Byla 2-17221-429/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S ieškinį atsakovei O. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 4.498,59 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 1.000,33 Lt nesumokėtų palūkanų, 3.710,40 Lt delspinigių, 15,00 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių už priminimų apie įsipareigojimų nevykdymą siuntimą, 11,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus mokėjimo dokumentus sudaro 277,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2012-10-05 Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka per šeimos narį (b.l. 23), atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ( - ) tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartis, kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 4.500,00 Lt kreditą. Atsakovė pasinaudojo ieškovo jai suteiktu kredito limitu, todėl jai atsirado pareiga grąžinti pasiskolintas lėšas ir mokėti kitus nustatytus mokėjimus (CK 6.872 str., 6.873 str.). Atsakovė neužtikrino lėšų buvimo banko sąskaitoje, nuo kurios vykdomi priskaičiuotų palūkanų ir paskolos dalies nurašymai, taip nevykdė prisiimtos pareigos grąžinti panaudotą kreditą ir mokėti priskaičiuotus kitus mokėjimus. Ieškovas atsakovei paskaičiavo 1.000,33 Lt palūkanų ir 3.710,40 Lt delspinigių.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutarties (b.l. 6-11, 12), ieškovo pažymos apie atsakovės įsiskolinimą (b.l. 13), ieškovo pretenzijos atsakovui (b.l. 14), antstolio V.Čegliko pažymos (b.l. 15), mokėjimo pavedimo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 19) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą, o taip pat sumokėti sutartimi ir įstatymu numatytas palūkanas. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl dalyje dėl negrąžinto kredito ir palūkanų bei skolos išieškojimo ne teismo keliu išlaidų tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovės priteistina 4.498,59 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 1.000,33 Lt nesumokėtų palūkanų, 15,00 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių už priminimų apie įsipareigojimų nevykdymą siuntimą, 11,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2, 3d., 6.38 str., 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.872-6.874 str., 6.881 str. 1d., 6.918 str., tarp šalių pasirašytos sutarties 23 p.).

7Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 6 p. numato, kad kredito gavėjui pradelsus sumokėti mėnesio įmoką, šalia palūkanų, kurios skaičiuojamos už negrąžintą kredito limito dalį, yra skaičiuojami ir delspinigiai. Sutarties 9 p. numato, kad bankui mokami delspinigiai yra 30 metinių procentų, kurie skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos mėnesio įmokos už kiekvieną pradelstą dieną. Pagal sutarties 16 p. delspinigiai pagal tarp šalių pasirašytą sutartį skaičiuojami iki tos dienos, kada kredito gavėjas visiškai grąžina bankui atitinkamą įsiskolinimą, arba bankas pateikia ieškinį dėl skolos išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Sutarties 10 p. numatyta, kad bankui nutraukus šią sutartį prieš terminą ir kredito gavėjui negrąžinus savo įsiskolinimo bankui sutartyje nustatytu terminu, kredito gavėjas įsipareigoja bankui mokėti 30 procentų dydžio metų palūkanų delspinigius nuo bendro savo įsiskolinimo bankui sumos. Ieškovas iš atsakovės prašo priteisti 3.710,40 Lt delspinigių.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 82,48 procentus prašomos priteisti negrąžintos paskolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovo elgesį. Iš ieškovo prašomos priteisti negrąžintos paskolos sumos matyti, kad atsakovė nevykdė savo pareigos grąžinti pasiskolintas lėšas, tačiau ieškovas nesvarstė galimybės vienašališkai nutraukti sutartį dėl to, kad atsakovė pažeidė sutarties sąlygas, ir kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo nelaukiant sutarties termino pabaigos. ( - ) sutartimi šalys susitarė, kad paskola suteikta 24 mėnesių laikotarpiui, t.y. iki ( - ), tačiau ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2012-10-01. Teismas sprendžia, kad ieškovas delspinigius paskaičiavo laikydamasis sutarties 16 punkte numatytų sąlygų, t.y. iki ieškinio kreipimosi į teismą dienos, kadangi šita aplinkybė įvyko anksčiau. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovo valios, todėl jam tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovė nevykdo savo prievolės grąžinti pasiskolintas lėšas, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovą – finansines paslaugas teikiančią instituciją – nuo pareigos savo teises ginti ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Ieškovo pateikta 2012-08-29 antstolio Valdo Čegliko išduota pažyma (b.l. 15) nėra pakankamas įrodymas, kad ieškovas ragino atsakovę grąžinti suteiktą paskolą, siekė kuo ekonomiškesnio skolos priteisimo ir išieškojimo. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdama prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos keturis kartus iki 989,68 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Ši suma atitinka 2 metų laikotarpio iki sutarties termino pabaigos sutartimi nustatytų palūkanų dydį už negrąžintą kreditą. Ieškovo delsimas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynybos po sutarties termino pabaigos sudaro prielaidas ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaitą, todėl likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina ieškovo sumokėto žyminio mokesčio dalis, proporcinga tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 195,00 Lt (b.l. 19), (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 7,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 10,00 Lt (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo O. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, įmonės kodas 301694694, buveinės adresas Saltoniškių g. 2, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), naudai 4.498,59 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis Lt 59 ct) panaudoto ir negrąžinto kredito, 1.000,33 Lt (vieną tūkstantį Lt 33 ct) nesumokėtų palūkanų, 989,68 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt devynis Lt 68 ct) delspinigių, 15,00 Lt (penkiolika Lt 00 ct) priskaičiuotų ir nesumokėtų mokesčių už priminimų apie įsipareigojimų nevykdymą siuntimą, 11,00 (vienuolikos) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (6.503,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 195,00 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt penkis Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinys turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai