Byla T-1647-240/2012
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-31 baudžiamojo įsakymo vykdymo (neaiškumą, iškilusį vykdant nuosprendį)

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, sekretoriaujant Loretai Dosinienei, dalyvaujant prokurorui Evaldui Tarasevičiui, nedalyvaujant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui, nuteistajai L. B., teismo posėdyje išnagrinėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012-04-12 raštą Nr. 1S-1249 dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-31 baudžiamojo įsakymo vykdymo (neaiškumą, iškilusį vykdant nuosprendį), ir

Nustatė

2Kalėjimų departamentas prašo spręsti klausimą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-31 baudžiamojo įsakymo vykdymo, nuteistoji L. B. į Kalėjimų departamentą neatvyko, nors 2012-03-13 raštu Nr. 7S-172 jai buvo išsiųstas pranešimas, jog ji privalo kuo skubiau atvykti į Kalėjimų departamentą, tačiau nuteistoji į šį raštą nereagavo, susitarti dėl bausmės atlikimo sąlygų į Kalėjimų departamentą neatvyko, todėl Kalėjimų departamentas neturi galimybės vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-31 baudžiamuoju įsakymu skirtą arešto bausmę nuteistajai.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012-01-31 priėmė teismo baudžiamąjį įsakymą Nr. 1-860-70-2012, kuriuo L. B. nuteisė pagal LR BK 25 str. 2 d., 180 str. 1 d. ir skyrė jai 15 parų arešto bausmę, ją atliekant poilsio dienomis; vadovaudamasis LR BK 66 str. į bausmę įskaitė sulaikyme išbūtą laiką nuo 2007-12-07 iki 2007-12-09, vieną sulaikymo parą prilyginant vienai arešto parai.

4Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 59 str. 2 d. nustatyta, kad nuteistasis, kuriam paskirtas poilsio dienomis atliekamas areštas, ne vėliau kaip per 7 dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo privalo susitarti su Kalėjimų departamentu dėl paskirtos bausmės atlikimo sąlygų.

5Pagal BPK 354 str. nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam paskirtos arešto bausmės atlikimo tvarką, sąlygas bei jo teises ir pareigas. Teismas arešto atlikimo tvarką gali keisti BK 49 str. numatytais atvejais. BK 49 str. 5 d. nustatyta - jeigu asmuo pažeidžia arešto atlikimo tvarką, ją teismas savo sprendimu gali pakeisti įprastine arešto atlikimo tvarka BPK 362 str. nustatyta tvarka.

6Teismo baudžiamasis įsakymas nuteistajai įteiktas tinkamai 2012-02-07 (b. l. 68), todėl įsiteisėjo 2012-03-05 (b. l. 75).

7Teismas konstatuoja, kad nuteistoji L. B. galimai pažeidė bausmės- arešto poilsio dienomis- atlikimo tvarką.

8Esant tokioms aplinkybėms, bausmę vykdančiai institucijai- Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos – išaiškintina, kad bausmę vykdanti institucija turi teisę kreiptis į teismą teikimu dėl arešto poilsio dienomis pakeitimo areštu, atliekamu įprastine tvarka.

9Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 361, 362, 364 str.,

Nutarė

10Bausmę vykdančiai institucijai – Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos –išaiškinti, kad bausmę vykdanti institucija turi teisę kreiptis į teismą teikimu dėl arešto poilsio dienomis pakeitimo areštu, atliekamu įprastine tvarka.

11Nutartis per penkias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai