Byla 2-38-486/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis, sekretoriaujant Aušrai Čepulytei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. U.,

2parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovams Lietuvos samariečių bendrijai ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialui bei tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui dėl nuosavybės teisių į ūkio pastato teisinės registracijos panaikinimo ir nuosavybės teisių pripažinimo,

Nustatė

3Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Samariečių bendrijos nuosavybės teisių registraciją į 70 kv.m. ūkio pastatą, esantį ( - ), Vilniuje, (žymėjimas 3/1 p), unikalus Nr. ( - ), bei pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisę į šį ūkio pastatą.

4Parengiamojo teismo posėdžio metu šalys pateikė ir paprašė patvirtinti tokią taikos sutartį:

5„Du tūkstančiai vienuoliktųjų metų vasario mėnesio 7 diena, Vilnius

6Mes, Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo J. U., veikiančio pagal 2010 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkį Nr. 22-226

7Atsakovas Lietuvos samariečių bendrija, kodas 190759578, Džiaugsmo g. 45, 11302 Vilnius, atstovaujama prezidentės L. J., ir

8Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, kodas 124208338, Lvovo g. 25, 08105, Vilnius, atstovaujamas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiosios juriskonsultės A. M., veikiančios pagal 2010 m. gruodžio 30 d. įgaliojimą Nr. Į(12.5.1.18.)-25

9Vilniaus miesto 4 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-38-486/2011 sudarėme šią Taikos sutartį, kuria susitarėme:

101. Šalys išsprendžia ginčą, nagrinėjamą Vilniaus miesto 4 apylinkės teisme pagal Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovams Lietuvos samariečių bendrijai ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, pagal kurį Vilniaus miesto savivaldybė reikalauja panaikinti atsakovės, Lietuvos samariečių bendrijos, nuosavybės teisių registraciją į ūkio pastatą, esantį Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1098-9030-7041, plane pažymėtas indeksu 3I1p, ir pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisę į šį ūkio pastatą, esantį Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1098-9030-7041.

112. Šalys sutaria, kad, išsprendžiant kilusį ginčą, Lietuvos samariečių bendrija pripažįsta Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisę į ūkio pastatą, esantį Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1098-9030-7041 (žym. plane 3I1 p), o Vilniaus miesto savivaldybė minėtą ūkio pastatą įsipareigoja perduoti Lietuvos samariečių bendrijai panaudos teise, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1454 “Dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų Džiaugsmo g. 45 panaudos sutarties, pasirašytos su Lietuvos samariečių bendrija, papildymo”.

123. Vilniaus miesto savivaldybė, įsiteisėjus teismo nutarčiai, patvirtinančiai šalių sudarytą taikos sutartį, kreipiasi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą dėl Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės į ūkio pastatą, esantį Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1098-9030-7041 (žym. plane 3I1 p) įregistravimo. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, gavęs Vilniaus miesto savivaldybės prašymą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės į ūkio pastatą, esantį Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1098-9030-7041 (žym. plane 3I1 p), registraciją.

134. Įregistravus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisę į ūkio pastatą, esantį Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1098-9030-7041 (žym. Plane 3I1p), Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos samariečių bendrija susitaria, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1454 „Dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų Džiaugsmo g. 45 panaudos sutarties, pasirašytos su Lietuvos samariečių bendrija, papildymo“, papildys 1999 m. gegužės 10 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos samariečių bendrijos pasirašytą Negyvenamųjų pastatų ir patalpų panaudos sutartį Nr. 20, Sutartyje įrašant 70 (septyniasdešimties) kv. m. ir 95, 28 (devyniasdešimt penkių ir dvidešimt aštuonių šimtųjų ) kv. m. ūkinius pastatus Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, plane pažymėtus indeksais 3I1 p ir 2I1 p, ir perduos juos panaudos teise Bendrijai įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

145. Taikos sutarties šalys susitaria, jog viena kitai neatlygina jokių turėtų bylinėjimosi išlaidų, o patirtos bylinėjimosi išlaidos tenka tai šaliai, kuri jas realiai patyrė. Bylinėjimosi išlaidos, kurios šią dieną nėra apmokėtos nė vienos iš šalių (pvz.: trečiųjų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos, teismo pranešimų siuntimo išlaidos ir pan.) atlyginamos ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ir atsakovo Lietuvos samariečių bendrijos lygiomis dalimis.

156. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad joms yra žinomas CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytų Taikos sutarties sudarymo teisinių pasekmių turinys, t.y., jog sudarius Taikos sutartį ir nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

167. Sutartis sudaryta keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas skirtas pateikti teismui ir po vieną egzempliorių kiekvienai Taikos sutarties šaliai.

17Ieškovas

18Atsakovas

19Vilniaus miesto savivaldybė

20Lietuvos samariečių bendrija

21Kodas 111109233

22Kodas 190759578

23Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

24Džiaugsmo g. 45, 11302 Vilnius

25Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

26Lietuvos samariečių bendrijos

27direktoriaus pavaduotojas J. U. prezidentė L. J.

28(parašas, antspaudas)

29(parašas, antspaudas)

30Atsakovas

31VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

32Kodas 124208338,

33Lvovo g. 25, 08105 Vilnius

34VĮ Registrų centro Vilniaus filialo

35Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji juriskonsultė

36A. M. (parašas)“

37Atsižvelgiant į tai, kad šalys laisva valia sutiko su taikos sutarties sąlygomis, kurios jas tenkina bei nepažeidžia viešojo intereso, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms (LR CPK 42 str. 2 d.), teismas tvirtina pateiktą taikos sutartį, nutraukdamas bylą (CPK 293 str. 5 p.).

38Šalims išaiškinama, kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

39Teismui patvirtinus taikos sutartį, iš ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ir atsakovės Lietuvos samariečių bendrijos lygiomis dalimis priteistina 68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 94 str.).

40Nutarčiai įsiteisėjus, naikintinas Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-06-04 nutartimi taikytas areštas atsakovei Lietuvos samariečių bendrijai, įmonės kodas 1907 59578, priklausančiam ūkio pastatui, esančiam adresu Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, unikalus Nr. 1098-9030-7041, išnykus turto arešto uždėjimo pagrindui (b.l. 90-91; CPK 150 str. ).

41Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 290-292 str. str., 293 str. 5 p.,

Nutarė

42Patvirtinti teismui pateiktą 2011-02-07 ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ir atsakovų Lietuvos samariečių bendrijos ir Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo taikos sutartį.

43Civilinę bylą Nr. 2-38-486/2011 nutraukti.

44Priteisti iš ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės į valstybės biudžetą 34 Lt (trisdešimt keturis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

45Priteisti iš atsakovės Lietuvos samariečių bendrijos į valstybės biudžetą 34 Lt (trisdešimt keturis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

46Išaiškinti ieškovei Vilniaus miesto savivaldybei ir atsakovei Lietuvos samariečių bendrijai, jog 34 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai jos privalo sumokėti į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas, mokėjimo kvitas turi būti pateiktas teismui.

47Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-06-04 nutartimi taikytą areštą atsakovei Lietuvos samariečių bendrijai, įmonės kodas 1907 59578, priklausančiam ūkio pastatui, esančiam adresu Džiaugsmo g. 45, Vilniuje, unikalus Nr. 1098-9030-7041.

48Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėjas Jeugenijušas... 2. parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vilniaus... 3. Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą, prašydama... 4. Parengiamojo teismo posėdžio metu šalys pateikė ir paprašė patvirtinti... 5. „Du tūkstančiai vienuoliktųjų metų vasario mėnesio 7 diena, Vilnius... 6. Mes, Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, Konstitucijos pr.... 7. Atsakovas Lietuvos samariečių bendrija, kodas 190759578, Džiaugsmo g. 45,... 8. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, kodas... 9. Vilniaus miesto 4 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 10. 1. Šalys išsprendžia ginčą, nagrinėjamą Vilniaus miesto 4 apylinkės... 11. 2. Šalys sutaria, kad, išsprendžiant kilusį ginčą, Lietuvos samariečių... 12. 3. Vilniaus miesto savivaldybė, įsiteisėjus teismo nutarčiai,... 13. 4. Įregistravus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisę į ūkio... 14. 5. Taikos sutarties šalys susitaria, jog viena kitai neatlygina jokių... 15. 6. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad joms yra žinomas CPK 293 str. 5 p.... 16. 7. Sutartis sudaryta keturiais vienodą juridinę galią turinčiais... 17. Ieškovas... 18. Atsakovas... 19. Vilniaus miesto savivaldybė... 20. Lietuvos samariečių bendrija... 21. Kodas 111109233... 22. Kodas 190759578... 23. Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius... 24. Džiaugsmo g. 45, 11302 Vilnius... 25. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 26. Lietuvos samariečių bendrijos... 27. direktoriaus pavaduotojas J. U. prezidentė 28. (parašas, antspaudas)... 29. (parašas, antspaudas)... 30. Atsakovas... 31. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas... 32. Kodas 124208338,... 33. Lvovo g. 25, 08105 Vilnius... 34. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo... 35. Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji juriskonsultė... 36. A. M. (parašas)“... 37. Atsižvelgiant į tai, kad šalys laisva valia sutiko su taikos sutarties... 38. Šalims išaiškinama, kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl... 39. Teismui patvirtinus taikos sutartį, iš ieškovės Vilniaus miesto... 40. Nutarčiai įsiteisėjus, naikintinas Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo... 41. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 42. Patvirtinti teismui pateiktą 2011-02-07 ieškovės Vilniaus miesto... 43. Civilinę bylą Nr. 2-38-486/2011 nutraukti.... 44. Priteisti iš ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės į valstybės biudžetą... 45. Priteisti iš atsakovės Lietuvos samariečių bendrijos į valstybės... 46. Išaiškinti ieškovei Vilniaus miesto savivaldybei ir atsakovei Lietuvos... 47. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo... 48. Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama...