Byla A2.3.-4038-818/2010

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius, sekretoriaujant Renatai Kvaraciejūtei, dalyvaujant LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento įgaliotam atstovui Vytautui Eidikoniui, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui Ž. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Ž. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), neteisto, nebausto administracine tvarka, administracinio teisės pažeidimo bylą,-

Nustatė

3Ž. P. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl to, kad 2010 m. liepos 21 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-337 buvo nustatyta, kad Ž. P. neįvykdė 2010-05-05 pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-56 reikalavimų. Tuo savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 5114 str. 2 d.

4Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta Ž. P. nedalyvaujant, kadangi jis, būdamas pasirašytinai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, į jos nagrinėjimą neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, todėl darytina išvada, kad Ž. P. vengia atvykti į teismą (ATPK 272 straipsnio 2 dalis).

5Ž. P. kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi (paaiškinimas įrašytas į administracinio teisės pažeidimo protokolą).

6Ž. P. kaltė, padarius protokole aprašytą administracinį teisės pažeidimą, įrodyta bylos medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu, patikrinimo aktu, privalomuoju nurodymu ir kita bylos medžiaga.

7Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino esąs kaltas ir nuoširdžiai gailisi (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.).

8Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybe sunkinančių aplinkybių nenustatyta (LR ATPK 32 str.).

9Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o sunkinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, Ž. P. anksčiau neteistas, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, yra pagrindas paskirti artimai minimliai nuobaudai numatytai LR ATPK 5114 str. 1 d., sankcijoje.

10Vadovaujantis LR ATPK 286 str.- 287 str.,

Nutarė

11Ž. P., a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 5114 str. 2 d. ir paskirti jam administracinę nuobaudą – 200 Lt (dviejų šimtų litų) baudą.

12Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 313 str. 1 d. nuostatas, baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundęs tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama į LR Aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sąskaitą Nr. LT 064010042400020155, esančią AB banke „DNB Nord“, įmokos kodas 40100. Baudos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą reikia pristatyti į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą (Laisvės pr. 79A, Vilnius).

13Nutarimas per dešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai