Byla 2-3440-910/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo jiems priteisimo; tretieji asmenys K. Š. ir L. K

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Linai Paltanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Indrei Brazauskaitei, tretiesiems asmenims K. Š. ir L. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei N. Š. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo jiems priteisimo; tretieji asmenys K. Š. ir L. K.,

Nustatė

2ieškovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius – kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovės N. Š. (a. k. ( - ) kaip motinos valdžią dukterų K. Š. (a. k. ( - ) ir M. Š. (a. k. ( - ) atžvilgiu; priteisti iš atsakovės N. Š. (a. k. ( - ) nepilnametėms dukterims išlaikymą periodinėmis išmokomis – kiekvienai mergaitei po 350 Lt kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme iki jų pilnametystės; nustatyti M. Š. (a. k. ( - ) nuolatinę globą, paskirti jos nuolatiniu globėju L. K. (a. k. ( - ) nustatyti globotinės gyvenamąją vietą su globėju; paskirti L. K. (a. k. ( - ) M. Š. (a. k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise; nustatyti K. Š. (a. k. ( - ) gyvenamąją vietą su tėvu K. Š. (a. k. ( - ) paskirti jį dukters gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

3Ieškinyje nurodyta, kad atsakovės ir trečiojo asmens K. Š. santuoka nutraukta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-22 sprendimu, šio teismo 2012-01-09 sprendimu pripažinta, kad K. Š. nėra nepilnametės M. Š. tėvas. Atsakovės šeima 2009-04-14 įrašyta į Vilniaus miesto signalinių šeimų sąrašą; jai teiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

4Pagal Iš Vilniaus rajono policijos komisariato 2010-03-19 gautą informaciją N. Š. buvo sulaikyta, nes daugiau kaip parai paliko be priežiūros savo mažametes dukteris. Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2010-03-19 vykusio pokalbio metu K. Š. paaiškino, kad yra išsituokęs su N. Š. ir kad šiuo metu neturi galimybių auginti dukrą Kamilę, todėl sutiko, jog mergaitei būtų nustatyta laikinoji institucinė globa; jis taip pat nurodė, kad M. Š. nėra jo duktė, todėl jam išaiškinta galimybė kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymais Nr. 30-687 ir Nr. 30-688 Kamilei ir M. Š. nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai.

5Ieškinyje nurodyta, kad nuo laikinosios globos nustatymo atsakovė nė karto neaplankė dukterų kūdikių namuose, visiškai nesidomėjo jų sveikata, todėl Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-01-13 priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl neterminuoto atsakovės kaip motinos valdžios apribojimo.

6Ieškovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad K. Š. lankė dukrą Kamilę kūdikių namuose, siekė ją susigrąžinti, bendradarbiavo su socialine darbuotoja, Vilniaus miesto administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-27 įsakymu Nr. A30-279, panaikinus ankstesnį įsakymą dėl laikinosios globos, mergaitė grąžinta tėvui. K. Š. sutiko, kad atsakovei būtų apribota motinos valdžia dukters Kamilės atžvilgiu ir mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta su juo.

7Ieškinyje taip pat nurodyta, kad K. Š. nuginčijus tėvystę M. Š. atžvilgiu, mergaitę buvo siūloma globoti šeimoms, pasirengusioms globoti svetimą vaiką. Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-01-20 gavus L. K. prašymą skirti jį M. Š. globėju, atsižvelgiant į vaiko teisę augti šeimoje, įvertinus tai, kad L. K. ir jo sutuoktinė R. K. tinkamai pasirengę rūpintis tėvų globos netekusiu vaiku, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-27 įsakymu Nr. A30-277 M. Š. nustatyta laikinoji globa ir globėju paskirtas L. K..

8Ieškinyje pažymėta, kad atsakovė teista dėl vagysčių, taip pat piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ir pareigomis, bausta administracine tvarka dėl smulkaus svetimo turto pagrobimo, neteisėto narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimo ar laikymo nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo, dabartiniu metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Panevėžio pataisos namuose. Ieškovo teigimu, atsakovė visiškai nusišalinusi nuo vaikų priežiūros ir auklėjimo, jais nesirūpina ir neišlaiko, nėra duomenų, kad padėtis pasikeistų, todėl jos kaip motinos valdžia dukterims turėtų būti apribota neterminuotai (CK 3.180 straipsnis), be to, iš jos priteistinas išlaikymas, reikalingas būtiniems dukterų poreikiams tenkinti (CK 3.195 straipsnis) – kiekvienai dukrai po 350 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

9Apribojus atsakovės kaip motinos valdžią, M. Š. nustatytina nuolatinė globa (CK 3.257 straipsnis; CPK 407 straipsnis). Ieškovo teigimu, Marija jau daugiau kaip trys mėnesiai globojama Lino ir R. K. šeimoje, ji yra mylima, rūpinamasi jos sveikata, ugdymu, sudarytos geros gyvenimo sąlygos; L. K. atitinka vaiko globėjui keliamus reikalavimus – sveikas, dirbantis, neteistas; abu sutuoktiniai išklausė būsimų globėjų (rūpintojų) mokymus, buvo įvertinti teigiamai. Kitų fizinių asmenų, norinčių globoti Mariją, prašymų vaiko teisių apsaugos skyrius negavo, todėl mergaitės nuolatiniu globėju skirtinas L. K..

10K. Š. gyvena su tėvu K. Š., todėl, apribojus atsakovės kaip motinos valdžią, mergaitės gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu.

11Atsakovei siųsti procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 71), tačiau ji nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Šiuo metu atsakovė atlieka bausmę Panevėžio pataisos namuose, tačiau nepareiškė noro atvykti į teismo posėdį, visiškai nebendradarbiavo su teismu, todėl byla išnagrinėta jai nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

12Tretieji asmenys ieškovo pusėje – K. Š. ir L. K. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

13Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko visus ieškinio reikalavimus, prašė juos tenkinti, papildomai paaiškino, kad po ieškinio teismui pateikimo situacija nepasikeitė. Mergaitės valstybės globojamos nuo 2010-03-31; atsakovė Lukiškių kalėjime buvo iki 2010-07-02, tačiau išėjusi į laisvę nelankė mergaičių, nesikreipė dėl laikinosios globos panaikinimo, todėl 2012 m. sausio mėn. buvo sprendžiama dėl tolesnės mergaičių globos. Kamilė buvo grąžinta tėvui, o Marijai nuspręsta ieškoti globos šeimoje; ją globoti išreiškė norą L. K. šeima, joje mergaitė gyvena penkis mėnesius. Ieškovo atstovė nurodė, kad L. K. atitinka globėjams keliamus reikalavimus, jo šeimoje tinkamai rūpinamasi mergaite; tuo tarpu atsakovė, nededa jokių pastangų dukterims susigrąžinti, todėl jos kaip motinos valdžia apribotina neterminuotai.

14Trečiasis asmuo K. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė žinojo, jog dukros vaikų namuose, jis ne kartą kvietė ją ten važiuoti, bet ji nerodė noro lankyti vaikų. Trečiasis asmuo taip pat paaiškino, kad jis su motina ir dukra Kamile gyvena Vilniuje nuomojamame bute, dirba mūrininku statybose, pinigų užtenka pragyventi ir žiemą, kai mažiau darbo. Pasak jo, jis gali ir nori auginti dukterį.

15Trečiasis asmuo L. K. teismo posėdyje paaiškino, kad Marija yra jau antras jo šeimoje globojamas vaikas; mergaitė prieraiši, lanko darželį, gerai adaptavosi šeimoje; jie visiškai pasirengę priimti mergaitę į savo šeimą. Trečiojo asmens teigimu, mergaitė mama vadina jo žmoną, tikėtina, kad biologinės motinos neprisimena, nes kai pateko į kūdikių namus, jai tebuvo septyni mėnesiai.

16Ieškinys tenkintinas

17Byloje nustatytos aplinkybės

18Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriaus duomenų nustatyta, kad atsakovė N. Š. yra mažamečių vaikų – K. Š. (g. 2007-04-22) ir M. Š. (g. 2009-08-17) motina. K. Š. tėvas yra trečiasis asmuo K. Š.. M. Š. tėvas nenurodytas, nes Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-09 sprendimu pripažinta, kad K. Š. nėra jos tėvas (b. l. 4-7, 10-11). N. Š. šeima 2009-04-14 įrašyta į Vilniaus miesto signalinių šeimų sąrašą. Atsakovės ir trečiojo asmens K. Š. santuoka nutraukta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-22 sprendimu (b. l. 8-9).

19Iš Vilniaus rajono policijos komisariato 2010-03-19 rašto matyti, kad 2010-03-15 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ir pareigomis pagal BK 163 straipsnį dėl to, kad atsakovė paliko be priežiūros dvi mažametes dukteris ilgiau negu parai; į policiją kreipėsi kaimynai, ilgą laiką girdėję garsų kūdikio verksmą ir negalėję patekti į butą; šio tyrimo metu taip pat buvo gautas buto, iš kurio paimtos mažametės, savininko pareiškimas, kad buto nuomininkė pavogė dujinę viryklę, dujų balioną, skalbimo mašiną, šaldytuvą, naktines užuolaidas, todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas ir dėl vagystės (b. l. 30-31). Atsakovė dėl šių jai inkriminuotų veikų 2010-07-02 teismo nuosprendžiu pripažinta kalta ir nuteista (b.l. 22).

20Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymais Nr. 30-687 ir Nr. 30-688 Kamilei ir M. Š. nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b. l. 37-38).

21Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad K. Š. nuginčijo savo tėvystę dėl M. Š., o motina nelanko dukters kūdikių namuose, nesidomi jos sveikata, ugdymu, kitais poreikiais, 2012-01-13 nusprendė nustatyti mergaitei nuolatinę globą, ieškoti galimybės augti jai šeimoje ir kreiptis į teismą dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo (b. l. 46-47).

22Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-27 įsakymu Nr. A30-277 neteko galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymas Nr. 30-688 dėl M. Š. laikinosios institucinės globos, mergaitės globėju paskirtas L. K., mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta globėjo namuose (b. l. 62).

23Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-27 įsakymu Nr. A30-279 neteko galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymas Nr. 30-687 K. Š. laikinosios globos, mergaitė 2012-01-30 grąžinta tėvui K. Š. (b. l. 43).

24Iš Panevėžio pataisos namų pažymos matyti, kad nuteistoji N. Š. atlieka laisvės atėmimo bausmę; ji buvo suimta 2011-09-19, bausmės pabaiga – 2012-12-01 (b. l. 12).

25K. Š. 2012-01-30 išreiškė sutikimą, kad N. Š. būtų apribota valdžia dukters K. Š. atžvilgiu ir mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta su juo (b. l. 44).

26Dėl neterminuoto atsakovės kaip motinos valdžios apribojimo

27Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, o jos turinys atskleistas CK 3.155 straipsnio 2 dalyje – tai tėvų teisė ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, palankių sąlygų vaikui visapusiškai ir harmoningai vystytis sudarymu, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tėvų valdžios apribojimą.

28CK 3.180 straipsnio 1 dalyje išvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų (vieno iš jų) valdžia. Jų sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad sisteminis ir lingvistinis šios teisės normos aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių. Taigi nereikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuotas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai (vienas iš jų) nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1225/2002; 2008 m. gegužės 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2008; 2009 m. kovo 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2009; kt.).

30Nustačius bent vieną iš nurodytame CK straipsnyje išvardytų tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Kasacinio teismo pabrėžiama, kad, spręsdami dėl tėvų valdžios apribojimo, teismai visų pirma turi vadovautis prioritetiniu vaiko teisių apsaugos ir gynimo principu, įtvirtintu tiek CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, tiek Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-995/2003; kt.).

31Nagrinėjamoje byloje surinkti duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovė N. Š. nuo 2010 m. kovo mėn. netinkamai vykdė savo kaip motinos pareigas (b. l. 29-36), buvo pripažinta kalta ir nuteista dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ir pareigomis(b. l. 22), be to, kai jos mažametėms dukterims buvo nustatyta laikinoji globa, nelankė mergaičių kūdikių namuose, nesidomėjo, kaip jos gyvena ir auga (b. l. 41-42, 46-47) . Šiuo metu atsakovė taip pat nesirūpina, nesidomi savo vaikais, t. y. nevykdo savo kaip motinos pareigų.

32Teismas taip pat pažymi, kad atsakovė buvo tinkamai buvo informuota apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus inicijuotą bylą dėl jos kaip motinos valdžios neterminuoto apribojimo, tačiau ji nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neišreiškė noro atvykti į teismo posėdį. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta jokių duomenų, kurie būtų pagrindas tikėtis, kad atsakovė, atlikusi bausmę ir iš įkalinimo įstaigos išėjusi į laisvę, iš esmės pakeistų savo gyvenimo būdą ir įpročius bei galėtų auginti, tinkamai auklėti ir ugdyti savo dukteris, sudaryti joms tinkamas augti bei vystytis sąlygas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų departamento pateiktus duomenis nuo 2005 m. atsakovė net šešis kartus nuteista pagal BK 178 straipsnį už vagystes, taip pat už piktnaudžiavimą tėvų teisėmis ir pareigomis bei fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą mažamečiui (BK 163 straipsnis, 140 straipsnio 2 dalis) (b. l. 14- 23). Atsakovė bausta administracine tvarka dėl smulkaus svetimo turto pagrobimo (ATPK 50 straipsnis), be to, neteisėto narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimo ar laikymo nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo (ATPK 44 straipsnio 2 dalis) (b. l. 24-25).

33Išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, teismas konstatuoja, kad nustatyti faktiniai duomenys teikia pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog atsakovė N. Š. nevykdo konstitucinės pareigos rūpintis savo vaikais, juos auklėti ir išlaikyti, dėl savo kaltės negali sudaryti tinkamų sąlygų jiems augti ir vystytis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nesirūpina savo vaikais, nepateikė teismų jokių duomenų, jog deda pastangas keisti gyvenimo būdą, bylos nagrinėjimo metu nenustatyta jokių aplinkybių, kurios būtų pagrindas tikėtis, kad situacija gali pasikeisti, yra pagrindas neterminuotai apriboti atsakovės kaip motinos valdžią jos mažametėms dukterims Kamilei ir Marijai (CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

34Apribojus motinos valdžią, atsakovei sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau išlieka jos teisė matytis su vaikais, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaikų interesams (CK 3.180 straipsnio 3 dalis). Kartu atsakovei paaiškintina, kad motinos valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jeigu pateikiami įrodymai, pagrindžiantys tris būtinas sąlygas: 1) motina pakeitė savo elgesį; 2) motina gali auklėti vaiką; 3) motinos valdžios apribojimo panaikinimas neprieštaraus vaiko interesams (CK 3.181 straipsnio 2 dalis).

35Dėl M. Š. nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, gyvenamosios vietos

36Apribojus atsakovės kaip motinos valdžią, vadovaujantis CK 3.183 straipsnio 4 dalies, 3.251 straipsnio 1 dalies, 3.252 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, jos dukrai M. Š. nustatytina nuolatinė globa ir jos gyvenamoji vieta (CPK 407 straipsnis).

37Pagal CK 3.249 straipsnį, reglamentuojantį vaiko globos nustatymo principus, parenkant globos formą ir skiriant globėją, pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus. Tuo atveju, kai nėra artimųjų giminaičių, norinčių tapti vaiko globėjais, pirmenybė teikiama globai šeimoje, nes taip įmanoma sukurti vaikui aplinką, kuri atstotų jam tikrąją šeimą, be to, natūralioje šeimos aplinkoje vaikui turėtų būti sudaromos palankiausios emocinės, moralinės ir dorovinės raidos sąlygų.

38Nagrinėjamu atveju dėl atsakovės dukters M. Š. pažymėtina tai, kad kai trečiasis asmuo K. Š. nuginčijo savo tėvystę dėl šios mergaitės, o motina nesirūpino ir nesidomėjo dukterimi, 2010-03-31 mergaitei nustatyta laikinoji globa vaikų globos institucijoje, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-27 įsakymu mergaitės globėju paskirtas L. K., jos gyvenamoji vieta nustatyta globėjo namuose (b. l. 62). Pažymėtina, kad Vaiko teisių apsaugos skyriuje dar 2011-06-27 buvo gautas L. K. prašymas leisti jam globoti nuolat mergaitę nuo 3 iki 5 metų (b. l. 50). 2012-01-20 L. K. pateikė prašymą leisti jam globoti M. Š. (b. l. 48). Jo sutuoktinė R. K. 2012-01-20 davė rašytinį sutikimą dėl nurodytos mergaitės globos jų šeimoje (b. l. 49). VšĮ SOTAS 2011-10-10 išvadoje dėl R. K. ir L. K. pasirengimo globoti vaiką konstatuota, kad jie yra pasirengę nuolat globoti bet kurios lyties vaiką nuo 2 iki 5 metų, sveiką arba su išgydomais sveikatos sutrikimais (b. l. 52-56). Pažymėtina, kad siekiančio tapti nuolatiniu globėju L. K. šeimoje jau keletą metų auga kitas globotinis. Išvadoje nurodyta, kad globa vyksta sėkmingai, tiek globėjai, tiek globotinis patenkinti globos patirtimi, todėl sutuoktiniai nusprendė priimti į savo šeimą dar vieną vaiką; jie paaiškino, kad šeimos finansinė padėtis stabili, todėl nori suteikti namus vaikui, kartu sudaryti jam sąlygas palaikyti turimus svarbius ryšius su artimaisiais ir giminaičiais, jeigu tokių būtų (b. l. 53). Bylos nagrinėjimo metu Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai lankėsi nuolatiniu Marijos globėju ketinančio tapti L. K. šeimoje ir 2012-05-04 akte konstatavo, kad mergaitė sklandžiai adaptuojasi šeimoje, yra aktyvi, smalsi, bendraujanti, mėgsta leisti laiką su tėčiu ir broliu; mažametė turi atskirą kambarį, kuris yra erdvus, šiltų spalvų, tvarkingas (b. l. 80). Teismo posėdyje trečiasis asmuo L. K. paaiškino, kad Marija jau pusę metų gyvena jo šeimoje, gerai jaučiasi, todėl jie pasirengę priimti mergaitę kaip visateisę šeimos narę (b. l. 86).

39Išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis, teismas konstatuoja, kad mažametės M. Š. interesai geriausiai bus apsaugoti nustačius globą šeimoje, todėl skiria jos globėju L. K., kurio šeimoje mergaitė gyvena jau pusę metų, ir nustato jos gyvenamąją vietą su globėju (CK 3.265 straipsnio 1 punktas).

40Pagal CK 3.255 straipsnį, kai nustatoma nuolatinė globa, vaiko laikinoji globa pasibaigia. Dėl to Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-27 įsakymu Nr. A30-277 M. Š. nustatyta laikinoji globa panaikintina, šiuo teismo sprendimu nustačius nuolatinę globą (CK 3.255 straipsnio 3 punktas).

41Sprendimo dalis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nukreipiama vykdyti skubiai (CPK 496 straipsnio 1 dalis).

42Dėl K. Š. gyvenamosios vietos nustatymo su tėvu

43Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-22 sprendimu nutraukus atsakovės N. Š. ir trečiojo asmens K. Š. santuoką bendru sutikimu, teismo patvirtintoje santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje K. Š. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su motina (b. l. 9).

44Trečiasis asmuo pareiškė norą pats auginti dukterį. Bylos duomenys patvirtina, kad tuo laikotarpiu, kai Kamilei, likusiai be motinos priežiūros, buvo paskirta laikinoji globa ir mergaitė gyveno kūdikių namuose, tėvas ją lankė, domėjosi dukters vystymusi ir ugdymu, siekė susigrąžinti ją į šeimą (b. l. 40). Socialiniams darbuotojams priėjus prie išvados, kad K. Š. pasirengęs savarankiškai tinkamai rūpintis ir auginti dukrą (b. l. 40-42), Kamilė 2012-01-30 grąžinta tėvui (b. l. 43).

45Teismo posėdyje trečiasis asmuo paaiškino, kad jis turi darbą, gali pasirūpinti dukters poreikiais, mergaitė lanko darželį, be to, ją auginti ir prižiūrėti padeda kartu gyvenanti močiutė (b. l. 86). Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-22 sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 1 punkto sąlygą pakeisti, nustatant, kad K. Š. gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu.

46Dėl iš atsakovės priteistino vaikams išlaikymo

47Pagal CK 3.195 straipsnyje įtvirtintą bendrąją taisyklę, apribojus tėvų valdžią, išlieka tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

48Nagrinėjamu atveju, apribojus neterminuotai atsakovės N. Š. kaip motinos valdžią, iš jos nepilnametėms dukterims Kamilei ir Marijai priteistinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (CK 3.195 straipsnis, 3.196 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

49Spręsdamas dėl priteistino išlaikymo dydžio, teismas pažymi, kad pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

50Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad, sprendžiant dėl vaikui priteistino iš tėvų išlaikymo dydžio, tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti, nes išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Visais atvejais vadovaujamasi prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos principu. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1017/2003; 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2004; kt.).

51Kasacinio teismo išaiškinta, kad tais atvejais, kai tėvai patenka į sunkią turtinę padėtį dėl savo nerūpestingo elgesio, nededa pastangų savo vaikų padėčiai pagerinti, jie negali remtis susidariusia sunkia turtine padėtimi, prašydami nustatyti mažesnį išlaikymo dydį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004; 2006 m. rusėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006; kt.).

52Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad būtiniems vaiko poreikiams minimaliai patenkinti reikia apie 800 Lt. Nagrinėjamu atveju atsakovė visiškai nebendradarbiavo su teismu ir nepateikė jokių duomenų apie savo turtinę padėtį, nenurodė, kokias dėjo pastangas, stengdamasi gauti pajamų, kad galėtų teikti dukroms išlaikymą. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė yra jauna (g. 1990) moteris, galinti susirasti darbą, sprendžia, kad yra pagrindas priteisti iš jos po 350 Lt kiekvienai iš dukterų (CK 3.192 straipsnio 2 dalis, 3.198 straipsnis). Pažymėtina, kad ta aplinkybė, jog atsakovė šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, nėra pagrindas nepriteisti iš jos išlaikymo, nes į tokią padėtį ji pateko dėl savo kaltės. Išėjusi iš įkalinimo įstaigos, atsakovė gali įsidarbinti iš grąžinti dukroms išlaikymo skolą bei teikti joms išlaikymą.

53Išlaikymas iš atsakovės priteisiamas nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-21 iki vaikų pilnametystės, indeksuojant priteistą sumą Vyriausybės nustatyta tvarka.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

55Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinos bylos nagrinėjimo metu patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, taip pat žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 2 dalis, 96 straipsnis). Žyminis mokestis už reikalavimą dėl tėvų valdžios apribojimo ieškinio pateikimo dieną buvo 142 Lt, už reikalavimus dėl išlaikymo priteisimo – 252 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 21 Lt. Iš viso priteistina iš atsakovės valstybės naudai 415 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 260, 268, 270, 406, 407 straipsniais, teismas

Nutarė

57ieškinį patenkinti.

58Apriboti neterminuotai atsakovės N. Š. (a. k. ( - ) kaip motinos valdžią dukterų K. Š. (a. k. ( - ) ir M. Š. (a. k. ( - ) atžvilgiu.

59Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-27 įsakymu Nr. A30-277 nustatytą M. Š. laikinąją globą.

60Nustatyti M. Š. (a. k. ( - ) nuolatinę globą, paskirti jos nuolatiniu globėju L. K. (a. k. ( - ) nustatyti globotinės gyvenamąją vietą su globėju.

61Teismo sprendimo dalį dėl globos nustatymo bei globėjo paskyrimo nukreipti vykdyti skubiai.

62Priteisti iš atsakovės N. Š. (a. k. ( - ) jos nepilnametėms dukterims K. Š. (a. k. ( - ) ir M. Š. (a. k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis – kiekvienai mergaitei po 350 Lt kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-21 iki jų pilnametystės.

63Paskirti L. K. (a. k. ( - ) M. Š. (a. k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

64Pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10468-726/2009 patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 1 punkto sąlygą, nustatant, kad K. Š. gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu K. Š..

65Paskirti K. Š. (a. k. ( - ) K. Š. (a. k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

66Priteisti iš atsakovės N. Š. (a. k. ( - ) 415 (keturis šimtus penkiolika) Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Ši valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB Swedbank, arba sąskaitą Nr. kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui.

67Sprendimo kopiją siųsti šalims.

68Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją siųsti Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

69Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 3. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovės ir trečiojo asmens K. Š. santuoka... 4. Pagal Iš Vilniaus rajono policijos komisariato 2010-03-19 gautą informaciją... 5. Ieškinyje nurodyta, kad nuo laikinosios globos nustatymo atsakovė nė karto... 6. Ieškovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad K. Š. lankė dukrą Kamilę... 7. Ieškinyje taip pat nurodyta, kad K. Š. nuginčijus tėvystę M. Š.... 8. Ieškinyje pažymėta, kad atsakovė teista dėl vagysčių, taip pat... 9. Apribojus atsakovės kaip motinos valdžią, M. Š. nustatytina nuolatinė... 10. K. Š. gyvena su tėvu K. Š., todėl, apribojus atsakovės kaip motinos... 11. Atsakovei siųsti procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 71), tačiau... 12. Tretieji asmenys ieškovo pusėje – K. Š. ir L. K. atsiliepimų į ieškinį... 13. Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko visus ieškinio... 14. Trečiasis asmuo K. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė žinojo, jog... 15. Trečiasis asmuo L. K. teismo posėdyje paaiškino, kad Marija yra jau antras... 16. Ieškinys tenkintinas... 17. Byloje nustatytos aplinkybės... 18. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento... 19. Iš Vilniaus rajono policijos komisariato 2010-03-19 rašto matyti, kad... 20. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31... 21. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,... 22. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo... 23. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo... 24. Iš Panevėžio pataisos namų pažymos matyti, kad nuteistoji N. Š. atlieka... 25. K. Š. 2012-01-30 išreiškė sutikimą, kad N. Š. būtų apribota valdžia... 26. Dėl neterminuoto atsakovės kaip motinos valdžios apribojimo... 27. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38... 28. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje išvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų (vieno... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad sisteminis ir lingvistinis... 30. Nustačius bent vieną iš nurodytame CK straipsnyje išvardytų tėvų... 31. Nagrinėjamoje byloje surinkti duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą,... 32. Teismas taip pat pažymi, kad atsakovė buvo tinkamai buvo informuota apie... 33. Išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, teismas... 34. Apribojus motinos valdžią, atsakovei sustabdomos asmeninės ir turtinės... 35. Dėl M. Š. nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, gyvenamosios... 36. Apribojus atsakovės kaip motinos valdžią, vadovaujantis CK 3.183 straipsnio... 37. Pagal CK 3.249 straipsnį, reglamentuojantį vaiko globos nustatymo principus,... 38. Nagrinėjamu atveju dėl atsakovės dukters M. Š. pažymėtina tai, kad kai... 39. Išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis, teismas konstatuoja, kad... 40. Pagal CK 3.255 straipsnį, kai nustatoma nuolatinė globa, vaiko laikinoji... 41. Sprendimo dalis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nukreipiama vykdyti... 42. Dėl K. Š. gyvenamosios vietos nustatymo su tėvu... 43. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-22 sprendimu nutraukus atsakovės... 44. Trečiasis asmuo pareiškė norą pats auginti dukterį. Bylos duomenys... 45. Teismo posėdyje trečiasis asmuo paaiškino, kad jis turi darbą, gali... 46. Dėl iš atsakovės priteistino vaikams išlaikymo... 47. Pagal CK 3.195 straipsnyje įtvirtintą bendrąją taisyklę, apribojus tėvų... 48. Nagrinėjamu atveju, apribojus neterminuotai atsakovės N. Š. kaip motinos... 49. Spręsdamas dėl priteistino išlaikymo dydžio, teismas pažymi, kad pagal CK... 50. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad, sprendžiant dėl... 51. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tais atvejais, kai tėvai patenka į sunkią... 52. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad būtiniems vaiko poreikiams... 53. Išlaikymas iš atsakovės priteisiamas nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-21... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 55. Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinos bylos... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 260, 268,... 57. ieškinį patenkinti.... 58. Apriboti neterminuotai atsakovės N. Š. (a. k. ( - ) kaip motinos valdžią... 59. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 60. Nustatyti M. Š. (a. k. ( - ) nuolatinę globą, paskirti jos nuolatiniu... 61. Teismo sprendimo dalį dėl globos nustatymo bei globėjo paskyrimo nukreipti... 62. Priteisti iš atsakovės N. Š. (a. k. ( - ) jos nepilnametėms dukterims K.... 63. Paskirti L. K. (a. k. ( - ) M. Š. (a. k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju... 64. Pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-22 sprendimu civilinėje... 65. Paskirti K. Š. (a. k. ( - ) K. Š. (a. k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju... 66. Priteisti iš atsakovės N. Š. (a. k. ( - ) 415 (keturis šimtus penkiolika)... 67. Sprendimo kopiją siųsti šalims.... 68. Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją siųsti Valstybinei vaiko teisių... 69. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...