Byla e2-219-714/2018
Dėl asmeninės nuosavybės pripažinimo

1Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teisėja Jūratė Lukšienė,

2sekretoriaujant Eglei Macijauskienei,

3dalyvaujant ieškovės A. C. atstovei advokato padėjėjai Linai Alksnienei, trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui A. B.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą

5pagal ieškovės A. C. ieškinį atsakovui K. C., tretieji asmenys antstolis A. M., antstolis Arūnas Balčiūnas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, R. M., dėl asmeninės nuosavybės pripažinimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė A. C. prašė teismo pripažinti, kad butas, unikalus numeris 8497-5008-3018:0014, esantis Šakių m., Vytauto g. 21-4, priklauso jai asmeninės nuosavybės teise, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad butą pirko už asmenines lėšas, 10 000,00 Lt, kuriuos jai padovanojo brolis Ž. L. buto įgijimui, jie buvo sudarę rašytinę pinigų dovanojimo sutartį, kurios kopiją prideda, atsakovas perkant butą nedakyvavo, buto pirkimo – pardavimo sutartyje nėra nurodyta, kad butas įgijamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, atsakovas prie buto įgijimo visiškai neprisidėjo.

8Atsakovas K. C. su ieškiniu sutiko visiškai, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nors butas viešame registre yra įregistruotas kaip jo ir ieškovės bendras turtas, įgytas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, ieškovė butą įgijo už savo asmenines lėšas, 10 000,00 Lt, kuriuos jai padovanojo jos brolis Ž. L..

9Daugiau rašytinių atsiliepimų teisme nebuvo gauta.

10Teismo posėdyje ieškovės atstovė palaikė ieškinį.

11Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo laiką informuotas tinkamai, prašymų negauta.

12Trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas A. B. su ieškiniu nesutinka.

13Tretieji asmenys antstolis A. M., antstolis Arūnas Balčiūnas atsiliepimų ir prašymų nepateikė.

14Tretysis asmuo R. M. prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

15Liudytojas Ž. L. parodė, kad A. C. yra jo sesuo, K. C. yra jos sutuoktinis, 2004 metais sesers santykiai su sutuoktiniu nebuvo geri, sesuo pirko butą, kadangi jis turėjo pinigų, nes buvo laimėjęs loterijoje, padovanojo seseriai 10 000 litų, perkant butą nedalyvavo, viską tvarkė sesuo pati, jis tik padėjo butą remontuoti, K. C. prie remonto neprisidėjo, iki šiol sesuo gyvena su K. C., bute iš esmės viskas taip likę, kaip buvo po jo nupirkimo daryto remonto, gal vienas kambarys perdažytas, dovanojant pinigus, jie su seserimi pasirašė sutartį, vienu egzemplioriumi, tą pačią diena, kai buvo perduoti pinigai, po kurio laiko, sesuo jam atidavė dokumentą, jis nežino, ar tai buvo originalas, ar kopija, kur sutartis yra dabar, nežino.

16Ieškinys netenkintinas.

17Nustatydamas bendrą ir asmeninį turtą teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos CK 3.87-3.91 straipsniais.Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punktą asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, sutuoktinio įgytas už asmenines lėšas arba lėšas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esantį turtą, jeigu to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn. Faktas, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodomas tik rašytiniais įrodymais, išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (Lietuvos Respublikos CK 3.89 straipsnio 2 dalis).

18Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 3.88 ir 3.89 straipsnius turtui priskirti prie asmeninės ar bendrosios jungtinės nuosavybės reikšmingi šie kriterijai: turto įsigijimo laikas ir pagrindas, turto pobūdis. Tais atvejais, kai bendro turto režimas yra nustatytas įstatymų, preziumuojama, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad tai – vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (Lietuvos Respublikos CK 3.87 straipsnio 1 dalis, 3.88 straipsnio 2 dalis). Už asmenines lėšas santuokos metu įgytas turtas pripažįstamas asmenine sutuoktinio nuosavybe ne visada, o tik tais atvejais, kai leistinomis priemonėmis įrodoma, kad to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įsigyti turtą asmeninėn, o ne bendrojon nuosavybėn (Lietuvos Respublikos CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Kilus sutuoktinių ginčui dėl santuokos metu įgyto turto teisinio režimo, sutuoktinis, kuris mano, kad šis turtas jam priklauso asmeninės nuosavybės teise, privalo leistinais įrodymais (CK 3.89 straipsnio 2 dalis) paneigti CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą prezumpciją, jog santuokos metu įgytas turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė.

19Iš santuokos liudijimo AD Nr. 009842 kopijos nustatyta, kad K. C. ir A. C. santuoka buvo įregistruota 1992 m. rugsėjo 26 d.

202004 m. gegužės 11 d. buvo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią pirkėjas A. C. nupirko butą su rūsiu, esantį Šakių m., Vytauto g. 21- 4, butas pagal sutartį buvo nupirktas už sutartą kainą 10 000,00 Lt (sutarties 3, 4 punktai). Sutartį pasirašė A. C.. Pagal sutarties 10 punktą pirkėjai išaiškinta, ir pirkėja pareiškia, jog žino, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai, taip pat, kad turtu, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, sutuoktiniai naudojasi, jį valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu.

21Nekilnojamojo turto registre nuo 2004 m. gegužčs 31 d. K. C. ir A. C. registruoti kaip ginčo buto su rūsiu savininkai 2004 m. gegužės 11 d. pirkimo – pardavimo sutarties ir priėmimo perdavimo akto pagrindu, o butas priklauso jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise (Nekilnojamojo turto registro CDB 2017 m. gruodžio 18 d. išrašas, 4.1 p., 7.8 p.)

22Iš teismui pateiktų buto, esančio Šakių m., Vytauto g. 21-4, reg. Nr. 70/66285, dokumentų kopijų nustatyta, kad 2004 m. gegužės 18 d. prašymą VĮ Registrų centro Marijampolės filialo Šakių miesto (rajono) skyriui dėl nupirkto buvo įregistravimo bendrosios jungtinės nuosavybės teise pasirašė A. C. ir K. C..

23Ieškovė A. C., sudarydama pirkimo – pardavimo sutartį, buvo susituokusi su K. C.. Pasirašydama sutartį dėl buto su rūsiu įgijimo ji pareiškė, jog žino, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai, taip pat, kad turtu, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, sutuoktiniai naudojasi, jį valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu. Ir nėra jokio pagrindo manyti, kad A. C. nesuprato, tokio pareiškimo esmės, ar, kad toks pareiškimas yra tik formalus sutarties punkto tekstas. Prašymą dėl buto įregistravimo pasirašė abu sutuoktiniai, ir tokia jų valios išraiška yra aiški, prašymas surašytas pačios A. C. ranka. Išviešindami savo nuosavybės teises į turtą viešame registre asmenys deklaruoja nuosavybės formą.Butas buvo įgytas šeimai gyventi, ir iš ieškinio duomenų, šalių adresų, matyti, kad abu sutuoktiniai naudojasi butu iki šiol, gyvena tame pačiame bute, to nepaneigė nei ieškovė, nei atsakovas.Apdairus žmogus prieš pirkdamas, kaip teigia ieškovė, šeimos būstą už jai dovanotas lėšas, tokio prašymo nerašytų, tuo labiau, esant pašlijusiems santykiams tarp sutuoktinių, o padarius tokį pareiškimą, tenka prisiimti ir visas iš to kylančias teisines pasekmes. Be to ieškovė ilgą laiką neginčijo sutarties esmės ir viešo registro duomenų.Tai, kad tarp sutuoktinių pašliję tarpusavio santykiai, ar tai, kaip patys sutuoktiniai vertina savo teises į butą, nepaneigia viešo registro duomenų, kurie laikomi teisingais, kol nėra nuginčyti. IšNekilnojamojo turto registro CDB 2017 m. gruodžio 18 d. išrašo 7.5 p. matyti, kad VĮ Centrinė hipotekos įstaiga 2015 m. rugsėjo 14 d. pranešė apie dalies ginčo buto, priklausančios K. C., hipotekos įregistravimą (įkeista K. C. priklausanti dalis). Iš to galima daryti išvadą, kad ieškovė ir atsakovas pripažino, kad butas su rūsiu yra jų bendras turtas daugiau kaip dešimt metų nuo buto įgijimo ir įregistravimo ir naudojosi tuo faktu.

24Ieškovė nurodo, kad pinigus buto įgijimui jai padovanojo brolis Ž. L., kuris duodamas parodymus kaip liudytojas, parodė, kad dovanojo seseriai 10 000 litų, taip pat parodė, kad buvo laimėjęs pinigus loterijoje. Iš teismui pateiktos Gyventojui išmokėtų pajamų, išskaičiuotų mokesčių ar kitų privalomų mokėjimų, nemokamai išduoto turto ar suteiktų paslaugų pažymos, matyti, kad 1998 m. rugsėjo 1 d., tai yra šešeri metai iki ginčo buto pirkimo, Ž. L. buvo išmokėta 56 783 litai.

25Taip pat teismui buvo pateikta Pinigų dovanojimo sutarties kopija. Ieškovė ir liudytojas Ž. L. teigia, kad dovanojant pingus buto įgijimui buvo pasirašyta sutartis, vienu egzemplioriumi, kurį laiką sutartis buvo pas ieškovę, vėliau pas liudytoją. Ž. L. teigia, kad sutarčiai jis neteikė didesnės reikšmės, todėl dabar negali pasakyti, kur ji yra. Dokumento kopija negalėtų būti pripažinta rašytiniu įrodymu, kuris sudarytų pagrindą pripažinti nekilnojamąjį turtą vieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe.

26Darytina išvada, kad ieškovė nepateikė patikimų ir neginčijamų įrodymų, kurie leistų daryti neabejotiną išvadą, kad įgyjant butą buvo aiškiai išreikšta jos valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn už asmenines lėšas.Atsižvelgiant į daikto pobūdį, butas su rūsiu buvo įgyjamas šeimos poreikiams tenkinti, kaip gyvenamoji patalpa, ir naudojamas pagal paskirtį. Nors liudytojas Ž. L. patvirtino pinigų dovanojimo faktą (Lietuvos Respublikos CK 1.73 str. 1 d. 1 p.), neišlikus sutarties originalui, negalima vienareikšmiškai teigti, kad butas buvo įgytas už asmenines lėšas, pirkėjai aiškiai išreiškiant valią įgyti tą turtą asmeninės nuosavybės teise. Po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo sutuoktiniai išviešino savo bendrosios jungtinės nuosavybės teises viešame registre, bendrai naudojo ir valdė, disponavo tuo butu ar jo dalimis (įkeitė). Visų šių aplinkybių visuma sudaro pagrindą netenkinti ieškovės reikalavimo dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe.

27Sprendimui įsiteisėjus informuoti nekilnojamojo turto tvarkytoją dėl juridinio fakto pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo (nuo 2018 m. sausio 1 d. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų) 2017 m. gruodžio 8 d. raštą Nr. e2-1797-714/2017, išregistravimo, išsiunčiant sprendimo nuorašą.

28Sprendimui įsiteisėjus ieškovei grąžintinas Pirkimo – pardavimo sutarties originalas.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti.

31Sprendimui įsiteisėjus informuoti nekilnojamojo turto tvarkytoją dėl juridinio fakto pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo (nuo 2018 m. sausio 1 d. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų) 2017 m. gruodžio 8 d. raštą Nr. e2-1797-714/2017, išregistravimo, išsiunčiant sprendimo nuorašą.

32Sprendimui įsiteisėjus grąžinti ieškovei A. C. m. gegužės 11 d. Pirkimo – pardavimo sutarties, pagal kurią pirkėjas A. C. nupirko butą su rūsiu, esantį Šakių m., Vytauto g. 21- 4, originalą.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teisėja Jūratė Lukšienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Macijauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės A. C. atstovei advokato padėjėjai Linai Alksnienei,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 5. pagal ieškovės A. C. ieškinį atsakovui K. C., tretieji asmenys antstolis A.... 6. Teismas... 7. ieškovė A. C. prašė teismo pripažinti, kad butas, unikalus numeris... 8. Atsakovas K. C. su ieškiniu sutiko visiškai, atsiliepime į ieškinį... 9. Daugiau rašytinių atsiliepimų teisme nebuvo gauta.... 10. Teismo posėdyje ieškovės atstovė palaikė ieškinį.... 11. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo laiką... 12. Trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 13. Tretieji asmenys antstolis A. M., antstolis Arūnas Balčiūnas atsiliepimų ir... 14. Tretysis asmuo R. M. prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.... 15. Liudytojas Ž. L. parodė, kad A. C. yra jo sesuo, K. C. yra jos sutuoktinis,... 16. Ieškinys netenkintinas.... 17. Nustatydamas bendrą ir asmeninį turtą teismas vadovaujasi Lietuvos... 18. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos Respublikos CK... 19. Iš santuokos liudijimo AD Nr. 009842 kopijos nustatyta, kad K. C. ir A. C.... 20. 2004 m. gegužės 11 d. buvo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis, pagal... 21. Nekilnojamojo turto registre nuo 2004 m. gegužčs 31 d. K. C. ir A. C.... 22. Iš teismui pateiktų buto, esančio Šakių m., Vytauto g. 21-4, reg. Nr.... 23. Ieškovė A. C., sudarydama pirkimo – pardavimo sutartį, buvo susituokusi su... 24. Ieškovė nurodo, kad pinigus buto įgijimui jai padovanojo brolis Ž. L.,... 25. Taip pat teismui buvo pateikta Pinigų dovanojimo sutarties kopija. Ieškovė... 26. Darytina išvada, kad ieškovė nepateikė patikimų ir neginčijamų... 27. Sprendimui įsiteisėjus informuoti nekilnojamojo turto tvarkytoją dėl... 28. Sprendimui įsiteisėjus ieškovei grąžintinas Pirkimo – pardavimo... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 30. ieškinį atmesti.... 31. Sprendimui įsiteisėjus informuoti nekilnojamojo turto tvarkytoją dėl... 32. Sprendimui įsiteisėjus grąžinti ieškovei A. C. m. gegužės 11 d. Pirkimo... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...