Byla 2-1809-918/2013
Dėl skolos priteisimo, ir

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,

2sekretoriaujant Eglei Šiugždinytei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Lokysta“ atstovams direktorei O. T. R. ir advokatui Edgarui Pauliui Staniukaičiui,

4atsakovo UAB „Convexa“ atstovui direktoriui G. T.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lokysta“ ieškinį atsakovui UAB „Convexa“ dėl skolos priteisimo, ir, ir

Nustatė

6ieškovas patikslintu ieškiniu (65-66 b. l., 1 t.) prašo priteisti iš atsakovo 1406,27 Lt skolą, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teismo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovui pagal PVM sąskaitas faktūras buvo parduodamos prekės, tačiau atsakovas už prekes neatsiskaitė, liko neapmokėtos PVM sąskaitos faktūros LOK Nr. 0004341, LOK Nr. 0004342, LOK Nr. 0004343, LOK Nr. 0004345. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė, prašė tenkinti (108-111 b.l., 2 t.). Paaiškino, kad ieškovas tiekė atsakovui kiaušinius pagal žodinius užsakymus, atsakovas iš pradžių atsiskaitydavo nenurodydamas už kokias konkrečias sąskaitas faktūras atsiskaito, periodiškai pervesdavo tam tikras pinigų sumas. Vėliau, pasikeitus atsakovo buhalterei, atsakovas kartais nurodydavo, už kokias konkrečias sąskaitas faktūras apmoka.

7Atsakovas nustatytu terminu įstatymo reikalaujamos formos ir turinio atsiliepimo nepateikė. Rašytiniuose paaiškinimuose (82 b.l.) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, sąskaitos yra apmokėtos. Teismo posėdžio metu (108-111 b.l., 2 t.) nurodė, kad ieškovo nurodytos sąskaitos yra apmokėtos, mano, kad 2005-2007 m. laikotarpiu dalis sąskaitų buvo išrašytos nepagrįstai, neaišku, kokie asmenys jose yra pasirašę, kas priėmė prekes, nurodytose sąskaitose pasirašiusių asmenų nepažįsta. Mano, kad būtent ieškovas yra skolingas atsakovui apie 9500 Lt.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad žodinio susitarimo pagrindu ieškovas atsakovui tiekė prekes – kiaušinius. Ieškovė į bylą pateikė 2005-01-01 -2011-01-31 laikotarpiu išrašytas PVM sąskaitas faktūras (138-152 b. l., 1 t., 154-168 b. l., 1 t., 170-200 b. l., 1 t., 3-33 b.l., 2 t., 35-73 b.l., 2 t., 75-104 b.l., 2 t.). Ieškovas į bylą pateikė atsakovui pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, kurios yra pasirašytos, t.y. akceptuotos. Nors teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad nežino, kas pasirašė dalį sąskaitų, tačiau šios aplinkybės jokiais įrodymais nepagrindė, išrašytų sąskaitų faktūrų įstatymo nustatyta tvarka neginčijo. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo pozicija šiuo klausimu nenuosekli: nors teismo posėdžio metu kvestionavo kai kurių PVM sąskaitų faktūrų akceptavimą, tačiau iš atsakovo pateiktų ir jo paties sudarytų apyvartų žiniaraščių akivaizdu, kad visos atsakovo teismo posėdžio metu nurodytos kaip ginčytinos sąskaitos į apyvartos žiniaraščius buvo įtrauktos (83, 85, 94 b.l., 1 t.). Iš pateiktų sąskaitų matyti, kad nurodytu laikotarpiu ieškovas atsakovui pardavė prekių už 84168,33 Lt. Išanalizavus atsakovo pateiktą 2005-2006 metų apyvartos žiniaraštį (94 b.l., 1 t.), akivaizdu, kad atsakovas į savo sudarytą žiniaraštį neįtraukė PVM sąskaitų faktūrų LOK Nr. 0001803 (99 b.l., 2 t.), LOK Nr. 0002878 (70 b.l., 2 t.), LOK Nr. 0003553 (43 b.l., 2 t.), tačiau šių sąskaitų faktūrų akceptavimo kvestionuoti nebandė.

10Įstatymų leidėjas prievolių atsiradimą sieja ne tik su rašytinių sutarčių sudarymu, bet ir su kitais juridiniais faktais, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Kadangi nėra nustatyta imperatyvi pareiga šioje byloje susiklosčiusius prekių pirkimo-pardavimo santykius įforminti rašytine sutartimi, ji gali būti sudaroma ir žodžiu (CK 6.311 str.), o pirkimo-pardavimo santykiams atsirasti pakanka prekes perduoti pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita faktūra patvirtina sutartinių pirkimo-pardavimo santykių susiklostymą tarp šiame dokumente nurodytų asmenų. Prekių pardavimas pagal sąskaitą–faktūrą iš esmės atitinka pardavimo sutarties turinį ir sukelia tas pačias teisines pasekmes – pardavėjo pareigą perduoti prekes pirkėjo nuosavybėn, atitinkamai pirkėjo pareigą už perduotas prekes sumokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009). PVM sąskaita - faktūra patvirtina pardavimo sandorio faktą, šie dokumentai yra vieninteliai abiejų šalių pasirašyti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys tiek sandorio sudarymo faktą, tiek ir sąlygas, kuriomis sudarytas pirkimo - pardavimo sandoris. Kiekviena iš šalių privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.), tačiau atsakovas savo atsikirtimų jokiais rašytiniais įrodymais negrindė. Prievolės atsiranda iš sandorių ar kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Kiekviena iš šalių sutartį (sandorį) privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas įstatymas draudžia (CK 6.59 str.), nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė, t.y. perdavė atsakovui prekes, todėl atsakovui atsirado prievolė už prekes atsiskaityti (CK 6.344 str.).

11Byloje pateikti sąskaitų išrašai bei pinigų priėmimo kvitai patvirtina, kad atsakovas 2005-01-01 - 2012-06-08 laikotarpiu sumokėjo 82313,42 Lt (98-136 b.l., 1 t.), be to, ieškovas 2005-01-01 fiksavo 449,67 Lt atsakovo permoką (27 b.l., 1 t.). Atsakovas jokių patikimų įrodymų, kurie patvirtintų, jog 2005-01-01 dieną buvo susidariusi didesnė permoka nepateikė. Išanalizavus į bylą pateiktus sąskaitos išrašus bei pinigų priėmimo kvitus matyti, kad atsakovas už prekes mokėjo nereguliariai, mokėjimo paskirtyse dažnai nenurodydamas, konkreti PVM sąskaita faktūra apmokama. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad atsakovas mokėdamas konkrečiai nurodė, kad apmoka PVM sąskaitą faktūrą LOK Nr. 0004376 (99 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004375 (100 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004374 (101 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004373 (102 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004372 (103 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004367 (105 b.l.), LOK Nr. 0004360 (106 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004357 (107 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004355 (109 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004354 (110 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004353 (111 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004351 ir LOK Nr. 0004352 (112 b. l., 1 t.), LOK Nr. 0004217, LOK Nr. 0004211 ir LOK Nr. 0004213 (120 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004208 (121 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0003989, LOK Nr. 0004009, LOK Nr. 0004046, LOK Nr. 0004031, LOK Nr. 0004055, LOK Nr. 0004100, LOK Nr. 0004122, LOK Nr. 0004149, LOK Nr. 0004149, LOK Nr. 0004197, LOK Nr. 0004198, LOK Nr. 0004201 ir LOK Nr. 0004183 (123 b.l., 1 t.), visi kiti mokėjimai buvo įvardinti tik kaip mokėjimai už prekes.

12Iš nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad byloje šiuo atveju yra kelios skolos pagal skirtingas sąskaitas faktūras. Įmokų paskirstymo, kai yra kelios skolos, taisyklės reglamentuotos CK 6.55 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį skolininkas, privalantis grąžinti tam pačiam kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, mokėdamas gali pareikšti, kurią skolą jis grąžina. Jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs (CK 6.55 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje šalis siejo kelios sutartinės prievolės. Kaip jau paminėta, CK 6.55 straipsnio normos taikomos įmokų paskirstymui, kai yra kelios vienarūšės skolos (įmokų tarpusavyje tarp kelių skolų paskirstymui). Pažymėtina, kad sprendžiant įmokų paskirstymo klausimą, turi būti nustatoma, ar buvo išreikšta sutarties šalių valia dėl įmokų paskirstymo tvarkos, kokia ši tvarka buvo nustatyta, ar, vykdant sutartį, nepasikeitė šalių valia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3460/2010). Mokėjimus ieškovui atsakovas vykdė nereguliariai, mokėjimo dokumentuose ne visada pakankamai identifikuodamas mokėjimo paskirtį. Ieškovas, gavęs mokėjimus, kuriuose nurodytos apmokamos sąskaitos, turėjo pagrindą gautas sumas įskaityti pagal nurodomas sąskaitas. Kitus atsakovo mokėjimus, kuriuose nėra pareikšta kokiai prievolei įvykdyti skiriamos įmokos, ieškovas turėjo paskirstyti pagal CK 6.55 straipsnio 2 dalyje numatytas taisykles, t.y. gautas įmokas pirmiausia įskaityti kaip seniausių skolų apmokėjimą. Atsakovas duomenų, kad atsiskaitė su ieškovu pagal visas pateiktas sąskaitas faktūras, nepateikė. Nors ieškovas nurodė, kad įsiskolinimas yra 1406,27 Lt, tačiau iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų bei ieškovo sudarytos suvestinės matyti, kad sudarant suvestinę, kai kurių sąskaitų duomenys buvo nurodyti netiksliai. Teismas, nustatydamas įsiskolinimo dydį, įvertino pateiktų PVM sąskaitų faktūrų turinį bei atliktus mokėjimus patvirtinančius sąskaitos išrašus bei pinigų priėmimo kvitus. Iš ieškovo sudarytos sąskaitų ir mokėjimų suvestinės (70-74 b.l., 1 t.) matyti, kad netiksliai nurodytos sumos pagal PVM sąskaitas-faktūras LOK Nr. 0002917 (69 b.l., 2 t.), LOK Nr. 0004211 (6 b.l., 2 t.), LOK Nr. 0004226 (199 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004265 (191 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004291 (185 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004331 (168 b.l. , 1 t.)LOK Nr. 0004334 (165 b. l., 1 t.), LOK Nr. 0004353 (150 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004354 (149 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004357 (146 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004358 (145 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004373 (141 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004374 (140 b.l., 1 t.), LOK Nr. 0004375 (139 b.l., 1 t.). Įvertinus šalių procesinį elgesį akivaizdu, kad šalys nebendradarbiavo, nesiekė išspęsti kilusio ginčo taikiai. Nors teismo posėdžių metu šalys deklaravo siekius suderinti pozicijas taikiai, tačiau atidėjus teismo posėdžius, suteikto laikotarpio neišnaudojo. Jau minėta, kad ieškovas atsakovui pardavė prekių už 84168,33 Lt, atsakovas sumokėjo 82313,42 Lt, taigi neapmokėtas likutis sudaro 1854,91 Lt. Atsižvelgiant į buvusią 449,67 Lt permoką, iš atsakovo priteistina 1405,24 Lt skola. Remiantis CK 6.38 str., 6.59 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, pirkėjas privalo sumokėti už gautas prekes (CK 6.305 str. 1 d.)

13Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal CK 6.210 str. 2 d., iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-16 nuo 1405,24 Lt sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., 98 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 70 Lt sumokėto žyminio mokesčio (4, 20, 35 b.l., 1 t.) ir 500 Lt teisinės pagalbos išlaidų (87 b.l., 1 t.). Iš viso iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 570 Lt bylinėjimosi išlaidų. Be to, iš atsakovo CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. pagrindu valstybės naudai priteistina 24 Lt pašto išlaidų ( b.l. 1).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Convexa“, į.k. 134062337, buveinė M.Daukšos g. 23, Kaune, ieškovo UAB „Lokysta“, į.k. 132669438, buveinė Žemaičių g. 99-1, Kaune, naudai 1405,24 Lt (tūkstantis keturi šimtai penki Lt 24 ct) skolos, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (1405,24 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-16 iki teismo sprendimo šioje dalyje visiško įvykdymo ir 570 Lt (penki šimtai septyniasdešimt Lt) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitą ieškinio reikalavimų dalį atmesti.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Convexa“, į.k. 134062337, buveinė M.Daukšos g. 23, Kaune, į valstybės biudžetą 24 Lt (dvidešimt keturi Lt) su procesinių dokumentų siuntimu susijusių išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai