Byla 2-11345-110/2011
Dėl mokėtinų įmokų, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,General Financing“ ieškinį atsakovui A. K. dėl mokėtinų įmokų, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-08-18 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoris Nr. 1, pagal kurį ieškovas atsakovui suteikė 2.527,11 Lt vartojimo kreditą iki 2009-11-18. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ir mokėtinų įmokų nemokėjo. Atsakovo skolą ieškovui sudaro 571,20 Lt mokėtinų įmokų ir 553,63 Lt delspinigių, viso: 1.124,83 Lt.

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 571,20 Lt mokėtinų įmokų, 553,63 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 236,82 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Atsakovui Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2008-08-18 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoris Nr. 1, pagal kurį ieškovas atsakovui suteikė 2.527,11 Lt vartojimo kreditą iki 2009-11-18 (b.l. 4-5). Sutarties 3.1.1. punktu atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas. Pagal kreditavimo sutarties 5.4 punktą ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas ir delspinigius, jeigu atsakovas nevykdo sutarties sąlygų, t.y. nemoka mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų. Atsakovo mokėtinų įmokų sumą ieškovui sudaro 571,20Lt.

9Pagal sutarties 5.3. punktą atsakovas, praleidęs terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti ieškovui 0,5 proc. dydžio delspinigius. Pagal ieškovo pateiktą delspinigių paskaičiavimo lentelę, delspinigiai sudaro 553,63 Lt (b.l. 6).

10Reikalavimą dėl 553,63 Lt delspinigių priteisimo ieškovas grindžia Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, kurioje teismas nurodė, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Tačiau minimoje nutartyje teismas taip pat yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

11Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 8 d. nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (553,63 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 6.3 p.) 0,5 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinų delspinigių suma mažintina iki 110,72 Lt.

13Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 571,20 Lt mokėtinų įmokų ir 110,72 Lt delspinigių, viso: 681,92 Lt.

14Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.

15Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

16Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Kadangi tenkintas 61 proc. ieškinio reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 144,46 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo taip pat priteistina 5,97 Lt teismo pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4d., 285-288 str., 307str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovui UAB ,,General Financing“ (įm.k.300515252) iš atsakovo A. K. (a.k( - ) 571,20 Lt mokėtinų įmokų, 110,72 Lt delspinigių ir 144,46 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso: 826,38 Lt.

20Priteisti ieškovui UAB ,,General Financing“ (įm.k.300515252) iš atsakovo A. K. (a.k( - ) penkių procentų dydžio palūkanas už priteistą 681,92 Lt sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2011-06-07 iki visiško sprendimo įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo A. K. (a.k( - ) 5,97 Lt teismo pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas 5660, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke ,,Swedbank“, AB.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau-pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-08-18 tarp ieškovo ir atsakovo buvo... 4. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 571,20 Lt mokėtinų įmokų, 553,63 Lt... 5. Atsakovui Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2008-08-18 tarp... 9. Pagal sutarties 5.3. punktą atsakovas, praleidęs terminą sumokėti įmoką,... 10. Reikalavimą dėl 553,63 Lt delspinigių priteisimo ieškovas grindžia... 11. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos (bauda,... 12. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, jog atsakovas yra... 13. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos... 14. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. jeigu ieškinys patenkintas iš... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4d., 285-288 str., 307str.,... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovui UAB ,,General Financing“ (įm.k.300515252) iš atsakovo... 20. Priteisti ieškovui UAB ,,General Financing“ (įm.k.300515252) iš atsakovo... 21. Priteisti iš atsakovo A. K. (a.k( - ) 5,97 Lt teismo pašto išlaidų,... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...