Byla T-383-503/2008

2Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant H. Ragėnaitei, dalyvaujant prokurorui V. Gritei, nuteistojo N. B. gynėjai – advokatei T. Skirtun, Laisvės atėmimo vietų ligoninės atstovui R. Kudzmanui, nuteistajam N. B. ,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam N. B. laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,-

Nustatė

4teikime Lukiškių TI-K direktorius nurodė, kad N. B. , gimęs ( - ), LR pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravo adresu: ( - ).

5Nuteistas 2007-06-11 Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 pagal Ispanijos Karalystės Baudžiamojo kodekso 368 str. 1 d., 369 str. 1,6a pp. – 4 metams laisvės atėmimo. Nuosprendis įsiteisėjo: 2007-09-21.

6Bausmės pradžia - 2007-02-01.

7Bausmės pabaiga - 2011-02-01.

8Pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją N. B. buvo perduotas iš Ispanijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2008-10-10 bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime.

9Vadovaujantis minėtos Konvencijos 10 str., prašo nustatyti nuteistajam N. B. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos BK atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

10Lukiškių TI-K atstovas Lukiškių TI-K administracijos vadovo teikimą palaikė.

11Nuteistasis prašo sušvelninti bausmę.

12Gynėja nuteistąjį palaikė. Be to, mano, kad nuteistajam negali būti pripažintas veikos požymis – turint tikslą narkotines medžiagas platinti.

13Prokuroras iš esmės nurodė, kad nuteistojo veika, kvalifikuota Ispanijos Karalystės Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 nuosprendžiu, atitinka LR BK 260 str. 3 d. Be to, nuteistajam nėra pagrindo švelninti bausmę, o ją nepakeistą jis pasiųstinas atlikti pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas į pataisos namus.

14Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimas tenkintinas.

15Pagal Konvenciją „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurios pagrindu N. B. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 nuosprendžiu, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 straipsnio 3 dalis). Todėl pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnio nuostatas N. B. taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o tai pat Konvencijos, pagal kurią jis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

16Konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje atliekama bausmė, suderinus su vykdančios bausmę valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmės trukmę, kuri savo esme kiek įmanoma atitiktų nuosprendžiu paskirtąją bausmę. Pritaikant kitos valstybės (šiuo atveju Ispanijos Karalystės) nuosprendžiu nuteistajam paskirtą bausmę, atsižvelgtina į valstybės, kuriai jis perduotas bausmės atlikimui (Lietuvos Respublikos) įstatymus, laikantis Konvencijos 11 straipsnio reikalavimų, nepabloginti nuteistojo teisinės padėties, atsitiktinai nesusieti minimalia sankcija, numatyta valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose apriboti gautais duomenimis kaip faktais tiek, kiek jie išaiškėja iš nuosprendžio, priimto asmenį nuteisusios valstybės.

17Pagal Ispanijos Karalystės Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 nuosprendžiu nustatytas aplinkybes, konstatuojama, kad N. B. veika, už kurią jis nuteistas užsienio valstybėje – Ispanijos Karalystėje, yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalį (Neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu).

18Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11 nuosprendžiu paskirtos bausmės dydis keturi metai nekeistinas, nes jis neviršija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalyje numatytos sankcijos ribų, taip pat neviršija maksimalios bausmės – laisvės atėmimo, dydžio. Akivaizdu, kad nėra prieštaravimų tarp Ispanijos Karalystės įstatymo pagal kurį nuteistas N. B. ir Lietuvos Respublikos įstatymo, numatančio baudžiamąją atsakomybę už analogiškas nusikalstamas veikas.

19Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnį yra svarstomas nuosprendžio vykdymas, bet nekeičiama jo esmė.

20Bausmės atlikimo vieta nuteistajam N. B. nustatytina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalyje nustatytą nuostatą – atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą.

21Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11 nuosprendžiu N. B. už jo padarytą nusikalstamą veiką paskirtos dvi papildomos bausmės – atimant pasyvią rinkimų teisę visu bausmės atlikimo laikotarpiu ir sumokėti 300 000 eurų baudą, pakeičiant baudos mokėjimą vienerių metų trukmės areštu baudos nesumokėjimo atveju. Už Ispanijos Karalystės minėto teismo pripažintą nusikalstamą veiką N. B. pagal LR BK 260 str. 3 d. gali būti skiriama tik viena bausmė - laisvės atėmimas. Be to, nenustatyta, kad N. B. sumokėjęs 300 000 eurų baudą. Todėl Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11 nuosprendžiu paskirtos N. B. papildomos bausmės - pasyvios rinkimų teisės visu bausmės atlikimo laikotarpiu atėmimas ir 300 000 eurų baudos sumokėjimas, pakeičiant baudos mokėjimą vienerių metų trukmės areštu baudos nesumokėjimo atveju, Lietuvos Respublikoje nevykdytinos.

22Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 365 straipsniais, teismas,-

Nutarė

23suderinti Ispanijos Karalystės Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11 nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Ispanijos Karalystės baudžiamojo kodekso 368 str. 1 d., 369 str. 1, 6a p.p laisvės atėmimu keturiems metams N. B. , gim. ( - ), su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalimi ir palikti keturių metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

24Ispanijos Karalystės Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11 nuosprendžiu paskirtas N. B. papildomas bausmes - pasyvios rinkimų teisės visu bausmės atlikimo laikotarpiu atėmimą ir 300 000 eurų baudos sumokėjimą, pakeičiant baudos mokėjimą vienerių metų trukmės areštu baudos nesumokėjimo atveju, Lietuvos Respublikoje nevykdyti.

25N. B. bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2007-02-01, o bausmės pabaiga 2011-02-01.

26Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus –... 4. teikime Lukiškių TI-K direktorius nurodė, kad N. B. , gimęs ( - ),... 5. Nuteistas 2007-06-11 Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 pagal Ispanijos... 6. Bausmės pradžia - 2007-02-01.... 7. Bausmės pabaiga - 2011-02-01.... 8. Pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją N. B. buvo... 9. Vadovaujantis minėtos Konvencijos 10 str., prašo nustatyti nuteistajam N. B.... 10. Lukiškių TI-K atstovas Lukiškių TI-K administracijos vadovo teikimą... 11. Nuteistasis prašo sušvelninti bausmę.... 12. Gynėja nuteistąjį palaikė. Be to, mano, kad nuteistajam negali būti... 13. Prokuroras iš esmės nurodė, kad nuteistojo veika, kvalifikuota Ispanijos... 14. Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimas tenkintinas.... 15. Pagal Konvenciją „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurios pagrindu N.... 16. Konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata... 17. Pagal Ispanijos Karalystės Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 nuosprendžiu... 18. Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11 nuosprendžiu paskirtos... 19. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnį yra... 20. Bausmės atlikimo vieta nuteistajam N. B. nustatytina pagal Lietuvos... 21. Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11 nuosprendžiu N. B. už jo... 22. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 23. suderinti Ispanijos Karalystės Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11... 24. Ispanijos Karalystės Valencijos Baudžiamojo teismo Nr. 2 2007-06-11... 25. N. B. bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2007-02-01, o bausmės pabaiga... 26. Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per...