Byla T-523-369/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Kristinai Vitėnaitei, dalyvaujant prokurorei Žanetai Žalėnaitei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Valentinui Liniovui, vertėjaujant Giedriui Račkauskui, nuteistajam A. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo A. S., gim. ( - ), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir dėl pataisos įstaigos nustatymo,

Nustatė

3A. S., gimęs ( - ), LR pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, neteistas, gyv. ( - ).

4Nuteistas 2005-06-14 Maskvos miesto Meščianskio rajono teismo pagal Rusijos Federacijos BK 30 str. 1 d., 2281 str. 3 d. „d“ p. - 9 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis RF BK 70 str. pridėjus neatliktą bausmės dalį pagal 1999-06-06 Blagoveščensko miesto Amūro srities nuosprendį, galutinė bausmė - 10 metų laisvės atėmimo, bausmę atliekant griežto režimo pataisos kolonijoje. Nuosprendis įsiteisėjo 2005-10-10.

5Bausmės pradžia - 2004-11-10.

6Bausmės pabaiga - 2014-11-10.

7Nuteistasis nuo 2009-10-08 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.

8Teikimas tenkintinas.

9Pagal 2002-03-29 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartį „Dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, perdavimo bausmei atlikti“ (V.Ž. 2009-03-29 N.32, Įsigal. 2002-10-04) (toliau - Sutartį), kurios pagrindu A. S. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Rusijos Federacijos Maskvos miesto Meščianskio rajono teismo 2005-06-14 nuosprendžiu, vadovaujantis RF BK 70 str. pridėjus neatliktą bausmės dalį pagal 1999-06-06 Blagoveščensko miesto Amūro srities nuosprendį, galutinė bausmė - 10 metų laisvės atėmimo, bausmę atliekant griežto rėžimo pataisos kolonijoj. Vadovaujanti Sutarties 8 str. 2 d. bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė įstatymai. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str. A. S. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o tai pat sutarties, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai reikalavimai.

10Sutarties 8 str. 2 d. reglamentuoja, jog Nuteistajam paskirta bausmė vykdoma remiantis Valstybės, priėmusios nuosprendį, teismo nuosprendžiu. Valstybės, vykdančios nuosprendį, kompetentingas teismas, atsižvelgdamas į priimtą nuosprendį, vadovaudamasis savo valstybės įstatymais, nustato tokį patį laisvės atėmimo terminą, koks buvo paskirtas pagal nuosprendį.

11Sutartyje yra įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata, teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Sutarties normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos BK 3 str. 8 str. 1 d.

12Tokiu atveju vadovaujantis Rusijos Federacijos Maskvos m. Meščianskio rajono teismo 2005-06-14 nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis, konstatuojama, kad A. S. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas užsienio valstybėje – Rusijos Federacijoje yra baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 260 str. 3 d.

13Rusijos Federacijos Maskvos miesto Meščianskio rajono teismo 2005-06-14 nuosprendžiu A. R. pripažintas kaltu pagal RF BK 30 str. 3 d. ir 2281 str. 3 d. „d“ punktą ir nubaustas 9 (devynių) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis RF BK 70 str. pridėjus neatliktą bausmės dalį pagal 1999-06-06 Blagoveščensko miesto Amūro srities nuosprendį, galutinė bausmė - 10 metų laisvės atėmimo. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais jo nusikalstama veika turi būti perkvalifikuojama į LR BK Kodekso 260 str. 3 d., kur numatyta laisvės atėmimo maksimali bausmė 15 metų. Tokiu atveju Rusijos Maskvos miesto Meščianskio rajono teismo 2005-06-14 nuosprendžiu paskirtoji galutinė laisvės atėmimo bausmė neviršija Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d. maksimalios bausmės dydžio. Todėl vadovaujantis LR BK 8 str. 1 d. nuostatomis A. S. paskirtoji laisvės atėmimo bausmė nekeistina. Rusijos Federacijos Maskvos m. Meščianskio rajono teismas 2005-06-14 priimdamas A. S. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, jo asmenybę ir išsprendė kitus klausimus susijusius su bausmės skyrimu.

14Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalį, teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam A. S. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

15Vadovaujantis išdėstytu ir LR BPK 362, 365 str.,

Nutarė

16A. S., gim. ( - ), Rusijos Federacijos Maskvos miesto Meščianskio rajono teismo 2005-06-14 nuosprendį nuteistą pagal RF BK 30 str. 3 d. ir 2281 str. 3 d. „d“ punktą, 70 str. nuosprendį, galutinę bausmę - 10 metų laisvės atėmimo, suderinti pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d. ir palikti tą pačią 10 (dešimties) metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

17Bausmės pradžia –2004-11-10, bausmės pabaiga – 2014-11-10.

18Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai