Byla e2VP-1165-985/2019
Dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo civilinėje byloje Nr. e2-575-985/2018

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant D. V., dalyvaujant pareiškėjai S. S., jos atstovui advokatui E. M., suinteresuotam asmeniui V. M., jo atstovui advokato padėjėjui S. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos S. S. patikslintą prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo civilinėje byloje Nr. e2-575-985/2018.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja patikslintu prašymu prašo išdėstyti teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-575-985/2018, vykdymą 10 metų, atliekant 119 mokėjimų; valstybei būtų atliekami likę du mokėjimai po 50 Eur; ieškovo naudai 116 mokėjimų po 58,62 Eur ir vienas 59,08 Eur.

5Patikslintame prašyme nurodo, kad atsakovė 2015-02-03 nusipirko 42,29 kv. m. butą, adresu ( - ). Daug pinigų išleido buto įrengimui, baldų bei būtinos buitinės technikos pirkimui. Atsakovė neturi jokių santaupų ar kito turto, kurį galėtų parduoti ar kitokiu būdu gauti pinigų sprendimo įvykdymui. Atsakovė yra pensininkė, gauna 325,46 Eur dydžio mėnesinę senatvės pensiją, jokių kitų išmokų ji negauna, taip pat ji neturi jokių papildomų pajamų. Todėl atsakovė turi pragyventi su 325,46 Eur suma per mėnesį. Atsakovė taip pat turi būtinų išlaidų už komunalinius bei buto išlaikymo ir kitus mokesčius. Atsakovė laikotarpiu nuo 2018-09-01 iki 2018-12-31 vidutiniškai išleido 82,98 Eur per mėnesį mokesčiams. Atsakovei yra nustatytas neįgalumas, bei specialiųjų poreikių lygis - vidutinis. Taip pat jai yra nustatytos šios ligos: hipertenzinė širdies liga bei širdies nepakankamumo (stazinio), ligos kodas - 111.9; kita netoksinė struma (gūžys, padidėju skydliaukė), ligos kodas - E04; pasikartojantis depresinis sutrikimas, vidutinio sunkumo depresijos epizodas, ligos kodas - F33.1; miopija (trumparegystė), ligos kodas -H52.1. Dėl nurodytų ligų, atsakovė privalo reguliariai gydytis jai pagal receptą skiriamais vaistai. Vaistai atsakovei kompensuojami tik iš dalies, todėl jiems išleidžia nemažą dalį savo nedideli senatvės pensijos. Pateikiama atsakovės išleidžiamų pinigų vaistams detalizacija: 1) 2018-01 išleido 42,23 Eur; 2) 2018-02 išleido 32,58 Eur; 3) 2018-03 išleido 3,25 Eur; 4) 2018-04 išleido 60,05 Eur; 5) 2018-05 išleido 15,61 Eur; 6) 2018-06 išleido 7,20 Eur; 7) 2018-08 išleido 2,21 Eur; 8) 2018-09 išleido 1,46 Eur.

6Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas nurodė, kad palaiko prašymą, prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą dėl sunkios pareiškėjos turtinės padėties, kadangi pareiškėjos pajamos tik senatvės pensija, santaupų neturi, kitų pajamų negauna, butas yra vienintelis nekilnojamasis turtas, tenka mokėti mokesčius, dėl ligos nuolatos vartoti vaistus. Pareiškėja pripažino, kad prasidėjus civilinei bylai dėl skolos priteisimo, ji anūkams davė vienam 500 Eur kompiuteriui, kitam 800 Eur aparatūrai pirkti, yra atsikaičiusi su advokatu 2950 Eur, kuris atstovavo civilinėje byloje. Nurodė, kad M. prie pensijos kas mėnesį prisidurti po 50 Eur bus naudinga. Atstovas prašo priteisti 140 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7Teismo posėdyje suinteresuoto asmens atstovas prašė prašymą atmesti, kadangi suinteresuoto asmens turtinė padėtis yra sunki, jis gauna senatvės pensiją, taip pat pagal amžių turi sveikatos sutrikimų, pareiškėjos padėtis yra geresnė, nes ji turi kur gyventi, tuo tarpu M. neturi gyvenamosios vietos, žodinės panaudos būdu gyvena pas kaimyną, kuris bet kada gali paprašyti palikti namus. Pareiškėja civilinės bylos dėl skolos priteisimo nagrinėjimo metu, kaip paaiškėjo davė anūkams 1300 Eur, yra atskaičiusi su advokatu, todėl šiuo atveju M. negali sutikti su išdėstymu. Per 10 metų pinigai nuvertėja, M. reikia būsto, pareiškėja gali kreiptis paskolos, įrodymų, kad jai nesuteikia kredito įstaigos paskolos, nepateikė. Suinteresuotas asmuo M. nurodė, kad jo pajamos yra senatvės pensija, kitų pajamų negauna, gyvena pas kaimyną, tačiau gali bet kada jam leipti išeiti, jis nusižiūrėjo namą, kurį galėtų nusipirkti už priteistus pinigus, susiremontuoti.

8Prašymas tenkintinas iš dalies.

9Bylos duomenis nustatyta, kad 2018 m. liepos 30 d. Marijampolės apylinkės teismo sprendimu iš atsakovės S. S. ieškovui V. M. priteista 6809 Eur skolos, ginčas buvo kilęs dėl jungtinės veiklos, šalims gyvenant kartu. Pareiškėja S. S. prašo šio sprendimo vykdymą išdėstyti 10 metų, motyvuojant savo sunkia materialine padėtimi.

10CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. E. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-594/2006). Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas tik išimtiniais atvejais. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. R. D., bylos Nr. 3K-7-61/2011).

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėja gauna senatvės pensiją, kurią sudaro 325,46 Eur, turi 42,29 kv. m. butą ( - ), pateikta sveikatos ligos istorija patvirtina pareiškėjos nurodytas ligas; sutiktina, kad pareiškėjai reikia mokėti mokesčius už butą, pirkti vaistus (CPK 182 str.). Taigi pateikti duomenys pagrindžia tai, jog pareiškėjos gaunamos pajamos yra minimalios ir jai sumokėti iš karto 6809 Eur yra sudėtinga. Tačiau byloje pateikti pareiškėjos sąskaitos išrašai, pareiškėja pati pripažino, kad civilinės bylos nagrinėjimo metu ji anūkams davė 1300 Eur, kaip nurodė, tikėjosi, kad bylą laimės, sumokėjusi yra advokatui už paslaugas 2950 Eur, kaip nurodė turėjo santaupų, tačiau toks pareiškėjos elgesys, kuomet ji bylos nagrinėjimo metu dovanoja anūkams pinigus, nepasibaigus procesui, negali būti teismo vertinamas kaip sąžiningas pareiškėjos elgesys. Proceso teisės normos įpareigoja derinti abiejų šalių interesų pusiausvyrą, o ginčo atveju aktualu tai, kad atsakovui yra priteista 6809 Eur skola už šalims gyvenant kartu įgytą turtą kaip kompensacija, šį turtą ieškovei pardavus. V. M. taip pat gauna tik senatvės pensiją, kuri SODROS duomenimis yra 172,49 Eur; neturi savo nuosavo būsto, gyvena pas kaimyną, kuris leidžia jam naudotis namu pagal žodinį susitarimą, tačiau kaip nurodė atsakovas, jam gali bet kada liepti išeiti; viešųjų registrų duomenimis turi registruotą 0,0600 ha žemės sklypą ( - ), (CPK 179 straipsnis). Tai, kad pagal pateiktus teismui įrodymus pareiškėjos pajamas sudaro tik senatvės pensija, jos prašymas negali būti tenkinamas visiškai, t. y. išdėstant teismo sprendimo vykdymą 10 metų laikotarpiui, kaip nurodė pareiškėjos atstovas, M. apie 50 Eur būtų priedas prie pensijos, tačiau tokie argumentai negali būti pagrįsti, kadangi pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą. Vadovaujantis suformuota teismine praktika sunki skolininko turtinė padėtis yra tik viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, tačiau ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-733-823/2016).

12Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas išdėstyti 10 metų teismo sprendimo vykdymą yra prieštaraujantis sąžiningumo ir protingumo principui, sutiktina su M. atstovu argumentais, kad per tokį laikotarpį pinigai nuvertės ir M. praras galimybę įsigyti kitą būstą, tačiau įvertinus pareiškėjos gaunamas pajamas, jos turimą vienintelį būstą, į kurį prasidėjus priverstiniam išieškojimui gali būti nukreiptas vykdymas, priverstinis vykdymo procesas sukeltų neigiamus padarinius abiem šalims, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas pareiškimą tenkinti iš dalies, išdėstant 2018 m. liepos 30 d. teismo sprendimu priteistos 6809 Eur skolos mokėjimą 18 mėnesių laikotarpiui, 3 pirmus mėnesių mokant po 200 Eur per mėnesį, 14 mėnesių po 413 Eur, paskutinį mėnesį 427 Eur į V. M. teismo posėdyje nurodytą asmeninę sąskaitą. Toks išdėstymas suteiks pareiškėjai papildomą galimybę, įvertinus savo finansines galimybes kreiptis į kredito įstaigas, ar ieškoti kitų būdų skolai grąžinti; o suinteresuotas asmuo, turės finansinę galimybę, pasibaigus susitarimui dėl gyvenamosios vietos, susirasti gyvenamąjį plotą nuomos pagrindais. Ilgesnis terminas neatitiktų sąžiningumo, protingumo ir šalių lygiateisiškumo principų, kadangi suinteresuoto asmens turtinė padėtis yra taip pat sunki, o pareiškėja nepateikė įrodymų, kad ateityje jos turtinė padėtis pagerės.

13Pareiškėjos skola valstybei sumokėta.

14Iš pareiškėjos priteisti 6 Eur valstybei, už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 96 str.). Pareiškėjos atstovas nepateikė jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau jo prašymas priteisti 140 Eur, patvirtintina pareiškėjos galimybę toliau mokėti advokatui už paslaugas, nesikreipiant teisinės pagalbos į valstybę.

15Vadovaujantis CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti iš dalies.

17Išdėstyti 2018 m. liepos 30 d. teismo sprendimu priteistos 6809 Eur skolos mokėjimą 18 mėnesių laikotarpiui, nurodyti pareiškėjai S. S., asmens kodas ( - ) 3 mėnesius mokėti po 200 Eur, 14 mėnesių po 413 Eur, paskutinį mėnesį 427 Eur suinteresuotam asmeniui V. M., asmens kodas ( - )

18Iš S. S., asmens kodas ( - ) priteisti 6 Eur valstybei.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Ryšiai