Byla B2-1944-254/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Totatato LT“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Totatato LT“,

Nustatė

2UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 5-8) iškelti bankroto bylą UAB „Totatato LT“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu. Bankroto administratore prašė skirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Nurodė, kad yra atsakovės kreditorė pagal 2012-01-16 Reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. NOBLE/MV/12/01/16(TOT), įsiskolinimą 2012-04-02 sudaro 3 576,70 Lt skola, 1 283,40 Lt delspinigių ir 1 298,34 Lt skolos išieškojimo išlaidų. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdo, su ieškove nebendradarbiauja, nes galimai yra nemoki.

3Teisme 2012-06-28 gautas vienintelio bendrovės akcininko E. S. raštas ir finansinės atskaitomybės dokumentai. Akcininkas nurodė, kad nesisekant veiklai ir susidarius skoloms, buvo ieškoma investuotojo, tačiau jo rasti nepavyko. Akcininko žiniomis bendrovėje jokia veikla nėra vykdoma nuo 2010 m. IV ketvirčio.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Pažymėtina, kad atsakovei nei bendrovės registracijos adresu Kauno m. sav. Kauno m. Dzūkų g. 11-22, nei adresu Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 30A, kur bendrovė nuomojo patalpas, teismo siųstų procesinių dokumentų įteikti nepavyko, pašto siuntos grįžo neįteiktos su žymomis „netikslus adresas“ ir „neatsiėmė“. Be to, teisme gautas R. B. raštas (b. l. 64-65), kuriame nurodyta, jog ji yra buto adresu ( - ) savininkė, tačiau jai apie UAB „Totatato LT“ nėra žinoma. Taip pat pateikė 2012-05-14 prašymo, adresuoto VĮ Registrų centrui dėl šios bendrovės išregistravimo iš jai nuosavybės teise priklausančio buto, kopiją. Vadovaujantis akcininko pateiktais dokumentais, VĮ Registrų centro JAR išraše bendrovės direktore nurodyta S. B. iš bendrovės direktorės pareigų buvo atleista dar 2010 m. lapkričio 4 d., apie kito vadovo paskyrimą duomenų nėra. Esant tokiai situacijai, teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos UAB „Totatato LT“ iškėlimo, vadovavosi vienintelio bendrovės akcininko E. S. pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais.

82012 m. kovo 31 d. balanso duomenimis UAB „Totatato LT“ balansinė turto vertė yra 17 890,00 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas – 2 014,00 Lt, trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 0,00 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 0,00 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 15 876,00 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 0,00 Lt. UAB „Totatato LT“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekia – 26 764,00 Lt, kuriuos sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Įsiskolinimas VSDFV sudaro 2 107,59 Lt, VMI – 8 280,45 Lt. Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams pagal vienintelio akcininko pateiktą kreditorių sąrašą sudaro 19 239,84 Lt. Iš 2011 m. kovo 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitos galima matyti, kad 2011 metais bendrovė jokios veiklos nevykdė. UAB „Totatato LT“ 2011 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte nurodyta, kad įmonėje nuo 2011 metų nedirbo nei vienas darbuotojas. VĮ Registrų centro NTR bei VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Bankroto bylos iškėlimo dienai teismuose UAB „Totatato LT“ iškeltų bylų dėl įsiskolinimų nėra.

9Teismas, atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad įmonė yra nemoki, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, todėl yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą.

10Ieškovė pasiūlė bendrovės administratore skirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą ir pateikė šios bendrovės sutikimą teikti bankroto administravimo paslaugas. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos su nurodyta administratorės kandidatūra sutiko (2012-05-08 raštas Nr. (6.20)A2-1696). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros gauta nebuvo. Duomenų, kad ieškovo siūloma administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, todėl UAB „Totatato LT“ administratore skirtina UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras.

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Totatato LT“ (juridinio asmens kodas 302426934, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Dzūkų g. 11-22) bankroto bylą.

13Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Totatato LT“ administratore uždarąją akcinę bendrovę Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (juridinio asmens kodas 235238440, Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 16A, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a).

14Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Totatato LT“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratorei.

17Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai