Byla e2-2872-570/2019
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priėmė galutinį sprendimą

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Rimai Leonavičiūtei,

3ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“, atsakovui ūkininkui V. I. nedalyvaujant

4teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovui ūkininkui V. I. dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priėmė galutinį sprendimą.

5Teismas

Nustatė

61.

7ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Juris LT“ (toliau-ieškovas) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo ūkininko V. I. (toliau-atsakovas) 580,80 Eur skolos, 31,58 Eur delspinigių, 40 Eur išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8 Eur žyminio mokesčio, 300 Eur už procesinių dokumentų parengimą.

82.

9Teismas, ieškovės prašymu bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso tvarka, 2019-02-20 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino ir priteisė ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“ iš atsakovo ūkininko V. I. 652,38 Eur skolos, 8 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2019 m. vasario14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 308 Eur bylinėjimosi išlaidų.

103.

11Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, pateikė savo prieštaravimus. Juose nurodė, jog sutinka su 580, 80 Eur skola už suteiktas paslaugas, tačiau nesutinka su ieškovės reikalavimu priteisti 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 0,07 dydžio delspinigių norma, kuri buvo šalių nustatyta sutartimi, žyminio mokesčio suma bei 300 Eur išlaidomis advokato pagalbai apmokėti. Todėl teismas bylą nagrinėja iš esmės, kad šioje byloje priimtų galutinį sprendimą.

124.

13Šalys, būdamos tinkamai informuotos apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į posėdį neatvyko, pateikė prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, todėl teismas bylą nagrinėja iš esmės be šalių dalyvavimo.

14Ieškinys tenkinamas visiškai. Preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

155.

16Kadangi tarp šalių nekilo ginčo dėl pagrindinės 580,80 Eur skolos už suteiktas paslaugas pagal 2016 m. rugsėjo 27 d. tarp uždarosios akcinės bendrovės „SDG“ ir atsakovo sudarytą darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo sutartį Nr. M16/43 su priedais (toliau – Sutartis), priteisimo, atsakovas patvirtino, jog skola nesumokėta, jos dydžio neginčija, todėl teismas pasisako tik dėl atsakovo ginčijamų delspinigių, 40 Eur administravimo mokesčio ir bylinėjimo išlaidų priteisimo.

176.

18Atkreiptinas dėmesys, jog 2019 m. sausio17 d. tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovės buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią ieškovei buvo perleista reikalavimo teisė į atsakovo įsiskolinimą. Tačiau prievolė neįvykdyta ir naujam kreditoriui.

19Dėl delspinigių dydžio ir jų priteisimo

207.

21Pagal šalių sutarties Nr. M16/43 2.4, 5.6 punktus, ieškovė su atsakovu susitarė, jog pasibaigus nustatytiems atsiskaitymo terminams užsakovas moka vykdytojui 0,07 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną nuo likusios nesumokėtos sumos ar jos dalies. Ieškovės paskaičiavimu, priskaičiuoti delspinigiai sudaro 31,58 Eur atitinkamai pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras: 2018-10-26 SDGM Nr. 0032407, 193, 60 EUR skola x 0, 07 % delspinigiai x 101 pradelsta diena = 13, 69 Eur; 2018-11-22 SDGM Nr. 0032664, 193, 60 EUR skola x 0, 07 % delspinigiai x 73 pradelstos dienos = 9, 89 Eur; 2018-12-07 SDGM Nr. 0032807, 193, 60 EUR skola x 0, 07 % delspinigiai x 59 pradelstos dienos = 8 Eur.

228.

23Atsakovas ginčija delspinigių normą – 0,07 proc. Mano, kad sutartimi nustatyta delspinigių norma yra akivaizdžiai per didelė, atsakovo nuomone turi būti taikoma įprastinė 0,02 proc. norma. Juolab, kad ieškovė nepagrindė patirtų nuostolių dėl prievolės neįvykdymo dydžio.

249.

25Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, be kita ko dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

2610.

27Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.).

2811.

29Taigi, šalių Sutartyje sulygtos netesybos po 0,07 proc. yra jų suderinta valia nustatyta Sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu Sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja Sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Teismo nuomone, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

3012.

31Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kaip prievolė iš dalies įvykdyta.

3213.

33Aptariamu atveju, Sutarties 5.6 punkte šalys sulygo dėl 0, 07 proc. nuo delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Nors atsakovė nurodo, kad tai sudaro beveik 26 proc. metinių netesybų, kas viršija bankų nustatytas palūkanas, tačiau teismo vertinimu, tokiu būdu įgyvendindamas savo teises atsakovas veikė savo rizika. Abi sutarties šalys šiuo atveju yra verslininkai (atsakovas – ūkininkas), kurie savo veikloje yra įpratę kasdien prisiimti tam tikras teises bei pareigas, jų suklydimas ar neapsižiūrėjimas negali sąlygoti kitos Sutarties šalies interesų pažeidimo. Jokių kitų pagrįstų argumentų, kurie sąlygotų teismo pareigą sumažinti delspinigių dydį atsakovas nenurodė (CPK 178 straipsnis).

3414.

35Todėl preliminariu sprendimu priteisti 31,58 Eur delspinigiai nelaikytini aiškiai per dideliais, dėl ko turėtų būti mažinami.

36Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

3715.

38Ieškovė ieškiniu prašė priteisti 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis.

3916.

40Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 2 d.). Minėto įstatymo 7 straipsnis 1 dalis numato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą.

4117.

42Aiškinant sistemiškai, įstatymas nustatė teisę gauti vienkartinį 40 Eur išieškojimo išlaidų atlyginimą tik esant būtinai sąlygai, t.y. jei kreditorius įgyja teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas. Teismas sprendžia, kad ieškovas turėjo teisę reikalauti iš atsakovo sutarties 5.7 punktu numatytas vykdytojo išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu, todėl ieškovei įgijus reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusį įsiskolinimą ši aplinkybė sudaro pagrindą išvadai, kad ieškovas turi pagrindą prašyti taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio nuostatas.

4318.

44Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnyje numatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Įstatymo 3 straipsnis numato, kad pasibaigus šio įstatymo 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 1, 3 ar 4 dalyse nurodytiems laikotarpiams, kreditorius turi teisę į komercinėje sutartyje ar šiame įstatyme nustatytas palūkanas be įspėjimo skolininkui, jeigu kreditorius: 1) ir įvykdė komercinėje sutartyje ir (ar) įstatymuose jam nustatytas pareigas, 2) ir laiku negavo jam priklausančios mokėtinos sumos, išskyrus atvejus, kai skolininkas nėra atsakingas už vėlavimą sumokėti. Jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos.

4519.

46Nagrinėjamu atveju, esant duomenims, jog atsakovas savo pareigą pagal sudarytą Sutartį Nr. M16/43 pažeidė, jos tinkamai neįvykdydamas – už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka neatsiskaitė, ieškovė kaip kreditorė įgijo teisę reikalauti išieškojimo išlaidų kompensavimo, nedetalizuojant kokias administravimo išlaidas ji patyrė ir pan. Todėl reikalavimas priteisti 40 Eur administravimo išlaidų tenkintinas. Kaip ir tenkintinas reikalavimas priteisti įstatymines 8 proc. dydžio metinės palūkanas nuo priteistos skolos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019-02-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1, 2, 3 straipsniai)

4720.

48Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

4921.

50Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 98 straipsniu, ieškovė patyrė iš viso 308 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 8 Eur ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir 300 Eur už procesinių dokumentų parengimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

5122.

52Atsakovas teigia, kad 300 Eur už advokato paslaugas surašant ieškinį ir atstovaujant teisme yra aiškiai per didelės. Tačiau pateiktos byloje ieškovės bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijų (2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija) nustatytus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius, advokato darbo ir laiko sąnaudas surašant ieškinį, atsiliepimus į atsakovo prieštaravimus, dokumentų pateikimą teismui ir kt., todėl įrodymais apie patirtas išlaidas pagrįsta 300 Eur bylinėjimosi išlaidų suma priteistina ieškovei iš atsakovo (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

53Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 259-270 str., 430 str. 6 d. 1 p., teismas,

Nutarė

54Palikti nepakeistą 2019-02-20 Marijampolės apylinkės teismo preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai ir priteista ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ) iš atsakovo ūkininko V. I., asmens kodas ( - ) registracijos adresas ( - ) 652,38 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt du eurai 38 ct) skolos, 8 (aštuoni) procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2019 m. vasario 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 308 Eur (tris šimtus aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

55Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

56Teisėja [pasirašyta elektroniniu parašu]

57Rūta Neveckienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. sekretoriaujant Rimai Leonavičiūtei,... 3. ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“, atsakovui ūkininkui V.... 4. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teismas... 6. 1.... 7. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Juris LT“ (toliau-ieškovas)... 8. 2.... 9. Teismas, ieškovės prašymu bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso tvarka,... 10. 3.... 11. Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, pateikė savo prieštaravimus.... 12. 4.... 13. Šalys, būdamos tinkamai informuotos apie teismo posėdžio vietą ir laiką,... 14. Ieškinys tenkinamas visiškai. Preliminarus teismo sprendimas paliktinas... 15. 5.... 16. Kadangi tarp šalių nekilo ginčo dėl pagrindinės 580,80 Eur skolos už... 17. 6.... 18. Atkreiptinas dėmesys, jog 2019 m. sausio17 d. tarp pradinio kreditoriaus ir... 19. Dėl delspinigių dydžio ir jų priteisimo... 20. 7.... 21. Pagal šalių sutarties Nr. M16/43 2.4, 5.6 punktus, ieškovė su atsakovu... 22. 8.... 23. Atsakovas ginčija delspinigių normą – 0,07 proc. Mano, kad sutartimi... 24. 9.... 25. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 26. 10.... 27. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 28. 11.... 29. Taigi, šalių Sutartyje sulygtos netesybos po 0,07 proc. yra jų suderinta... 30. 12.... 31. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 32. 13.... 33. Aptariamu atveju, Sutarties 5.6 punkte šalys sulygo dėl 0, 07 proc. nuo... 34. 14.... 35. Todėl preliminariu sprendimu priteisti 31,58 Eur delspinigiai nelaikytini... 36. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidų... 37. 15.... 38. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų,... 39. 16.... 40. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 41. 17.... 42. Aiškinant sistemiškai, įstatymas nustatė teisę gauti vienkartinį 40 Eur... 43. 18.... 44. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 45. 19.... 46. Nagrinėjamu atveju, esant duomenims, jog atsakovas savo pareigą pagal... 47. 20.... 48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 49. 21.... 50. Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 98 straipsniu, ieškovė... 51. 22.... 52. Atsakovas teigia, kad 300 Eur už advokato paslaugas surašant ieškinį ir... 53. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 259-270 str., 430 str. 6 d. 1 p.,... 54. Palikti nepakeistą 2019-02-20 Marijampolės apylinkės teismo preliminarų... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas... 56. Teisėja [pasirašyta elektroniniu parašu]... 57. Rūta Neveckienė...