Byla 2-1909-584/2011
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, suėjus trūkumų šalinimo terminui, spręsdama pareiškėjo „UAB Medicinos bankas“ skundo atsakovui VĮ Registrų centro Kauno filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, A. D., R. D. dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėjas skundu Kauno apygardos administracinio teismo prašė panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2010-02-17 sprendimą Nr. 1-997, VĮ Registrų centro Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-04-27 sprendimą Nr. 82, bei įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinius faktus pagal pareiškėjo pateiktą prašymą.

3Teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2011 m. sausio 20 d. skundo trūkumams pašalinti.

4Teismas trūkumų šalinimo nutartyje įpareigojo pareiškėją pateikti teismui patikslintą ieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui – ieškiniui keliamus reikalavimus ir atkreipė dėmesį, kad tik ieškovas turi teisę nustatyti atsakovus byloje, tačiau byloje atsakovais gali būti tik asmenys, turintys civilinį procesinį veiksnumą. Kadangi pareiškėjo nurodytas VĮ Registrų centro Kauno filialas neturi civilinio procesinio subjektyviškumo ir negali būti bylos šalimi, teismas pareiškėjui nurodė apsispręsti dėl atsakovo byloje ir jį nurodyti patikslintame ieškinyje.

5Susipažinęs su pareiškėjo reikalavimais ir pateikiamais įrodymais, teismas pabrėžė, kad pareiškėjas skundžia du VĮ Registrų centro sprendimus, todėl atsižvelgiant į šią aplinkybę, pareiškėjas buvo įpareigotas sumokėti atitinkamą žyminį mokestį. Kadangi pareiškėjas sumokėjo 100,00 Lt žyminį mokestį, o, teismo nuomone, ieškovo ieškinys turi būti apmokėtas 266,00 Lt žyminiu mokesčiu, pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti papildomai 166,00 Lt žyminio mokesčio.

6Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas skundžia VĮ Registrų centro Kauno filialo 2010-02-17 sprendimą Nr. 1-997, VĮ Registrų centro Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-04-27 sprendimą Nr. 82, bei prašo įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinius faktus pagal pareiškėjo pateiktą prašymą, tačiau paties prašymo, su kuriuo kreiptasi į VĮ Registrų centrą, nepateikė. Teismas nurodė, kad neturi duomenų, kaip konkrečiai turi būti nuspręsta teismo sprendime, jog, pareiškėjo nuomone, tinkamai ir teisėtai būtų apgintos pareiškėjo pažeistos teisės. Teismas nurodė, kad pagal VĮ Registrų centrui teiktą prašymą pareiškėjas ir privalo teismui suformuluoti įvykdomą ir suprantamą reikalavimą, kad jis netaptų ateityje tarp tų pačių šalių tolesnių ginčų priežastimi, nepaliktų neišspręstą ginčą iš esmės. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad VĮ Registrų centro Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-04-27 sprendime Nr. 82 yra nurodyta, jog buvo nagrinėjamas pareiškėjo patikslintas prašymas. Teismas pabrėžė, kad pareiškėjas nėra pateikęs pačios kredito sutarties, kurios pagrindu ir buvo sudaryti įvairūs susitarimai su A. D., R. D., ką taip pat buvo įpareigotas pateikti. Trūkumų šalinimo nutartyje teismas atkreipė dėmesį, kad VĮ Registrų centro Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-04-27 sprendime Nr. 82 nurodyta, jog 2010-01-25 susitarime neteisingai įrašyti kai kurių nekilnojamųjų daiktų šifrai. Byloje yra 2010-05-25 susitarimas, kuriame šie šifrai yra ištaisyti. Nustatęs šias aplinkybes, teismas pasiūlė pareiškėjui svarstyti klausimą dėl tokio reikalavimo suformulavimo, kad būtų apgintos jo pažeistos teisės, ir priimtas sprendimas būtų aiškus įvykdyti. Teismas nurodė pareiškėjui paaiškinti minėtas aplinkybes bei suformuluoti reikalavimą.

7Be kita ko, teismas pareiškėjui pasiūlė aiškiai nurodyti, kokiu pagrindu jo ieškinys turi būti, pareiškėjo nuomone, patenkintas, kokios konkrečiai įstatymo normos suponuotų išvadą, kad ieškinys yra tenkintinas, t.y. nurodyti, kokias konkrečiai ir kokio įstatymo normas pažeidė VĮ Registrų centras atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą, kurios sudaro pagrindą sprendimus panaikinti.

8Taip pat teismas pareiškėją įpareigojo pateikti duomenis apie tai, kad A. D. ir R. D. valdo nuosavybės teise daiktus, dėl kurių yra padaryti ginčo susitarimai.

9Konstatuotina, kad suėjus teismo nustatytam terminui, pareiškėjas nepašalino trūkumų, todėl pripažintina, kad 2010 m. gruodžio 20 d. teismo nutartis liko neįvykdyta, dėl šios priežasties skundas laikytinas nepaduotas ir grąžintinas pareiškėjui, kartu nurodant, kad, pašalinus nurodytus trūkumus, nekliudoma vėl kreiptis į teismą pateikiant CPK 111 str. 2 d. 3 p., 4 p., 135 str. 1 d. 3 ir 4 p. reikalavimus atitinkantį ieškinį bendra tvarka (CPK 115 str. 3 d., 5 d., 6 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

11pareiškėjo „UAB Medicinos bankas“ skundą atsakovui VĮ Registrų centro Kauno filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, A. D., R. D. dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, laikyti nepaduotą ir grąžinti jį pareiškėjui, nepašalinus trūkumų.

12Nutartis per 7 dienas nuo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai