Byla 2-14390-773/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovo AB bankas Snoras atstovei V. P., atsakovės atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui, nedalyvaujant atsakovei L. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB banko Snoras ieškinį atsakovei L. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB bankas Snoras kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 4-5) atsakovei L. B. dėl skolos priteisimo. Ieškovas savo ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovės L. B. (toliau-atsakovė) 15 155,51 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 456 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų sumokant žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. gruodžio 3 d. su atsakove sudarė Naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. ( - ) (toliau - Kreditinės kortelės sutartis), kuria atsakovei buvo suteikta kreditinė kortelė Eurocard/MasterCard „Gold“ su 10 000 Lt dydžio kredito limitu jos asmeniniams poreikiams tenkinti. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovė pagal Kreditinės kortelės sutartį prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, kredito negrąžino, nemokėjo palūkanų, todėl jis periodiškais priminimais įspėdavo atsakovę dėl įsipareigojimų pagal Kreditinės kortelės sutartį tinkamo nevykdymo. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovei laiku nepadengus pradelstų įsiskolinimų, jis 2009 m. balandžio 14 d. vienašališkai nutraukė Kreditinės kortelės sutartį anksčiau termino. Ieškovas pabrėžė, kad atsakovės skola pagal Kreditinės kortelės sutartį sudaro 10 112,92 Lt negrąžintos paskolos, 37,60 Lt palūkanų priskaičiuotų per Kredito kortelės sutarties galiojimo laikotarpį, 5004,99 Lt nesumokėtų palūkanų, priskaičiuotų už naudojimąsi kreditu po Kreditinės kortelės sutarties nutraukimo, taikant viršyto kredito metinę 22 proc. palūkanų normą už kiekvieną pradelstą dieną numatytą patvirtintuose banko mokėjimo kortelių įkainiuose, t.y. viso likusi negrąžinta atsakovės skola pagal Kreditinės kortelės sutartį sudaro 15 155,51 Lt.

3Atsakovė L. B. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko (b.l. 27-29), prašė jį atmesti, o iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad ji nesutinka su ieškovo taikytomis viršyto kredito metinėmis 22 proc. palūkanomis, priskaičiuotomis už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. birželio 29 d., kurios yra neprotingai ir nepagrįstai didelės. Atsakovė pažymėjo, kad ji su ieškovu pagal jo iš anksto paruoštas sąlygas sudarė naudojimosi Kreditine kortele sutartį Nr. ( - ), kurioje numatyta, jog suteiktas kredito limitas yra 10000 Lt, metinė kredito grąžinimo norma - 12 proc., leistino kredito palūkanų metinė norma – 12 proc., palūkanos už kortelės sąskaitos likutį mokamos pagal įkainius. Kaip pažymėjo atsakovė, norėdama gauti kreditą ji neturėjo kitos išeities kaip tik sutikti su banko siūlomomis sąlygomis. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovo už naudojimąsi kreditu taikytos 22 proc. metinės palūkanos yra neprotingai ir nepagrįstai didelės, todėl sprendžiant kausimą dėl palūkanų dydžio, reikia vertinti ar susitarimas dėl palūkanų dydžio iš esmės nepažeidė šalių interesų pusiausvyros ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, visas abejones aiškinant jos, kaip silpnesniosios šalies naudai. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad ieškovas reikalaudamas priteisti 5004,99 Lt viršyto kredito palūkanų nepateikė jokios aiškios ir konkrečios šios sumos paskaičiavimo tvarkos.

4Atsakovės L. B. atstovas advokatas G. Kinderevičius 2011 m. lapkričio 7 d. teismo posėdžio metu ieškinio dalį dėl pagrindinės skolos 10112,92 Lt ir 37,65 Lt palūkanų priteisimo pripažino, jos neginčijo (b. l. 53, 60).

5Ieškinys tenkintinas

6Teismas nustatė, kad ieškovas AB bankas Snoras ir atsakovė L. B. 2007 m. gruodžio 3 d. sudarė Naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovei buvo suteikta kreditinė kortelė Eurocard/MasterCard „Gold“ su 10 000 Lt dydžio kredito limitu jos asmeniniams poreikiams tenkinti. Iš ieškovo teismui pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovės kreditinės sąskaitos likutis 2009 m. balandžio 14 d. buvo 10 112,92 Lt ir 37,60 Lt palūkanų (b. l. 12-20), kurių atsakovės atstovas neginčijo, iš esmės šią ieškinio dalį pripažino (b. l. 53, 60). CPK 140 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, kad ieškinį pripažįsta. Kai atsakovas pripažįsta ieškinį, jeigu nėra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, teismas, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, gali nuspręsti baigti bylos nagrinėjimą iš esmės. Teismas nenustatė, kad atsakovės L. B. atstovo advokato G. Kinderevičiaus 2011 m. lapkričio 7 d. ieškinio dalies pripažinimas (b. l. 53, 60) prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, todėl jis priimtinas. Atsakovės atstovo pripažinta ieškinio dalis įrodyta civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais: 2007 m. lapkričio 21 d. paraiška-anketa (b. l. 7), Naudojimosi mokėjimo kortele sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 8), 2011 m. birželio 29 d. pažyma apie skolą (b. l. 11), palūkanų skaičiavimo istorija ir pradelstos dalies skaičiavimais (b. l. 12-20), todėl ši ieškinio dalis tenkintina ją visiškai įrodžius (CPK 178 straipsnis).

7Ieškovas AB bankas Snoras prašo priteisti iš atsakovės L. B. 5004,99 Lt nesumokėtų palūkanų, priskaičiuotų už naudojimąsi kreditu po Kreditinės kortelės sutarties nutraukimo 2009 m. balandžio 14 d., taikant viršyto kredito metinę 22 proc. palūkanų normą už kiekvieną pradelstą dieną numatytą patvirtintuose banko mokėjimo kortelių įkainiuose. Atsakovė L. B. nesutiko su ieškovo taikytomis viršyto kredito metinėmis 22 proc. palūkanomis, priskaičiuotomis už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. birželio 29 d., nes laikė, kad jos yra neprotingai ir nepagrįstai didelės, pažeidžiančios šalių interesų pusiausvyrą ir prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Atsakovės nuomone, leistina kredito palūkanų metinė norma 12 proc.

8Teismas pažymi, kad CK 6.205 straipsnyje nustatyta, jog sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.260 straipsnio 2 dalis), ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB „Lichua“, bylos Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Telšių keliai“ v. UAB „Švaresta“, bylos Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2007; 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal ieškovo E. V. ieškinį atsakovui T. K. dėl palūkanų priteisimo, bylos Nr. 3K-3-400/2011). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovei L. B. nepadengus pradelsto įsiskolinimo pagal Naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. ( - ), ieškovas AB bankas Snoras šią sutartį nutraukė anksčiau nustatyto termino 2009 m. balandžio 14 d. ir apie tai raštu informavo atsakovę (b. l. 9), tačiau atsakovė ir toliau skolos ir palūkanų nemokėjo, todėl ieškovas AB bankas Snoras dėl skolos ir palūkanų priteisimo kreipėsi į teismą, ir už visą šį laikotarpį prašė priteisti sutartines 22 proc. metines viršyto kredito palūkanas. Nors ieškovo AB bankas Snoras atstovė V. P. teismo posėdžio metu aiškino, kad viršyti kredito palūkanos yra netesybos (b.l. 56), tačiau iš šalių sudarytos Naudojimosi mokėjimo kortele sutarties Nr. ( - ) turinio akivaizdu, kad tai yra mokėjimo ir kompensavimo funkciją atliekančios palūkanos, dėl kurių šalys susitarė atlygintinėje sutartyje, kurios 3.1.8. punkte atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir kitus kortelės įkainiuose bei su šia sutartimi susijusius, įkainiuose numatytus mokesčius, 6.3 punkte įsipareigojo už naudojimąsi kredito limitu mokėti bankui palūkanas, nustatytas kortelės įkainiuose.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK nuostatų, reglamentuojančių palūkanų nustatymo tvarką, dydį ir turinį, yra ne kartą pažymėjęs, kad nustatant palūkanas šalių susitarimu, nesąžiningas kreditorius gali pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas. Neprotingai didelės palūkanos praranda savo, kaip mokėjimo už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, funkciją. Tokiu atveju palūkanos faktiškai tampa skolininko nubaudimo priemone. Gindamas kreditorių nuo skolininko netinkamų veiksmų – piniginės prievolės neįvykdymo laiku, teismas turi ginti pažeistą teisę taip, kad būtų pašalinta galimybė kreditoriui lupikauti, t. y. gauti neprotingai dideles palūkanas. Taigi esant sutarties šalių susitarimui dėl mokėtinų palūkanų dydžio ir byloje dėl to kilus ginčui, teismas, vadovaudamasis CK 1.5 straipsnio nuostatomis, turi vertinti atitinkamas sutarties sąlygas ir spręsti, ar jos iš esmės nepažeidė šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 straipsnis) ir ar jos neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Spręsdamas, ar šalių sutartos palūkanos atitinka išvardytus principus, teismas individualizuoja konkretų prievolinį santykį, atsižvelgia į prievolės pobūdį, skolininko ir kreditoriaus elgesį, prievolės sumą, jos santykį su palūkanų dydžiu ir gali vadovautis įstatyme nustatyta palūkanų norma kaip vienu iš kriterijų, juo neapsiribodamas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-1085/2002, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2003).

11Teismas, spręsdamas, ar ieškovo AB bankas Snoras prašomos priteisti iš atsakovės L. B. 5004,99 Lt palūkanos taikant viršyto kredito metinę 22 proc. palūkanų normą neturi būti sumažintos, atsižvelgia į tarp šalių susiklosčiusių prievolinių santykių pobūdį – prievolinius mokėjimo kortelės su kredito limitu santykius, kuriuose ieškovas, būdamas finansinė įstaiga (bankas) ne tik įsipareigojo atidaryti kortelės turėtojo sąskaitą, atlikti kortelės sąskaitos operacijas bei teikti kortelės turėtojui banko paslaugas, bet ir suteikė kortelės turėtojui kredito limitą be jokio prievolės įvykdymą užtikrinančio būdo (turto įkeitimo, garantijos, laidavimo ir kt.), t. y. veikdamas padidintos rizikos sąlygomis, ko pasėkoje atsakovui, laiku neįvykdžius prievolės ir negrąžinus kredito, ieškovui turi būti kompensuojama šios padidintos rizikos sąlygomis patirti minimalūs nuostoliai ir užmokestis už pinigų skolinimąsi. Teismas taip pat atsižvelgia į skolininko ir kreditoriaus elgesį, t. y. į tai, kad atsakovė L. B. visą laikotarpį nuo sutarties nutraukimo momento 2009 m. balandžio 14 d. neatliko ieškovui jokių mokėjimų pagal dar 2007 m. gruodžio 3 d. sudarytą Naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. ( - ), tuo tarpu elgdamasi sąžiningai ir protingai visų pirma turėjo padengti tuos kreditinius įsiskolinimus, už kurių nesavalaikį įvykdymą yra numatytos didžiausios sutartinės palūkanos. Ieškovo AB bankas Snoras atstovė V. P. teismo posėdžio nurodė, kad atsakovė pagal vieną paskolą atsiskaitė, tačiau šiuo metu bankui yra skolinga apie 650 000 Lt (b. l. 61), todėl akivaizdu, kad atsakovė, protingai planuodama savo kreditinių prievolių vykdymą bankui, turėjo įvertinti, kokiais banko produktais ji naudojasi ir dengti tuos kreditus, kurių nesavalaikis dengimas jai sukelia didžiausius finansinius nuostolius (CK 1.5 straipsnio 1 dalis). Teismas, įvertindamas ieškovo AB bankas Snoras veiksmus kreipiantis į teismą praėjus daugiau nei dviejų metų terminui, atsižvelgia į tai, kad kaip nurodė ieškovo atstovė, atsakovė niekada nesikreipė į banką dėl skaičiuojamų netesybų nepagrįstumo, jų neginčijo, raštuose prašė nesikreipti į teismą dėl skolos išieškojimo, nes ji sumokės bankui visas priskaičiuotas palūkanas (b. l. 58), todėl mažinti priskaičiuotas palūkanas dėl ieškovo veiksmų nėra teisinio pagrindo. Teismas be aukščiau nurodytų aplinkybių įvertina ir tai, kad atsakovė L. B. kredito bankui pagal dar 2007 m. gruodžio 3 d. sudarytą Naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. ( - ) negrąžina daugiau nei du su puse metų, po civilinės bylos iškėlimo teisme 2011 m. liepos 7 d. ieškinį prašė atmesti visa apimtimi (b. l. 29), nors po to dalį ieškinio bylos nagrinėjimo metu pripažino, kas sudaro pagrindą laikyti, jog atsakovė nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis, vilkina atsiskaitymą su kreditoriumi (CPK 7 straipsnio 1 dalis, CK 1.5 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas teismas sprendžia, kad šios individualios bylos aplinkybėmis pagal 2007 m. gruodžio 3 d. sudarytą Naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. ( - ) ieškovo atsakovei priskaičiuotos 5004,99 Lt palūkanos taikant viršyto kredito metinę 22 proc. palūkanų normą iš esmės nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

12Pagal CK 1.125 straipsnio 9 dalį reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, todėl ieškovui į teismą kreipusis 2011 m. birželio 29 d. ir prašant priteisti palūkanas apskaičiuotas nuo 2007 m. gruodžio 3 d., o padidintas viršyto kredito palūkanas nuo 2009 m. balandžio 14 d., šis terminas nėra praleistas, todėl teismui nėra pagrindo nepriteisti ar mažinti palūkanų dydį ieškinio senaties instituto pagalba.

13Palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis), vadinamos procesinėmis palūkanomis ir skaičiuojamos tuo atveju, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pastarųjų palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti prievolės jas mokėti. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Šią sumą sudaro piniginės lėšos, kurias kreditorius įgyja teisę reikalauti dėl sutarties pažeidimo. Į šią sumą gali būti įskaičiuojama: pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir (arba) netesybos. Atsižvelgiant į šias įstatymines nuostatas ir jų aiškinimą, tenkintina ir ieškovo AB bankas Snoras ieškinio dalis priteisti iš atsakovės 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

15Ieškovas AB bankas Snoras kreipdamasis į teismą sumokėjo 456 Lt dydžio žyminį mokestį (b. l. 6), todėl visiškai patenkinus ieškinį ieškovui iš atsakovės L. B. priteistinas jo dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

16Valstybė patyrė 12,09 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, todėl jų atlyginimas valstybei priteistinas iš atsakovės L. B. (CPK 96 straipsnis).

17Vadovaudamasis CPK 263–270 straipsniais, 293 straipsnio 3 punktu, 307 straipsniu teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Ieškovui AB bankas Snoras, į. k. 112025973, iš atsakovės L. B., a. k. ( - ) priteisti 15 155,51 Lt (penkiolika tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus ir penkiasdešimt vieną centą) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 456 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

20Priteisti iš atsakovės L. B., a. k. ( - ) 12,09 Lt (dvylika litų devynis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas AB bankas Snoras kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 4-5)... 3. Atsakovė L. B. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko (b.l. 27-29),... 4. Atsakovės L. B. atstovas advokatas G. Kinderevičius 2011 m. lapkričio 7 d.... 5. Ieškinys tenkintinas... 6. Teismas nustatė, kad ieškovas AB bankas Snoras ir atsakovė L. B. 2007 m.... 7. Ieškovas AB bankas Snoras prašo priteisti iš atsakovės L. B. 5004,99 Lt... 8. Teismas pažymi, kad CK 6.205 straipsnyje nustatyta, jog sutarties neįvykdymu... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovei L. B. nepadengus pradelsto... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK nuostatų,... 11. Teismas, spręsdamas, ar ieškovo AB bankas Snoras prašomos priteisti iš... 12. Pagal CK 1.125 straipsnio 9 dalį reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių... 13. Palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 15. Ieškovas AB bankas Snoras kreipdamasis į teismą sumokėjo 456 Lt dydžio... 16. Valstybė patyrė 12,09 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, todėl... 17. Vadovaudamasis CPK 263–270 straipsniais, 293 straipsnio 3 punktu, 307... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Ieškovui AB bankas Snoras, į. k. 112025973, iš atsakovės L. B., a. k. ( - )... 20. Priteisti iš atsakovės L. B., a. k. ( - ) 12,09 Lt (dvylika litų devynis... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...