Byla e2YT-1419-301/2020
Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė,

2sekretoriaujant Erikai Šelmienei,

3dalyvaujant pareiškėjai R. Ž. ir jos atstovei advokatei D. I. I. V.,

4asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, A. Ž. atstovei advokatei V. K.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. Ž. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kalvarijos savivaldybės administracijai, institucijai teikiančiai išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriui, asmeniui, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje A. Ž. dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ir

Nustatė

6Pareiškėja patikslintu pareiškimu ir jos atstovas teisme prašė patikslintą pareiškimą patenkinti: pripažinti jos (pareiškėjos) dukrą A. Ž., kuri šiuo metu gyvena su ja (pareiškėja) kartu, neveiksniu visose turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

7Suinteresuotam asmeniui Kalvarijos savivaldybės administracijai apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, atsiliepimu su patikslintu pareiškimu sutinka.

8Institucijai teikiančiai išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriui apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

9Asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje, A. Ž. atstovė advokatė V. K. su patikslintu pareiškimu sutinka pagal teismo psichiatrijos ekspertizės aktą.

10Patikslintas pareiškimas patenkinamas .

11Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje.

12Iš šalių aiškinimų, bylos duomenų (TPE aktas Nr.( - )2020) nustatyta, kad, A. Ž., g. ( - ), diagnozuojama įgimta silpnaprotystė – Sunkus protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, reikalaujantis dėmesio ar gydymo. A. Ž. dalyvauti teismo posėdyje gali, tačiau dėl jos psichikos sutrikimo, sunkaus protinio atsilikimo, ji negalės būti pilnaverčiu teismo posėdžio dalyviu. A. Ž. nesupranta savo veiksmų reikšmės ir negali jų valdyti turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

13Nurodytos aplinkybės pagal CK 2.10 str. ir 2.11 str. nuostatas sudaro pagrindą, pripažinti A. Ž., g. ( - ), neveiksnia visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse (Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 str. 1 d., LR CK 2.10 str. ir 2.11 str., LR SADM 2015-12-10 įsakymo Nr. A1-742 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 10 p.). Tokiu būdu A. Ž., g. ( - ), pripažįstama neveiksnia turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse tokiose kaip: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių srityje (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.); sveikatos priežiūros sritis (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); šeimos santykių sritis (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.); asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.); kitos sritys (balsavimo teisė, globoti kitą asmenį) ( Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 str. 1 d., CK 2.10 str., CK 2.11 str., LR SADM 2015-12-10 įsakymo Nr. A1-742 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 10 p.).

14LR CPK 505 str., 506 str. įpareigoja teismą, priėmusį sprendimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu, pradėti bylos dėl globos šiam asmeniui nustatymo ir globėjo paskyrimo nagrinėjimą CPK XXX skyriuje nustatyta tvarka. Tokiu būdu byla dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nagrinėtina 2020-08-13, 9.30 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriui pateikus teismui per 10 d. išvadą, atitinkančią LR CPK 506 str. d. 2 dalies 1, 2, 3, ir 4 punktuose nurodytus reikalavimus .

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 259 str., 270 str., 468 str.

Nutarė

16Pareiškimą patenkinti .

17Pripažinti A. Ž., g. ( - ), a.k. ( - ), gyv. ( - ), , neveiksnia turtinių santykių srityse tokiose kaip: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); ir asmeninių neturtinių santykių srityse tokiose kaip: savitvarkos įgūdžių srityje (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.); sveikatos priežiūros sritis (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); šeimos santykių sritis (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.); asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.); kitose asmeninių neturtinių santykių srityse (balsavimo teisė, globoti kitą asmenį).

18Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai