Byla 1-115-784/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis,

2sekretoriaujant Galinai Levickienei,

3dalyvaujant prokurorui Tomui Uldukiui, gynėjai advokatei Elenai Žilėnienei, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. T., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyvenanti ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), netekėjusi, 10 klasių išsilavinimo, ( - ) moksleivė, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 138 straipsnio 1 dalį,

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Kaltinamoji L. T. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą:

7ji 2008-06-15 apie 06.00 val. konflikto metu, bute, adresu ( - ), tyčia ranka sudavė smūgius R. D. į įvairias kūno vietas, po ko ranka sudavė pastarajai į žandikaulį, o R. D. nukritus ant žemės, spyrė kojomis į įvairias kūno vietas, tuo padarydama nukentėjusiajai R. D. kraujosruvą su nubrozdinimu ties dešiniu žandikaulio kampu, apatinio žandikaulio dešinės pusės lūžį, kąstinę žaizdą su aplinkine kraujosruva dešiniame žaste, nubrozdinimą su kraujosruva nugaroje, vertinamus nesunkiu sveikatos sutrikdymu.

8Kaltinamoji L. T. dėl jai pareikšto kaltinimo kalta prisipažino visiškai ir paaiškino, kad vasaros gale, tiksliai datos nepamena, susitiko su savo pažįstama R. D. ir kartu nuėjo pas jos (L. T.) dėdę į butą Valkininkuose. Bute be jos ir R. D. dar buvo dėdė, jos draugas L. M. ir dar keli pažįstami dėdės giminės. Ten visi vartojo alkoholinius gėrimus. L. M. susiskambino su savo draugu K. R., kuris atvažiavo į tą butą Valkininkuose, kur jie buvo. K. pasakė, kad galima važiuoti į Vilnių, nes jo tėvai yra išvažiavę į kaimą ir bute nieko nėra. Tuomet ji, R. D., V. P., L. M. ir K. R. automobiliu, kuris priklausė V. P., nuvažiavo į Vilnių pas K. į butą, esantį ( - ) gatvėje. Mašiną vairavo K. R.. Bute ( - ) gatvėje gėrė alkoholinius gėrimus, po to vaikinai nuėjo miegoti, o ji su R. D. liko gerti toliau. Paskui jos abi nuėjo į balkoną parūkyti ir pamatė kieme vaikštančius du vaikinus. R. pradėjo su jais kalbėtis ir susitarė susitikti su jais laiptinėje. R. išėjo į laiptinę susitikti su tais vaikinais, o ji liko kambaryje. Maždaug po 10 minučių R. pasikvietė ją į laiptinę susipažinti su tais vaikinais. Ji pamačiusi, kad tie vaikinai yra neblaivūs, grįžo atgal į butą, o R. pasiliko su jais gerti. Tada ji pažadino K. ir L., pasakė jiems, kad R. nori tuos vaikinus pasikviesti į butą, o ji nenorėjo, kad nepažįstami vaikinai ateitų. K. ir L. išėjo į laiptinę pasikalbėti su tais vaikinais, o R. sugrįžo į butą. Jos apsipyko, R. buvo nepatenkinta, kad ji pažadino L. su K. ir sutrukdė jai bendrauti su nepažįstamais vaikinais. Jos iš pradžių apsikoliojo žodžiais, paskui R. ranka trenkė jai į veidą. Tada ji trenkė R. atgal, pargriovė ją ant grindų ir taip abi pradėjo muštis. Prisimena, kad R. D. įkando į ranką, į nugarą, pešė už plaukų ir alkūne sudavė į žandikaulį, taip pat koja spyrė R. į nugarą, kur tiksliai – nepamena. R. priešinosi, taip pat sudavė jai, kur tiksliai- nepamena, pešė už plaukų. Kai ji trenkdavo R. D., ši trenkdavo atgal. Ji pasakė R. D., kad išeitų iš namų, bet ši jos nepaklausė. Tada K. R. pasakė jai susirinkti daiktus ir išeiti. Po to R. išėjo iš buto ir ji jos daugiau tą dieną nematė. Matė, kad R. D. sužalota, jai kraujavo ranka. K. su L. matė jų muštynes, bet jie nieko nedarė, nebandė išskirti. Tiek ji, tiek R. D. buvo išgėrusios ir apsvaigusios nuo alkoholio. Savo elgesį vertina blogai, padarė išvadas dėl savo poelgio, gailisi. Su R. D. susitaikė. Sutinka atlyginti civilinį ieškinį.

9Baudžiamoji byla teismo posėdyje buvo nagrinėta BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka.

10Kaltinamosios kaltė, be jos pačios visiško prisipažinimo, įrodyta nukentėjusiosios R. D., liudytojų K. R., L. M., V. P. ir A. N. parodymais, specialisto išvada, kitais rašytiniais įrodymais, esančiais byloje.

11Nukentėjusioji R. D. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2008-06-14 apie 22 val. ji susitiko su pažįstama L. T., kuri buvo su draugais K. ir L. 2008-06-15 apie 1 val. 30 min. K. automobiliu išvažiavo į Vilnių, į K. butą Pilaitėje, kadangi jo tėvai buvo išvykę ir butas buvo tuščias. Bute jie gėrė alkoholinius gėrimus, kuriuos pirko L.. Apie 6 val. L. T. pradėjo vaikinams aiškinti, kad ją reikia išvaryti iš buto. Jos apsižodžiavo, L. T. pradėjo ją mušti, ji taip pat griebė L. T. už plaukų. L. T. trenkė jai ranka į žandikaulį, nuo ko ji nugriuvo ant žemės ir L. ją pradėjo spardyti kojomis. Nei L., nei K. muštynėse nedalyvavo, prasidėjus muštynėms jie abu išėjo į laiptinę. Kai ji atsikėlė nuo grindų ir išbėgo į laiptinę, ten stovėję abu vaikinai prašė jos pasilikti, bet ji atsisakė. Ji išbėgo iš laiptinės ir jau buvo nuėjusi nuo to namo tolokai, kai prie jos priėjo vyriškis, kuris pamatęs, kad ji kruvina, iškvietė policijos pareigūnus. Ją atvežė į Vilniaus m. 7 PK, vėliau atvyko globos namų auklėtojas, kuris ją nuvežė į ligoninę, kur jai buvo diagnozuotas žandikaulio lūžis (b.l. 14-15).

12Liudytojas K. R. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis 2008-06-14 apie 22 val. 30 min. atvažiavo į Varėnos raj., Valkininkų kaimą, kur susitiko su L. T., R. D. ir L. M.. Jie nusprendė važiuoti į Vilnių švęsti. Jie atvažiavo į butą, esantį ( - ), kur visi gėrė alkoholinius gėrimus. 2008-06-15 apie 6 val. jis išgirdo, kaip prieškambaryje mušasi L. T. ir R. D., vėliau muštynės persikėlė į koridorių. Jis muštynėse nedalyvavo. R. D. kažkur išėjo ir jis daugiau jos nematė (b.l. 47).

13Liudytojas L. M. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2008-06-14 jis buvo Varėnos raj., Valkininkų kaime, kartu su savo drauge L. T.. Ten jie susitiko R. D., o po to privažiavo jų draugas K. R.. K. R. pasiūlė važiuoti į Vilnių, į jo tėvų butą, esantį ( - ). Atvykę ten jie gėrė alkoholinius gėrimus. Išgėręs jis užmigo miegamajame. 2008-06-15 apie 6 val. jis prabudo nuo to, kad L. T. ir R. D. susimušė. Jis išėjo į prieškambarį, kur pamatė gulintį išrautų plaukų kuokštą, tačiau R. D. jau nebuvo. Kadangi jis buvo išgėręs, tai nėjo ieškoti R. D.. Jis nežino, kas konkrečiai įvyko, tačiau suprato, kad merginos susimušė (b.l. 48).

14Liudytojas V. P. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. R. yra jo draugas. Jų tėvai yra kilę iš to paties kaimo- ( - ), todėl jis su K. R. yra pažįstamas. 2008-06-14 jis kartu su K. R. buvo minėtame kaime. Jie išgėrinėjo. L. T. jis pažįsta. L. M. yra K. R. draugas. R. D. jis pažįsta tik iš matymo, nes keletą kartų buvo susitikę. Kadangi jis buvo gerai išgėręs, tai visų tos dienos smulkmenų neprisimena. Žino tiek, kad 2008-06-15 naktį jo automobiliu Audi A6, ( - ), grįžo visi į Vilnių. Kadangi jis buvo girtas ir miegojo, tai automobilį į Vilnių vairavo K. R.. Jie visi atvažiavo į K. R. tėvams priklausantį butą, esantį Pilaitės mikrorajone, pagrindinėje gatvėje, tačiau tikslaus adreso nežino, nes tada ten lankėsi pirmą kartą, be to, buvo girtas. Jie buto svetainėje dar truputį išgėrė ir jis užmigo. Kas bute vyko, jis nežino. Jis prabudo nuo kažkokių šauksmų, tačiau nėjo žiūrėti, nes jam buvo bloga, be to, ten buvo ir kiti vaikinai. Kai kitą rytą prabudo ir važiavo atgal į ( - ), automobilyje R. D. nebuvo. Visi kalbėjo, kad L. T. sumušė R. D. ir gan stipriai, tačiau jis pats nieko nematė ir daugiau nieko paaiškinti negali. R. D. daugiau sutikęs nebuvo (b.l. 49-50).

15Liudytojas A. N. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2008-06-15 apie 7 val. 40 min. patruliuojant kartu su vyresniuoju patruliu S. Š. iš Vilniaus m. VPK OVS buvo gautas pranešimas, kad ( - ), vaikšto sumušta mergaitė. Atvykus minėtu adresu rado R. D., gim. ( - ), gyv. ( - ), kuri pareiškė, kad kartu su L. T., gim. 1991 m., girtavo bute, Pilaitės mikrorajone, Vilniuje, bet buto nurodyti negali. Po to ji su drauge susimušė, išėjo į lauką kviesti pagalbos. R. D. paaiškino, kad ji prieš du mėnesius pabėgo iš vaikų globos namų. Nuo medicininės pagalbos R. D. atsisakė. Apie minėtą įvykį buvo pranešta Vilniaus m. VPK OVS. Tolimesniam aiškinimuisi R. D. buvo pristatyta į Vilniaus m. 7 PK (b.l. 12-13).

16Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 3054/08 (01) konstatuota, kad R. D. VUL Žalgirio klinikose ir apžiūros metu nustatyta kraujosruva su nubrozdinimu ties žandikaulio dešinės pusės lūžis, kąstinės žaizdos su aplinkine kraujosruva dešiniajame žaste, nubrozdinimas su kraujosruva nugaroje, padaryta paveikus kietais bukais daiktais, galimai 2008-06-15. Sužalojimai visumoje kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes sveikata dėl apatinio žandikaulio lūžio sutriko ilgesniam nei 10 d. laikotarpiui (b.l. 26).

17Iš 2008-06-15 apžiūros protokolo matyti, jog nukentėjusioji R. D. atpažino ir nurodė butą, esantį adresu ( - ), kuriame buvo sumušta (b.l. 7-9).

18Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma nustatyta, kad 2008-06-15 apie 06.00 val. bute, adresu ( - ), tarp kaltinamosios L. T. ir nukentėjusios R. D. kilo konfliktas. Konflikto metu kaltinamoji L. T. suduodama smūgius rankomis ir kojomis nukentėjusiąją nesunkiai sužalojo. L. T. suduodama smūgius bei spardydama nukentėjusiąją padaryti konkrečius sužalojimus nesiekė, tačiau suvokė savo veiksmų pavojingumą ir numatė žalingų padarinių kilimo galimybę, taigi veikė neapibrėžta tyčia, todėl jos veika kvalifikuojama pagal kilusius padarinius. Kaltinamosios veiksmai ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuoti ir atitinka BK 138 straipsnio 1 dalį.

19Kaltinamosios L. T. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad ji prisipažino padariusi nusikaltimą bei nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamosios atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

20Teismas, spręsdamas kaltinamosios baudžiamosios atsakomybės klausimą, atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamosios asmenybę, atsakomybę lengvinančios aplinkybės buvimą, kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Kaltinamoji pirmą kartą padarė nesunkų nusikaltimą, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, mokosi amato. Šių aplinkybių visuma teismui teikia pagrindą padaryti išvadą, kad nusikalstamą veiką padariusi būdama nepilnamete L. T. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. L. T. taikytinos BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos ir kaltinamoji nuo baudžiamosios atsakomybės atleistina.

21Pagal BK 93 straipsnio 2 dalį, teismas, atleisdamas nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, skiria jam šio kodekso 82 straipsnyje numatytas auklėjamojo poveikio priemones. Teismas laiko, kad, atsižvelgiant į padarytos veikos pobūdį, kaltinamosios asmenybę, kaltinamajai L. T. skirtinos dvi auklėjamojo poveikio priemonė – įspėjimas ir elgesio apribojimas, įpareigojant tęsti mosklą.

22Šioje baudžiamojoje byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos ieškinys dėl 1104, 67 Lt turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas pateiktais įrodymais, todėl tenkintinas (b. l. 32-44). Civilinė atsakomybė taikoma kaltinamajai L. T., kadangi ji nuosprendžio priėmimo dieną jau yra pilnametė ir yra įgijusi visišką civilinį veiksnumą.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-303 str.,

Nutarė

26L. T., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalį.

27Paskirti L. T. auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą dvylikai mėnesių, įpareigojant tęsti mokslą.

28Baudžiamąją bylą Nr. 1-115-784/2009 L. T. nutraukti.

29Priteisti iš L. T. Valstybinės ligonių kasos naudai 1104, 67 Lt turtinės žalos atlyginimui.

30Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - L. T. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

31Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis,... 2. sekretoriaujant Galinai Levickienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Tomui Uldukiui, gynėjai advokatei Elenai... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Kaltinamoji L. T. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą:... 7. ji 2008-06-15 apie 06.00 val. konflikto metu, bute, adresu ( - ), tyčia ranka... 8. Kaltinamoji L. T. dėl jai pareikšto kaltinimo kalta prisipažino visiškai ir... 9. Baudžiamoji byla teismo posėdyje buvo nagrinėta BPK 273 straipsnyje... 10. Kaltinamosios kaltė, be jos pačios visiško prisipažinimo, įrodyta... 11. Nukentėjusioji R. D. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 12. Liudytojas K. R. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis... 13. Liudytojas L. M. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2008-06-14... 14. Liudytojas V. P. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. R. yra jo... 15. Liudytojas A. N. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2008-06-15... 16. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus... 17. Iš 2008-06-15 apžiūros protokolo matyti, jog nukentėjusioji R. D. atpažino... 18. Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma... 19. Kaltinamosios L. T. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad ji... 20. Teismas, spręsdamas kaltinamosios baudžiamosios atsakomybės klausimą,... 21. Pagal BK 93 straipsnio 2 dalį, teismas, atleisdamas nepilnametį nuo... 22. Šioje baudžiamojoje byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos ieškinys... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-303 str.,... 26. L. T., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 27. Paskirti L. T. auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio... 28. Baudžiamąją bylą Nr. 1-115-784/2009 L. T. nutraukti.... 29. Priteisti iš L. T. Valstybinės ligonių kasos naudai 1104, 67 Lt turtinės... 30. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - L. T. iki... 31. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...