Byla T-549-784/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis, sekretoriaujant Galinai Levickienei, dalyvaujant prokurorei Linai Urbonienei, gynėjai advokatei Jolantai Bagdonienei, nuteistajam L. G., Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atstovui Zbignevui Korvin-Piotrovski,, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam L. G. paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,

Nustatė

2L. G., gim. ( - ), nuteistas Austrijos Respublikos Eizenstadt apygardos teismo 2007-09-24 nuosprendžiu pagal Austrijos Respublikos Baudžiamojo kodekso 127 str., 129 str 1 d., 3 d., 130 str. 2 d. 2 p., 15 str. (komercinė vagystė su įsilaužimu, pasikėsinimas), 136 str. 1 par. (neteisėtas naudojimasis motorine transporto priemone), pritaikius 28 str. 1 par., 130 str. 2 d. nubaustas 3 metų laivės atėmimo bausme. Taip pat Austrijos Respublikos Zalcburgo aukštojo teismo 2008-09-09 nuosprendžiu nuteistas pagal Austrijos Respublikos Baudžiamojo kodekso 127 str., 128 str. 1 art. 4 p., 129 str. 1 p., 2 p., 130 str. 4 sak., (komercinė vagystė su įsilaužimu, pasikėsinimas), 229 str. 1 par. (duomenų nuslėpimas), 130 str. 2 sakinys, įskaičiuojant ir atsižvelgiant į Eisenstadt apygardos teismo 207-09-24 nuosprendį nubaustas papildoma 1 metų laivės atėmimo bausme, galutinė bausmė – 4 metai laisvės atėmimo. Bausmės atlikimo pradžia 2007-08-03, bausmės atlikimo pabaiga 2011-08-03.

3Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo L. G. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus LR BK straipsnius bei nustatyti pataisos įstaigos rūšį, kadangi jis pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją perduotas iš Austrijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

4Prokuroras, nuteistojo gynėja ir nuteistasis prašo teikimą tenkinti, bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

5Teikimas tenkintinas.

6Vadovaujantis 1983 m. Europos konvencija „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 (tekste toliau – Konvencija), L. G. perduotas iš Austrijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Pagal šios Konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam būtina nustatyti laisvės atėmimo bausmės laiką pagal LR BK atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su LR BPK 362 str., 365 str. nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

7Pagal Konvenciją, kurios pagrindu L. G. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Austrijos Respublikos Eizenstadt apygardos teismo ir Austrijos Respublikos Zalcburgo aukštojo teismo, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str., L. G. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o taip pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

8Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais. Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atsitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir ji negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 8 str. 1 d.

9Remdamasis Austrijos Respublikos Eizenstadt apygardos teismo 2007-09-24 nuosprendžiu teismas laiko, kad L. G. padarytos nusikalstamos veikos, už kurias jis nuteistas minėtu nuosprendžiu, t.y bendrininkaujant įvykdytos vagystės su įsilaužimu ir pasikėsinimas įvykdyti vagystes su įsilaužimu, kvalifikuotinos pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, o pasinaudojimas svetima motorine transporto priemone be įgaliotų asmenų leidimo - pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį.

10Remdamasis Austrijos Respublikos Zalcburgo aukštojo teismo 2008-09-09 nuosprendžiu teismas laiko, kad L. G. padarytos nusikalstamos veikos, už kurias jis nuteistas šiuo nuosprendžiu yra numatytos Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (vagystė su įsilaužimu į patalpą) ir Lietuvos Respublikos BK 231 straipsnio 1 dalyje (pagal Austrijos teismo nustatytas faktines aplinkybes – L. G. nuteistas už tai, kad nuslėpė dokumentus, kuriais jis neturėjo teisės disponuoti, nuslėpimo tikslas – dokumentai kitaip būtų buvę panaudoti teisiniame procese įrodant iš jų kylančias teises).

11L. G. Austrijos Respublikos Zalcburgo aukštojo teismo 2008-09-09 nuosprendžiu nustatyta subendrinta 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Ši bausmė neviršija Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalies, 231 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos bausmės maksimumo, todėl paskirtoji laisvės atėmimo bausmė nemažintina.

12Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam L. G. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 362, 365 straipsniais, teismas,-

Nutarė

14L. G., gim. ( - ), nusikalstamas veikas, už kurias jis nuteistas Austrijos Respublikos Eizenstadt apygardos teismo 2007-09-24 nuosprendžiu pagal Austrijos Respublikos Baudžiamojo kodekso 127 str., 129 str. 1 d., 3 d., 130 str. 2 d. 2 p., 15 str., 136 str. 1 par., 28 str. 1 par., 130 str. 2 d. prilyginti Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 daliai ir 178 straipsnio 2 daliai, 178 straipsnio 2 daliai, o nusikalstamas veikas, už kurias jis nuteistas Austrijos Respublikos Zalcburgo aukštojo teismo 2008-09-09 nuosprendžiu pagal Austrijos Respublikos Baudžiamojo kodekso 127 str., 128 str. 1 art. 4 p., 129 str. 1 p., 2 p., 130 str. 4 sakinį, 229 str. 1 par., 130 str. 2 sakinį, prilyginti Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 daliai, 231 straipsnio 1 daliai, ir palikti paskirtą galutinę 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia laikyti 2007 m. rugpjūčio 3 d.

15Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai