Byla 2-15716-734/2012
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, teismas, priimdamas sprendimą

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R. V.,

2sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Marek Paškevič.,

4atsakovo VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų atstovei advokatei Renatai Ivanauskaitei,

5atsakovo VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės atstovui advokatui Gediminui Pranevičiui,

6Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. P. ieškinį atsakovams VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikoms ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, teismas, priimdamas sprendimą

Nustatė

7ieškiniu (b.l. 3-7) ieškovė prašė įpareigoti atsakovus per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti jai tokio pobūdžio informaciją. Iš Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos: 1. informaciją apie gydytojo V. I. profesinę kvalifikaciją, t.y. - jo darbo sutarties ir licencijos, galiojusių 2008 m. liepos mėn., kopijas; 2. gydytojo V. I. darbo grafiką už 2008 m. liepos mėn. kopiją; 3. Priėmimo skyriaus gydytojų darbo grafiką už 2008 m. liepos mėn. kopiją; 4. Priėmimo skyriaus darbo tvarkos (darbo organizavimo) taisyklių, galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją; 5. Medicininės dokumentacijos pildymo stacionare (t. y.- ir Priėmimo skyriuje) tvarkos, galiojusios 2008 m liepos mėn kopiją: 6. informaciją apie Santariškių Klinikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintas ir 2008 m. liepos mėn. galiojusias indikacijas (parodymus) pacientų stacionarizavimui į asmens sveikatos priežiūros įstaigą su ūmaus miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnozėmis; 7. informaciją, kokios buvo Santariškių klinikos įstaigos vadovo įsakymais patvirtintos ūmaus miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnostikos ir gydymo metodikos (protokolai), galioję 2008 m. liepos mėn., kopiją; 8. informaciją apie gydytojo V. I. pasirašytiną supažindinimą su Santariškiu klinikos įstaigos vadovo įsakymais patvirtintomis ūmaus miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnostikos ir gydymo metodikomis (protokolais); 9. informaciją apie gydytojo V. I. pasirašytiną supažindinimą su Santariškių klinikos vadovo įsakymais patvirtintomis pacientų stazionarizavimo į Santariškių klinikos indikacijomis, esant ūmaus miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzines krizes diagnozėms (indikacijos, galiojusios 2008 m. liepos mėn.); 10. informaciją, kokiu būdu ir kokių diagnostinių duomenų pagrindu Santariškių klinikos gydytojas V. I. supažindino pacientę L. P. su stuburo osteochondrozės diagnoze bei kokiu būdu ir kokių diagnostinių duomenų pagrindu gydytojas V. I. paneigė ūmaus miokardo infarkto diagnozę, su kuria pacientė buvo Vilniaus rajono GMP atvežta į jūsų įstaigos priėmimo skyrių; 11. informaciją, kokiu būdu ir kokių diagnostinių duomenų pagrindu gydytojas V. I. informavo pacientę L. P. apie jai atliktų diagnostinių tyrimų rezultatus (t. skaičiuje - elektrokardiogramos sugretinimo su Vilniaus rajono GMP atliktos elektrokardiogramos duomenimis rezultatus) bei kokiu būdu ir kokių diagnostinių duomenų pagrindu gydytojas V. I. gavo pacientės L. P. informuotą sutikimą su jai nustatyta stuburo osteochondrozės diagnoze bei su šia diagnoze taikytinu stacionariniu gydymu ne Santariškių klinikose, o VMUL; 12. pacientės L. P. ambulatorinės kortelės Nr. ( - ) kopiją; 13. priėmimo skyriaus ambulatorinių ligonių registracijos knygos Nr. ( - ) kopiją, iš kurios būtų aiškiai matyti įrašas apie tai (technine klaida), jog pacientė L. P. išleista ambulatoriniam gydymui; 14. kitų pacientei L. P. 2008 m. liepos mėn. Santariškių klinikose atliktų įrašų medicininiuose dokumentuose (t.y.- atliktų diagnostinių tyrimų) sunumeruotą kopiją. Iš VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės: a) informaciją apie pacientei L. P. VMUL sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų: M. N.. F. G.. L. A.. V. P.. R. T., N. K., R. S., N. L., L. S., M. S., O.G. Ž., V. V. profesinę kvalifikaciją t.y. darbo sutarčių ir licenzijų kopijas; b) gydytojos M. N. darbo grafiko už 2008 m. liepos mėn. kopiją; c) Priėmimo skyriuje budinčių gydytojų darbo grafiko už 2008 m. liepos mėn. kopiją; d) Priėmimo skyriaus vidaus darbo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją; e) Priėmimo skyriaus darbo organizavimo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją; f) Nefrologiįos skyriaus vidaus darbo tvarkos (taisyklių) galiojusių 2008 m liepos mėn. kopiją; g) Nefrologijos skyriaus darbo organizavimo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją: h) Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vidaus darbo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją; i) Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus darbo organizavimo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopijų; j) Medicininės dokumentacijos pildymo teikiant stacionarinę pagalbą tvarkos kopiją; k) informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus gydymo ar tyrimo būdus, t.y. direktoriaus įsakymais patvirtintos indikacijos (parodymai, rodikliai, sąlygos, reikalavimai) stacionariniam gydymui prie kurių pacientas stacionarizuojamas į inkstų ligų (Nefrologijos) skyrių, galiojusiomis 2008 m liepos mėn kopiją; l) informaciją su parašu apie gydytojos M. N. supažindinimą su nustatytais reikalavimais stacionarizuojant pacientus į Nefrologijos skyrių; m) informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus gydymo ar tyrimo būdus, t.y. direktoriaus įsakymais patvirtintos indikacijos (parodymai, rodikliai, sąlygos, reikalavimai) stacionariniam gydymui, t.y. - pacientams su miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnozėmis, galiojusiomis 2008 m. liepos mėn. kopija; n) VMUL taikomos Miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnostikos bei gydymo metodikos (protokolų), galiojusios 2008 m. liepos mėn. kopiją; o) informaciją su parašais apie pacientei L. P. VMUL sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų: M. N., E. G., L. A., V. P., R. T., N. K., R. S., N. L., L. S., M. S., Onos G. Ž., V. V. supažindinimą su nustatytais reikalavimais teikti diagnostines ir gydymo paslaugas pacientams su minėtomis diagnozėmis; p) pacientės L. P. visą gydymo stacionare ligos istorijos Nr. ( - ) sunumeruotą kopiją.

8Ieškovė nurodo, kad 2008-07-13 buvo pristatyta greitosios medicinos pagalbos automobiliu į VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikas su diagnoze - ūmus miokardo infarktas. Ten ją apžiūrėjęs gydytojas šios diagnozės nepatvirtino, o nustatęs stuburo osteochondrozę nusiuntė pareiškėją į VšĮ Vilniaus miesto universitetinę ligoninę, kur ieškovė buvo gydoma iki 2008-07-20. Kritinės būklės su ūmiu miokardo infarktu ieškovė buvo pristatyta atgal į VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikas. Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovės L. P. ieškinį atsakovams VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikoms ir VšĮ Vilniaus miesto universitetinei ligoninei dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovė L. P. vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir jos atstovas kreipėsi į atsakovus dėl informacijos pateikimo, susijusios su L. P. atsakovų teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Tiek VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos, tiek VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė šią informaciją pateikti atsisakė, motyvuodamos tuo, jog šie dokumentai gali būti išreikalauti tik teismo, nagrinėjančio civilinę bylą dėl žalos atlyginimo.

9Atsakovas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškovė neturi teisės reikalauti dokumentų, susijusių su ligoninės vidaus darbo organizavimu, darbuotojais, jų funkcijomis. Be to, ieškovė turi procesinę teisę reikalauti dokumentų pateikimo Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje ir gali ja pasinaudoti. Atsakovas teismo prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 38-44).

10Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškovė reikalauja pateikti dokumentus, reglamentuojančius Santariškių klinikų veiklą, tačiau tokie duomenys nėra skelbtini viešai. Atsakovas nurodo, kad ieškovės asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė buo pateikta Vilniaus apygardos teismui ir ieškovei su atsiliepimu į ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo sveikatos sužalojimo atveju. Atsakovas teismo prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 52-55).

11Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus reikalavimus.

12Teismo posėdžio metu atsakovų VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninės atstovai palaikė atsiliepimuose išdėstytus argumentus.

13Ieškinys atmestinas.

14Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 5 straipsnyje nurodyta, kad 1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas. 2. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. 3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. 4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. 5. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina tai parašu.

15Ieškovė ieškinio reikalavimais prašo pateikti apie informaciją apie gydytojo V. I. profesinę kvalifikaciją, t.y. - jo darbo sutarties ir licencijos, galiojusių 2008 m. liepos mėn., kopijas bei informaciją apie pacientei L. P. VMUL sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų: M. N.. F. G.. L. A.. V. P., R. T., N. K., R. S., N. L., L. S., M. S., O. G. Ž., V. V. profesinę kvalifikaciją t.y. darbo sutarčių ir licencijų kopijas. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis nustato pacientui teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. Iš ieškovės suformuluoto šio ieškinio reikalavimo matyti, kad ji turi informaciją apie gydytojų, kurie teikė jai sveikatos priežiūros paslaugas - tai yra žino jų pavardes, vardus, pareigas bei profesinę kvalifikaciją. Reikalavimas pateikti šių gydytojų darbo sutartis yra netenkintinas, nes tai prieštarautų Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, kurio 30 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

16Ieškinio reikalavimai: pateikti gydytojo V. I. darbo grafiką už 2008 m. liepos mėn. kopiją; Priėmimo skyriaus gydytojų darbo grafiką už 2008 m. liepos mėn. kopiją; Priėmimo skyriaus darbo tvarkos (darbo organizavimo) taisyklių, galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją; Medicininės dokumentacijos pildymo stacionare (t. y.- ir Priėmimo skyriuje) tvarkos, galiojusios 2008 m liepos mėn kopiją: informaciją apie Santariškių Klinikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintas ir 2008 m. liepos mėn. galiojusias indikacijas (parodymus) pacientų stacionarizavimui į asmens sveikatos priežiūros įstaigą su ūmaus miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnozėmis; informaciją, kokios buvo Santariškių klinikos įstaigos vadovo įsakymais patvirtintos ūmaus miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnostikos ir gydymo metodikos (protokolai), galioję 2008 m. liepos mėn., kopiją; informaciją apie gydytojo V. I. pasirašytiną supažindinimą su Santariškiu klinikos įstaigos vadovo įsakymais patvirtintomis ūmaus miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnostikos ir gydymo metodikomis (protokolais); informaciją apie gydytojo V. I. pasirašytiną supažindinimą su Santariškių klinikos vadovo įsakymais patvirtintomis pacientų stazionarizavimo į Santariškių klinikos indikacijomis, esant ūmaus miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzines krizes diagnozėms (indikacijos, galiojusios 2008 m. liepos mėn.); informaciją, kokiu būdu ir kokių diagnostinių duomenų pagrindu Santariškių klinikos gydytojas V. I. supažindino pacientę L. P. su stuburo osteochondrozės diagnoze bei kokiu būdu ir kokių diagnostinių duomenų pagrindu gydytojas V. I. paneigė ūmaus miokardo infarkto diagnozę, su kuria pacientė buvo Vilniaus rajono GMP atvežta į jūsų įstaigos priėmimo skyrių; informaciją, kokiu būdu ir kokių diagnostinių duomenų pagrindu gydytojas V. I. informavo pacientę L. P. apie jai atliktų diagnostinių tyrimų rezultatus (t. skaičiuje - elektrokardiogramos sugretinimo su Vilniaus rajono GMP atliktos elektrokardiogramos duomenimis rezultatus) bei kokiu būdu ir kokių diagnostinių duomenų pagrindu gydytojas V. I. gavo pacientės L. P. informuotą sutikimą su jai nustatyta stuburo osteochondrozės diagnoze bei su šia diagnoze taikytinu stacionariniu gydymu ne Santariškių klinikose, o VMUL; priėmimo skyriaus ambulatorinių ligonių registracijos knygos Nr. 19 kopiją, iš kurios būtų aiškiai matyti įrašas apie tai (technine klaida), jog pacientė L. P. išleista ambulatoriniam gydymui; gydytojos M. N. darbo grafiko už 2008 m. liepos mėn. kopiją; Priėmimo skyriuje budinčių gydytojų darbo grafiko už 2008 m. liepos mėn. kopiją; Priėmimo skyriaus vidaus darbo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją; Priėmimo skyriaus darbo organizavimo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją; Nefrologiįos skyriaus vidaus darbo tvarkos (taisyklių) galiojusių 2008 m liepos mėn. kopiją; Nefrologijos skyriaus darbo organizavimo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją: Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vidaus darbo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopiją; Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus darbo organizavimo tvarkos (taisyklių), galiojusių 2008 m. liepos mėn. kopijų; Medicininės dokumentacijos pildymo teikiant stacionarinę pagalbą tvarkos kopiją; informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus gydymo ar tyrimo būdus, t.y. direktoriaus įsakymais patvirtintos indikacijos (parodymai, rodikliai, sąlygos, reikalavimai) stacionariniam gydymui prie kurių pacientas stacionarizuojamas į inkstų ligų (Nefrologijos) skyrių, galiojusiomis 2008 m liepos mėn kopiją; informaciją su parašu apie gydytojos M. N. supažindinimą su nustatytais reikalavimais stacionarizuojant pacientus į Nefrologijos skyrių; m) informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus gydymo ar tyrimo būdus, t.y. direktoriaus įsakymais patvirtintos indikacijos (parodymai, rodikliai, sąlygos, reikalavimai) stacionariniam gydymui, t.y. - pacientams su miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės, arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnozėmis, galiojusiomis 2008 m. liepos mėn. kopija; VMUL taikomos Miokardo infarkto, stuburo osteochondrozės arterinės hipertenzijos ir hipertenzinės krizės diagnostikos bei gydymo metodikos (protokolų), galiojusios 2008 m. liepos mėn. kopiją; informaciją su parašais apie pacientei L. P. VMUL sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų: M. N., E. G., L. A., V. P., R. T., N. K., R. S., N. L., L. S., M. S., Onos G. Ž., V. V. supažindinimą su nustatytais reikalavimais teikti diagnostines ir gydymo paslaugas pacientams su minėtomis diagnozėmis atmestini, nes prašomi pateikti dokumentai yra susiję su ligoninių nustatytomis vidaus tvarkomis. Tokios informacijos suteikimo nenumato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatos atlyginimo įstatymas. Pažymėtina, kad tokių duomenų išreikalavimo klausimą sprendė Vilniaus apygardos teismas nagrinėdamas ieškovės ieškinį tiems patiems atsakovams dėl neturtinės žalos atlyginimo (b.l. 57). Ieškovė nenurodo, kokiu pagrindu ji turi teisę gauti tokią informaciją.

17Ieškovė prašo pateikti ambulatorinės kortelės ir ligos istorijos kopijas, taip pat pateikti kitų pacientei L. P. 2008 m. liepos mėn. Santariškių klinikose atliktų įrašų medicininiuose dokumentuose (t.y.- atliktų diagnostinių tyrimų) sunumeruotą kopiją. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 7 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovai sutiko išduoti ieškovės prašomos gydymo stacionare ligos istorijos Nr. ( - ) sunumeruotą kopiją bei pacientės L. P. ambulatorinės kortelės Nr. ( - ) kopiją tuomet, kai ji įvykdys įstatymo jai numatytą pareigą, t.y. pateiks prašymą dėl ligos istorijų kopijų išdavimo kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, bei atlygins tokio prašymo vykdymo išlaidas. Iš šio darytina išvada, kad ginčo dėl ambulatorinės koretelės ar ligos istorijos kopijos pateikimo nėra, tačiau ieškovė šią savo teisę turi įgyvendinti taip, kaip numato aukščiau paminėto įstatymo nuostata. Ta aplinkybė, kad ieškovės atstovui M. P. nebuvo pateikta ieškovės ligos istorijos kopija, nelaikytina, kad atsakovai nesilaikė Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 7 straipsnio 5 dalyje numatytos pareigos išduoti pacientui ligos istorijos kopiją, nes Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 8 straipsnio 2-3 dalyse numatyta, kad ligos istorijose užfiksuoti duomenys yra konfidenciali informacija, todėl ši informacija ieškovės atstovui negalėjo būti suteikiama. Reimiantis aukščiau nurodytais argumentais, šie ieškovės reikalavimai atmestinai.

18Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 str.). Vadovaujantis paminėta įstatymine nuostata, iš ieškovės priteistina atsakovui VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikoms 1500 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (b.l. 71-72) bei atsakovui VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei 1500,40 Lt advokato teisinės pagalbos (b.l. 50-51) (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.).

19Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovės L. P. 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikoms.

22Priteisti iš ieškovės L. P. 1500,40 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus m. 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R. V.,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Marek Paškevič.,... 4. atsakovo VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų... 5. atsakovo VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės atstovui advokatui... 6. Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. P. ieškinį... 7. ieškiniu (b.l. 3-7) ieškovė prašė įpareigoti atsakovus per 10 dienų nuo... 8. Ieškovė nurodo, kad 2008-07-13 buvo pristatyta greitosios medicinos pagalbos... 9. Atsakovas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė pateikė atsiliepimą į... 10. Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos... 11. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus... 12. Teismo posėdžio metu atsakovų VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo... 15. Ieškovė ieškinio reikalavimais prašo pateikti apie informaciją apie... 16. Ieškinio reikalavimai: pateikti gydytojo V. I. darbo grafiką už 2008 m.... 17. Ieškovė prašo pateikti ambulatorinės kortelės ir ligos istorijos kopijas,... 18. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas... 19. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovės L. P. 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui VšĮ... 22. Priteisti iš ieškovės L. P. 1500,40 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...