Byla L2-4599-821/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Iveta Pelienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama kreditoriaus – UAB „VSA Vilnius“, (į. k. 220074960), kurio buveinė – Lentvario g. 15, Vilnius atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT247400021178423810 Danske bank Lietuvos filiale, pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo išieškoti skolą už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas – 338,26 Lt, delspinigių – 8,55 Lt, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį - 13 Lt iš skolininkės Ninos Gaidamovič (a. k. 45612240750), gyv. Pavilnio Sodų 9-oji g. 15, Vilnius (adresas korespondencijai Genių g. 13 A, Vilnius), priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kreditorius kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą, prašydamas išduoti teismo įsakymą išieškoti jam iš skolininkės skolą už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas – 338,26 Lt, delspinigius – 8,55 Lt, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį - 13 Lt Taip pat kreditorius prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti skolininkės pinigines lėšas, o jų nesant – kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Kreditorius pareiškimo reikalavimus grindžia su skolininke 2008-09-16 sudaryta sutartimi dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. BAF-801620. Pagal minėtos sutarties dalyką, šalių ypatumus, sudaryta sutartis – vartojimo sutartis (CK 6.886 str.), o skolininkas – vartotojas (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 1 p.). Sutarties sąlygos yra kreditoriaus iš anksto, nederinant su skolininke, nevienkartiniam naudojimui parengtos nuostatos - standartinės sutarčių sąlygos (CK 6.185 str.). Standartine sąlyga yra ir sutarties 8.1. punkto nuostata, įtvirtinanti šalių susitarimą dėl sutartinio teismingumo sąlygos taikymo pagal sutarties vykdytojo (ieškovo) registruotos buveinės vietą.

5Europos Teisingumo Teismas 2009 m. birželio 4 d. priėmė prejudicinį sprendimą byloje Nr.C-243/08, susijusį su 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais išaiškinimu, kuriuo nusprendė, kad Nacionalinis teismas privalo ex officio įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, kai tik jam tampa žinomos šiuo atžvilgiu reikalingos teisinės ir faktinės aplinkybės, o tokią sąlygą pripažindamas nesąžininga, jis jos netaiko, išskyrus kai vartotojas tam prieštarauja. Nacionalinis teismas taip pat turi tokią pareigą atlikdamas savo teritorinės jurisdikcijos patikrinimą. Nacionalinis teismas turi atsižvelgti į tai, kad vartotojo ir pardavėjo ar tiekėjo sudarytos sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi ir kuria teismui, teritorinei jurisdikcijai priklauso pardavėjo ar tiekėjo buveinė, suteikiama išimtinė jurisdikcija spręsti ginčą, gali būti pripažinta nesąžininga.

6Nagrinėjamu atveju teismas, priimdamas pareiškimą, ex officio vertina, kad sutarties 8.1. punktas, kuriuo įtvirtintas sutartinis teismingumas, yra nesąžininga sutarties sąlyga ir jos netaiko. Vartotojas (šiuo atveju skolininkė), gaudamas ieškovo paslaugas, buvo priversta sutikti su kreditoriaus iš anksto parengtomis sąlygomis, ir galimybės daryti įtaką šių sąlygų turiniui, taip pat ir sąlygai dėl sutartinio teismingumo, neturėjo. Skolininkės gyvenamoji vieta yra Pavilnio Sodų 9-oji g. 15, Vilnius, t. y. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo veiklos teritorijoje, todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes pareiškimą atsisakytina priimti kaip neteismingą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui (CPK 435 str. 2 d. 3 p., CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

7Pažymėtina, kad sutartinio teismingumo aiškinimo klausimais, esant vartojimo teisiniams santykiams, naujausia teismų praktika jau yra suformavusi analogiškus teismų precedentus (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2010-01-06 c. B. Nr. 2S-5-623/2010, 2009-10-12 c.b. Nr.2S-1070-464/2009; 2009-10-14 c.b. Nr.2S-1076-56/2009; 2009-10-19 c.b. Nr.2S-1074-611/2009; 2009-10-27 c.b. Nr.2S-1075-275/2009; 2009-10-22 c.b. Nr.2S-1073-115/2009; 2009-10-20 c.b. Nr.2S-1065-520/2009; 2009-12-07 c.b. Nr.2S-1363-492/2009, 2009-12-15 c.b. Nr.2S-1378-464/2009, Nr.2S-7-2010 ir t.t.).

8Vadovaudamasi CPK 290, 291, 432 str.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti kreditoriaus - UAB „VSA Vilnius“, (į. k. 220074960) pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo išieškoti skolą už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas – 338,26 Lt, delspinigius - 8,55 Lt, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį - 13 Lt iš skolininkės - Ninos Gaidamovič (a. k. 45612240750), gyv. Pavilnio Sodų 9-oji g. 15, Vilnius.

10Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos grąžinti kreditoriui- UAB „VSA Vilnius“, (į. k. 220074960) žyminį mokestį - 13 Lt (trylika litų), sumokėtą 2011-03-17 mokėjimo nurodymu Nr. 1859 per „Swedabnk“ AB, banką.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai