Byla 2-3148-399/2018
Dėl tėvystės nuginčijimo, tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, Gretai Nečiūnaitei, dalyvaujant ieškovei L. V., atstovei advokatei Vilijai Kavaliauskienei, atsakovams A. V. ir L. D., instituciojos teikiančios išvadą byloje atstovei Ramunei Vaiginienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. V. ieškinį atsakovams A. V. ir L. D., institucijai teikiančiai išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (pradinė institucija Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius) dėl tėvystės nuginčijimo, tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė pateiktu ieškiniu prašo nuginčyti jos sutuoktinio A. V. tėvystę, nepilnamečiui vaikui L. V., gimusiai 2017 m. rugpjūčio 28 d., kadangi ji nėra A. V. dukra, nes ji (ieškovė) susilaukė šios dukros su L. D. ir prašo nustatyti jog L. D. yra l. v. tėvas. Be to prašo nepilnametės dukros gyvenamąją vietą nustatyti su ja ir priteisti išlaikymą iš L. D. periodinėmis išmokomis po 100 EUR kas mėnuo nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki L. V. pilnametystės.

4Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovė ieškinį palaiko pilnai, ieškinyje nurodytais motyvais bei įrodymais ir paaiškinimais išsakytais teismo posėdžio metu. L. V. nurodė, kad jos santuoka su A. V. nenutraukta, tačiau ji su sutuoktiniu negyvena nuo 2016 metų, kadangi 2016 m. birželio mėn. paliko sutuoktinį ir pradėjo draugauti, o vėliau ir gyventi su L. D. su kuriuo nuo to laiko faktinėje šeimoje visą laiką ir gyvena, ji žino, kad L. D. yra nepilnametės L. V. tėvu.

5A. L. D., išaiškinus jam Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 149 str. 2 d. nuostatą, kad duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko tėvą, įrašytų pagal įsiteisėjusį galutinį teismo sprendimą, nuginčyti negalima, ieškinį pripažino visiškai ir paaiškino, kad su ieškove gyvena nuo 2016 m. vasaros, susipažino 2015 metais, jam niekadanekilo abejonių jog L. V. yra ne jo dukra. Atsakovas L. D. patvirtino, kad nepertraukiamai gyvena su ieškove faktinėje šeimoje nuo 2016 m. vasaros ir jis rūpinasi bei išlaiko pagal galimybes dukrą Laurą . L. D. paaiškino jog turi kitą nepilnametę dukrą V. D., kuriai yra 5 metai ir jai nustatyta laikina globa bei priteistas iš jo išlaikymas po 110 EUR prieš tris metus. L. D. sutiko teikti išlaikymą dukrai L. V. po 100 EUR kas mėnuo bei sutiko, kad jos gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove.

6Atsakovas A. V. ieškinį pripažino visiškai ir paaiškino, kad nuo 2016 m. vidurio nepalaiko šeimyninių ryšių su ieškove ir L. nėra bei negali būti jo dukra, jis L. nematęs ir jo su mergaite nesieja joks ryšys. Sutinka, kad būtų nuginčyta jo tėvystė ir mergaitės tėvu pripažintas kitas atsakovas byloje.

7Institucijos teikiančios išvadą atstovė palaikė rašytinę išvadą pateiktą byloje ir teikė išvadą, kad A. V. tėvystės nuginčijimas ir L. D. tėvystės nustatymas šiuo konkrečiu atveju nepažeidžia mažametės L. V. interesų, nes pati ieškovė ne kartą yra sakiusi jog mergaitės tėvu yra ne L. V., o L. D. su kuriuo ji gyvena bendrai ir augina L. V., o turi būti nustatyta tikroji vaiko kilmė iš tėvo pusės, kadangi vaikas uri teisę žinoti tikrąją savo kilmę, tai yra motiną ir tėvą.

8Ieškinys tenkinamas pilnai.

9Byloje pateikti įrodymai, kad 2017 m. rugpjūčio 28 d.gimė L. V., kurios motina yra L. V., o tėvu nurodytas ieškovės sutuoktinis A. V. (b.l. 5).

10Institucija teikdama išvadą raštu yra nurodžiusi faktines aplinkybes, kad ieškovės ir A. V. šeima buvo žinoma dėl kitų nepilnamečių vaikų, su ja buvo dirbamas socialinis darbas VšĮ Kazlų R9dos socialinės paramos centro socialinių darbuotojų iki 2017 m. gegužės 2 dienos. Žinoma, kad L. venienės ir A. V. santuopka nenutraukta, tačiau jie kartu negyvena. A. V. suimtas nuo 2017 m. gegužės mėn. L. V. gyvena faktinėje šeimoje su L. D. ir L. V. nuomojamame name.

11Nepilnametė L. V., gimusi 2017 m. rugppjūčio 28 d. teismo posėdžio metu ar per institucijos atstovą nei vienu nagrinėjamos bylos klausimu nebuvo išklausyta, nes dėl savo amžiaus dar nesugeba suformuluoti nuomonės dėl jų.

12Vieningos teismų sistemos LITEKO (CPK 179 str. 3 d., 376 str.) duomenimis 2017 m kovo 10 d. L. V. ir A. V. buvo pateikė prašymą dėl jų santuokos nutraukimo abiejų bendru sutikimu, tačiau nepateikus tinkamos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, 2017 m. spoalio 24 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2YT-2413-329/2017) pareiškimas buvo paliktas nengarinėtu. Tai patvirtina aplinkybes įvardintas šalių jog L. V. ir A. V. kartu negyveno bei tai, kad jie iki šio laiko yra sutuoktiniai.

13Vieningoje teismų sistemoje LITEKO yra ir duomenys, kad Marijampolės apylinkės teismo sprendimu yra priteistas išlaikymas iš L. D., nepilnametei jo dukrai V. D., gimusiai 2013 m. rugpjūčio 30 d., periodinėmis išmokomis po 100 EUR kas mėnuo iki pilnametystės (civilinė byla Nr. 2-2625-399/2015.

14Dėl tėvystės nuginčijimo

15Ieškovė ginčija savo sutuoktinio A. ve. tėvystę nepilnametei dukrai L. V.. CK 3.150 str. 1 d. nustato, kad nuginęyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvas, galima tik nustačius, kad asmuo negali būti vaiko tėvu.

16Ieškovė ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo pareikė nepraleidusi ieškinio senaties termino, (CK 3.152 str.).

17Teismas nagrinėdamas šeimos bylas vadovaujasi prioritetiniu vaiko teisių ir interesų gynimo bei apsaugos principu ( CK 3. 3 str., CPK 376 str.).

18Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra vien tik biologinės tiesos konstatavimas, Iškilus biologinės ir faktinės (socialinės) tėvystės santykio problemai, atsižvelgiama į visus kriterijus ir priimamas vaiko interesus labiau atitinkantis sprendimas. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas 1999 m. birželio 29 d. byloje dėl priimtinumo Nylund prieš Suomiją (Nylund prieš Finland/dec.), Nr. 27110/95, ECHR 1999-VI), nurodė, jog visiškai pateisinama, kai teismai, laiko prioritetiniais vaiko ir šeimos, kurioje jis gyvena, interesus. Teismas, priimdamas sprendimą, turi įvertinti būsimą jo poveikį vaiko interesams.

19Nepilnametė L. V. žino kaip savo tėvą L. D., kuris ją augina ir aujklėja nuo gimimo, tarp motinos sutuoktinio A. V. ir mėrgaitės nesusiformavę jokie santykiai kaip tėvo ir dukros bei nėra emocinių ryšių, nes A. V. su vaiku nebendrauja, jo nėra matęs ir neteikia išlaikymo

20Bylos duomenimis nustatyta, kad vaikas gimė susituokusiems asmenims, todėl vaiko motinos sutuoktinis buvo įregistruotas (nurodytas) l. V.tėvu jos gimimo įraše. Nustačius bylos duomenimis, kad L. V. nėra nepilnametės L. V. tėvu, jo tėvystė nuginčijama, kadangi vaiko interesus geriau atititinka tėvystės nuginčijimas, nes jokie emociniai ryšiai tarp vaiko ir A. V. nesusiformavę. Vaikas turi teisę žinoti savo kilmę, tai yra žinoti tikruosius savo tėvus, būti jų išlaikomas (CK3.137 str., 3.155 str., 3.161 str. 2 d).

21Nuginčijus A. V. tėvystę L. V., tai yra nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą, atsiranda galimybė nustatyti tėvystę ( CK 3.146 str. 2 d., 3.147 str., 3.148 str..).

22Dėl tėvystės nustatymo

23Ginčo, kad L. D. yra L. V. tėvas byloje nebuvo ir nėra (CPK 140 str. 2 d.), L. D. savo tėvystę pripažino. Bylos duomenimis nustačius, kad L. V. ir atsakova L. D. artimai bendravo, jų santykiai buvo vieši, pastovūs, turėjo faktinių šeimyninių santykių pobūdį, jie gyvena faktinėje šeimoje ir šiuo metu bei kartu augina L. V., ieškovė ir A. V. artimų santykių nepalaiko nuo 2016 metų, nesant įrodymų, kad tai prieštarautų nepilnamečio vaiko interesams, tėvystė nustatoma, tai yra nustatoma jog L. D. yra L. V. tėvas (LR CK 3.148 str. 1 d.).

24Dėl išlaikymo priteisimo

25Atsakovas sutinka L. V. teikti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 100 EUR kas mėnuo. L. D. turi dar vieną dukrą V. V., gimusią 2013 m. rugojūčio 30 d., kurios pats neaugina ir kurios išlaikymui iš jo priteista po 100 EUR kas mėnuo periodinės išmokos. L. D. yra jaunas, darbingas ir gali teikti tokio dydžio išlaikymą. Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ( CK 3.192 str.), išlaikymą privalo teikti abu tėvai. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

26Teisė į išlaikymą atsiranda nuo vaiko gimimo dienos, tačiau įsiskolinimas negali būti priteistas daugiau kaip už 3 metus iki ieškinio padavimo dienos (CK 3.200 str.). Teismo sprendimu tik patvirtinama tėvystė.

27Ieškovė reikalavimo priteisti išlaikymo įsiskolinimą nuo vaiko gimimo dienos, tai yra 2017 m. rugpjūčio 28 d. neprašo, byloje yra duomenys, kad L. V. ir L. D. gyvena kartu faktinėje šeimoje ir kartu augina Laurą, todėl išlaikymo įsiskolinimas nepriteisiamas. Ieškovė taip pat turi daugiau vaikų, tačiau šiuo metu pati augina tik dukrą L. V., kuri yra mažametė ir atsi-žvelgiant į tai, kad L. D. turi išlaikyti du nepilnamečius vaikusiš jo priteisiamas išlaikymas L. V. periodinėmis išmokomis po 100 EUR kas mėnuo nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki pilnaetystės (CK 3.198 str.), nes tai šiuo metu atitinka nepilnametės L. V. interesus.

28Išlaikymo dydis ir forma gali būti keičiami iš esmės pasikeitus aplinkybėms, tai yra tėvų turtinei padėčiai, vaikų poreikiams (CK 3.201 str.).

29Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

30Ieškovė prašo L. V. gyvenamąją vietą nustatyti su ja, abui atsakovai šį reikalavimą pripažino visiškai (CPK 140 str. 2d.) Institucija teikė išvadą, kad sąlygos L. gyventi su motina yra sudarytos patenkinamos (b. l.17). L. V. yra mažametė, byloje nėra duomenų, kad ieškovė savo motinos valdžią L. V. atžvilgiu vykdytų netinkamai ir mergaitės gyvenamoji vieta nustatoma su motina L. V. (CK 3.169 str. 2 d.).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Ieškinys tenkinamas visiškai. Ieškovė nuo bylinėjim osi išlaidų atleista 50 procentų (b.l. 4), atsakovai nuo bylinėjimosi išlaidų neatleisti. Atsakovų elgesys procese buvo tinkamas ir atsižvelgiant į tai bei turtinę padėtį, bylinėjimisi išlaidos valstybei mažinamos (CPK 79 str., 88 str., 96 str. ).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270 straipsniais, 376 straipsniu, 392 straipsniu, 399 straipsniu teismas

Nutarė

34Ieškinį tenkinti visiškai.

35Nuginčyti tėvystę, tai yra nustatyti, kad A. V. asmens kodas ( - ) nėra nepilnametės L. V., gimusios 2017 m. rugpjūčio 28 d., tėvas, o L. V.. nėra A. V. dukra ir panaikinti L. V.., gimusios 2017 m. rugpjūčio 28 d., Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje registruotame gimimo akto įraše Nr. 78, 2017 m. rugsėjo 6 d., grafoje – tėvas nurodytus duomenis - A. V., asmens kodas ( - ) gimęs 1976-02-23, lietuvis.

36Nustatyti tėvystę, tai yra nustatyti, kad L. D., asmens kodas ( - ) yra L. V., gimusios 2017 m. rugpjūčio 28 d. tėvas, o L. V. yra jo dukra.

37Nustatyti nepilnametės dukros L. V., gimusios 2017m. rugpjūčio 28 d. gyvenamąją vietą su motina L. V., asmens kodas ( - )

38Priteisti iš L. D., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai L. V., gimusiai 2017 m. rugpjūčio 28 d. periodinėmis išmomokomis mokamomis po 100 EUR kas mėnuo, indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (2018-09-13) iki jos pilnametystės. Nustatyti, kad išlaikymo suma uzufrukto teise valdo (naudoja) išimtinai L. V. poreikiams tenkinti motina L. V., asmens kodas ( - )

39Priteisti iš atsakovų A. V., asmens kodas ( - ) ir L. D., asmens kodas ( - ) po 23 EUR iš kiekvieno antrinės teisinės pagalbos teikimo bylinėjimosi išlaidų, Valstybei (mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, nurodant juridinio asmens kodą 188659752, įmokos kodą 5630, mokėjimo paskirtį įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą)

40Priteisti iš atsakovų A. V., asmens kodas ( - ) ir L. D., asmens kodas ( - ) po 34 EUR žyminio mokesčio ir po 6 EUR bylinėjimosi išlaIaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, Valstybei (mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas, įmokos kodas 5660).

41Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją siųsti per tris dienas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

42Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismą Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina... 2. Teismas... 3. Ieškovė pateiktu ieškiniu prašo nuginčyti jos sutuoktinio A. V. tėvystę,... 4. Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovė... 5. A. L. D., išaiškinus jam Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK)... 6. Atsakovas A. V. ieškinį pripažino visiškai ir paaiškino, kad nuo 2016 m.... 7. Institucijos teikiančios išvadą atstovė palaikė rašytinę išvadą... 8. Ieškinys tenkinamas pilnai.... 9. Byloje pateikti įrodymai, kad 2017 m. rugpjūčio 28 d.gimė L. V., kurios... 10. Institucija teikdama išvadą raštu yra nurodžiusi faktines aplinkybes, kad... 11. Nepilnametė L. V., gimusi 2017 m. rugppjūčio 28 d. teismo posėdžio metu ar... 12. Vieningos teismų sistemos LITEKO (CPK 179 str. 3 d., 376 str.) duomenimis 2017... 13. Vieningoje teismų sistemoje LITEKO yra ir duomenys, kad Marijampolės... 14. Dėl tėvystės nuginčijimo... 15. Ieškovė ginčija savo sutuoktinio A. ve. tėvystę nepilnametei dukrai L. V..... 16. Ieškovė ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo pareikė nepraleidusi... 17. Teismas nagrinėdamas šeimos bylas vadovaujasi prioritetiniu vaiko teisių ir... 18. Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra vien tik biologinės tiesos... 19. Nepilnametė L. V. žino kaip savo tėvą L. D., kuris ją augina ir aujklėja... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad vaikas gimė susituokusiems asmenims, todėl... 21. Nuginčijus A. V. tėvystę L. V., tai yra nuginčijus duomenis gimimo įraše... 22. Dėl tėvystės nustatymo... 23. Ginčo, kad L. D. yra L. V. tėvas byloje nebuvo ir nėra (CPK 140 str. 2 d.),... 24. Dėl išlaikymo priteisimo... 25. Atsakovas sutinka L. V. teikti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 100 EUR... 26. Teisė į išlaikymą atsiranda nuo vaiko gimimo dienos, tačiau įsiskolinimas... 27. Ieškovė reikalavimo priteisti išlaikymo įsiskolinimą nuo vaiko gimimo... 28. Išlaikymo dydis ir forma gali būti keičiami iš esmės pasikeitus... 29. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 30. Ieškovė prašo L. V. gyvenamąją vietą nustatyti su ja, abui atsakovai šį... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Ieškinys tenkinamas visiškai. Ieškovė nuo bylinėjim osi išlaidų atleista... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 34. Ieškinį tenkinti visiškai.... 35. Nuginčyti tėvystę, tai yra nustatyti, kad A. V. asmens kodas ( - ) nėra... 36. Nustatyti tėvystę, tai yra nustatyti, kad L. D., asmens kodas ( - ) yra L.... 37. Nustatyti nepilnametės dukros L. V., gimusios 2017m. rugpjūčio 28 d.... 38. Priteisti iš L. D., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai L. V.,... 39. Priteisti iš atsakovų A. V., asmens kodas ( - ) ir L. D., asmens kodas ( - )... 40. Priteisti iš atsakovų A. V., asmens kodas ( - ) ir L. D., asmens kodas ( - )... 41. Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją siųsti per tris dienas Kazlų... 42. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...