Byla 2-4848-599/2012
Dėl įsiskolinimo išieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ad limina“ ieškinį atsakovui UAB „LT ranga“ dėl įsiskolinimo išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2011-07-12 d. sudarė su atsakovu Statybinių medžiagų tiekimo sutartį Nr. 086, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo priimti šias prekes bei už jas sumokėti. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai ir perdavė atsakovo nuosavybėn jo užsakytas prekes, atsakovas minėtas prekes gavo, tačiau už jas nesumokėjo. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 13164,94 Lt skolos, 2527,67 Lt delspinigių, 8,06 procentus dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-4,52-55).

3Atsakovui LR CPK 123 str. 4 d. ir 142 str. nustatyta tvarka 2012-03-30 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovui priima sprendimą už akių (b.l. 66).

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2011-07-12 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Tiekimo sutartį Nr. 086, kuria ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovo nuosavybėn prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti bei apmokėti ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras per nustatytą terminą (b.l. 6-8). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas pateikė atsakovui prekių 14586,22 Lt sumai (b.l. 11-22). Iš ieškinio turinio nustatyta, kad atsakovas sumokėjo ieškovui tik 1421,28 Lt sumą, todėl šiuo metu susidarė 13164,94 Lt įsiskolinimas, delspinigių už vėlavimą atsiskaityti priskaičiuota 2527,67 Lt sumai (b.l. 1-4,52-55). Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas grąžintų ieškovui jam perduotas prekes dėl netinkamos kokybės arba kreiptųsi į ieškovą dėl netinkamos kokybės daiktų pakeitimo, nėra ir šalys tokių duomenų teismui nepateikė (b.l. 1-76). Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-76).

7Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

8Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių atsirado prievoliniai teisiniai santykiai, kurių kiekviena šalis privalėjo tinkamai elgtis ir vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, t.y. ieškovas privalėjo parduoti atsakovui reikiamas prekes, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už prekes, tačiau atsakovas elgėsi netinkamai ir laiku nesumokėjo ieškovui už suteiktas prekes, todėl ieškovo reikalavimas išieškoti iš atsakovo 13164,94 Lt įsiskolinimą tenkintinas kaip pagrįstas bei įrodytas (LR CK 6.305 str., 6.313 str., 6.350 str., 6.360 str.).

9LR CK 6.71 str. 1 d. nuostatose yra nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai, o sutinkamai su LR CK 6.72 str. nuostatomis, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš Tiekimo sutarties Nr. 086 3.2 p. nuostatų matyti, kad už delsimą atsiskaityti atsakovas moka 0,2 % delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 6-8).

10Pažymėtina tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (LAT 2003-11-05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 m. ; LAT 2006-11-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 m. ; LAT 2005-06-6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 m.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (t. y. ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (t. y. atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 m. konstatavo, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (LAT 2006-11-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 m. ir LAT 2005-06-06 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 m.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, ieškovo prašomi priteisti 0,2 % didžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl šios netesybos yra laikytinos baudinėmis (LR CK 1.5 straipsnis). Be to, LR CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. 3 d. nuostatose yra numatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, tai teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas, atsižvelgiant į konkrečios civilinės bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes, t. y. į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma bei kitus kriterijus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 m.). Tokiu būdu, LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatos suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės, todėl esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog 0,2 % dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga atsakovo atžvilgiu, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. nuostatomis bei LR CK 1.5 str. nuostatose įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas (t. y. delspinigius) iki 0,02 % dydžio, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina delspinigių suma mažinama iki 235,43 Lt, o likusioje dalyje ieškovo ieškiniai reikalavimai dėl delspinigių priteisimo atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. - 179 str.).

11Sutinkamai su 2003-12-09 LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 str. 3 d. nuostatomis, palūkanų norma – vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais.

12Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinais iš dalies ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 13164,94 Lt įsiskolinimas, 235,43 Lt delspinigiai bei 8,06 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2012-03-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., 98 str. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 402,00 Lt žyminis mokestis bei 600,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 5,39-40,56-58).

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti dalinai.

16Išieškoti iš atsakovo UAB „LT ranga“, į.k. 300131935, buveinė Medeinos g. 9-7, Vilniuje, ieškovo UAB „Ad limina“, į.k. 302434475, buveinė Verkių g. 35, Vilniuje, naudai 13164,94 Lt įsiskolinimą, 235,43 Lt delspinigius, 8,06% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2012-03-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 402,00 Lt žyminį mokestį bei 600,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai