Byla A2.3.-2435-503/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, dalyvaujant E. K. , a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), dirbančiam UAB ( - ), nebaustam už administracinius teisės pažeidimus, neteistam, teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,–

Nustatė

2E. K. Vilniaus m. Daneliškių gyvenvietės I. Masalskio gatvės sklype, sklypo unikalus Nr. 4400-0727-3729, privežė statybinių atliekų apie 20 tonų. Statybinės atliekos šalintos neleistinu būdu, tokiais savo veiksmais pažeidė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 3 str. 5 d. reikalavimus ir padarė veiką, numatytą LR ATPK 513 str. 9 d.

3E. K. teismo posėdį, prisipažino esąs kaltas ir nuoširdžiai gailėjosi. Pažymėjo, kad aplinką jau sutvarkė.

4E. K. kaltė, padarius protokole aprašytą administracinį teisės pažeidimą, įrodyta bylos medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu, E. K. paaiškinimu, patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-157, privalomu nurodymu Nr. VR-14.2-38 ir kita bylos medžiaga.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino esąs kaltas ir nuoširdžiai gailisi (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.).

6Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (LR ATPK 32 str. 1 d. 5 p.).

7Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o sunkinančių aplinkybių nenustatyta, E. K. gaunamos pajamos yra nedidelės, aplinka sutvarkyta, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, yra pagrindas taikyti LR ATPK 301 str. nuostatas ir paskirti švelnesnę nuobaudą, nei numatyta LR ATPK 513 str. 9 d. sankcijoje – 300 Lt baudą.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., 301 str., 302 str., 513 str., 224 str., 287 str., teismas,-

Nutarė

9E. K. , a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padariusį administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 513 str. 9 d., ir paskirti jam administracinę nuobaudą – 300 Lt (trijų šimtų litų) baudą.

10Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 313 str. 1 d. nuostatas, baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundęs tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 57413. Baudos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą reikia pristatyti į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą (Laisvės pr. 79A, Vilnius).

11Nutarimas per dešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai