Byla 2-8549-584/2012
Dėl antstolės veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. Ž. Č. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Jurgitai Žilinskaitei ir išieškotojai UAB „4finance“, dėl antstolės veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų reikalaudamas atšaukti jo atžvilgiu pritaikytas priverstinio vykdymo priemones ir nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0161/12/00346. Nurodė, kad su išieškotoja visiškai atsiskaitė dar iki teismo sprendimo, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, priėmimo (b.l. 7).

3Antstolė, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, nusprendė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad vykdomojo dokumento teisėtumo ir išdavimo aplinkybių netikrina, priežasčių, dėl kurių pareiškėjo atžvilgiu išduotas vykdomasis raštas negalėtų būti priimtas, nenustatė, todėl vykdymo procesas vyksta teisėtai, pagrindų nutraukti vykdomąją bylą nėra. Duomenų, jog pareiškėjas po vykdomojo rašto išdavimo sumokėjo išieškotojai visą ar dalį skolos, nenustatyta (b.l. 3-4).

4Išieškotoja UAB „4finance“ pareiškusi atsiliepimą, su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, jog pareiškėjo iki civilinės bylos iškėlimo teisme 2010-06-09 sumokėta 957,00 Lt suma buvo paskirstyta 363,00 Lt delspinigiams bei 594,00 Lt paskolai padengti, likęs paskolos likutis – 231,00 Lt – kartu su paskaičiuotais delspinigiais ir buvo priteistas teismo sprendimu, kurio pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas (b.l. 13-14).

5Skundas atmestinas.

6Vykdomosios bylos Nr. 0161/12/00346 duomenimis, antstolė Jurgita Žilinskaitė 2012-02-29 priėmė vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-10070-364/2011, išduotą 2012-01-11, dėl 370,50 Lt skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. Ž. Č. išieškotojos UAB „4finance“ naudai. Skolininkui neįvykdžius antstolės raginimo sumokėti skolą geruoju per raginime nustatytą terminą, antstolė ėmėsi priverstinio vykdymo priemonių: areštavo skolininko lėšas kredito įstaigose, nukreipė išieškojimą į skolininko darbo užmokestį.

7Teismas, susipažinęs su pareiškėjo skundo argumentais, daro išvadą, kad pareiškėjas, pasinaudodamas savo, kaip skolininko teise ginčyti antstolės procesinius veiksmus, iš esmės siekia revizuoti įsiteisėjusį Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-10070-364/2011, teigdamas, kad vykdymo procesas jo atžvilgiu apskritai neturėjo būti pradėtas, nes jis su išieškotoja atsiskaitė dar iki teismo sprendimo priėmimo. Pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl susidariusios skolos paskaičiavimo mechanizmo, kurios dydžio pagrįstumo klausimas buvo sprendžiamas minėtoje civilinėje byloje, kurioje asmeniškai dalyvavo pats pareiškėjas ir teikė analogiškus kaip ir šios bylos atveju paaiškinimus, teismas vertina kaip teisiškai nereikšmingas sprendžiant antstolės veiksmų teisėtumo klausimą. Pareiškėjui išaiškintina, kad teismo procesiniam sprendimui įsiteisėjus, ginčo šalys nebegali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių (CPK 279 str. 4 d.). Susipažinus su civilinės bylos Nr. 2-10070-364/2011 medžiaga, matyti, kad pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų išdėstytas aplinkybes aiškino bei dėstė teismo posėdžio metu nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-10070-364/2011, dėl skolos susidarymo aplinkybių teismas pasisakė ir įsiteisėjusiame teismo sprendime, todėl dar kartą jas revizuoti nėra pagrindo (CPK 279 str. 4 d.).

8Šios bylos nagrinėjimo kontekste motyvų, sudarančių pagrindą spręsti dėl antstolės procesinių veiksmų neteisėtumo vykdomojoje byloje, pareiškėjas nenurodė: kaip teisingai teigia antstolė, ji, gavusi vykdomąjį dokumentą, turi įgalinimus patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių jį priimti vykdyti. Tokių kliūčių nenustačiusi, antstolė pagrįstai, vadovaudamasi civilinio proceso normomis, užvedė vykdomą bylą.

9Teismo pirmiau nurodytais motyvais atmestinas kaip nepagrįstas pareiškėjo reikalavimas nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0161/12/00346, juolab nagrinėjamos bylos atveju nesant pagrindų, dėl kurių vykdomoji byla gali būti nutraukta (CPK 629 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 510-513 str., 636 str., teismas

Nutarė

11atmesti pareiškėjo A. Ž. Č., a.k. ( - ) skundą dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų.

12Nutarties patvirtintas kopijas siųsti bylos šalims.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai