Byla 2-6236-465/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2sekretoriaujant Rimantui Binzai,

3dalyvaujant ieškovo UAB „ADMINSTA“ atstovei advokatei Mildai Šmitaitei,

4atsakovui V. L.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ADMINSTA“ ieškinį atsakovams V. L., R. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

62012-02-08 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo UAB „ADMINSTA“ ieškinys ir iš atsakovų V. L. ir R. L. solidariai priteista 397,30 Lt skolos, 45,90 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 404,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „ADMINSTA“ (b. l. 28-29).

7Atsakovai pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo. Tvirtina, kad ieškovas ieškinį grindžia ne rašytiniais įrodymais kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 str. 1 d., o komentuodamas atsakovų konkliudentinius veiksmus. Nurodo, kad šiuo metu atsakovai su ieškovu nėra pasirašę jokios sutarties dėl namo, esančio adresu Ulonų g. 3, Vilniuje, bendro naudojimo objektų administravimo, todėl negalima teigti, jog atsakovams kyla pareiga atsiskaityti su ieškovu. Prie ieškinio pridėti dokumentai neįrodo, kad iš atsakovų turi būti priteisiamos ieškovo prašomos sumos. Atsakovams tenkanti mokėjimo našta turėjo būti skaičiuojama nuo jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), naudingo gyvenamojo ploto, t.y., nuo 94,97 kv. m, o ne nuo 100,03 kv. m. Prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-08 preliminarų sprendimą, ieškovo ieškinį atmesti.

8Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas pažymi, kad tai, jog atsakovams priklausančio buto naudingas plotas yra ne 100,03 kv. m, o 94,47 kv. m, gali lemti tik iš dalies prašomo priteisti įsiskolinimo nepagrįstumą, bet nedaro preliminaraus teismo sprendimo neteisėtu visa apimtimi. Teigia, kad atsakovams skola paskaičiuota nuo 2009 m. balandžio iki 2010 m. kovo mėn. imtinai, už šį laikotarpį ieškovas atsakovams teikė mokėjimo pranešimus, kuriuose buvo nurodytas detalus sumos apskaičiavimas, taip pat nurodytas buto plotas, tačiau per visą šį laikotarpį atsakovai nesikreipė į ieškovą ir nenurodė, kad mokėjimo pranešimuose nurodomas atsakovams priklausančio buto plotas neatitinka nekilnojamojo turto registro išraše nurodyto buto ploto. Atsakovai neneigia, kad UAB „ADMINSTA“ teikė administravimo paslaugas daugiabučiam namui, esančiam Ulonų g. 3, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų atžvilgiu, be to, atsakovai už teikiamas paslaugas ieškovui iš dalies apmokėdavo. Ieškinio reikalavimas pagrįstai kildinamas iš buto, esančio ( - ), 2007-09-25 pirkimo-pradavimo sutarties, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir paskaičiavimų už suteiktas paslaugas lentelės, todėl ieškinys galėjo būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka. Prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-08 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

9Teisminio nagrinėjimo metu ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimą, prašė palikti preliminarų teismo sprendimą nepakeistą.

10Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė preliminarų teismo sprendimą naikinti, ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal apytikslį atsakovų skaičiavimą ieškovui yra sumokėta teisingai, o ieškovo paskaičiavimai nėra aiškūs.

11Preliminarus teismo sprendimas pakeistinas.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas iki 2010-03-31 administravo pastato, esančio Ulonų g. 3, Vilniuje, bendro naudojimo objektus (b.l. 14-16,17). Atsakovams ieškovo administruotame pastate bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas Nr. ( - ) (b.l. 20-21). Iš ieškovo pateiktos paskaičiavimų už suteiktas paslaugas lentelės matyti, kad laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio mėn. iki 2010 m. kovo mėn. atsakovai tinkamai nemokėjo jiems priskaičiuotų komunalinių mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, todėl susidarė 397,30 Lt įsiskolinimas (b.l. 22).

13Atsakovai preliminarų teismo sprendimą ginčija iš esmės dviem aspektais, - pirmiausia tvirtindami, jog su atsakovu nepasirašė sutarties dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo, todėl neturi pareigos už minėtas paslaugas mokėti, be to nurodo, jog ieškovas neteisingai paskaičiavo mokesčių dydį.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.64 str. 1 d., sandoriai gali būti sudaromi žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma. Nagrinėjamu atveju šalys nesudarė rašytinės sutarties dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo, tačiau tai nereiškia, kad sutartis dėl minėtų paslaugų teikimo apskritai nebuvo sudaryta. Sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (CK 1.71 str. 2 d.). Tai, kad ieškovas teikė bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, o atsakovai už jas nors ir nepilnai, bet mokėjo, patvirtina, jog konkliudentiniais veiksmais tarp šalių buvo sudaryta bendrųjų objektų administravimo sutartis, kurios pagrindu atsakovai įgijo pareigą už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.).

15Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Iš ieškovo pateiktos paskaičiavimų už suteiktas paslaugas lentelės matyti, kad mokesčiai atsakovams buvo skaičiuojami laikant, jog jiems nuosavybės teise priklausančio buto naudingasis plotas yra 100,03 kv. m, tuo tarpu VĮ „Registrų centras“ išraše nurodoma, jog minėto buto naudingasis plotas yra 94,97 kv. m. Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo, Žin., 1996 m., Nr. 100-2261, 4 str.), todėl skaičiuojant mokesčius už administravimo paslaugas turėjo būti laikoma, kad atsakovams priklausančio buto plotas yra 94,97 kv. m. Pastebėtina ir tai, kad nors ieškovas apie sąskaitose nurodytą neteisingą atsakovų buto plotą buvo informuotas dar 2009-04-15, tačiau atsakovams siunčiamų sąskaitų neperskaičiavo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes atsakovų įsiskolinimas ieškovui už bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas perskaičiuotinas, proporcingai atsakovams priklausančio buto plotui ir ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 376,19 Lt ((397,30 Lt : 100,30 kv. m) x 94,97 kv. m).

16Perskaičiuotinos ir ieškovo prašomos priteisti palūkanos už įsiskolinimo laikotarpį, ieškovui solidariai iš atsakovų priteisiant 43,46 Lt palūkanų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. 2012-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

17Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Teismas patenkino 94,69 procento ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 382,55 Lt bylinėjimosi išlaidų (404,00 Lt x 0,9469) (CPK 93 str.).

18Vadovaudamasis CPK 430 str. 6, 7 ,8 d.,

Nutarė

192012 m. vasario 8 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo preliminarų sprendimą pakeisti.

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti solidariai iš atsakovų V. L., gim. ( - ) ir R. L., gim. ( - ), 376,19 Lt (tris šimtus septyniasdešimt šešis Lt 19 ct) skolos, 43,46 Lt (keturiasdešimt tris Lt 46 ct) palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. 2012-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 382,55 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt du Lt 55 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Adminsta”, į.k. 125958499, naudai.

22Likusią ieškinio dalį atmesti.

23Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,... 2. sekretoriaujant Rimantui Binzai,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „ADMINSTA“ atstovei advokatei Mildai Šmitaitei,... 4. atsakovui V. L.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. 2012-02-08 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo... 7. Atsakovai pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo.... 8. Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas pažymi, kad tai, jog atsakovams... 9. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimą,... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė preliminarų teismo sprendimą... 11. Preliminarus teismo sprendimas pakeistinas.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas iki 2010-03-31 administravo pastato,... 13. Atsakovai preliminarų teismo sprendimą ginčija iš esmės dviem aspektais, -... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.64 str. 1 d.,... 15. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai... 16. Perskaičiuotinos ir ieškovo prašomos priteisti palūkanos už įsiskolinimo... 17. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteistinos... 18. Vadovaudamasis CPK 430 str. 6, 7 ,8 d.,... 19. 2012 m. vasario 8 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo preliminarų... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų V. L., gim. ( - ) ir R. L., gim. ( - ),... 22. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 23. Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...