK 6.886 str. 1 d.). LR CK 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 12 218,84 Lt skola ieškovo naudai (LR CPK 178 str.).

7Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (LR CK 6.71 str.). Pagal Sutarties ir Finansavimo sandorių sąlygų 6.3 p., už termino mokėti įmokas praleidimą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo praleistos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 6 806,50 Lt delspinigius (b. l. 4-5). Atsakovas nurodė, kad nesutinka su paskaičiuotu delspinigių dydžiu, kadangi tokia vartotojo atsakomybė yra neproporcingai didelė, o nustatyti delspinigiai yra 182,50 procentų per metus ir atlieka ne kompensacinę, o baudinę funkciją. Atsakovas taip pat nurodė, jog jis sudarydamas sutartį neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) siekia 6 806,50 Lt, todėl, palyginus su pagrindinės skolos suma (12 218,84 Lt), yra aiškiai per didelės ir laikytinos baudinėmis (LR CK 1.5 str.).

9LR CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). LR CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Lietuvos Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Atmestinas ir ieškovo argumentas, kad atsakovas sutarties sudarymo metu neišreiškė jokio prieštaravimo dėl nustatyto netesybų dydžio. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad kredito sutarties bendrosios sąlygos yra šabloninės, taikomos visiems kredito gavėjams, todėl atsakovas, kuris laikytinas silpnesniąja sutarties šalimi, neturėjo jokių galimybių derėtis su kreditoriumi dėl sutarties sąlygų.

11Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad 0,5 procentų dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,2 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. įtvirtintas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas, taikomas reikalavimams dėl netesybų, todėl delspinigiai atsakovui skaičiuojami už šešių mėnesių laikotarpį nuo 2011-02-11, t. y. už 182 dienas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistini 2 722,60 Lt delspinigiai.

12Be to, LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nesutinka su procesinių palūkanų priteisimu. Procesinių palūkanų mokėjimas bei jų dydis yra nustatytas įstatymu, todėl palūkanos yra priteistinos iš atsakovo. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (14 941,44 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai (LR CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

13Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., 2 d., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinas 451,09 Lt žyminis mokestis ieškovo naudai (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

14Iš atsakovo taip pat priteistinos 13,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (LR CPK 92 str.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 265 str., 270 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ), 12 218,84 Lt skolą, 2 722,60 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (14 941,44 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 451,09 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB “General Financing”, į. k. 300515252, naudai.

18Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ), 13,00 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio... 2. ieškovas UAB „General Financing“ prašė priteisti iš atsakovo A. J. 12... 3. Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK)... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo UAB... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.881 str.,... 7. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje... 9. LR CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra... 10. Atmestinas ir ieškovo argumentas, kad atsakovas sutarties sudarymo metu... 11. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad 0,5 procentų dydžio... 12. Be to, LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., 2 d., proporcingai patenkintų reikalavimų... 14. Iš atsakovo taip pat priteistinos 13,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai... 15. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 265 str., 270 str.,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ), 12 218,84 Lt skolą, 2 722,60 Lt... 18. Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ), 13,00 Lt pašto išlaidas valstybės... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...