Byla 1-127-816/2012

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja J. E., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei M. Z., dalyvaujant prokurorui J. G., nepilnamečiui įtariamajam D. D. ir jo gynėjai advokatei S. K., atstovei pagal įstatymą D. D., Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorės A. P. 2012-03-30 nutarimo atleisti nepilnametį įtariamąjį D. D. (D. D.), asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietį, besimokantį ( - ) klasėje B. R. vidurinėje mokykloje, administracine tvarka nebaustą, neteistą, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), gyvenantį ( - ), Vilniuje, nuo baudžiamosios atsakomybės už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą, nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 15-1-263-11 bei paskirti nepilnamečiui auklėjamojo poveikio priemonę, patvirtinimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė A. P. pateikė 2012-03-30 nutarimą atleisti įtariamąjį D. D. nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 15-1-263-11 bei paskirti nepilnamečiui auklėjamojo poveikio priemonę. Nutarime nurodoma, kad D. D., gim. ( - ), būdamas nepilnamečiu, įtariamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje padarymu, t. y. tuo, kad įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais pažeidė viešąją tvarką, o būtent: jis, 2011-04-29 apie 02.15 val. su dviem tyrimo nenustatytais asmenimis, viešoje vietoje - ( - ), Vilniuje, įžūliais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, priėjęs prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui priklausančių garažų pastato, esančio ( - ), Vilniuje, su savimi turėtais aerozoliniais balionėliais su juodos ir rožinės spalvos dažais ant garažų sienos išpaišė apie 1,80 x 22 m dydžio užrašus, tokiu savo įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

3Prokuroras prašo patvirtinti nutarimą šioje baudžiamojoje byloje nutraukti ikiteisminį tyrimą, atleisti D. D. nuo baudžiamosios atsakomybės, skiriant jam auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio apribojimą 6 mėnesiams, įpareigojant tęsti mokslus, būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. bei nekeisti gyvenamosios vietos be institucijos, vykdančios auklėjamojo poveikio priemonės kontrolę, žinios.

4Nepilnametis įtariamasis D. D. teismo posėdyje savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai. Nurodė, jog palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad tiksliai datos neprisimena, 2011 metų balandžio mėnesį naktį, maždaug apie 01.00 val. vienas ėjo šalia Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo. Su savimi turėjo kuprinę su 4 balionėliais rožinės spalvos aerozoliniais dažais. Prieidamas prie teismo pastato nusprendė šiais dažais apipaišyti garažų sieną nuo buvusio kino teatro „Draugystė“ pusės. Dažais ant sienos pradėjo paišyti, tačiau kokius užrašus, tiksliai pasakyti negali. Tą naktį buvo vienas, su juo prie šio pastato jokių kitų vaikinų nebuvo. Netrukus pamatė atvažiuojantį policijos automobilį, todėl leidosi bėgti link Naujosios Vilnios geležinkelio stoties, perbėgo geležinkelio bėgius, tačiau kai buvo netoli ( - ) gatvės, jį sulaikė policijos pareigūnai, kuriems prisipažino apipaišęs teismo pastato sieną. Su pareigūnais nuvažiavo prie teismo, kur parodė, ant kurios sienos paišė. Netrukus atvažiavo kiti pareigūnai, kurie buvo sulaikę du nepažįstamus vaikinus, klausė, ar tai jie buvo su juo paišant ant sienos, tačiau pasakė, jog šių vaikinų su juo nebuvo, todėl juos paleido. Su pareigūnais buvo kažkokios laidos operatorius, kuriam filmuojant prisipažino apipaišęs teismo pastato sieną, parodė su savimi kuprinėje turėtus 4 balionėlius su aerozoliniais dažais. Vėliau buvo pristatytas į Vilniaus miesto 3 policijos komisariatą. Dėl įvykdyto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi (b. l. 65). Urodė, kad gyvena kartu su seneliu ( - ), Viliuje, planuoja tęsti mokslus kitoje mokykloje, įgyti profesiją.

5Nepilnamečio įtariamojo D. D. atstovė pagal įstatymą D. D. teismo posėdyje patvirtino parodymus, duotus ikiteisminiame tyrime, kad nepilnametis įtariamasis D. D. yra jos sūnus, kuris kartu su seneliu gyvena adresu ( - ), Vilniuje. Maždaug 2010 metų rudenį D. pradėjo domėtis „grafiti“ piešimu, Naujosios Vilnios kultūros namuose lankyti būrelį „Grafiti studija“. Tiksliai datos neprisimena, 2011 metų balandžio pabaigoje, grįžo iš darbo apie 23.00 val. namo ir nuėjo miegoti. Tuo metu sūnus Denisas buvo namuose ir apie tai, kad ruošiasi kažkur eiti nieko jai nesakė. Apie 04.00 val. kažkas paskambino į buto duris. Atidarius duris pamatė sūnų Denisą su vyriškiu, kuris prisistatė policijos pareigūnu ir pasakė, kad atvežė sūnų, kuris buvo sulaikytas už tai, kad piešė ant sienų (b. l. 43 – 44).

6Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė sutiko su prokurorės prašymu patvirtinti jos aukščiau aprašytą nutarimą. Prašė skirti auklėjamojo pobūdžio nemokamus darbus.

7Gynėja palaikė prokurorės prašymą.

8Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas – Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo įgaliotas atstovas G. Z. parodė, kad Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas patikėjimo teise naudojasi pastatu, esančiu adresu ( - ), Vilniuje ir ten pat esančiu garažų pastatu. 2011-04-29 iš ryto atėjus į darbą pastebėjo, kad ant garažų pastato rytinės pusės iš buvusio kino teatro „Draugystė“ pusės ant visos sienos yra išpaišyti dažais juodos ir rožinės spalvos įvairūs užrašai, kurių dieną prieš ten nebuvo. Kas tai padarė, nežino. 2011-05-10 buvo sudaryta lokalinė sąmata bei nustatyta, kad sienų perdažymo darbų bendra vertė yra 2 669,84 Lt. Byloje civilinio ieškinio nereiškia (b. l. 26).

9Apklaustas liudytoju A. S. parodė, kad 2011-04-29 naktį apie 02.15 val., po praktikos iš Vilniaus miesto su taksi atvažiavo į Naująją Vilnią, kuri jį išleido prie tilto, esančio S. B. gatvėje, netoli sankryžos su Dūmų gatve. Pėsčiomis ėjo šaligatviu prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pastato ir tarpe, esančiame tarp teismo ir buvusio kino teatro pastatų, pastebėjo du vaikinus, kurie stovėjo prie pat teismo žemesnio pastato (garažo) iš rytinės pusės. Pamatė, kad vienas iš jų balionėliu purkšdamas paišė ant šio pastato sienos, o kitas kažką ieškojo kuprinėje, stovėjusioje ant žemės. Tai pamatęs jis iš savo telefono Nr. 8-62378435 paskambino pagalbos telefonu 112 ir pranešė apie tai. Minėtų vaikinų tiksliai apibūdinti ir atpažinti negali, kadangi ta vieta, kur jie paišė nebuvo apšviesta, pats buvo apie 50 m atstumu nuo jų, matė juos trumpai. Vaikinams galėjo būti nuo 16 metų iki 20 metų, apie 175 cm ūgio. Vaikinas, kuris paišė ant sienos buvo užsidėjęs ant pečių kuprinę (b. l. 27 – 28).

10Apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities VPK VP PR patrulis T. B. parodė, kad 2011-04-29 apie 02.15 val. iš Vilniaus apskrities OVS buvo gautas pranešimas, kad S. B. g. 41, Vilniuje, jaunuoliai piešia ant teismo pastato. Atvažiavus prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo Priekalo gatve iš Pergalės gatvės pusės, tarpe, esančiame tarp teismo ir buvusio kino teatro „Draugystė“ pastatų, pastebėjo tris vaikinus, kurie stovėjo prie pat teismo žemesnio pastato (garažo) iš rytinės pusės. Minėti vaikinai balionėliais su aerozoliniais dažais purkšdami paišė ant šio pastato sienos. Ant garažo sienos per visą plotį nuo apačios iki apie 180 cm aukščio jau buvo nupaišyti juodai - rožinės spalvos užrašai. Juos pastebėję vaikinai pradėjo bėgti link N. Vilnios geležinkelio stoties, bėgo per geležinkelio bėgius link A. K. gatvės. Tarnybiniu automobiliu pradėjo persekioti šiuos vaikinus bei radijo ryšio pagalba pranešė, kad vaikinai, teplioję teismo pastatą pasišalina minėta kryptimi. Matė, kad vaikinai bėgdami išsiskirstė į skirtingas puses. Greitai nuvažiavus į A. K. gatvę, kur apie 20 m atstumu nuo gatvės prie geležinkelio bėgių pamatė vieną iš vaikinų, kurio išvaizdą bei kitus požymius buvo įsiminę, nes jis buvo su kuprine ir jo beveik nebuvo pametę iš akiračio. Kiti du vaikinai pabėgo. Pas sulaikytą vaikiną rankos buvo ištepliotos dažais. Sulaikytasis prisistatė D. D., gim. 1995-04-05. Pas jį buvo kuprinė, kurią atidaręs jis parodė joje buvusius 4 balionėlius su rožinės spalvos aerozoliniais dažais bei prisipažino, kad jis jais paišė ant teismo garažo pastato sienos, sutiko parodyti, ant kokios sienos paišė. Pranešus radijo ryšiu, kad vieną vaikiną sulaikė, su juo nuvažiavo prie teismo pastato, kur D. D. parodė sieną, būtent tą, ant kurios matė paišant vaikinus, bei paaiškino, jog paišė būtent čia. Jis paaiškino, kad kitų dviejų vaikinų, kurie su juo paišė ant sienos, jis nepažįsta. Netrukus prie teismo atvyko kitas patrulių ekipažas, kuriame dirbo PR būrio vadas Ž. A., E. V. ir televizijos laidos „Farai“ operatorius, kuris iš karto pradėjo filmuoti. Šie patruliai atvežė du kitus vaikinus, sulaikytus įtarus sienos apipaišymu, tačiau jie dėl to neprisipažino. D. D. paaiškino, kad su juo paišė ne šie vaikinai, todėl jie buvo paleisti. D. D. filmavo minėtos laidos operatorius, kuriam D. D. irgi prisipažino paišęs ant sienos, smulkiai paaiškino, kodėl taip pasielgė, kuo paišė. D. D. su kuprine bei joje esančiais 4 balionėliais dažų buvo pristatytas į Vilniaus miesto 3 policijos komisariatą (b. l. 29 - 30).

11Apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities VPK VP vyresnysis patrulis A. V. davė parodymus, analogiškus liudytojo T. B. parodymams (b. l. 31 - 32).

12Apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities VPK PR vyr. patrulis E. V. parodė, kad 2011-04-29 apie 02.00 val. dirbant su Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės būrio vadu Ž. A. ir UAB „JUST TV“ operatoriumi A. B., ruošiančiu medžiagą televizijos laidai „Farai“, radijo ryšiu išgirdo pranešimą, kad grafiti piešėjai dažais piešia ant Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pastato. Į įvykio vietą buvo pasiųstas ekipažas Nr. 42, kuriame dirbo patruliai T. B. ir A. V., kurie atvykę į vietą pranešė, jog teismo pastatą teplioję 3 vaikinai bando pasišalinti iš įvykio vietos bėgdami per geležinkelio bėgius link A. K. gatvės, nurodė jų požymius, todėl jie nuvažiavo į A. K. gatvę. A. K. gatvėje netoli pėsčiųjų perėjos važiuodami pamatė du vaikinus, kurių požymiai buvo panašūs į grafiti piešėjus, todėl juos sulaikė. Minėti vaikinai neprisipažino paišę ant teismo pastato, nurodė, kad grįžta iš auto serviso. Tuo metu radio ryšiu patruliai T. B. ir A. V. pranešė, kad sulaikė vieną iš vaikinų, todėl su dviem sulaikytais vaikinais atvažiavo prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo, esančio S. B. g. 41. Ant teismo garažų sienos, iš buvusio kino teatro „Draugystė“ pusės, per visą plotį pamatė nupaišytus juodos ir rožinės spalvų užrašus. Poilicijos patrulių automobilyje ant galinės sėdynės sėdėjo sulaikytasis vaikinas, kaip paaiškėjo D. D.. Operatorius A. B. su Ž. A. klausė D. D., kodėl jis apipaišė teismo pastato sienas. Minėtas vaikinas filmuojant operatoriui prisipažino, kad aerozoliniais dažais apipaišė teismo pastato sieną. Vaikino rankos buvo ištepliotos dažais, bet kokios spalvos, dabar neprisimena. D. D. buvo su kuprine, kurioje buvo rožinės spalvos aerozolinių dažų balionėliai. Bendraujant su minėtu vaikinu paaiškėjo, kad kiti du sulaikyti vaikinai nėra susiję su teismo pastato apipaišymu, todėl jie buvo paleisti. Jų ekipažas prie teismo buvo dar apie 10 - 15 minučių, o A. V. ir T. B. sulaikytą D. D., prisipažinusį įvykdžius nusikaltimą, nuvežė į Vilniaus miesto 3 policijos komisariatą (b. l. 33).

13Apklaustas liudytoju A. B. parodė, kad dirba UAB „JUST HD“ operatoriumi. Įmonė sudariusi sutartį su Policijos departamentu dėl galimybės važiuoti su Vilniaus patrulių rinktinės pareigūnais į gaunamus įvykius ir šių įvykių filmavimo. Tiksliai datos neprisimena, 2011 m. balandžio mėn., vakare dirbo su patrulių ekipažu, kuriame buvo Ž. A. ir E. V., ruošė medžiagą laidai „Farai“. Naktį apie 02.00 val. per radijo ryšį patrulių ekipažas gavo pranešimą, kad ant Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pastato, esančio Naujosios Vilnios rajone, vaikinai paišo grafiti užrašus. Į šį pranešimą buvo išsiųstas kitas tą naktį dirbęs ekipažas, kuris atvykęs prie teismo, pranešė, kad 3 jaunuoliai pabėgo link geležinkelio bėgių Naujojoje Vilnioje. Kiek prisimena su patruliais buvo netoliese, todėl nuvažiavo į gatvę, kurios pavadinimo neprisimena, esančios kitoje geležinkelio pusėje žiūrint nuo teismo pastato. Ten patruliai Ž. A. ir E. V. sulaikė nuo geležinkelio pusės einančius du nepažįstamus vaikinus, apie 20 metų amžiaus. Sulaikyti vaikinai paaiškino, kad eina iš senelio garažo, kad ten kažką dažė, prie savęs jie jokių daiktų neturėjo. Tada buvo pranešta, kad kitas pareigūnų ekipažas sulaikė vieną įtariamą vaikiną, kad yra prie teismo pastato, todėl su dviem jų ekipažo sulaikytais vaikinais nuvažiavo tenai. Jiems atvykus, kito ekipažo automobilyje ant galinės sėdynės sėdėjo sulaikytas vaikinas, apie 17 metų amžiaus, todėl iš karto pradėjo filmuoti jį ir klausinėti. Jo duomenų nežinojo, nes sulaikytas vaikinas jam neprisistatinėjo, kur tiksliai ir kokiu būdu jis buvo sulaikytas, nežino. Šis vaikinas savanoriškai, niekuo neverčiamas aiškino, kad tai jis purškiamais dažais apipaišė teismo pastato sieną, kad piešė grafiti užrašus. Prie šio vaikino buvo kurpinė, kurioje matė balionėlius su aerozoliniais dažais, tačiau kokios spalvos ir kiek vienetų, dabar jau neprisimena. Kitus du sulaikytus vaikinus policijos pareigūnai paleido, nes nenustatė, kad jie yra susiję su šiuo įvykiu. Teismo pastato siena buvo apipaišyta, ją filmavo, tačiau kokios spalvos dažais ir kokie užrašai buvo nupiešti, dabar neprisimena. Kitas ekipažas, sulaikęs minėtą vaikiną jį išvežė į Vilniaus miesto 3 policijos komisariatą (b. l. 34 – 35).

14Iš byloje esančio 2011-04-29 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog ant Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui priklausančio garažų pastato, esančio ( - ), Vilniuje, yra užfiksuoti per visą sieną padaryti juodos ir rožinės spalvų dažų užrašai (b. l. 9 – 12). 2011-04-29 daiktų paėmimo laikinai saugoti protokolu iš D. D. buvo paimti keturi 400 ml talpos balionėliai su aerozoliniais dažais rožinės spalvos, kurie po apžiūros perduoti saugojimui į Vilniaus miesto 4 policijos komisariato saugojimo kamerą (b. l. 13, 14 – 17, 18, 19). 2012-03-19 D. D. parodymų patikrinimo vietoje protokole užfiksuota įtariamojo nurodyta nusikalstamos veikos padarymo vieta – prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo, esančio ( - ), Vilniuje, rytinės pusės esantys garažai, ant kurių sienos įtariamasis 2011 metų balandžio mėnesį naktį su aerozoliniais dažais nupaišė grafiti užrašus (b. l. 66 - 70).

15Nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo tvirtintinas.

16Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai yra įtvirtinti BK XI skyriuje. Šio skyriaus nuostatos taikomos asmenims, kuriems nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų ( BK 81 straipsnio 1 dalis). Pagal BK 93 straipsnį teismas gali atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės esant trims būtinoms sąlygoms ir bent vienai alternatyviai sąlygai. Būtinos sąlygos yra šios: pirma, toks asmuo turi būti padaręs nusikalstamą veiką dar nesulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus; antra, jis turi būti padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą; trečia, jis turi būti padaręs nusikalstamą veiką pirmą kartą. Be to, teismas gali atleisti nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 93 straipsnį tik nustatęs bent vieną alternatyvią sąlygą, kad jis: 1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba 2) pripažintas ribotai pakaltinamu arba 3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Tokiu atveju ikiteisminis tyrimas nutraukiamas ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimu, kuris patvirtina prokuroro nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo (BPK 214 str. 2 d.).

17Ikiteisminio tyrimo metu nustatytos visos reikšmingos D. D. įvykdytos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės. Įtariamasis visiškai prisipažino įvykdęs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir nurodė, kad dėl savo veiksmų gailisi. Įtarimus dėl to, jog D. D. įvykdė BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, patvirtina bei pagrindžia ne tik jo visiškas prisipažinimas, bet ir liudytojų A. S., T. B., A. V., E. V. ir A. B. parodymai bei kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai.

18Įtariamasis D. D. anksčiau neteistas (b. l. 80 - 81) administracine tvarka nebaustas (b. l. 82 – 83); į narkologinę įskaitą neįrašytas (b. l. 87), Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (b. l. 86), nedirba (b. l. 84), mokykloje charakterizuojamas kaip ramus, drausmingas, silpnai besimokantis mokinys (b. l. 77); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis nepilnamečio įtariamojo D. D. šeima į Skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą, nėra įrašyta bei Skyrius neturi duomenų, kad vaiko tėvai netinkamai vykdytų pareigas sūnaus atžvilgiu (b. l. 74).

19Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad kliūčių atleisti (vadovaujantis BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punktu) D. D. nuo baudžiamosios atsakomybės už 284 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą nėra: 1) D. D. nusikalstamą veiką padarė būdamas nepilnametis; 2) D. D. anksčiau neteistas; 3) D. D. inkriminuojama nusikalstama veika priskiriama prie nesunkių tyčinių nusikaltimų; 4) D. D. pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nurodytą nusikalstamą veiką.

20Įtariamąjį D. D. atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės, jam skirtina auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas 6 mėnesiams, įpareigojant tęsti mokslus, būti namuose nuo 22 val. iki 6.30 val., bei dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse (BK 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 2 d. 1 – 2, 5 p., 93 str. 2 d.). Įtariamajam išaiškintinos auklėjamojo poveikio priemonių nevykdymo teisinės pasekmės (BK 89 str.).

21Daiktiniai įrodymai – keturi 400 ml talpos balionėliai su aerozoliniais dažais, saugomi Vilniaus miesto 4 policijos komisariato saugojimo kameroje, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

22Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82, 93 straipsniais, Baudžiamojo proceso kodekso 173 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 212 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 214 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

23iš esmės patenkinti prašymą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo.

24Patvirtinti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorės A. P. nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 15-1-263-11, kurioje D. D. (D. D.), asmens kodas ( - ) pareikšti įtarimai pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, nutraukimo ir nepilnamečio D. D. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

25Skirti nepilnamečiui D. D. auklėjamojo poveikio priemonę - 6 (šešių) mėnesių elgesio apribojimą, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, įpareigojant nepilnametį:

  1. tęsti mokslus pasirinktoje mokykloje;
  2. būti namuose (( - ), Vilniuje) nuo 22 val. iki 6.30 val.;
  3. dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse, išklausant ne mažiau kaip vieną programą.

26Nutarčiai įsiteisėjus, sunaikinti daiktinius įrodymus – keturis 400 ml talpos balionėlius su aerozoliniais dažais, saugomus Vilniaus miesto 4 policijos komisariato saugojimo kameroje pagal 2012-03-14 kvitą serija BBC Nr. 012755.

27Išaiškinti D. D., jog kai nepilnametis, kuriam paskirta viena auklėjamojo poveikio priemonė, jos nevykdo ar netinkamai ją vykdo ir dėl to buvo ne mažiau kaip du kartus įspėtas, teismas, remdamasis šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų teikimu, gali pakeisti tą poveikio priemonę bet kokia kita auklėjamojo poveikio priemone, išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą.

28Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja J. E., sekretoriaujant teismo... 2. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė A. P. pateikė 2012-03-30... 3. Prokuroras prašo patvirtinti nutarimą šioje baudžiamojoje byloje nutraukti... 4. Nepilnametis įtariamasis D. D. teismo posėdyje savo kaltę dėl jam... 5. Nepilnamečio įtariamojo D. D. atstovė pagal įstatymą D. D. teismo... 6. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių... 7. Gynėja palaikė prokurorės prašymą.... 8. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas – Vilniaus miesto 4 apylinkės... 9. Apklaustas liudytoju A. S. parodė, kad 2011-04-29 naktį apie 02.15 val., po... 10. Apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities VPK VP PR patrulis T. B. parodė, kad... 11. Apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities VPK VP vyresnysis patrulis A. V. davė... 12. Apklaustas liudytoju Vilniaus apskrities VPK PR vyr. patrulis E. V. parodė,... 13. Apklaustas liudytoju A. B. parodė, kad dirba UAB „JUST HD“ operatoriumi.... 14. Iš byloje esančio 2011-04-29 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog... 15. Nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo tvirtintinas.... 16. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai yra įtvirtinti BK XI... 17. Ikiteisminio tyrimo metu nustatytos visos reikšmingos D. D. įvykdytos... 18. Įtariamasis D. D. anksčiau neteistas (b. l. 80 - 81) administracine tvarka... 19. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad kliūčių atleisti... 20. Įtariamąjį D. D. atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės, jam skirtina... 21. Daiktiniai įrodymai – keturi 400 ml talpos balionėliai su aerozoliniais... 22. Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 23. iš esmės patenkinti prašymą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo.... 24. Patvirtinti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorės A. P.... 25. Skirti nepilnamečiui D. D. auklėjamojo poveikio priemonę - 6 (šešių)... 26. Nutarčiai įsiteisėjus, sunaikinti daiktinius įrodymus – keturis 400 ml... 27. Išaiškinti D. D., jog kai nepilnametis, kuriam paskirta viena auklėjamojo... 28. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Vilniaus...