Byla 2-5328-429/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dolce kreditas“, įmonės kodas 302314255, ieškinį atsakovui L. J., a.k. ( - ) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 749,80 Lt skolos, 76,11 Lt palūkanų, 449,88 Lt delspinigių, 50,00 Lt baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 70,00 Lt žyminio mokesčio ir 300,00 Lt procesinių dokumentų rengimo išlaidų.

3Atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-03-19 CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (b.l. 32). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas.

4Ieškinys tenkintas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas 2009-08-20 sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui iki 2010-01-19 suteikė 599,80 Lt sumos kreditą. Už naudojimąsi suteiktu kreditu atsakovas įsipareigojo sumokėti 150,00 Lt paskolos suteikimo kainą. Atsakovas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovui, todėl ieškovas, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.1 punktu, už 30 dienų laikotarpį nuo negrąžintos 749,80 Lt sumos paskaičiavo 2 procentų dydžio delspinigius, kurie sudaro 449,88 Lt. Ieškovas kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.3 p. pagrindu, atsakovui delsiant grąžinti kreditą ar jo dalį ir/ar kredito mokestį ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, atsakovui paskaičiavo 50,00 Lt baudos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo suteiktą paskolą, paskolos suteikimo kainą, delspinigius, baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – bendrųjų paskolos sutarties sąlygų (b.l. 8-11), mokėjimo nurodymo (b.l. 12, 13), atsakovo kredito istorijos (b.l. 14-15), palūkanų skaičiuotės (b.l. 16), mokėjimo nurodymų apie turėtas procesinių dokumentų rengimo išlaidas ir žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 19, 24) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos, paskolos kainos, palūkanų, baudos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 749,80 Lt skolos, 76,11 Lt palūkanų, 50,00 Lt baudos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.886 str.).

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 449,88 Lt delspinigių. Ieškinyje nurodo, kad 2 procentų dydžio delspinigius paskaičiavo už 30 uždelstų atsiskaityti kalendorinių dienų nuo uždelsto mokėjimo sumos. Atsakovo uždelstas mokėjimas sudaro 749,80 Lt. Bendrųjų sutarties sąlygų 5.1 punkte nurodyta, kad minėto dydžio delspinigiai skaičiuojami paskolos gavėjui vėluojant atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Taip pat atsižvelgiama į sutartimi nustatytą paskolos kainos dydį, į tai, kad paskolos sutartyje be delspinigių numatyta ieškovo teisė reikalauti ir 50,00 Lt dydžio baudos priteisimo. Be to, atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių paskolos sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos penkiolika kartų iki 29,99 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas nuo tenkintų ieškinio reikalavimų sumos mokėtinas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.). Ieškovas ieškinį apmokėjo 70,00 Lt žyminiu mokesčiu (b.l. 24). Kadangi byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 50,00 Lt, ieškovui iš atsakovo priteistina 50,00 Lt žyminio mokesčio, o permokėta 20,00 Lt žyminio mokesčio dalis grąžintina ieškovui (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 87 str. 1 d. 1 p., 5 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos 300,00 Lt procesinių dokumentų parengimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 9 p.). Iš atsakovo valstybei priteistina 12,71 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo L. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ) (kitas adresas ( - ).), ieškovo UAB „Dolce kreditas“, juridinio asmens kodas 302314255, registracijos adresas Savanorių pr. 243-4/ Tvirtovės al. 81-4, Kaune, adresas korespondencijai Vičiūnų g. 13, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB Swedbank, naudai 749,80 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt devynis Lt 80 ct) skolos, 76,11 Lt (septyniasdešimt šešis Lt 11 ct) palūkanų, 29,99 Lt (dvidešimt devynis Lt 99 ct) delspinigių, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) baudos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (905,90 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-02-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio ir 300,00 Lt (tris šimtus Lt 00 ct) procesinių dokumentų rengimo išlaidų.

15Likusioje dalyje dėl 419,89 Lt (keturių šimtų devyniolikos Lt 89 ct) delspinigių sumos ieškinį atmesti.

16Priteisti iš atsakovo L. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ) (kitas adresas ( - ).), 12,71 Lt (dvylika Lt 71 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu - valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Grąžinti ieškovui UAB „Dolce kreditas“, juridinio asmens kodas 302314255, registracijos adresas Savanorių pr. 243-4/ Tvirtovės al. 81-4, Kaune, adresas korespondencijai Vičiūnų g. 13, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB Swedbank, 2012-02-06 mokėjimo nurodymu Nr. 2028 AB Swedbank (2012020600725852) permokėtą 20,00 Lt (dvidešimties Lt 00 ct) žyminio mokesčio dalį.

18Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai