Byla 2-11429-713/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, turinti savo žinioje civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovei R. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22011-05-16 Kauno miesto apylinkės teisme gautas ieškovo ieškinys. 2011-05-18 nutartimi teismas įpareigojo ieškovą pašalinti ieškinio trūkumus: per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos nurodyti atsakovės asmens kodą ar gimimo datą, pateikti duomenis iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos apie atsakovės gyvenamąją vietą, pateikti duomenis, kam nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Kaune, į kurį buvo tiekiamas vanduo, pateikti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro trumpąjį išrašą apie juridinį asmenį bei jo vadovą, turintį teisę sudaryti atstovavimo sutartis.

3Teismas išaiškino ieškovui ieškinio trūkumų neištaisymo pasekmes.

4Teismo nutartis ieškovui įteikta 2011-05-24. 2011-05-30 teisme gautas ieškovo raštas dėl ieškinio trūkumų šalinimo.

5Ieškinys laikytinas nepaduotu.

6Civilinio proceso paskirtis - užtikrinti greitą ir teisingą ginčų išsprendimą, ginčijamų civilinių teisių bei pareigų nustatymą.

7Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 6 str. 1 d. numato, kad nustatant kiekvieno asmens teises ir pareigas ar jam pareikštą kaltinimą, jis turi teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims (pareiškėjui, suinteresuotam asmeniui). Todėl visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypatingai priešingus interesus turinčių dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo savo procesinėmis teisėmis (teise reikšti prašymus, teikti įrodymus, apskųsti procesinius teismų sprendimus ir kt.) naudotis sąžiningai (CPK 42 str. 5 d.). CPK 7 str. 2 d. įtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų pareigą veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Tuo būdu užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, taip pat atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

8Teisė kreiptis į teismą realizuojama įstatymo nustatyta tvarka (CPK 5 str.). Todėl šalis privalo įvykdyti visas teisės kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlygas. Viena iš tokių sąlygų tinkamas procesinio dokumento surašymas, įrodymų pateikimas. Atsižvelgiant į tai, įstatyme yra įtvirtinta galimybė pašalinti procesinio dokumento trūkumus. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, nutartimi procesinis dokumentas grąžinamas (CK 115 str. 3 d.). Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai per nustatytą terminą šalis pašalina tik dalį nutartyje nurodytų procesinio dokumento trūkumų. Tokiu atveju pripažįstama, kad nutartis neįvykdyta.

9Ieškovas pateikė raštą dėl trūkumų šalinimo, kuriame nurodė atsakovės gimimo datą, pažymėjo, jog paskutinė žinoma atsakovės gyvenamoji vieta yra nurodyta ieškinyje bei atsiskaitymo už butui patiektą ir nukanalizuotą vandenį sutartyje, pateikė 1999-01-29 UAB „Kauno vandenys“ valdybos posėdžio protokolą dėl juridinio asmens vadovo.

10Ieškovas nurodė, jog atsakovė gimė ( - ) ir gyvena ( - ), tačiau tai patvirtinančių duomenų nepateikė. Ieškovas pateikė 1999-01-29 UAB „Kauno vandenys“ valdybos posėdžio protokolą apie paskirtą vadovą, tačiau nepateikus naujo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro trumpojo išrašo, teismas negali laikyti, kad bendrovės atstovimo sutartis pasirašė tinkamas asmuo. Be to, ieškovas buvo įpareigotas pateikti duomenis, kam nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), į kurį buvo tiekiamas vanduo, tačiau duomenų nepateikė. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas neturi galimybės nustatyti, ar atsakovu byloje įtrauktas tinkamas asmuo, o taip pat, ar nėra kitų asmenų, kurių teises ar teisėtus interesus liečia pareikštas ieškinys.

11Remiantis išdėstytu, teismas laiko, jog ieškovas pašalino tik dalį ieškinio trūkumų. Dalies procesinio dokumento trūkumų pašalinimas pripažįstamas netinkamu teisės kreiptis į teismą realizavimu, todėl, įstatymui nenumatant pakartotinio procesinio dokumento trūkumų pašalinimo, ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

12Išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio kreiptis į teismą pakartotinai, išnykus šioje nutartyje nurodytiems pagrindams.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 290 str. – 291 str.,

Nutarė

14Ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovei R. Š. dėl skolos priteisimo laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai