Byla 2-15132-285/2012
Dėl skolos už prekes priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovės UAB „Autokurtas“ ieškinį atsakovei UAB „Transkedavė“ dėl skolos už prekes priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Autokurtas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Transkedavė“ 120,35 Lt skolos už prekes, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad 2009-10-27 šalys pasirašė detalių pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo tiekti prekes atsakovei, o atsakovė įsipareigojo priimti prekes bei paslaugas ir už jas atsiskaityti su ieškove per 14 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo – perdavimo ar paslaugų atlikimo dienos, o laiku neatsiskaičius, įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo uždelstos sumokėti sumos. Atsakovė savo prievolės tinkamai nevykdė – neatsiskaitė už gautas prekes ir paslaugas, suteiktas iki 2012 m. liepos mėnesio. 2012-07-11 ieškovė pateikdama pretenziją pareikalavo, kad atsakovė sumokėtų 853,56 Lt skolos ir 120,35 Lt delspinigių, viso 973,91 Lt skolos. Atsakovė 2012-07-23 sumokėjo 853,56 Lt skolos, šią sumą ieškovė paskirstė remiantis savo pretenzija, t.y. pirmiausiai įskaitė 120,35 Lt delspinigių ir dalį likusios sumos. Todėl ieškovė laiko, kad atsakovė jai yra dar skolinga 120,35 Lt.

3Atsakovei UAB „Transkedavė“ ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-08-31 Civilinio proceso kodekso 123 str. 2 d. nustatyta tvarka (18 b.l.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2009-10-27 detalių pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties Nr. 20091027VGS ir priedo Nr. 1 (9-12 b.l.), 2012-07-11 pretenzijos (12 b.l.), 2012-08-01 UAB „Autokurtas“ pranešimo (13 b.l.) vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 120,35 Lt skolos, susidariusios dėl įsipareigojimų pagal detalių pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį nevykdymo, priteistina iš atsakovės ieškovei (CK 6.205 str., 6.260 str., 6.305 str.).

6CK 6.200 str. 1 d. nurodo, kad šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Pagal CK 6.305 str. 1 d. pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis – pardavėjas - perduoda kitai šaliai – pirkėjui – daiktą (prekę) jo nuosavybėn, o pirkėjas prekę priima ir įsipareigoja sumokėti šalių sulygtą kainą. Ieškovė įvykdė savo iš sutarties kylančius įsipareigojimus - atsakovei perdavė prekes, tačiau atsakovė su ieškove atsiskaitė tik iš dalies.

7Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalys susitarė dėl 0,1 procento dydžio delspinigių mokėjimo nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal CK 6.54 str. 3 d. kreditorius turį teisę sumokėtas sumos dalį įskaityti kaip netesybas, jeigu šalys dėl jų buvo sudariusios rašytinės formos susitarimą. Todėl teismas laiko, kad ieškovė teisėtai dalį atsakovės sumokėtos sumos (120,35 Lt) pripažino netesybomis.

8CK 6.210 str. nurodo, kad terminą įvykdyti praleidęs skolininkas moka penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, o šio straipsnio 2 dalis nurodo, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, todėl tokio dydžio palūkanos iš atsakovės priteistinos ieškovei.

9Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 71 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

10Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteistinos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovei UAB „Autokurtas“, buveinės adresas Kauno r., Kumpių k., Verslo g. 13, juridinio asmens kodas 135456559, iš atsakovės UAB „Transkedavė“, juridinio asmens kodas 301735582, buveinės adresas Kauno m., Ateities pl. 32, negrąžintą 120,35 Lt (vieną šimtą dvidešimt litų ir 35 ct) sumą, 6 (šešių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2012-08-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

14Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai