Byla 2KT-49/2012
Dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui, nes skolininkas D. Š. yra Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos L. Š. sutuoktinis

1Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, susipažinęs su Kauno miesto apylinkės teismo civiline byla Nr. L2-2831-329/2012,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas perdavė civilinę bylą pagal kreditoriaus IĮ ,,Aujama – credit” pareiškimą išduoti teismo įsakymą dėl 1000 Lt skolos, 837 Lt nuostolių, 800 Lt sutarties pratęsimo mokesčio ir 5 procentų metinių palūkanų, 20 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš skolininko D. Š. ir prašo spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui, nes skolininkas D. Š. yra Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos L. Š. sutuoktinis.

3Byla perduotina kitam Kauno apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

4Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio penktojoje dalyje nustatyta, kad, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam tos pačios apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

5Nagrinėjamu atveju teisme, kuriam teisminga byla, teisėja dirba skolininko sutuoktinė, todėl yra CPK 34 straipsnio 5 dalyje numatytas pagrindas perduoti civilinę bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui. Sprendžiant klausimą, kuriam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui perduotina byla, atsižvelgtina į tai, kad kreiditoriaus pareiškimas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka, todėl šalims nereikės vykti į teismą. Taip pat atsižvelgtina ir į apylinkių teismų darbo krūvius. Arčiausiai Kauno miesto teismui esančiuose Kauno, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, Alytaus, Marijampolės rajonų apylinkių teismuose darbo krūviai yra pakankamai dideli, pastaruoju metu šiems teismams pagal teismingumą perduodama daug bylų, todėl daroma išvada, jog civilinės bylos perdavimas išvardintiems teismams nėra tikslingas, nes dar labiau padidintų ir taip jau didelius teismų darbo krūvius.

6Vertinant pagal aukščiau nurodytus kriterijus, daroma išvada, jog labiausiai proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus atitiktų bylos perdavimas nagrinėti Jurbarko rajono apylinkės teismui, kurio darbo krūvis palyginus su kitais Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiais apylinkės teismais yra mažesnis.

7Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 34 straipsnio trečiąja ir penktąja dalimis, Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

8Kauno miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. L2-2831-329/2012 pagal kreditoriaus IĮ ,,Aujama – credit” pareiškimą išduoti teismo įsakymą dėl 1000 Lt skolos, 837 Lt nuostolių, 800 Lt sutarties pratęsimo mokesčio ir 5 procentų metinių palūkanų, 20 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš skolininko D. Š. perduoti nagrinėti Jurbarko rajono apylinkės teismui.

9Bylą persiųsti Jurbarko rajono apylinkės teismui.

10Nutarties nuorašus išsiųsti šalims.

11Nutartis neskundžiama.

Ryšiai