Byla 2-727-374/2018
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., E. V., dalyvaujant ieškovo UAB „Vaišra“ atstovui advokato padėjėjui V. R., atsakovo UAB „Saudosta“ atstovui S. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vaišra“ ieškinį atsakovui UAB „Saudosta“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Vaišra“ teismo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Saudosta“ priteisti ieškovui UAB „Vaišra“ iš atsakovo UAB „Saudosta“ : 2400,00 € (du tūkstančiai keturi šimtai eurų) dydžio skolą; šešių procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 68,25 € (šešiasdešimt aštuoni eurai ir 25 ct) dydžio palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą; bylinėjimosi išlaidas 75,00 € (septyniasdešimt penki eurai) žyminio mokesčio; 40,00 € (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidas pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį.

5Ieškovas nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas paslaugų teisinių santykių pagrindu. Ieškovas turėjo suteikti paslaugas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, pagal ieškovo PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytus kiekius, kainas ir sumas. Atsakovas įsipareigojo apmokėti už PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytas paslaugas ieškovui.

6Ieškovas, remiantis važtaraščiais, 2017-04-26 PVM sąskaita-faktūra Serija 001 Nr. 412, suteikė atsakovui PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytas paslaugas, paslaugų suteikimą įforminant minėtoje PVM sąskaitoje-faktūroje. Atsakovui mokėjimo nurodymais buvo įskaitytas 901,31 € likutis 2017-04-26 PVM sąskaitai-faktūrai Serija 001 Nr. 412 dalinai apmokėti. Tačiau iki ieškinio surašymo dienos atsakovas su ieškovu iki galo neatsiskaitė, todėl atsakovo skola ieškovui šiai dienai sudaro 2400,00 €. Ieškovas pažymėjo, jog atsakovas jokių raštiškų pretenzijų dėl paslaugų kokybės nepateikė.

7Ieškovas teigia, kad suteikė atsakovui paslaugas, o atsakovas neatsiskaitė iki galo su ieškovu už suteiktas paslaugas. Atsakovas piktybiškai vengė atsiskaityti ir iki ieškinio surašymo dienos yra skolingas ieškovui.

8Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Atsakovo teigimu, ieškovas pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Serija 001 Nr. 512, kurioje nurodyta mokėtina 3301,36 eurų suma už suteiktas paslaugas. Atsakovo nuomone, ieškovas, išrašydamas sąskaitą faktūrą atliko nesąžiningus paskaičiavimus, nurodydamas sau palankią skaičiavimo metodiką ir padidino paslaugos kainas, kurios su atsakovu buvo derintos žodžiu visai kitomis paslaugų teikimo kainomis. Atsakovas įsitikinęs, kad ieškovas nesutaręs su atsakovu raštu ir to neužfiksavęs, nepagrįstai išrašė sąskaitą-faktūrą padidintomis kainomis siekdamas iš to pasipelnyti ir gauti naudos, t.y. 3301,36 eurus. Atsakovas teigia, kad siekdamas nuslėpti tikrąsias sandorio aplinkybes ieškovas sąmoningai nenurodė faktinėse aplinkybės, jog atsakovas prašė sudaryti paslaugų teikimo sutartį raštu. Atsakovo nuomone, toks ieškovo elgesys rodo, kad ieškovo tikslas - siekis atsakovą apgauti. Ieškovo sąskaitoje faktūroje, atsakovo teigimu, yra teisingai nurodyti faktiniai duomenys, išskyrus paslaugos kainą, kuri nurodyta - už autokrano nuomos vieną darbo valandą yra 26 eurai. Atsakovas teigia, kad pagal tarp ieškovo ir atsakovo sutartą žodžiu paslaugų teikimo kainą ieškovas už autokrano nuomą, t.y. vieną darbo valandą sutarė iš atsakovo prašyti 16 eurų, o už kiekvieną pravažiuotą kilometrą 1,05 euro. Tokiu būdu, atlikus paskaičiavimus, už ieškovo suteiktas paslaugas mokėtina suma yra 2055,06 eurų, sumą skaičiuojant su pridėtu PVM mokesčiu, o ne 3301,36 eurų sumą skaičiuojant su pridėtu PVM mokesčiu, kaip to pageidauja ieškovas. Akivaizdu kad skirtumas sumoje 1246,30 eurų tarp sutartos ir ieškovo reikalaujamos mokėti sumos yra labai didelis ir atsakovas jos mokėti neprivalo, kadangi ieškovo savavališkai išdidinta paslaugos kaina niekuo nepagrįsta. Be to, atsakovo nuomone, sąskaitą-faktūrą pasirašė neįgaliotas atsakovo asmuo – A. A., kuris neturėjo teisės reikšti nuomonę dėl apmokėjimo.

9Teismas

konstatuoja:

10ieškinys tenkintinas.

11Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas: ieškovas teikė paslaugas, atsakovas turėjo už suteiktas paslaugas sumokėti. Rašytinės sutarties tarp šalių nebuvo sudaryta. Po paslaugų atlikimo ieškovas pateikė ieškovui PVM sąskaitą - faktūrą: 2017-04-26 PVM Serija 001 Nr. 412, 3301,36 eurų sumai (b.l. 24). Sąskaitą-faktūrą pasirašė ieškovo – pardavėjo įmonės vadovas R. V., ir atsakovo atstovas – statybos vadovas A. A.. Pastarasis sąskaitoje-faktūroje įrašė: „Su šiuo apmokėjimu sutinkame“ (b.l. 24).

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.).

13Atsakovas nurodo, kad pats ieškovas patvirtino aplinkybę, kad tarp šalių nebuvo jokios sutarties. LR CK 1.71 str. 1 dalis numato, kad sandoriai gali būti laikomi sudarytais konkliudentiniais veiksmais. Sutartis laikoma sudaryta, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį. Sutartinių santykių egzistavimą šiuo atveju patvirtina faktinė situacija. Atsakovas, nors ir nesutikdamas su pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta suteiktų paslaugų suma, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovo motyvą, jog buvo susitarta dėl kitokios paslaugų kainos. Atsakovas taip pat patvirtino aplinkybę, kad ir gavus minėtą PVM sąskaitą-faktūrą, nesikreipė į ieškovą su kokiomis nors pretenzijomis dėl paslaugų kainos.

14Pažymėtina, kad ieškovas atsakovui sąskaitą apmokėti už atliktus darbus atsakovui pateikė 2017-04-26 (b.l. 24). Atsakovas jokių pretenzijų dėl sutarties sudarymo ar neatliktų darbo ieškovui nereiškė. Sąskaita neapmokėta, išskyrus dalį, kuri dalinai apmokėta - atsakovui mokėjimo nurodymais buvo įskaitytas 901,31 € likutis 2017-04-26 PVM sąskaitai-faktūrai Serija 001 Nr. 412 dalinai apmokėti (b.l. 27-28). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad šalis, nesutinkanti su nurodytu skolos dydžiu, turi teisę teikti savo įrodymus ir tokiu būdu nuginčyti nurodytus skaičiavimus. Kaip aukščiau minėta, atsakovas, nors ir nesutiko su prašoma priteisti skola, tačiau jokių įrodymų savo argumentams pagrįsti neteikė. Todėl spręstina, kad ieškinys šioje dalyje pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 str.).

15Atsakovas nurodo, kad ginčo PVM sąskaitą-faktūrą pasirašė neturėdamas tam įmonės vadovo įgaliojimo atsakovo įmonės darbuotojas – statybos vadovas A. A.. Šioje PVM sąskaitoje-faktūroje šis darbuotojas įrašė „Su šiuo apmokėjimu sutinkame“ ir pasirašė.

16CK 2.133 straipsnio 2 ir 9 dalyse įtvirtinta išimtis, kai atstovas neturi realių įgaliojimų arba juos viršija, bet toks sandoris sukuria pareigas atstovaujamajam. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 2.133 straipsnio 9 dalies reguliavimą, yra pažymėjęs, kad atstovavimo santykiai tam tikromis sąlygomis gali atsirasti ne tik tada, kai atstovui suteikiamos teisės veikti atstovaujamojo vardu, bet ir kai atstovas veikia, tokių teisių neturėdamas ar jas viršydamas. Teisės doktrinoje tokie santykiai, kai trečiasis asmuo turi rimtą pagrindą manyti sudarąs sandorį su kito asmens atstovu, turinčiu teisę veikti jo vardu, nors iš tiesų tas asmuo tokios teisės neturi, vadinami tariamu atstovavimu. CK 2.133 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Tariamas atstovavimas yra bendrosios taisyklės, kad atstovaujamajam teisinių padarinių sukelia tik įgalioto ir įgaliojimų neviršijusio atstovo atlikti veiksmai, išimtis, kuri grindžiama atstovaujamojo elgesio aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2012).

17Atstovaujamasis gali nuginčyti viršijusio įgaliojimus atstovo sudarytą sandorį ne visais atvejais, kai atstovas viršija savo įgaliojimus, bet tik tada, jei atstovaujamasis nedavė rimto pagrindo tikėti, kad atstovas įgaliojimus turi ir kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo įgaliojimus. Taigi, jeigu trečiasis asmuo, sudarydamas sandorį, pagrįstai tikėjo, kad atstovas veikia tinkamai įgaliotas dėl atstovaujamojo veiksmų, toks sandoris galios, nors įgaliojimai ir buvo viršyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-233-701/2017, 66 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-394-684/2017).

18Pažymėtina ir tai, kad tariamo atstovavimo institutas skirtas ginti sąžiningo (t. y. nežinančio ir neturinčio žinoti, kad atstovas neturi teisės sudaryti sandorį) trečiojo asmens interesams. Atstovavimo atveju atstovo santykiai susiklosto tiek su atstovaujamuoju, tiek su trečiaisiais asmenimis, su kuriais jis atstovaujamojo vardu sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus. Tam, kad būtų išvengta nepageidaujamų padarinių, visos santykių šalys turėtų elgtis apdairiai ir rūpestingai. Atstovui, kontaktuojančiam su abiem sandorio šalimis, tenka pareiga elgtis sąžiningai ne tik su atstovaujamuoju (veikti jo interesais), bet ir su trečiaisiais asmenimis: atskleisti jiems atstovavimo faktą, pranešti apie jam suteiktas teises ir jų ribojimus (CK 2.133 straipsnis), apibūdinančius jo leistiną elgesį ir ribas. Atstovaujamasis, siekdamas išvengti sau nepageidaujamų padarinių, taip pat turi rūpintis savo interesų apsauga. Kai kurios atstovaujamojo pareigos tiesiogiai nustatytos įstatyme, pavyzdžiui, pranešti apie įgaliojimo panaikinimą tiek įgaliotiniui, tiek ir tretiesiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius duotas įgaliojimas (CK 2.148 straipsnio 1 dalis). Trečiasis asmuo turi teisę pareikalauti, kad atstovas pateiktų savo įgaliojimą ar jo kopiją (CK 2.143 straipsnis). Dėl to sprendžiant, ar taikytinas tariamo atstovavimo institutas, be kitų aplinkybių, turi būti aiškinamasi, ar trečiasis asmuo, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, buvo pakankamai rūpestingas, įsitikindamas, ar asmuo turi teisę veikti kito asmens vardu, pavyzdžiui, ar jis patikrino kito asmens įgaliojimą ir įsitikino suteiktomis teisėmis.

19Nagrinėjamu atveju, atsakovas tik bylos nagrinėjimo metu pareiškė, kad jo darbuotojas A. A., pasirašęs ginčo PVM sąskaitą-faktūrą, neturėjo tam įgaliojimų. Atsakovas pripažino, kad iki bylos iškėlimo teisme, ieškovui jokių pretenzijų nei dėl paslaugų kainos, nei dėl minėto darbuotojo įgaliojimų nereiškė. Ieškovas paaiškino, kad jam nekilo jokių abejonių A. A. įgaliojimais, nes šis atsakovo darbuotojas tiesiogiai dirbo su ieškovo įmonės išnuomota technika, pildė ir pasirašė važtaraščius ir, priimdamas PVM sąskaitą-faktūrą, neįspėjo ieškovo apie savo įgaliojimus. Tokiu būdu, teismui nekyla abejonių, jog ieškovas turėjo rimtą pagrindą manyti sudarąs sandorį su kito asmens atstovu, turinčiu teisę veikti jo vardu.

20Skolininkui praleidus atsiskaitymo terminą jam kyla prievolė padengti minimalius Kreditoriaus nuostolius, t.y. sumokėti įstatymo numatyto dydžio palūkanas (Lietuvos Aukščiausiasis teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-367/2006). Šios palūkanos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Dėl termino praleidimo minimalūs kreditoriaus nuostoliai yra preziumuojami, t. y. iš anksto laikomi padarytais, o jų dydis yra nustatytas pagal sutartyje susitartą ar įstatymo numatytą tarifą (CK 6.210 straipsnis).

21Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., 6.261 str.). Ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2017-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal dalinai apmokėtą 2017-04-26 PVM sąskaita-faktūra Serija 001 Nr. 412 palūkanos sudarys: 2400,00 € likusi skolos suma x 6%/100 dydžio palūkanų x 173 praterminuotų dienų/365 dienų metuose = 68,25 €. Viso atsakovui už praleistą piniginės prievolės įvykdymo terminą palūkanų prisikaupė 68,25 eur.

22Remiantis 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 eurų sumą.

23Apibendrinant aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad ieškovas suteikęs paslaugas atsakovui pateikė apmokėti PVM Sąskaita - faktūra. Atsakovas iki ieškinio surašymo dienos iki galo neatsiskaitė ir liko skolingas. Todėl atsakovo skola ieškovui sudaro: 2400,00 € skolos + 68,25 € palūkanų + 40,00 € išieškojimo išlaidas pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, viso - 2508,25 € (du tūkstančiai penki šimtai aštuoni eurai ir 25 ct).

24Kiti šalių teismo posėdžio metu nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

25Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos kitos bylinėjimosi išlaidos: 75 eur žyminio mokesčio (b.l. 22-23), 140 eur už advokato padėjėjo paslaugas (b.l. 44-46) bei 13,74 eur teismo pašto išlaidų valstybei (CPK 93, 96, 98 straipsniai).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 178, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį patenkinti.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Saudosta“, į/k ( - ), buveinės adresas ( - ), ieškovo UAB „Vaišra“ , į/k ( - ), buveinės adresas ( - )., naudai: 2400,00 € (du tūkstančiai keturi šimtai eurų) skolą; 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą – 2400 eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 68,25 € (šešiasdešimt aštuoni eurai ir 25 ct) dydžio palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą; bylinėjimosi išlaidas: 75,00 € (septyniasdešimt penki eurai) žyminio mokesčio; 40,00 € (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidas pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį; 140 eurų (vieną šimtą keturiasdešimt eurų) už advokato padėjėjo paslaugas.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Saudosta“, į/k( - ), buveinės adresas ( - ), 13,74 eur (trylika eurų 74 ct) teismo pašto išlaidų valstybei.

30Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas UAB „Vaišra“ teismo prašo priteisti iš atsakovo UAB... 5. Ieškovas nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas... 6. Ieškovas, remiantis važtaraščiais, 2017-04-26 PVM sąskaita-faktūra Serija... 7. Ieškovas teigia, kad suteikė atsakovui paslaugas, o atsakovas neatsiskaitė... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Atsakovo teigimu, ieškovas pateikė... 9. Teismas... 10. ieškinys tenkintinas.... 11. Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas: ieškovas... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. Atsakovas nurodo, kad pats ieškovas patvirtino aplinkybę, kad tarp šalių... 14. Pažymėtina, kad ieškovas atsakovui sąskaitą apmokėti už atliktus darbus... 15. Atsakovas nurodo, kad ginčo PVM sąskaitą-faktūrą pasirašė neturėdamas... 16. CK 2.133 straipsnio 2 ir 9 dalyse įtvirtinta išimtis, kai atstovas neturi... 17. Atstovaujamasis gali nuginčyti viršijusio įgaliojimus atstovo sudarytą... 18. Pažymėtina ir tai, kad tariamo atstovavimo institutas skirtas ginti... 19. Nagrinėjamu atveju, atsakovas tik bylos nagrinėjimo metu pareiškė, kad jo... 20. Skolininkui praleidus atsiskaitymo terminą jam kyla prievolė padengti... 21. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymo... 22. Remiantis 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873 Lietuvos Respublikos Mokėjimų,... 23. Apibendrinant aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad... 24. Kiti šalių teismo posėdžio metu nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip... 25. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos kitos... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 178, 270... 27. ieškinį patenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Saudosta“, į/k ( - ), buveinės adresas ( - ),... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Saudosta“, į/k( - ), buveinės adresas ( - ),... 30. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...