Byla e2-258-669/2019
Dėl šalių nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, jam reikalingo išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

1Plungės apylinės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas Gasiūnas,

2sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,

3dalyvaujant ieškovei R. G., jos atstovei advokato padėjėjai Dženetai Terespolskienei,

4išvadą duodančios institucijos atstovei Žibutei Milienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. G. ieškinį atsakovui D. I. dėl šalių nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, jam reikalingo išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo.

6Teismas,

Nustatė

7I. Ginčo esmė

81.

9Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama:

101.1.

11nustatyti dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ), gyvenamąją vietą su motina R. G. jos pasirinktoje gyvenamojoje vietoje;

121.2.

13nustatyti Atsakovo D. I. bendravimo su dukra P. I. tvarką, Atsakovas bendrauja su dukra P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ), dalyvauja jos auklėjime geranoriško susitarimo pagrindu, lygiomis teisėmis;

141.3.

15priteisti iš atsakovo D. I., a. k. ( - ) dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį mokamomis po 200,00 eurų (du šimtai eurų), mokant už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 kalendorinės dienos iki dukters pilnametystės. Dukrai P. I. skirtą išlaikymą kasmet indeksuoti Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Dukrai priteistą išlaikymą pervesti į R. G. asmeninę banko sąskaitą ir išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti R. G.;p

161.4.

17priteisti iš atsakovo D. I., a. k. ( - ) dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ), 2.160,00 eurų išlaikymo įsiskolinimą Priteistų išlaikymo įsiskolinimo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti R. G.. Išlaikymo įsiskolinimą pervesti į R. G. asmeninę banko sąskaitą;

182.

19Ieškinyje nurodė, kad ji (toliau - ieškovė) ir D. I. (toliau -atsakovas) ne santuokoje susilaukė dviejų vaikų - M. I., gim. ( - ), a. k. ( - ) ir dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ).

203.

21Patvirtino, kad ji su atsakovu buvo sudariusi taikos sutartį, kurią patvirtino Plungės rajono apylinkės teismas 2016-01-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-184-225/2016, kurioje jie susitarė dėl sūnui M. I. teikiamo išlaikymo periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 100 eurų iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

224.

23Atsakovas sūnaus išlaikymą mokėjo iki 2018 m. vasario 12 d., t. y. dukrai suėjus 2 mėnesiams atsakovas nustojo mokėti sūnui išlaikymą.

245.

25Dukrai atsakovas išlaikymo nemokėjo nuo pat gimimo.

266.

27Atsakovas nuo 2018 m. vasario mėnesio visiškai nebendravo nei su ieškove, nei su vaikais, jų nelankė, nemokėjo išlaikymo, todėl visa vaikų išlaikymo, ugdymo našta atiteko ieškovei. Atsakovas su ieškove negyvena ir kur jis išsikėlė, ji nežino.

287.

29Šalių dukra nuo pat gimimo gyvenant su motina, nurodoma, kad ji emocionaliai yra prisirišusi prie jos ir abejojama ar atsakovą iš vis atpažintąjį pamačiusi. Be to, dukra yra prisirišusi emocionaliai ir prie brolio bei prie močiutės, nes jie visi kartu gyvena. Be jų, dar kartu gyvena ir ieškovės dvi nepilnametės seserys. Todėl tvirtinama, kad ieškovės dukra P. gyvena ir auga apsupta meilės ir priežiūros tarp savo artimiausių žmonių. Siūlo dukters P. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove.

308.

31Užtikrinant Atsakovo teisę bendrauti su savo vaiku ir jį auklėti, bei dukters teisę matytis su Atsakovu, teismui nustačius nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su Ieškove, teismo prašo nustatyti Atsakovo bendravimo su dukra P. tvarką, kad Atsakovas bendrauja su dukra P., dalyvauja jos auklėjime geranoriško susitarimo pagrindu, lygiomis teisėmis.

329.

33Ieškovės pajamos yra apie 325,42 eurai per mėnesį, kurios susidaro iš socialinės pašalpos, išmokos vaikui ir vienkartinės išmokos vaikui. Tai yra visos ieškovės pragyvenimo pajamos 3 asmenų šeimai, todėl vertindama orientacinį 400 Eur vaiko išlaikymui reikalingą minimumą, mano, kad atsakovas pajėgus skirti 200 Eur išlaikymą dukrai.

3410.

35Kadangi atsakovas dukrai P. išlaikymo neteikė nuo pat gimimo, teismo prašo priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2017-12-12 iki 2018-11-06, kas sudaro 2160,00 eurų sumą.

3611.

37Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė ir jos atstovė savo reikalavimus palaikė ir prašė ieškinį tenkinti. Papildomai detalizavo reikiamą išlaikymo sumą, akcentuojant lėšų poreikį į maisto kainas, vitaminų, aprangos, avalinės ir higienos reikiamas sumas.

3812.

39Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Jam procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, po to, kai ieškovas po pokalbio telefonu su teismo posėdžio sekretore, jam siųstų dokumentų neatsiėmė.

4013.

412019-01-18, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tauragės apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagiegių savivaldybėje specialistei, atsakovas pateikė rašytinį paaiškinimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

42Ieškinys tenkintinas

4314.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) šalims, gyvenant ne santuokoje gimė duktė P. I. (akto įrašo Nr. 2).

4515.

46Ieškovės paaiškinimais ieškinyje ir teismo posėdžio metu, atsakovo rašytiniu paaiškinimu surašytu 2019-01-18 Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tauragės apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagiegių savivaldybėje specialistės, nustatyta, kad šalys kartu gyveno epizodiškai iki 2017 metų gruodžio pradžios. Šalių dukra nepertraukiamai gyvena su ieškove, todėl su ja nustatytina dukros gyvenamoji vieta.

4716.

48Tėvas ar motina, negyvenantis kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, o kai tėvai nesutaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 straipsnio 1, 4 dalys). Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką; minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 straipsnio 2 dalis).

4917.

50Vertinant ieškovės tolerantiškumą, kad ji sutinka, kad ieškovo bendravimui su vaiku ji įsipareigoja nedaryti kliūčių ir tai galima įgyvendinti jų pačių geranoriško susitarimo pagrindu, jos reikalavimas dėl bendravimo sąlygų tenkintinas.

5118.

52Bylos duomenimis, ieškovės pajamos yra apie 325,42 eurai per mėnesį, kurios susidaro iš socialinės pašalpos, išmokos vaikui ir vienkartinės išmokos vaikui.

5319.

54Atsakovas duomenų apie savo turtinę padėtį, sveikatos stovį nepateikė (CPK 177-178 str.).

5520.

56Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2012).

5721.

58CK 3.192 straipsnyje imperatyviai nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais: išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šie kriterijai nuosekliai išplėtoti kasacinio teismo praktikoje.

5922.

60Išlaikymas savo prigimtimi skirtas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-231-969/2016). Teismas, nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, turi įvertinti, ar išlaikymas bus pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas, t. y. ar bus patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-330-378/2016 ir joje nurodytą praktiką); protingi vaiko gabumų, jo polinkių nulemti poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009).

6123.

62Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad nustatant priteistino išlaikymo dydį vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti būtinų išlaidų dydis ir tėvų turtinė padėtis vertinami teismo sprendimo priėmimo momentu. Tuo atveju, jei ateityje, t. y. po teismo sprendimo, pasikeičia vaiko poreikiai arba iš esmės pasikeičia tėvų turtinė padėtis, teismas gali pagal vaiko, tėvo (motinos), globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti išlaikymo dydį (CK 3.201 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-231-969/2016).

6324.

64Vertinant šalių turtinę padėtį nustatyta, kad ieškovė asmeninės nuosavybės teise registruoto kilnojamo/nekilnojamo turto neturi. Iš 2018 m. spalio 31 d. Rietavo savivaldybės administracijos Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus pažymos apie pajamas matyti, kad laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio – 2018 metų spalio mėn. ieškovei kas mėnesį buvo mokama 325,42 Eur 34 ct suma, kurias sudaro socialinės pašalpos, išmokos vaikui ir vienkartinės išmokos vaikui. Tuo tarpu atsakovas jokių duomenų apie savo pajamas nepateikė, įrodymų, kad jis negalėtų teikti prašomą išlaikymą, taip pat nepateikė. Kaip minėta, rašytiniame paaiškinime Vaiko teisių apsaugos specialistei, su ieškinio reikalavimais sutiko.

6525.

66Vertinant šalių turtinę padėtį, spręstina, kad atsakovas pajėgus teikti 200 Eur materialinį išlaikymą savo dukrai mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės. Manytina, kad toks išlaikymo dydis yra teisingas, atitiks atsakovo turtinę padėtį ir tenkins būtiniausius vaiko poreikius. Todėl ieškovės ieškinio reikalavimai šioje dalyje tenkintini ir išlaikymas priteistinas nuo kreipimosi į teismą dienos – t.y. 2018-11-06.

6726.

68Ieškovė teismo prašo iš atsakovo D. I. priteisti išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2017m. gruodžio 12 d., iki 2018 m. lapkričio 6 dienos skaičiuojant po 200 Eur per mėnesį, viso 2160 Eur.

6927.

70CK 3.200 str. nurodyta, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Išlaikymas turi būti priteisiamas nuo to momento, kai atsiranda teisė jo reikalauti, o teisė reikalauti išlaikymo atsiranda nuo tos dienos, kai vaiko tėvai (arba vienas iš jų) nevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką.

7128.

72Reikalavimas dėl įsiskolinimo neprieštarauja CK 3.200 str. reikalavimams ir jam esant retroaktyvaus pobūdžio, nustačius teisiškai reikšmingus faktus dėl CK 3.200 straipsnio taikymo tuo metu egzistavusiomis faktinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą bei į protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus (CK 3.3, 1.5 straipsniai), reikalavimas priteisti susidariusį įsiskolinimą tenkintinas.

7329.

74Kasacinis teismas pažymėjo, kad, sprendžiant ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, būtina įvertinti aplinką, kurioje vaikas gyvena teismo sprendimo priėmimo momentu, jos tinkamumą vaiko vystymuisi. Kadangi ginčo dėl šalių nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nėra, ieškinio reikalavimas dėl nepilnametės šalių dukters P. I., ( - ), gyvenamosios vietos nustatymo su motina R. G., tenkintinas.

7530.

76Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

7731.

78Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė buvo atleista bei išlaidos, susijusios su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos skyrimu (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p., 88str. 96 str. 1 d.).

79Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260 str.,

Nutarė

80ieškinį tenkinti.

81Nustatyti P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ), gyvenamąją vietą su motina R. G. jos pasirinktoje gyvenamojoje vietoje;

82Nustatyti, kad D. I., a. k. ( - ) bendrauja su dukra P. I. gim. ( - ), a. k. ( - ), ir dalyvauja jos auklėjime geranoriško susitarimo pagrindu, lygiomis teisėmis;

83Priteisti iš atsakovo D. I., a. k. ( - ) dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį mokamomis po 200,00 eurų (du šimtai eurų), mokant už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 kalendorinės dienos iki dukters pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, ją pervedant į R. G. asmeninę banko sąskaitą.

84Priteisti iš atsakovo D. I., a. k. ( - ) dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ), 2.160,00 Eur išlaikymo įsiskolinimą, įpareigojant priteistą sumą pervesti į R. G. asmeninę banko sąskaitą.

85Išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti R. G.;

86Priteisti iš D. I., a. k. ( - ) 75 Eur žyminio mokesčio valstybei, mokamo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 ir, 296 Eur 15 ct bylinėjimosi išlaidų susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5630.

87Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės raj. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas Gasiūnas,... 2. sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,... 3. dalyvaujant ieškovei R. G., jos atstovei advokato padėjėjai Dženetai... 4. išvadą duodančios institucijos atstovei Žibutei Milienei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas,... 7. I. Ginčo esmė... 8. 1.... 9. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama:... 10. 1.1.... 11. nustatyti dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ), gyvenamąją vietą su motina... 12. 1.2.... 13. nustatyti Atsakovo D. I. bendravimo su dukra P. I. tvarką, Atsakovas bendrauja... 14. 1.3.... 15. priteisti iš atsakovo D. I., a. k. ( - ) dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( -... 16. 1.4.... 17. priteisti iš atsakovo D. I., a. k. ( - ) dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( -... 18. 2.... 19. Ieškinyje nurodė, kad ji (toliau - ieškovė) ir D. I. (toliau -atsakovas) ne... 20. 3.... 21. Patvirtino, kad ji su atsakovu buvo sudariusi taikos sutartį, kurią... 22. 4.... 23. Atsakovas sūnaus išlaikymą mokėjo iki 2018 m. vasario 12 d., t. y. dukrai... 24. 5.... 25. Dukrai atsakovas išlaikymo nemokėjo nuo pat gimimo.... 26. 6.... 27. Atsakovas nuo 2018 m. vasario mėnesio visiškai nebendravo nei su ieškove,... 28. 7.... 29. Šalių dukra nuo pat gimimo gyvenant su motina, nurodoma, kad ji emocionaliai... 30. 8.... 31. Užtikrinant Atsakovo teisę bendrauti su savo vaiku ir jį auklėti, bei... 32. 9.... 33. Ieškovės pajamos yra apie 325,42 eurai per mėnesį, kurios susidaro iš... 34. 10.... 35. Kadangi atsakovas dukrai P. išlaikymo neteikė nuo pat gimimo, teismo prašo... 36. 11.... 37. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė ir jos atstovė savo reikalavimus... 38. 12.... 39. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Jam procesiniai dokumentai ir teismo... 40. 13.... 41. 2019-01-18, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie... 42. Ieškinys tenkintinas... 43. 14.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) šalims, gyvenant ne santuokoje gimė... 45. 15.... 46. Ieškovės paaiškinimais ieškinyje ir teismo posėdžio metu, atsakovo... 47. 16.... 48. Tėvas ar motina, negyvenantis kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą... 49. 17.... 50. Vertinant ieškovės tolerantiškumą, kad ji sutinka, kad ieškovo bendravimui... 51. 18.... 52. Bylos duomenimis, ieškovės pajamos yra apie 325,42 eurai per mėnesį, kurios... 53. 19.... 54. Atsakovas duomenų apie savo turtinę padėtį, sveikatos stovį nepateikė... 55. 20.... 56. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 57. 21.... 58. CK 3.192 straipsnyje imperatyviai nurodyta, kad tėvai privalo materialiai... 59. 22.... 60. Išlaikymas savo prigimtimi skirtas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti... 61. 23.... 62. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad nustatant priteistino išlaikymo... 63. 24.... 64. Vertinant šalių turtinę padėtį nustatyta, kad ieškovė asmeninės... 65. 25.... 66. Vertinant šalių turtinę padėtį, spręstina, kad atsakovas pajėgus teikti... 67. 26.... 68. Ieškovė teismo prašo iš atsakovo D. I. priteisti išlaikymo įsiskolinimą... 69. 27.... 70. CK 3.200 str. nurodyta, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą... 71. 28.... 72. Reikalavimas dėl įsiskolinimo neprieštarauja CK 3.200 str. reikalavimams ir... 73. 29.... 74. Kasacinis teismas pažymėjo, kad, sprendžiant ginčą dėl vaiko gyvenamosios... 75. 30.... 76. Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios... 77. 31.... 78. Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė buvo atleista... 79. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260 str.,... 80. ieškinį tenkinti.... 81. Nustatyti P. I., gim. ( - ), a. k. ( - ), gyvenamąją vietą su motina R. G.... 82. Nustatyti, kad D. I., a. k. ( - ) bendrauja su dukra P. I. gim. ( - ), a. k. (... 83. Priteisti iš atsakovo D. I., a. k. ( - ) dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( -... 84. Priteisti iš atsakovo D. I., a. k. ( - ) dukters P. I., gim. ( - ), a. k. ( -... 85. Išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti R. G.;... 86. Priteisti iš D. I., a. k. ( - ) 75 Eur žyminio mokesčio valstybei, mokamo į... 87. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...