Byla T-47-784/2012
Dėl nuteistojo E. B., gim. (duomenys neskelbtini), lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis, sekretoriaujant Vitai Jurgaitienei, dalyvaujant prokurorei Jurgitai Jasiūnienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovui Ernestui Tylertui, nuteistajam E. B., teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo E. B., gim. ( - ), lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos,

Nustatė

2E. B. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-03-29 nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 259 straipsnio 2 dalį 5 mėnesių viešųjų darbų bausme. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-09-20 nutartimi teismo nuosprendžiu paskirta 5 valandų viešųjų darbų bausmė pakeista 15 parų arešto.

3E. B. taip pat nuteistas Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011-07-22 nuosprendžiu pagal BK 24 str. 6 d. 178 str. 2 d. 10 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-09-20 nutartimi, kuria Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-03-29 nuosprendžiu paskirta 5 mėnesių viešųjų darbų bausmė pakeista į 15 parų areštą, paskirta bausme, paskiriant galutinę subendrintą 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia laikoma nuo 2011-05-22, bausmės pabaiga – 2012-03-21 (įsk. 1 d.).

4Teikime nurodoma, kad Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuteistasis E. B. bausmę atlieka nuo 2011-07-26, o nuo 2011-08-11 paliktas įstaigoje ūkio darbams atlikti. Bausmės atlikimo laikotarpiu nuteistasis vieną kartą skatintas, drausmine tvarka baustas nebuvo. Nuteistasis charakterizuojamas teigiamai, aktyviai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, lanko bendruosius nuteistųjų susirinkimus. Mokosi Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio bendrojo lavinimo centro 7 klasėje. Draugiškas, nekonfliktiškas su kitais nuteistaisiais. Lengvai prisitaikantis prie pasikeitusios aplinkos. Socialinius ryšius palaiko su tėvais, jiems skambindamas telefonu ir susirašinėdamas laiškais. Išleistas į laivę, planuoja gyventi pas močiutę bei dirbti lentpjūvėje. Padarytus nusikaltimus pripažįsta, savęs neteisiną.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovas kreipiasi į teismą dėl lygtinio paleidimo, tačiau netarpininkauja. Prokuroras siūlo teikimo netenkinti, nuteistasis siūlo teikimą tenkinti.

6Teikimas netenkintinas.

7Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, kuriuos įmanoma toliau taisyti neizoliuotus nuo visuomenės, bet prižiūrimus, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Pagal BVK 157 straipsnio 3 dalies 3 punktą, asmenys, laikomi pataisos namuose paprastosios grupės sąlygomis gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų, kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

8Šie įstatymo reikalavimai yra minimalūs lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų klausimo sprendimui ir šioje byloje įvykdyti. Sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą taip pat svarbu įvertinti nusikaltimo, už kurį asmuo nuteistas pavojingumą, elgesį laisvės atėmimo metu, galimybes adaptuotis laisvėje, šeiminius ryšius ir kt. Teismas lygtinai paleidžia iš pataisos įstaigos nuteistąjį tik tuomet, kai padaro išvadą, kad bausmės tikslai nuteistojo atžvilgiu gali būti pasiekti toliau jį taisant prižiūrimą, tačiau neizoliuotą nuo visuomenės.

9Iš nuteistojo charakteristikos matyti, jog E. B. elgesys laisvės atėmimo vietoje vertinamas teigiamai. Jis bausmės atlikimo laikotarpiu buvo vieną kartą skatintas, nebaustas. Nuteistasis apibūdinamas, kaip ramaus būdo, lengvai prisitaikantis prie pasikeitusios aplinkos, tvarkingas, nekonfliktuojantis su kitais nuteistaisiais ir palaikantis ryšius su artimaisiais. Dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, lanko bendruosius nuteistųjų susirinkimus. Mokosi ( - ) klasėje. Šios aplinkybės nuteistąjį charakterizuoja teigiamai. Kita vertus, E. B. charakteristikoje nurodoma, kad jis sprendimuose nesunkiai yra įtakojamas iš šalies. Nors kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažįsta, tačiau to nesureikšmina. Nelinkęs į savistabą, trūksta savikritiškumo, kas didina pakartotinio nusikaltimo riziką. Šios aplinkybės teikia pagrindo pagrįstai abejoti ar nuteistasis E. B. yra pakankamai pasiruošęs tęsti resocializacijos procesą laisvėje. Be to, teismas svarstydamas lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, atkreipia dėmesį, jog E. B. buvo ne kartą teistas, neišnykus teistumui padarė naują apysunkį nusikaltimą, už kurį šiuo metu ir atlieka laisvės atėmimo bausmę. Nors nuteistajam ankstesniais teismo nuosprendžiais buvo skiriamos švelnesnės bausmės, tačiau, nuteistajam jų nevykdant, šios bausmės būdavo keičiamos griežtesnėmis. Teismas svarbia klausimo sprendimui aplinkybe laiko ir tai, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracija netarpininkauja dėl nuteistojo E. B. lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigos. Pažymėtina ir tai, kad pagal 2011-07-22 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendį yra priteista solidariai su kitu šioje byloje esančiu nuteistuoju atlyginti 5050 Lt žalą, tačiau dėl savanoriško civilinio ieškinio padengimo duomenų nėra gauta. Visos šios aplinkybės neigiamai apibūdina E. B. bei leidžia teismui daryti išvadą, kad nuteistasis nėra įvertinęs savo praeities ir padaręs reikiamas išvadas, bei pasiruošęs doru elgesiu įrodyti jog pasitaisys. Šių nustatytų aplinkybių visuma, atsižvelgiant į E. B. padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, leidžia teismui padaryti išvadą, kad nuteistajam šiuo metu dar nėra pasiekti BK 41 straipsnyje numatyti bausmės specialiosios bei bendrosios prevencijos tikslai, o lygtinio paleidimo taikymas būtų per ankstyvas, neatitiktų įstatymo reikalavimų ir sukeltų pakartotinių nusikalstamų veikų padarymo riziką.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 360 straipsniu, 362 straipsniu, Lietuvos Respublikos BVK 157 straipsniu,

Nutarė

11Netenkinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimo dėl nuteistojo E. B., gim. ( - ), lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos.

12Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai