Byla N1-538-576/2012

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant Jurgitai Čepulienei, dalyvaujant prokurorėms Vitai Gedvilienei, Valentinai Strokinienei, kaltinamojo gynėjui advokatui Kęstučiui Blažiui, nukentėjusiajam J. G. , Nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei J. G. , kaltinamajam V. L. ,

2teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. L. , gimęs ( - ) , asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, 11 klasių išsilavinimo, nevedęs, mokosi Vilniaus technologijų ir profesinio mokymo centre, gyv. ( - ) , neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.,

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5V. L. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:

6Jis, 2011-07-16 apie 19.40 val., Vilniuje, Tilto g. 16/4, viešoje vietoje, t.y. gatvėje, įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, kas pasireiškė tuo, kad dėl menkavertės priežasties, smogė nepilnamečiui J. G. kumščiu į žandikaulį, tuo J. G. padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą dėl apatinės lūpos, apatinio žandikaulio ir 22 danties sumušimo, bei galvos smegenų sukrėtimo ir ko pasėkoje nukritus nukentėjusiojo J. G. akiniams, kurių vertė 530 Lt, bei sulūžus jų rėmeliams ir susibraižius stiklams, tokiu būdu savo įžūliu elgesiu sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, tai yra padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1 d.

7V. L. kaltė padarant jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką yra įrodyta jo paties visišku savo kaltės prisipažinimu ir duotais parodymais, nukentėjusiojo J. G. , nukentėjusiosios J. G. parodymais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

8Apklaustas kaltinamuoju V. L. nusikalstamos veikos padarymo faktą ir aplinkybes pripažino visiškai, nurodė įvykio metu sudavęs nukentėjusiajam vieną smūgį kumščiu į veidą dėl mažareikšmės dingsties. Kaltinamasis V. L. paaiškino, kad jis kartu su M. S. ir E. P. bei pastarojo draugu,kurio vardo ir pavardės nežino, gėrė mieste alų, po to ėjo į centrą. Tilto gatvėje nukentėjusiojo paprašė cigaretės, jis kažką atsakė. Tuomet priėjęs prie nukentėjusiojo sudavė jam kumščiu smūgį. Kur pataikė – nematė, gali būti, kad sudavė į žandikaulį. Nuo suduoto smūgio nukentėjusysis nukrito, o jis palikęs nukentėjusįjį nuėjo. Aplinkybių dėl nukentėjusiojo akinių nepamena. Prieš posėdį nukentėjusiojo atsiprašė. Savo elgesį vertina blogai, dėl įvykdyto gailisi. Papildomai nurodė, kad su Valstybine ligonių kasa sudarė sutartį dėl žalos atlyginimo, nukentėjusiajai žalą atlygino.

9Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus kaltinamasis V. L. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu(b.l.127-129,1t.)

10Nukentėjusysis J. G. teisme parodė, kad jis kaltinamojo iki įvykio nepažinojo. Datos nepamena, išlipęs stotelėje „Žaliasis tiltas“ ėjo link Kudirkos aikštės. Praėjo kaltinamąjį ir jo draugus. Buvo užsidėjęs ausinukus, todėl negirdėjo, ar kaltinamasis ką nors sakė. Perėjoje pasisveikino su dviem pažįstamom merginom - I. R. ir L. P. . Tilto gatvėje jis iš nugaros į dešinę apatinio žandikaulio pusę pajuto smūgį, po kiek laiko prarado sąmonę, ar buvo dar suduotas antras smūgis – nežino. Jį pakėlė kaltinamojo draugai, prašė nepykti, nurodė, kad yra išgėrę. Jis pirmiausia paskambino mamai, po to iškvietė policiją, nurodė adresą. Atvažiavę pareigūnai jį įsisodino į automobilį ir važiuojant link Katedros aikštės pamatęs minėtus vaikinus apie tai pasakė pareigūnams. Iš policijos komisariato greitoji medicinos pagalba jį nuvežė į Santariškes, nes svaigo galva. Mano, kad nuo pirmo suduoto smūgio nukrito akiniai, kuriuos pirko mama. Asmenį, sudavusi smūgį, jis matė.

11Nukentėjusioji J. G. teisme parodė, kad apie įvykį ji sužinojo iš sūnaus. Tą dieną buvo Palangoje. Apie 19 val. jai paskambino sūnus ir pasakė, kad jį sumušė. Ji patarė kviesti policiją, perskambino vyrui. Sūnui jai pasakojo, kad eidamas pamatė kompaniją, praėjo pro tuos vaikinus ir pajuto smūgį. Pareikštą civilinį ieškinį palaiko, įvykio metu buvo sulaužyti akiniai, ieškinio dėl neturinės žalos atlyginimo nereiškia.

12Specialisto išvada Nr. G3483/11(01) (b.l.34-36,1t.) patvirtina, kad J. G. nustatyta apatinės lūpos, apatinio žandikaulio ir 22 danties sumušimas bei galvos smegenų sukrėtimas. Tai galėjo būti padaryta ne mažiau kaip vieną kartą kietu buku daiktu smūginiai paveikus apatinės lūpos-smakro sritį prieš kreipiantis medicininės pagalbos. Sužalojimas dėl lūpos, apatinio žandikaulio ir danties sumušimo atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą.

132012-04-16 Apžiūros protokolas(b.l.27-29,1t.) patvirtina, kad apžiūrėti akiniai ir užfiksuota, kad akinių dešinės pusės stikliukas iškritęs, rėmelis sulūžęs.

14Ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad kaltinamasis V. L. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Kaltinamasis V. L. prisipažino padaręs šią nusikalstamą veiką, nurodė nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes. Tą faktą, kad kaltinamasis V. L. sudavė vieną kartą į veidą nukentėjusiajam J. G. , nuo ko pastarasis nukrito, pripažino ne tik kaltinamasis V. L. , bet ir patvirtino teisme apklaustas nukentėjusysis J. G. . Nusikalstama veika padaryta viešoje vietoje - gatvėje adresu Tilto g. 16/4, Vilnius, kur įvykio metu buvo žmonės. Kaltinamojo veiksmais buvo nežymiai sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata, ką patvirtina specialisto išvada G3483/11(01) (b.l.34-36,1t.),sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka.

15Kaltinamojo V. L. veiksmai padarant šį jam inkriminuotą nusikaltimą įrodyti visiškai, abejoti jo kaltumu pagrindo nėra. Kaltinamojo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 284 str. 1 d. Teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis V. L. viešoje vietoje, įžūliais veiksmais, panaudodamas fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rintį ir tvarką.

16Kaltinamasis V. L. anksčiau neteistas, mokosi, pagal pateiktą charakteristiką iš Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro charakterizuojamas patenkinamai, administracine tvarka baustas. Jo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta LR BK 284 str. 1 d. yra nesunkus tyčinis nusikaltimas (LR BK 11 str. 3 d.). Kaltinamojo V. L. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi(LR BK 59 str. 1 d. 2 p.)

17LR BK 38 str. 1 d. nustato atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas kaltininkui ir nukentėjusiajam asmeniui susitaikius ir numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir; 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas spręsdamas asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimą kiekvienu konkrečiu atveju vertina, ar galima tą asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. 1 d. pagrindu.

18Kaltinamasis V. L. bylos teisminio nagrinėjimo metu su nukentėjusiais J. G. ir J. G. susitaikė, pasirašė susitarimą dėl susitaikymo, žalą nukentėjusiajai J. G. atlygino, minėtu susitarimu, kurį pasirašė V. L. , J. G. ir J. G. prašė atleisti V. L. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 38 str. 1 d. Be to, V. L. 2012-08-21 sudarė Žalos privalomojo draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį Nr. 956 su Valstybine ligonių kasa dėl 1742,48 litų žalos atlyginimo, įsipareigojo per šešis mėnesius nuo 2012-09-25 dienos atlyginti žalą.

19Kaltinamojo gynėjas prašė teismo taikyti kaltinamojo atžvilgiu LR BK 38 str. nuostatas ir V. L. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti. Prokurorė, nukentėjusieji prašė taikyti kaltinamojo atžvilgiu LR BK 38 str. nuostatas.

20Teismas konstatuoja, kad yra LR BK 38 str. numatytos kaltinamojo V. L. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis V. L. visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, atsiprašė nukentėjusiųjų, susitaikė su jais, atlygino nusikaltimu padarytą turtinę žalą nukentėjusiajai J. G. , susitarė dėl žalos atlyginimo su Valstybine ligonių kasa, neteistas, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, mokosi, yra pagrindo manyti, kad jis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl esant visoms sąlygoms, numatytoms Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., V. L. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, byla jo atžvilgiu nutrauktina.

21Teismas, vadovaudamasis LR BPK 254 str. 5 d., 297 - 298 str., 301 - 302 str., 303 -305 str., 307 str., 308 str.,

Nutarė

22Vadovaujantis LR BK 38 str. 1 d., V. L. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., padarymą, kaltininkui ir nukentėjusiesiems susitaikius, baudžiamąją bylą nutraukti.

23Patvirtinti Žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo 2012-08-21 d. sutartį Nr. 956, sudarytą tarp V. L. ir Valstybinės ligonių kasos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamą teisės skyriaus vedėjo G. B. (b.l.2-3, 2 t.).

24Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti V. L. panaikinti.

25Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant... 2. teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. L. ,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.,... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. V. L. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:... 6. Jis, 2011-07-16 apie 19.40 val., Vilniuje, Tilto g. 16/4, viešoje vietoje,... 7. V. L. kaltė padarant jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką yra įrodyta jo... 8. Apklaustas kaltinamuoju V. L. nusikalstamos veikos padarymo faktą ir... 9. Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus kaltinamasis V. L. patvirtino... 10. Nukentėjusysis J. G. teisme parodė, kad jis kaltinamojo iki įvykio... 11. Nukentėjusioji J. G. teisme parodė, kad apie įvykį ji sužinojo iš... 12. Specialisto išvada Nr. G3483/11(01) (b.l.34-36,1t.) patvirtina, kad J. G.... 13. 2012-04-16 Apžiūros protokolas(b.l.27-29,1t.) patvirtina, kad apžiūrėti... 14. Ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad kaltinamasis V. L.... 15. Kaltinamojo V. L. veiksmai padarant šį jam inkriminuotą nusikaltimą... 16. Kaltinamasis V. L. anksčiau neteistas, mokosi, pagal pateiktą... 17. LR BK 38 str. 1 d. nustato atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas... 18. Kaltinamasis V. L. bylos teisminio nagrinėjimo metu su nukentėjusiais J. G.... 19. Kaltinamojo gynėjas prašė teismo taikyti kaltinamojo atžvilgiu LR BK 38... 20. Teismas konstatuoja, kad yra LR BK 38 str. numatytos kaltinamojo V. L.... 21. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 254 str. 5 d., 297 - 298 str., 301 - 302 str.,... 22. Vadovaujantis LR BK 38 str. 1 d., V. L. atleisti nuo baudžiamosios... 23. Patvirtinti Žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo... 24. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti V. L.... 25. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...