Byla e2-5546-571/2017
Dėl žalos atlyginimo, metinių palūkanų ir bylinėjimo išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo If P&C Insurance AS, Lietuvoje vykdančio veiklą per If P&C Insurance AS filialą, ieškinį atsakovei R. S. dėl žalos atlyginimo, metinių palūkanų ir bylinėjimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 965,37 Eur žalos atlyginimą už ieškovo išmokėtą draudimo išmoką, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 22 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. spalio 3 d. įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenis nustatyta, jog 2016 m. balandžio 12 d. ieškovas ir M. T.-K (toliau - draudėjas) sudarė įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį (draudimo liudijimo serija IT Nr. 00044727). Šia draudimo sutartimi nuo įvairių draudiminių rizikų, tame tarpe vandens, buvo apdraustas draudėjui priklausantis administracinės patalpos (7 notaro biuras), adresu Vytauto g. 13-7, Marijampolė. 2016

9m. birželio 10 d. ieškovas gavo draudėjo pranešimą, kad apdraustam turtui buvo padaryta žala - viršuje esantys kaimynai užliejo vandeniu biurą. 2016 m. birželio 14 d. vykusios apgadinto turto apžiūros metu ieškovo atstovas nustatė, užliejimo metu buvo apgadintos klientų priėmimo patalpa ir tualeto patalpos. Nepriklausomų turto vertintojų įmonės UAB ,SMART CLAIMS“ buvo paskaičiuota lokalinė sąmata sukeltos žalos atstatymui. Apskaičiuota, kad draudėjui padaryta žala lygi 667,59 Eur. Ieškovas, pripažinęs įvykį draudžiamuoju, išskaičiavęs draudimo sutartyje numatytą išskaitą 115,00 Eur, atlygino įvykio metu padarytą žalą - 552,59 Eur, pagal lokalinę sąmatą. 2017

10m. kovo 22 d. ieškovas gavo draudėjo pranešimą, kad apdraustam turtui buvo padaryta žala - viršuje esantys kaimynai užliejo vandeniu biurą. Apžiūros metu buvo nustatyta, jog padaryta žala lygi 527,78 Eur. Ieškovas, pripažinęs įvykį draudžiamuoju išskaičiavio draudimo sutartyje numatytą išskaitą 115,00 Eur, atlygino įvykio metu padarytą žalą - 412,78 Eur, pagal nuostolio dydžio įvertinimą.

11Apie abu užliejimus buvo pranešta daugiabučio namo savininkų ( - ) bendrijai. Po 2016 m. birželio 6 d. draudėjo patalpų užliejimo bendrijos pirmininkė R. B. kartu su ekspertu R. Š. sudarė apžiūros aktą Nr. 2016/06/09-1 dėl M. T.- Kučinskienės patalpų užliejimo. Akte nurodomi vandens pažeidimo mastai ir nurodoma, kad pagal pastato planą užlietos patalpos Nr. 7 ir patalpos Nr. 17 sanitariniai mazgai yra tose pačiose vietose. Kadangi ryškiausios užliejimo žymės yra wc patalpose, galima išvada jog vanduo tekėjo iš atsakovei priklausančios patalpos Nr. 17 nesandaraus sanitarinio mazgo ar dėl kitų buto Nr. 17 inžinerinių tinklų gedimų.

12Ieškovas atsakinga už žalos atsiradimą laiko R. S., kuriai pagal nustatytas įvykio aplinkybes atsakomybė kyla vadovaujantis LR CK 6.266 straipsniu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių (pvz., vandentiekio tinklų ir sistemų) konstrukciniai trūkumai, taikytina atsakomybė pagal CK 6.266 straipsnį. Tokiu atveju neteisėti asmens veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, kitaip tariant, tai yra netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016, 12 punktas).

13Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – žyminio mokesčio mokėjimo išrašas, draudimo liudijimas, nuostolio dydžio įvertinimo nuorašas, 2016-07-08 d. Lokalinės sąmata, sunaikinto, apgadinto turto apžiūros aktų kopijos, ( - ) pirmininkės elektroninio laiško dėl informacijos apie 2017-03-22d., įvykį kopija, DNSB „Vytauto 13“ pirmininkės apžiūros aktas Nr. 2016/06/09, pranešimų apie draudimo išmokas, pranešimas dėl turto žalos Nr. IF/PS/005514 11.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1015 straipsnis numato, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovės priteisiama 965,37 Eur žalos atlyginimas už ieškovo išmokėtą draudimo išmoką.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovo prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteisiamos 22 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

17Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovės R. S., asmens kodas ( - ) 965,37 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 37 ct) žalos atlyginimą už ieškovo išmokėtą draudimo išmoką, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22 Eur (dvidešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui If P&C Insurance AS, įmonės kodas 10100168, Lietuvoje vykdančio veiklą per If P&C Insurance AS filialą, įmonės kodas 302279548, buveinė: Vilnius, Žalgirio g. 88, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), Danske bank A/S Lietuvos filialas.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę M. M. rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalis bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

22Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui M. M. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 965,37 Eur žalos atlyginimą už... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas,... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos duomenis nustatyta, jog 2016 m. balandžio 12 d. ieškovas ir M. T.-K... 9. m. birželio 10 d. ieškovas gavo draudėjo pranešimą, kad apdraustam turtui... 10. m. kovo 22 d. ieškovas gavo draudėjo pranešimą, kad apdraustam turtui buvo... 11. Apie abu užliejimus buvo pranešta daugiabučio namo savininkų ( - )... 12. Ieškovas atsakinga už žalos atsiradimą laiko R. S., kuriai pagal nustatytas... 13. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai –... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1015 straipsnis numato,... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 16. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteisiamos... 17. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovės R. S., asmens kodas ( - ) 965,37 Eur (devynis šimtus... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...