Byla 2-719-329/2019
Dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Eglei Valinčienei, dalyvaujant ieškovei D. M. (buv. M.) ir jos atstovei advokatei S. S., atsakovui E. R., institucijos teikiančios išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujamos Kalvarijos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovei E. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. M. (buv. M.) ieškinį atsakovui E. R. dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo nustatyti, kad atsakovas E. R. yra M. M., gimusios ( - ), biologinis tėvas, nustatyti nepilnametės dukros M. M. gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti iš atsakovo dukrai M. materialinį išlaikymą iki jos pilnametystės, mokamą periodinėmis išmokomis po 145 Eur nuo ieškinio padavimo dienos, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nustatyti ieškovei uzufrukto teisę valdyti šias lėšas, priteisti 1522,50 Eur išlaikymo įsiskolinimą bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė teismo posėdyje prašė ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinti, o dalyje dėl dukters gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnametei dukrai ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo patvirtinti 2019 m. kovo 5 d. su atsakovu pasirašytą taikos sutartį ir bylą toje dalyje nutraukti. Nurodė, kad dalies bylos nutraukimo pasekmės jai žinomos.

6Atsakovas, kuris į teismo posėdį iš įkalinimo vietos buvo pristatytas su konvojumi, nurodė, kad po atliktos DNR ekspertizės pripažįsta ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo, o dėl ieškinio reikalavimų nustatyti nepilnametės dukros M. M. gyvenamąją vietą, priteisti dukros išlaikymą ir išlaikymo įsiskolinimą prašė patvirtinti 2019 m. kovo 5 d. su ieškove pasirašytą taikos sutartį.

7Išvadą byloje teikiančios institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujamos Kalvarijos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovė teismo posėdyje nurodė, jog neprieštarauja dėl tarp šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimo (2019 m. kovo 5 d. teismo posėdžio garso įrašas: 36 min. 06 s. – 36 min 11 s).

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys dalyje dėl tėvystės nustatymo ir šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo dalyje ieškinio reikalavimų ir bylos nutraukimo toje dalyje tenkintinas.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė su atsakovu nesusituokę gyveno nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. balandžio mėn., vedė bendrą ūkį, o vėliau iki 2017 m. kovo mėn. pabaigos nors kartu ir negyveno, tačiau palaikė artimus, intymius santykius. 2017 m. balandžio 18 d. ieškovei gimė dukra M. M..

11Duomenų apie tėvą vaiko M. M. gimimo įraše nėra (b. l. 4). Atsakovas vaiko gimimo metu, t. y. nuo 2017 m. kovo mėn. pabaigos, buvo suimtas ir iki sprendimo priėmimo yra laisvės atėmimo vietoje, atlieka laisvės atėmimo bausmę.

12Ieškovės prašymu byloje buvo paskirta DNR ekspertizė (b. l. 49–50). 2018 m. rugsėjo 4 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos ekspertizės aktu Nr. ES 181/2018(01) nustatyta, kad atsakovas E. R. yra M. M. tėvas su 99,9999999 procentų tikimybe (b. l. 77). Atsakovas neginčijo DNR ekspertizės išvados ir teismo posėdyje pripažino, kad yra M. M. biologinis tėvas (2019 m. kovo 5 d. teismo posėdžio garso įrašas: 25 min. 55 s. – 26 min 00 s). Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovo tėvystė yra įrodyta, todėl ieškinio reikalavimas dėl tėvystės nustatymo tenkinamas visiškai : pripažįstama, kad atsakovas E. R. yra M. M., gimusios ( - ), tėvas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.148 straipsnio 1 dalis). Atsakovui išaiškintina įstatymo nuostata, kad nustačius tėvystę teismo sprendimu, vėliau jos nuginčyti nebegalima (CK 3.149 straipsnio 2 dalis).

13Ieškinio reikalavimų dalyje dėl dukters M. gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnametei dukrai ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo šalys 2019 m. kovo 5 d. sudarė taikos sutartį, kurią pateikė teismui ir prašo ją tvirtinti (b.l. 118).

14Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis).

15Taikos sutartimi sutarties šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės iškeltų reikalavimų dėl nepilnametės M. M. gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo klausimus. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia šalių ar jų vaiko teisių ir interesų. Taikos sutarties šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės (Taikos sutarties 5 punktas), todėl taikos sutartis tvirtintina ir byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).

16Byloje yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2017 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. 2.1.(NTP-2)-17-T-3882-15703 (b. l. 8) bei 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo galiojimo termino pratęsimo Nr. 2.1.(NTP-2)-18-P-3882-16360 (b. l. 71), kurių pagrindu ieškovei D. M. buvo teikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant ieškovę 100 procentų nuo žyminio mokesčio ir kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų mokėjimo. Teismui pateikta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2019 m. kovo 5 d. pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų Nr. NTP-7-1494, pagal kurią teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą ieškovei valstybės patirtas išlaidas sudaro 182 Eur advokato užmokestis ir 330 Eur kitos su antrinės pagalbos teikimu susijusios išlaidos, iš viso 512 Eur (b. l. 116).

17Šioje byloje už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo turėtų būti sumokėtas 36 Eur žyminis mokestis (100 Eur x 12 mėn. x 3 % = 36 Eur), už reikalavimą dėl tėvystės nustatymo turi būti sumokėtas 100 Eur žyminis mokestis, už reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo turi būti sumokėtas 46 Eur žyminis mokestis (1522,50 x 3 % = 46 Eur), už reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo turi būti sumokėtas 100 Eur žyminis mokestis, taigi iš viso už ieškinį turi būti sumokėtas 282 Eur žyminis mokestis.

18Valstybė nagrinėjamojoje byloje turėjo 10,61 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

20Teismui tenkinus ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo ir patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, iš kurios matyti, kad ieškovė atsisako ieškinio reikalavimo dėl išlaikymo įsiskolinimo, bei ieškovei esant atleistai nuo žyminio mokesčio ir kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų mokėjimo, iš atsakovo valstybei priteistina 512 Eur išlaidos ieškovei teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, 25 procentų dalis byloje apskaičiuoto žyminio mokesčio, t. y., 61,88 Eur, o taip pat teismo turėtos 10,61 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktas, 87 straipsnio 2 dalimi, 93 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268–270 straipsniais, 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

22Ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinti.

23Pripažinti, kad E. R., asmens kodas ( - ) yra M. M., asmens kodas ( - ) biologinis tėvas, o M. M., asmens kodas ( - ) yra E. R., asmens kodas ( - ) dukra.

24Priimti ir patvirtinti ieškovės D. M. (buv. Matulevičiūtė), asmens kodas ( - ) ir atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) 2019 m. kovo 5 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

251.

26Ieškovė D. M., asmens kodas ( - ) ir atsakovas E. R., asmens kodas ( - ) dukros M. M., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), gyvenamąją vietą nustato su motina D. M., asmens kodas ( - )

272.

28Atsakovas E. R., asmens kodas ( - ) mokės dukrai M. M., asmens kodas ( - ) gimusiai ( - ) materialinį išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 100 Eur (vieną šimta eurų) nuo 2019 m. kovo 1 d. iki jos pilnametystės, indeksuojant šią sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka dėl infliacijos ir nustatant D. M. uzufrukto teise naudoti šias lėšas.

293.

30Ieškovė D. M. reikalavimo priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą 1522,50 Eur atsisako.

314.

32Taikos sutartis surašyta ir pasirašyta trimis egzemplioriais – po vieną sutarties šalims ir vienas teismui.

335.

34Šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės aiškios.

356.

36Šalys prašo taikos sutartį ieškinio dalyje patvirtinti.

37Civilinę bylą Nr. 2-719-329/2019 dalyje dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo nutraukti.

38Priteisti iš atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) valstybei 512 Eur (penkis šimtus dvylika eurų) už advokato pagalbą ir kitas su antrinės teisinės pagalbos teikimu susijusias išlaidas, pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirinktą surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5630, paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

39Priteisti iš atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) valstybei 61,88 Eur (šešiasdešimt vieną eurą 88 ct) žyminio mokesčio ir 10,61 Eur (dešimt eurų 61 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų pasirinktą surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

40Sprendimo nuorašą per 3 darbo dienas nuo jo įsiteisėjimo dienos išsiųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai dėl tėvystės įregistravimo.

41Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. M.... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo nustatyti, kad atsakovas E. R. yra M. M., gimusios ( - ),... 5. Ieškovė teismo posėdyje prašė ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo... 6. Atsakovas, kuris į teismo posėdį iš įkalinimo vietos buvo pristatytas su... 7. Išvadą byloje teikiančios institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 8. Teismas... 9. Ieškinys dalyje dėl tėvystės nustatymo ir šalių prašymas dėl taikos... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais nustatyta,... 11. Duomenų apie tėvą vaiko M. M. gimimo įraše nėra (b. l. 4). Atsakovas... 12. Ieškovės prašymu byloje buvo paskirta DNR ekspertizė (b. l. 49–50). 2018... 13. Ieškinio reikalavimų dalyje dėl dukters M. gyvenamosios vietos nustatymo,... 14. Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje... 15. Taikos sutartimi sutarties šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės... 16. Byloje yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus... 17. Šioje byloje už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo turėtų būti... 18. Valstybė nagrinėjamojoje byloje turėjo 10,61 Eur išlaidų, susijusių su... 19. CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 20. Teismui tenkinus ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo ir patvirtinus tarp... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 22. Ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinti.... 23. Pripažinti, kad E. R., asmens kodas ( - ) yra M. M., asmens kodas ( - )... 24. Priimti ir patvirtinti ieškovės D. M. (buv. Matulevičiūtė), asmens kodas (... 25. 1.... 26. Ieškovė D. M., asmens kodas ( - ) ir atsakovas E. R., asmens kodas ( - )... 27. 2.... 28. Atsakovas E. R., asmens kodas ( - ) mokės dukrai M. M., asmens kodas ( - )... 29. 3.... 30. Ieškovė D. M. reikalavimo priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą... 31. 4.... 32. Taikos sutartis surašyta ir pasirašyta trimis egzemplioriais – po vieną... 33. 5.... 34. Šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės aiškios.... 35. 6.... 36. Šalys prašo taikos sutartį ieškinio dalyje patvirtinti.... 37. Civilinę bylą Nr. 2-719-329/2019 dalyje dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios... 38. Priteisti iš atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) valstybei 512 Eur (penkis... 39. Priteisti iš atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) valstybei 61,88 Eur... 40. Sprendimo nuorašą per 3 darbo dienas nuo jo įsiteisėjimo dienos išsiųsti... 41. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas...