Byla T-444-369/2012
Dėl nuteistajam A. K., gim. (duomenys neskelbtini), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir pataisos įstaigos nustatymo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Jurgai Dringelytei, dalyvaujant prokurorei Danutei Mekionienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Vitui Autukevičiui, nuteistajam A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam A. K., gim. ( - ), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir pataisos įstaigos nustatymo,

Nustatė

2A. K., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, gyvenamąją vietą Lietuvoje nurodęs adresu ( - ). Lietuvoje anksčiau neteistas. Nuteistas Estijos Respublikos Talino miesto teismo 2005-04-01 nuosprendžiu pagal Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 101 str. 1 p., 17 str. 4 p. (tyčinis nužudymas) – 9 metų laisvės atėmimo bausme. Talino apygardos teismo 2005-11-03 nuosprendžiu pakeistas Talino miesto teismo 2005-04-01 nuosprendis nuteisiant pagal Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 str., 17 str. 4 d. – 8 metų laisvės atėmimo bausme.

3Vadovaujantis Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 str. 1 d., į bausmės laikas įskaitytas A. K. suėmimo laikotarpis nuo 2001-07-31 iki 2003-04-07 (1 m. 8 mėn. ir 8 d.) ir laikyti, kad jam liko atlikti 6 metus 3 mėnesius ir 22 dienas.

42011-04-11 Harju apskrities teismas nuteisė pagal nuteisė pagal baudžiamojo kodekso 184 str. 2 d. 1 p., - 3 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, pagal baudžiamojo kodekso 392 str. 2 d. 2 p. – 2 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis baudžiamojo kodekso 64 str. 1 d., griežtesnė bausmė apimant švelnesnę, paskirta galutinė subendrinta 3 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis baudžiamojo kodekso 76 str. 6 d., 65 str. 2 d. padidinta bausmė, paskirta už naują nusikaltimą neatlikta Talino miesto teismo 2005-04-01 paskirta bausmės dalimi, t. y. 2 metais 7 mėnesiais 4 dienomis laisvės atėmimo. Subendrinus bausmes paskirta 5 metų 11 mėnesių 4 dienų laisvės atėmimo bausmė. Nuosprendis įsiteisėjo 2011-04-19.

5Vadovaujantis baudžiamojo kodekso 68 str. 1 d. į bausmės laiką įskaitytas A. K. kardomojo kalinimo laikas ir bausmės atlikimo pradžia laikoma nuo 2010-10-19. Bausmės pabaiga laikoma 2016-09-23.

6Pagal 1983 m Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo A. K. buvo perduotas iš Estijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2012-09-21 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime.

7Vadovaujantis Europos konvencijos „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“ 10 str. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija prašo nustatyti nuteistajam A. K. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

8Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos Seimas 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 ratifikavo 1983 metų Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją (toliau tekste-Konvencija). Šis tarptautinės teisės aktas reglamentuoja procedūrines nuostatas, pagal kurias vienos valstybės teritorijoje nuteistas asmuo gali būti perduotas kitai valstybei, kad ten atliktų jam paskirtą bausmę.

10Pagal Konvenciją, kurios pagrindu A. K. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str. A. K. atžvilgiu taikytinos LR BK bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (tolai – LR BVK) nuostatos, o tai pat Konvencijos, pagal kurią nuteistoji perduotas Lietuvai reikalavimai.

11Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais, t. y. arba jos pačios gali tęsti bausmės atlikimą, remdamosi teisminiais arba administraciniais sprendimais pagal 10 straipsnyje numatytas sąlygas, arba teisminiu ar administraciniu sprendimu pakeisti bausmę, pakeičiant nuteistosios valstybės paskirtas sankcijas į valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose už tokį patį nusikaltimą numatytomis sankcijomis pagal 11 straipsnyje išdėstytas sąlygas (bausmės konversija).

12Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata, teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Tai pat neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir LR BK 3 str. 8 str. 1 d.

13Tokiu atveju vadovaujantis Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis, konstatuojama, kad A. K. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas užsienio valstybėje – pagal Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str. 2 d. 1 p., 392 str. 2 d. 2 p., 64 str. 1 d., atitinkamai yra baudžiama pagal LR BK 260 str. 2 d. ir 199 str. 2 d., 63 str. 2 d.

14Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu, paskirtos subendrintos bausmės dydis už nusikalstamų veikų, numatytų Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str. 2 d. 1 p., 392 str. 2 d. 2 p. padarymą, yra 3 metai 4 mėnesiai laisvės atėmimo. Pagal LR BK 199 str. 2 d. sankcijoje nurodomą bausmę matyti, kad už šioje dalyje padaryto nusikaltimo padarymą baudžiama nuo 3 metų iki 10 metų laisvės atėmimo, o pagal LR BK 260 str. 2 d. sankciją, nuo 8 metų iki 10 metų laisvės atėmimo. Kadangi Estijos Respublikos Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu paskirta bausmė yra švelnesnė nei LR BK minėtų straipsnių sankcijoje numatytų bausmių vidurkis, tačiau negalint sunkinti nuteistojo padėties, A. K. paskirta 3 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė nekeistina. Estijos Respublikos Harju apskrities teismas priimdamas A. K. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, jo asmenybę ir išsprendė kitus klausimus susijusius su bausmės skyrimu.

15Taip pat pastebėtina, kad Estijos Respublikos Harju apskrities teismas 2011-04-11 priimdamas A. K. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį ir pastarajam paskyręs subendrintą galutinę 3 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją vadovaujantis Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 76 str. 6 d., 65 str. 2 d., padidino Talino miesto teismo 2005-04-01 nuosprendžiu paskirta neatlikta bausmės dalimi, t. y. 2 metais, 7 mėnesiai 4 dienomis laisvės atėmimo. Subendrinus bausmes, paskirta 5 metų 11 mėnesių 4 dienų laisvės atėmimo bausmė. Tokiu atveju darytina išvada, kad bausmių subendrinimas pagal Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius atitinka LR BK 64 str. 1 d. 3 d.

16LR BK 66 str. 1 d. nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būti įskaitytas į paskirtą bausmę. Atsižvelgiant į tai, A. K. įskaitytinas kardomajame kalinime išbūtas laikas, kuris įskaitytas Estijos Respublikos Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo 2010-10-19.

17Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam A. K. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

18Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR BPK 362 str., 365 str. teismas,-

Nutarė

19A. K., gim. ( - ), Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu, pagal Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str. 2 d. 1 p., 392 str. 2 d. 2 p., 64 str. 1 d., paskirtą bausmę, kuri vadovaujantis Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 76 str. 6 d., 65 str. 2 d., subendrinta su Talino miesto teismo 2005-04-01 nuosprendžiu paskirta neatlikta bausmės dalimi ir paskirta galutinė subendrinta 5 metų 11 mėnesių 4 dienų laisvės atėmimo bausmė, suderinti su Lietuvos Respublikos BK 199 str. 2 d., 260 str. 2 d., 63 str. 2 d., 64 str. 1 d. 3 d. ir palikti tą pačią 5 metų 11 mėnesių 4 dienų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

20Į bausmės laiką įskaityti kardomajame kalinime išbūtą laiką, įskaitytą pagal Estijos Respublikos Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendį ir bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2010-10-19.

21Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus... 2. A. K., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo,... 3. Vadovaujantis Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 str. 1 d., į... 4. 2011-04-11 Harju apskrities teismas nuteisė pagal nuteisė pagal baudžiamojo... 5. Vadovaujantis baudžiamojo kodekso 68 str. 1 d. į bausmės laiką įskaitytas... 6. Pagal 1983 m Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo A. K. buvo... 7. Vadovaujantis Europos konvencijos „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“ 10... 8. Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimas tenkintinas.... 9. Lietuvos Respublikos Seimas 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 ratifikavo 1983 metų... 10. Pagal Konvenciją, kurios pagrindu A. K. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę,... 11. Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje... 12. Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata,... 13. Tokiu atveju vadovaujantis Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu... 14. Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu, paskirtos subendrintos... 15. Taip pat pastebėtina, kad Estijos Respublikos Harju apskrities teismas... 16. LR BK 66 str. 1 d. nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būti... 17. Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas,... 18. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR BPK 362 str., 365 str. teismas,-... 19. A. K., gim. ( - ), Harju apskrities teismo 2011-04-11 nuosprendžiu, pagal... 20. Į bausmės laiką įskaityti kardomajame kalinime išbūtą laiką,... 21. Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą...