Byla 2-5761-775/2012
Dėl administracinių aktų ir sandorių iš dalies panaikinimo bei restitucijos taikymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jolitai Čarnienei, dalyvaujant ieškovo atstovui prokurorui Marijui Šalčiui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei Simonai Morkūnaitei-Ruibavičienei, atsakovei ir atsakovės A. I. B. atstovei A. B., atsakovo AB „Swedbank“ atstovui Ryčiui Lelešiui ir trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Laurai el Ostai, nedalyvaujant atsakovų UAB „Manjana“, UAB „Vita activa“ atstovams, atsakovei L. B., jos atstovui adv. A. Šliaupai, trečiojo asmens LR Aplinkos ministerijos atstovui, tretiesiems asmenims Vilniaus 41-ojo notarų biuro notarei Vidutei Zubavičienei, Vilniaus 7-ojo notarų biuro notarei Danguolei Bieliūnaitei ir Kauno 3-ojo notarų biuro notarei Valdai Vainauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, patikslintą ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Vita activa“, UAB „Manjana“, A. B., A. I. B., L. B., AB „Swedbank“, tretiesiems asmenims LR Aplinkos ministerijai, Vilniaus 41-ojo notarų biuro notarei Vidutei Zubavičiūtei, Vilniaus 7-ojo notarų biuro notarei Danguolei Bieliūnaitei, Kauno m. 3-ojo notarų biuro notarei Valdai Vainauskienei ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl administracinių aktų ir sandorių iš dalies panaikinimo bei restitucijos taikymo ir

Nustatė

2Ieškovas, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l.9-17, 4t.) ir teismo posėdyje, patikslinęs žemės sklypų dalis, prašė:

  1. panaikinti 2006 m. vasario 21 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-01-1989 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta L. B. ir A. B. bendros dalinės nuosavybės teise 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype ( - ) bei atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta L. B. ir A. B. bendros dalinės nuosavybės teise 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - );
  2. panaikinti 2006 m. vasario 21 d. Kauno apskrities viršininko sprendimo Nr. 6443 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste L. B.“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,04 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ) ir į 0,025 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype ( - );
  3. panaikinti 2006 m. vasario 21 d. Kauno apskrities viršininko sprendimo Nr. 6444 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste A. B.“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,04 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ) ir į 0,025 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype ( - );
  4. pripažinti negaliojančiu 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 6-1882VZ (patvirtintą Vilniaus miesto 41-ojo notarų biuro notarės Vidutės Zubavičiūtės) dalį, kuria A. B. paveldėjo A. B. turtą – 0,0125 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype ( - ) ir 0,02 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - );
  5. pripažinti negaliojančia 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 6-1883VZ (patvirtintą Vilniaus miesto 41-ojo notarų biuro notarės Vidutės Zubavičiūtės) dalį, kuria A. I. B. paveldėjo A. B. turtą – 0,0125 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype ( - ) ir 0,02 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - );
  6. pripažinti negaliojančia 2006 m. rugsėjo 29 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VB7-13457, patvirtintos Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro notarės Danguolės Bieliūnaitės, dalį dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype ( - ) pardavimo UAB „Vita activa“ ir UAB „Manjana“;
  7. pripažinti negaliojančia hipotekos lakšto identifikavimo Nr. 02120060013896 dalį, kuria UAB „Manjana“ įkeitė kreditoriui AB bankui „Swedbank“ ½ 0,05 ha valstybinės reikšmės mišką, esantį 1,0992 ha žemės sklype ( - ) ir panaikinti šios hipotekos registraciją;
  8. pripažinti negaliojančia hipotekos lakšto identifikavimo Nr. 02120070010021 dalį, kuria UAB „Manjana“ įkeitė kreditoriui AB bankui „Swedbank“ ½ 0,05 ha valstybinės reikšmės mišką, esantį 1,0992 ha žemės sklype ( - ) ir panaikinti šios hipotekos registraciją;
  9. taikyti restituciją natūra – grąžinti valstybei žemės sklypų dalis, kurios yra valstybinės reikšmės miškas bei įpareigoti šalis grąžinti viena kitai visa ką jos yra gavusios pagal sandorius dalyse dėl valstybinės reikšmės miškų ploto.

3Ieškovo atstovas prokuroras teismo posėdyje paaiškino, jog 2006-02-21 Kauno apskrities viršininko sprendimais ir įsakymu L. B. ir A. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jiems tenkančias buvusio savininko J. Š. nuosavybės teisėmis valdyto žemės sklypo, esančio Maironiškių k. Lapių valsč., dalis, grąžinant natūra vietoj turėto žemės sklypo, esančio ( - ), atitinkamas dalis. Į grąžintą L. B. ir A. B. 1,0992 ha ploto žemės sklypą pateko 0,05 ha valstybinės reikšmės miško. Į grąžintą L. B. ir A. B. 0,5691 ha ploto žemės sklypą pateko 0,08 ha dalis valstybinės reikšmės miško. 2006-07-26 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo pagrindu A. B. ir A. I. B. paveldėjo 5496/10992 dalis 1,0992 ha žemės sklypo, esančio ( - ) ir 2845/5691 dalis 0,5691 ha žemės sklypo, esančio ( - ). 2006-09-29 pirkimo- pardavimo sutartimi A. B. veikianti už save ir, kaip įstatyminė globėja, už savo nepilnametį vaiką A. I. B., ir L. B. pardavė UAB „Vita activa“ ir UAB „Manjana“ po ½ dalį 1,0992 ha žemės sklypo, esančio ( - ). 2006-10-11 ir 2007-06-27 užtikrinant kredito sutartis buvo sudarytos sutartinės hipotekos, kuriomis AB „Swedbank“ įkeista UAB „Manjana“ nuosavybės teise turima žemės sklypo dalis. Minėti Kauno apskrities viršininko sprendimai Nr. 6443, Nr. 6444 ir įsakymas Nr. 02-01-1989, tose dalyse, kuriomis L. B. ir A. B. atkurtos nuosavybė teisės į dalį miesto miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype, ( - ), ir dalį miesto miško, esančio 0,5691 ha žemės sklype ( - ), yra neteisėti ir iš esmės turi būti panaikinti, kadangi valstybinės reikšmės miškai yra išimtinė valstybės nuosavybė ir priklauso Lietuvos Respublikai, o Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ir privačion nuosavybėn negalima. Kadangi žemės sklypo dalys yra perleistos kitiems asmenims, turi būti pripažinti negaliojančiais paveldėjimo teisės liudijimai, prikimo-pardavimo sutartis ir atitinkamos dalys hipotekos lakštų. Šiuo atveju negali būti taikomas sąžiningo įgijėjo principas, nes kai administracinis aktas teismo pripažįstamas neteisėtu, tai asmuo, kuriam atsirado civilinės teisės ir pareigos iš tokio administracinio akto, gali būti pripažintas nesąžiningu. Šioje ginčo situacijoje akivaizdu, kad sandorių šalys - pirkėjai privalėjo ir galėjo išsiaiškinti, jog sklype esantis miškas yra valstybinės reikšmės. Pripažinus sandorius negaliojančiais, taikytina restitucija, t.y. miškas grąžintinas valstybės nuosavybėn. Terminas pareiškimui paduoti nepraleistas, jo eiga skaičiuotina nuo 2011-03-21, kuomet Kauno apygardos prokuratūroje buvo gauta J. Š. nuosavybės teisių atkūrimo byla. Tik susipažinus su šioje byloje esančiais dokumentais buvo galima spręsti apie viešojo intereso pažeidimą bei jo apimtį.

42012-05-14 byloje gautas atsakovės A. B. atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriuo atsakovė prašo patikslintą ieškinį atmesti (b.l.42-43, 4t.). Teismo posėdyje atsakovė, atstovaudama ir A. I. B. interesus, paaiškino, jog prokuroras praleido 1 mėnesio ieškinio senaties terminą. Ji yra sąžininga įgijėja, Registrų centro duomenų banke nėra informacijos, kad ginčijami žemės plotai yra valstybinės reikšmės miškas, ten miško nėra ir niekada nebuvo. Ieškovo reikalavimas panaikinti teisinius aktus ir taikyti restituciją sukeltų daug neigiamų tiek moralinių, tiek materialinių pasekmių, nes praėjo 6 m. nuo prašomų panaikinti aktų priėmimo, yra susiklosčiusios naujos aplinkybės, nauji teisiniai santykiai ir įsipareigojimai, gautos lėšos pardavus sklypą ( - ), jau panaudotos kitiems tikslams, būtų pažeisti teisinių lūkesčių ir teisinio aiškumo principai, nes jei valstybės ar savivaldybės institucijos priima tam tikrą administracinį aktą, tai privatus asmuo turi pagrįstą pagrindą tikėtis, jog tas aktas yra teisėtas ir neatšaukiamas.

52012-05-15 teisme gautas atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriuo atsakovas prašė patikslintą ieškinį atmesti (b.l.45-51, 4t.). Atsakovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, jog ieškovas praleido terminą ginčyti administracinius aktus. Nei ieškovas, ginantis viešąjį interesą, nei tretysis asmuo LR Aplinkos ministerija nepateikė objektyvių duomenų, įrodančių, dėl kokios priežasties negalima buvo užtikrinti viešo intereso apsaugos anksčiau. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą žemės sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), nuosavybės teisių perleidimo įrašai galioja nuo 2006-10-03, o Aplinkos ministerija į prokuratūrą kreipėsi tik 2011-03-04, taigi nuo nuosavybės teisių perleidimo iki viešo intereso gynimo praėjo daugiau kaip 4 metai, o tai nepateisinamai ilgas laiko tarpas. Pagal registro duomenis ginčo sklypuose nėra miškų ūkio paskirties žemės ir miško, atliekant kadastrinius matavimus, ženklinant žemės sklypų ribas, nėra nustatyta, esant miško žemės sklypuose, ginčo sklypai nėra priskirti valstybės išperkamai žemei, o pažymėti kaip laisva žemė. Atsižvelgiant į tai, tol, kol nėra nuginčyti registrų duomenys, laikytina, kad minėtuose žemės sklypuose nėra miško. Atsižvelgiant į tai, ieškinys turi būti atmestas.

62012-05-28 teisme gautas atsakovo AB „Swedbank“ atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame prašė ieškovo patikslintą ieškinį pilnai atmesti (b.l.94-101, 4t.). Atsakovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog ieškinys turi būti atmestas visų pirma dėl ieškinio senaties, o jei teismas nustatys, jog jis nepraleistas – dėl to, jog jis visiškai nepagrįstas. Šiuo atveju viešo intereso nėra, nes žemės sklypas yra kitos naudojimo paskirties, pagal registro duomenis ten miško nėra. Žemės sklype yra tik keli medžiai ir jo įgijėjams negalėjo kilti abejonių, jog tai gali būti valstybinės reikšmės miškas. Bankas sklypo nevaldo, jis tik įkeistas hipotekos lakštu. Kad pripažinti hipotekos lakštą negaliojančiu, reikia nustatyti banko nesąžiningumą, o pagrindų tam nėra.

72012-05-28 teisme gautas atsakovo UAB „Vita activa“ atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė patikslintą ieškinį atmesti (b.l.102-105, 4t.). Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta (b.l.155, 4t.), prašymų negauta, byla nagrinėtina atsakovo atstovui nedalyvaujant.

82012-01-11 teisme gautas atsakovės L. B. atsiliepimas į patikslintą ieškinį, nurodė, jog su ieškiniu nesutinka (b.l.132-134, 3t.), nes grąžintuose žemės sklypo plotuose miško, kurio sąvoka apibrėžta LR miškų įstatymo 2 str., niekada nebuvo, todėl teisės į minėtus žemės sklypus atkurtos teisėtai. Atsakovė ir jos atstovas advokatas A. Šliaupa į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jiems pranešta (b.l.157-158, 4t.), byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant.

9Atsakovas UAB „Manjana“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta (b.l.156, 4t.), byla nagrinėtina atsakovo atstovui nedalyvaujant.

102011-09-22 teisme gautas trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiliepimas į ieškinį, kuriame tretysis asmuo prašė ieškinį atmesti (b.l.127-130, 2t.), trečiojo asmens atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus ir paaiškino, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinant ginčo žemės sklypų planus Vyriausybės nutarimas dėl valstybinės reikšmės miškų plotų pakeitimo, kuriuo remiasi ieškovas, dar negaliojo, o byloje nėra duomenų patvirtinančių, jog iki 2005 m. liepos 14 d. minėti žemės sklypai pateko į valstybinės reikšmės miškų teritoriją. Atsižvelgiant į tai, administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai yra teisėti ir atitinkantys jų patvirtinimo metu galiojusių teisės aktų normas. Ieškinys nepagrįstas, dėl to turi būti atmestas. Be to, yra praleista senatis ginčyti administracinius aktus. Kaip ieškovas nurodo, informaciją apie galimai pažeistą viešąjį interesą prokuratūra vėliausiai gavo 2011-03-04, todėl ši data laikytina termino eigos pradžia. Ieškinys paduotas tik 2011-04-20, praleidus vieno mėnesio terminą.

112012-05-24 byloje gautas trečiojo asmens LR Aplinkos ministerijos atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog su patikslintu pareiškimu sutinka iš dalies, mano, jog turėtų būti panaikintas Kauno apskrities viršininko 2006-02-21 įsakymas Nr. 02-01-1989, Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-02-21 sprendimai Nr. 6443 ir Nr. 6444 dalyse dėl nuosavybės teisių atkūrimo į valstybės reikšmės mišką; paveldėjimo teisės liudijimai dalyse dėl valstybinės reikšmės miško paveldėjimo; pirkimo-pardavimo sutartys dalyse dėl valstybinės reikšmės miško pirkimo -pardavimo; hipotekos sandoris įformintas hipotekos lakštu bei panaikinta hipotekos registracija Hipotekos registre dėl valstybinės reikšmės miško įkeitimo (b.l.68-73, 4t.). Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta (b.l.159, 4t.), byla nagrinėtina atsakovo atstovui nedalyvaujant.

12Tretieji asmenys Vilniaus m. 41-ojo notarų biuro notarė Vidutė Zubavičiūtė, Vilniaus m. 7-ojo notarų biuro notarė Danguolė Bieliūnaitė ir Kauno 3-ojo notarų biuro notarė Valda Vainauskienė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta (b.l.160-162, 4t.), byla nagrinėti tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

13Patikslintas ieškinys tenkintinas.

14Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2006 m. vasario 21d. Kauno apskrities viršininko sprendimu Nr. 6443 (b.l. 25, 2t.) ir įsakymu Nr. 02-01-1989 (b.l. 11, 1t.) L. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią buvusio savininko J. Š. nuosavybės teisėmis valdyto 5,12 ha žemės sklypo, Maironiškių k. Lapių valsč., dalies 2,56 ha dalį - 0,8342 ha, grąžinant natūra bendrosios dalinės nuosavybės teise su A. B. 1,0992 ha žemės sklypo turėtoje vietoje ( - ), dalį-0,5496 ha, taip pat grąžinant natūra bendrosios dalinės nuosavybės teise su A. B. 0,5691 ha žemės sklypo turėtoje vietoje ( - ) dalį-0,2846 ha. 2006 m. vasario 21d. Kauno apskrities viršininko sprendimu Nr. 6444 (b.l. 27-28, 2t.) ir įsakymu Nr. 02-01-1989 (b.l. 11,1t.) A. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią buvusio savininko J. Š. nuosavybės teisėmis valdyto 5,12 ha žemės sklypo, Maironiškių k. Lapių valsč., dalies 2,56 ha dalį - 0,8341 ha, grąžinant natūra bendrosios dalinės nuosavybės teise su L. B. 1,0992 ha žemės sklypo turėtoje vietoje Šilainių pl. 9D, Kaune dalį-0,5496 ha, taip pat grąžinant natūra bendrosios dalinės nuosavybės teise su L. B. 0,5691 ha žemės sklypo turėtoje vietoje ( - ) dalį - 0,2845 ha. 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 6-1882VZ pagrindu A. B. paveldėjo 5496/10992 dalis 1,0992 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - ) ir 2845/5691 dalis 0,5691 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (b.l. 21-25, 1t.). 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 6-1883VZ pagrindu A. I. B. paveldėjo 5496/10992 dalis 1,0992 ha žemės sklypo, esančio ( - ) ( unikalus Nr. ( - )) ir 2845/5691 dalis 0,5691 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (b.l. 16-20, 1t.). 2006 m. rugsėjo 29 d. pirkimo- pardavimo sutartimi Nr. VB7-13457 A. B., veikianti už save ir kaip įstatyminė globėja už savo nepilnametę dukrą A. I. B. ir L. B. pardavė UAB „Vita aktina“ ir UAB „Manjana“ po ½ 1,0992 ha žemės sklypą, esantį ( - ), ( - ) (b.l. 28-37, 1t.). 2006 m. spalio 11 d. užtikrinant 2006 m. rugsėjo 25 d. kredito sutartį buvo sudaryta sutartinė hipoteka, kuria AB bankui „Swedbank“ įkeista UAB „ Manjana“ nuosavybės teise turėta dalis 1,0992 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 38-40, 111-112, 1t.). 2007 m. birželio 27d. užtikrinant 2003 m. kovo 25 d. kredito sutartį buvo sudaryta sutartinė hipoteka, kuria AB bankui „Swedbank“ įkeista UAB „Manjana“ nuosavybės teise turėta dalis 1,0992 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 41-43, 109-110, 1t.). Iš 2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro rašto Nr.(16-1 )-D8-2088 (b.l. 46-47, 1t.), žemės sklypų planų (b.l. 30-33, 70-73, 2t.), Valstybinės miškų tarnybos pažymų apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, t.y. valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentų Nr. P1102-24356 ir Nr. P1102-24353 (b.l. 12, 26, 1t.) bei pažymų apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų taksacinius rodiklius Nr. 24355 ir Nr. 24352 (b.l. 13, 27, 1t.), taip pat iš 2011 10 07 Valstybinės miškų tarnybos raštų (b.l. 4-8, 3t.) matyti, jog žemės sklypo Nr. 1901/0030:77 (( - ), plotas 0,5691 ha) dalis - 0,08 ha ir žemės sklypo Nr. 1901/0030:78 (( - ), plotas 1,0992 ha) dalis - 0,05 ha patenka į valstybinės reikšmės miškų plotų teritoriją, kurios ribos patvirtintos 2005 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 765 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „ Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2005, Nr. 88-3306).

15Ieškovas prašo panaikinti KAVA įsakymo ir sprendimų dalis, kuriomis buvo atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miško žemės sklypų dalis, paveldėjimo teisių pagal testamentą liudijimų, pirkimo pardavimo sutarties ir hipotekos lakštų dalis, pagal kurias įpėdinės paveldėjo, pirkėjai nupirko ir įkeitė atitinkamas žemės sklypų dalis bei pritaikius restituciją, žemės sklypų dalis, kuriose yra valstybinės reikšmės miškas, grąžinti valstybei (b.l. 9-17, 4t.).

16Dėl ieškinio senaties

17Atsakovai ir tretieji asmenys atsiliepimuose prašė taikyti 1 mėnesio senaties terminą ir tuo pagrindu patikslintą ieškinį atmesti.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Kauno apygardos prokuratūra raštą iš LR Aplinkos ministerijos dėl viešojo intereso gynimo gavo 2011 03 04. Kad įvertinti, ar buvo pažeistas viešasis interesas ir kokia apimtimi, prokuratūra turėjo surinkti papildomus įrodymus - išreikalauti medžiagą, susijusią su nuosavybės teisių atkūrimu. Ši medžiaga iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM prokuratūroje buvo gauta 2011 03 21 (b.l. 49, 1t.), ieškinys teismui pateiktas 2011 04 20, todėl konstatuotina, jog 1 mėnesio ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

19Dėl Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymų ir sprendimų dalių, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės natūra į miesto mišką, panaikinimo

20Konstitucijos 47 str. yra nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Miškų įstatymo 4 str., pagal kurio 4 d. Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai, o pagal šio straipsnio 4 d. 2 p. nuostatą, valstybinės reikšmės miškų kategorijai yra priskiriami miestų miškai. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) 6 str. 2 ir 4 d., 13 str. 1 d. 1 ir 3 p. nuostatas, valstybinės reikšmės ir miestų miškams priskirti miškai natūra negrąžinami, jie yra išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 str. Taigi, tiek aukščiausią teisinę galią turinčiame Lietuvos Respublikos teisės akte Konstitucijoje, tiek ir įstatymuose yra įvirtinta nuostata, pagal kurią valstybinės reikšmės miškai yra priskirtini išimtinai valstybės nuosavybei ir jokiu pagrindu, taip pat ir atkuriant nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, tokie miškai negali būti perduodami privačion nuosavybėn.

21Besitęsiančiame nuosavybės teisių atkūrimo procese institucijos, kurioms įstatymų leidėjas suteikia įgaliojimus priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, turi pareigą įsitikinti, ar yra visos teisės aktuose nustatytos sąlygos nuosavybės teisėms atkurti, o priimant sprendimą atkurti natūra – įsitikinti, ar atitinkamas nekilnojamasis turtas nėra priskirtas valstybės išperkamam. Tik tuo atveju, jei nuosavybės teisių atkūrimo procese dalyvaujančios institucijos griežtai laikysis minėtos pareigos, bus užtikrinta tinkama išimtinai valstybei priklausančio turto ir privačios nuosavybės apsauga bei atitinkamai bus garantuotas viešojo intereso gynimas ir visų asmenų lygybės įstatymui principas (Konstitucijos 23 str., 29 str., CK 4.93 str., CPK 6 str.).

22Iš Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 02 21 priimtų ginčijamų sprendimų ir įsakymų turinio matyti, kad žemės sklypo Nr. 1901/0030:77 (( - ), plotas 0,5691 ha) dalis - 0,08 ha ir žemės sklypo Nr. 1901/0030:78 (( - ), plotas 1,0992 ha) dalis - 0,05 ha patenka į valstybinės reikšmės miškų plotų teritoriją, kurios ribos patvirtintos 2005 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 765 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „ Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2005, Nr. 88-3306). Pagal Atkūrimo įstatymo 13 str. l p. ir Miškų įstatymo 4 str. LR Vyriausybė turi įgaliojimus tvirtinti valstybinės reikšmės miškų, kurie yra išperkami valstybės, plotus, t.y. nustatyti, kad tam tikros teritorijos yra valstybinės reikšmės miškai. Valstybinės miškų tarnybos 2011-02-14 pažyma Nr. 24352, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas 2011-02-14 Nr. P1102-24353, patvirtina, kad į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 1901/0030:78, patenka 0,05 ha valstybinės reikšmės miškų plotas, o Valstybinės miškų tarnybos 2011-02-14 pažyma Nr. 24355, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas 2011-02-14 Nr. P1102-24356, patvirtina, kad į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 1901/0030:77, patenka 0,08 ha valstybinės reikšmės miškų plotas. Pagal Aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos pateiktus duomenis Miškų valstybės kadastre jie yra įregistruoti kaip valstybinės reikšmės miškų plotai (16 kvartalas, 26 ir 29 taksaciniai sklypai) (b.l. 12-13, 26-27, 1t.), patenkantys į žemės sklypus ( - ), taip pat konstatuota, jog šie sklypai atitinka įstatymų nustatytus miškui keliamus reikalavimus (b.l. 4-8, 3t.). Miškų valstybės kadastro tvarkymo įstaigos duomenys laikytini oficialiais rašytiniais įrodymais, turinčiais didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.). Todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovai nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių šiuose oficialiuose įrodymuose nustatytas aplinkybes, teismas laiko įrodytą ir nekvestionuojamą faktą, jog žemės sklypo Nr. 1901/0030:77 (( - ), plotas 0,5691 ha) dalis - 0,08 ha ir žemės sklypo Nr. 1901/0030:78 (( - ), plotas 1,0992 ha) dalis - 0,05 ha patenka į valstybinės reikšmės miškų plotų teritoriją. Be to, teismas pažymi, kad Konstitucinis Teismas 2007-09-06 nutarime priėjo išvados, jog nepaisant to, ar mieste esantis miškas yra priskirtas valstybinės reikšmės miškams LR Vyriausybės patvirtinta valstybinės reikšmės miškų ploto schema ar ne, bet koks miesto teritorijoje esantis žemės plotas, atitinkantis Miškų įstatyme pateiktą miško apibrėžimą, yra laikytinas valstybiniu mišku.

23Taigi, atsižvelgiant į tai, kad tuo metu, kai Kauno apskrities viršininko administracija priėmė 2006 02 21 ginčijamus sprendimus galiojo Miškų įstatymo 4 str. 4 d. 2 p., kuriame nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškui priskiriami miesto miškai, taip pat į tai, kad minėti administraciniai aktai buvo priimti po 2005 07 14 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 765 priėmimo, kuriuo minėta teritorija buvo priskirta valstybinės reikšmės miškų plotams, šių sprendimų ir įsakymų dalys, kuriomis buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į valstybinės reikšmės mišką, naikintinos kaip prieštaraujančios aukštesnės galios teisės aktams - Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 daliai, Žemės įstatymo 6 straipsnio 1, 2 dalims, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktams. Pažymėtina, kad atitinkamos institucijos pagal savo kompetenciją (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17 straipsnis, Žemės reformos įstatymo 17 straipsnis) priimdamos sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į miško paskirties žemės sklypą privalėjo patikrinti, ar galima tokį veiksmą atlikti pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą. Priimant sprendimus atkurti nuosavybės teises į mišką, grąžinant jį natūra, būtina sistemiškai taikyti ne tik Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas, bet ir Miškų įstatymą, kurio nuostatos susijusios su Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnyje nustatytu reglamentavimu dėl valstybės išperkamų miškų. Priimant galutinį sprendimą nuosavybės teisių atkūrimo procese turi būti vadovaujamasi šių sprendimų priėmimo metu galiojančiais įstatymais, kartu atsižvelgiant į jų pakeitimus, ir įvertinti, ar tai neturi įtakos piliečio pareikštos atitinkamu laiku valios susigrąžinti turtą nuosavybėn natūra įgyvendinimui. Jeigu būtų aiškinama kitaip, susidarytų prielaidos institucijai priimti sprendimus, pažeidžiant galiojančius teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą v. Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir kt., bylos Nr. 3K-3-506/2010; administracinė byla A-438/2008).

24Atsakovai atsiliepimuose nurodė, jog ieškovui nenurodžius miško sklypų ribų posūkio taškų koordinačių, sprendimo bus neįmanoma įvykdyti. Teismas pažymi, kad pagal CK 1.109 str. civilinių teisių objektais gali būti identifikuotas ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas žemės sklypas, taip pat apibrėžti žemės gelmių, vandens, miško plotai, augmenijos ir gyvūnijos objektai. Taigi miškui apibrėžti būtini kriterijai yra jo dislokacija tam tikroje teritorijoje ir dydis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismo sprendimui, kuriuo panaikintos administracinio sprendimo dalis dėl nuosavybės teisių atkūrimo į valstybinės reikšmės mišką ir pripažinta negaliojančia atitinkama pirkimo–pardavimo sutarties dalis bei, taikant restituciją, miškas grąžintas valstybei, įgyvendinti pakanka teismo sprendime nurodyti abu pirmiau įvardytus miško konkretizavimo kriterijus, be to, tikslios grąžinamo miško ploto ribos natūroje gali būti nustatomos grąžinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. T. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-559/2009, 3K-3-310/2012).

25Pažymėtina, kad, nors patikslintame ieškinyje prašoma pripažinti negaliojančiais administracinius aktus ir sandorius dalyse dėl 0,05 ha ir 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nuosavybės teisės L. B. ir A. B. buvo atkurtos bendrosios dalinės nuosavybės teise, ir prokurorui teismo posėdyje žodžiu patikslinus, administracinius aktus ir sandorius panaikina ir pripažįsta negaliojančiais atitinkamose dalyse. Teismas, remiantis ABTĮ 89 str. 1d. 1p., panaikina:

26- 2006 m. vasario 21 d. Kauno AVA įsakymo Nr. 02-01-1989 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta L. B. ir A. B. bendrosios dalinės nuosavybės teise 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992ha sklype ( - ) bei atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta L. B. ir A. B. bendrosios dalinės nuosavybės teise 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - );

27- 2006 m. vasario 21 d. Kauno AVA sprendimo Nr. 6443 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste L. B.“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,04 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ) ir į 0,025 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype ( - );

28- 2006 m. vasario 21 d. Kauno AVA sprendimo Nr. 6444 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste A. B.“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,04 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ) ir į 0,025 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype ( - ).

29Dėl paveldėjimo pagal testamentą liudijimų, pirkimo pardavimo sandorio ir hipotekos lakštų dalių pripažinimo negaliojančiais

30Panaikinus ginčijamų sprendimų ir įsakymų dalis, pripažintinos negaliojančiomis ir atitinkamos vėlesnių sandorių dalys vadovaujantis principu, jog iš neteisės negali kilti teisė. Be to, pagal CK 1.80 str. konstatavus, kad ginčijamas sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, jis yra laikomas niekiniu (CK 1.80 str. 1 d.) bei negaliojančiu nuo jo priėmimo momento (ab initio). Atitinkamai tokio niekinio sandorio pasekoje sudaryti kiti sandoriai taip pat pripažįstami niekiniais.

31LR CK 4.6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad daliaisiais daiktais laikomi daiktai, kurių, fiziškai juos padalijus, nepasikeičia tikslinė paskirtis ir kiekviena dalis gali būti kaip savarankiškas daiktas. Kadangi žemė, kaip dalusis daiktas gali būti padalinta, o šio ginčo atveju yra aiški ginčo sklypų buvimo vieta, t.y. adresas, unikalus numeris ir valstybei grąžintinų mišku apaugusių žemės sklypų plotas, todėl yra galimas ir dalinis hipotekos panaikinimas.

32Atsakovo AB banko „Swedbank“ atstovas teismo pasėdyje nurodė, jog dalinai panaikinant hipoteką, šiuo atveju būtų pažeistas CK 4.197 str., kuriame numatyta, jog sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako. Tačiau teismas pažymi, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad niekinio sandorio šalių sąžiningumas nėra restitucijos taikymą paneigianti aplinkybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Artapolas“ v. UAB ,,Autoreikmuo“, Marijampolės apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-237/2011, 3K-3-4/2012).

33Atsižvelgiant į išdėstyta, yra pripažintini negaliojančiais:

342006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 6-1882VZ dalis, kuria A. B. paveldėjo A. B. turtą- 0,0125 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype (( - )) ir 0,02 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha žemės sklype (( - )),

352006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 6-1883VZ dalis, kuria A. I. B. paveldėjo A. B. turtą - 0,0125 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype (( - )) ir 0,02 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha žemės sklype (( - )),

362006 m. rugsėjo 29d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VB7- 13457 dalis dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype, ( - ) pardavimo UAB „Vita aktiva" ir UAB „Manjana",

372006 m. spalio 11 d. hipotekos lakšto, identifikavimo Nr.02120060013896, dalis, kuria UAB „Manjana“ įkeitė kreditoriui AB bankui „Swedbank“ ½ dalį 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype ( - ),

382007 m. birželio 27 d. hipotekos lakšto, identifikavimo Nr. 02120070010021, dalis, kuria UAB „Manjana" įkeitė kreditoriui AB bankui „Swedbank" ½ dalį 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype, ( - ).

39Dėl restitucijos taikymo

40Kadangi pagal Konstitucijos 47 straipsnį valstybinės reikšmės miškai nuosavybės teise gali priklausyti tik valstybei, tai, konstatavus, jog jie neteisėtai perleisti privačių asmenų nuosavybėn, tokie miškai turi būti grąžinami valstybės nuosavybėn.

41Nagrinėjamos bylos atveju valstybė neteko nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miškus, jos įgaliotam pareigūnui –Kauno apskrities viršininkui – priėmus administracinius aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Šie aktai iš dalies pripažinti neteisėtais ir panaikinti. Administracinio akto panaikinimo teisinius padarinius reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 straipsnis, kuriame nustatyta, kad skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, panaikinus tokį administracinį aktą dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, taikoma restitucija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Lietuvos jėzuitų provincija v. UAB „Diagnostikos poliklinika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-662/2004; 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje T. N. S. v. J. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-328/2006; 2007 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-149/2007; 2010 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. M. K., Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-47/2010; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras v. Kauno apskrities viršininko administracija, A. J. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-518/2011; kt.).

42Byloje nebuvo ginčijamas L. B. ir A. B. kaip nuosavybės teisių atkūrimo subjektų statusas, t. y. jų teisė į nuosavybės teisių atkūrimą nebuvo paneigta, tačiau nustatyta, kad nuosavybė negalėjo būti visa grąžinta natūra. Byloje taip pat nenustatyta, kad šie piliečiai būtų darę kokią nors neleistiną įtaką valstybės institucijų sprendimams nustatant grąžintinos žemės plotą, taigi nepaneigtas jų sąžiningumas nuosavybės teisių atkūrimo procese.

43Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, kai dėl netinkamo valdžios institucijų darbo asmenims, kurių sąžiningumas nepaneigtas, buvo atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės mišką, panaikinus ginčijamus administracinius aktus, restitucija turi būti taikoma taip, kad nepaneigtų šių asmenų teisės į teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, teisėtų lūkesčių apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. K. V. ir kt., bylos Nr. 3K-7-165/2012). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. sausio 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. D. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-4/2012, atsižvelgdama į EŽTT 1 Protokolo 1 straipsnio taikymo praktiką, pabrėžė, kad asmenims negali būti užkraunama pernelyg didelė našta, ypač tais atvejais, kai nuosavybės grąžinimo procesas užtrunka dėl valstybės institucijų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, klaidos ar neapsižiūrėjimo; būtina dėti maksimalias pastangas, jog pretendento teisė į nuosavybės atkūrimą ne tik būtų pripažinta, bet ir galimybės naudotis nuosavybe suteikimas neužtruktų pernelyg ilgai. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tokiu, kaip nagrinėjamos bylos, atveju visiškos restitucijos taikymas, nuosavybės teisių atkūrimo procedūros pripažinimas nebaigta ir asmenų, kuriems jau buvo atkurtos nuosavybės teisės ( ar tokio asmens įpėdinių), grąžinimas į neapibrėžtą padėtį iki šis klausimas bus išspręstas iš naujo, yra neproporcinga priemonė, kuri galėtų pažeisti šių asmenų, kurie laikėsi įstatymų reikalavimų, teises į teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, teisėtų lūkesčių apsaugą. Tokiu, kaip nagrinėjamos bylos, atveju, kai restitucija taikytina visų pirma dėl valstybės įgaliotų pareigūnų priimtų administracinių aktų dėl nuosavybės teisių atkūrimo neteisėtumo, valstybė turi prisiimti su restitucijos taikymu susijusius neigiamus padarinius, o atsakovams fiziniams ir juridiniams asmenims taikomi tokie minimaliai negatyvūs turto sugrąžinimo valstybės nuosavybėn padariniai, kokie nustatyti įstatyme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. K. V. ir kt., bylos Nr. 3K-7-165/2012).

44Dėl žemės sklypo ( - )

45Panaikinus administracinius aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo L. B. ir A. B. bei įvertinus tai, jog atsakovės A. I. B. ir A. B. šį sklypą įgijo neatlygintinai paveldėjimo būdu, teismas taiko vienašalę restituciją - grąžina valstybei 0,08 ha, kuriuos užima valstybinės reikšmės miškas, esantis 0,5691 ha ploto žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Šiuo atveju valstybė atgauna nuosavybės teisę į neteisėtai pretendentams natūra grąžintą žemės sklypą ir nuosavybės teisių atkūrimo jiems klausimas turi būti sprendžiamas iš naujo.

46Vadovaujantis kasacinio teismo praktika (LAT nutartis Nr. 3K-3-518/2011), jeigu iš asmens turtas sugrąžinamas valstybei, neabejotinai yra svarbu, kad valstybės institucijų neteisėtų veiksmų visi padariniai būtų kuo greičiau pašalinti – turi būti pakartotinai operatyviai išspręstas nuosavybės teisių atkūrimo klausimas. Spręsdamas dėl restitucijos ypatybių šiais atvejais teismas sprendime nurodo, kad tokių priemonių turi imtis valstybės institucija, veikdama pagal įstatymus, ir teismas nustato tam pakankamą terminą (CK 6.145 straipsnio 2 dalis). Nuosavybės teisių piliečiams atkūrimą reglamentuoja ir turi būti taikomos Atkūrimo įstatymo 13, 16, 18 ir kitų straipsnių nuostatos. Sprendžiant dėl termino paskyrimo svarbu, kad tai jau būtų pakartotinai priimamas sprendimas, todėl galima išvada, jog visi reikiami dokumentai nuosavybės atkūrimo klausimui spręsti yra surinkti, nebent juos reikia papildyti. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad taikant restituciją, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įpareigotina per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos atkurti mirusiojo J. Š. vardu nuosavybės teises į turtą, į kurį nuosavybės teisės lieka neatkurtos, panaikinus ginčijamų Kauno apskrities viršininko įsakymo ir sprendimų dalis.

47Dėl žemės sklypo ( - )

48Byloje nustatyta, kad dalį šio žemės sklypo po A. B. mirties 2006 07 26 taip pat paveldėjo atsakovės A. I. B. bei A. B., o 2006 09 29 jos ir L. B. šį turtą pirkimo–pardavimo sutartimi perleido kitiems asmenims, t. y. išreiškė valią pakeisti turto rūšį. Atsižvelgdamas į tai, taip pat į pirmiau išdėstytus argumentus ir kasacinio teismo praktikoje pateiktus išaiškinimus (LAT nutartis Nr. 3K-7-165/2012), teismas konstatuoja, kad tiek L. B., tiek ir A. B. teisių perėmėjoms restitucija netaikytina – jos neįpareigotinos grąžinti turto įgijėjams UAB „Vita Activa“ ir UAB „Manjana“ pinigų, kuriuos jos gavo pagal sandorį, o nuosavybės teisių atkūrimo procesas pripažintinas baigtu; priešingu atveju šių asmenų padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai (neproporcingai) pablogėtų (CK 6.145 straipsnio 2 dalis). Kadangi restitucijos klausimas sprendžiamas iš dalies panaikinus administracinius aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, o tinkamas nuosavybės teisių atkūrimas yra valstybės pareiga, tai, pripažinus nuosavybės teisių atkūrimo procesą pabaigtu ir neįpareigojant pardavėjų grąžinti pinigų turto įgijėjams UAB „Vita Activa“ ir UAB „Manjana“, iš kurių turtas natūra grąžintinas valstybei, restitucija taikytina tik tarp valstybės ir paskutiniųjų valstybei grąžintino turto įgijėjų, nes priešingu atveju jų padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o valstybės – atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 straipsnio 2 dalis). Taigi šiuo atveju teismas, remdamasis paskutine LAT praktika (3K-3-310/2012), taiko restituciją - grąžina valstybei 0,05 ha, kuriuos užima valstybinės reikšmės miškas, esantis 1,0992 ha ploto žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )), o iš valstybės priteisia UAB „Vita Activa“ ir UAB „Manjana“, iš kurių turtas natūra grąžintinas valstybei, jų patirtas šio turto įsigijimo išlaidas – pagal sandorį už ginčo sklypo dalį sumokėtą sumą, kuri skaičiuotina sekančiai 1 200 000 Lt : 1,0992 ha x 0,05 ha = 54 585,15 :2=27 292,58 Lt, t.y. UAB „Vita Activa“ ir UAB „Manjana“ po 27 292,58 Lt.

49Dėl bylinėjimosi išlaidų

50Teismas pažymi, kad nepriklausomai nuo to, jog ieškinį šioje byloje, gindamas viešąjį interesą, pareiškė prokuroras, o Nacionalinė žemės tarnyba įvardyta atsakovu, ši procesinė situacija nepaneigia fakto, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra valstybės, kurios interesais pareikštas ieškinys, atstovas, bet ne savarankiškas atsakovas, kuriam galėtų būti reiškiamas materialinis teisinis reikalavimas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei iš jos pačios atstovo tokiu atveju nepriteistinos (LAT nutartis 3K-7-165/2012).

51Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260, 270 ir 307 straipsniais,

Nutarė

52Ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, patikslintą ieškinį tenkinti.

53Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 02-01-1989 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta L. B. ir A. B. bendrosios dalinės nuosavybės teise 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype (( - ), unikalus Nr. ( - )) bei atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta L. B. ir A. B. bendrosios dalinės nuosavybės teise 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype (( - ), unikalus Nr. ( - )).

54Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 6443 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste L. B.“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,04 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype (( - ), unikalus Nr. ( - )) ir į 0,025 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype (( - ), unikalus Nr. ( - )).

55Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 6444 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste A. B.“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,04 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype (( - ), unikalus Nr. ( - )) ir į 0,025 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype (( - ), unikalus Nr. ( - )).

56Taikyti restituciją - įpareigoti L. B., A. I. B. ir A. B. natūra grąžinti valstybei 0,08 ha, kuriuos užima valstybinės reikšmės miškas, esantis 0,5691 ha ploto žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos įpareigoti per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos atkurti mirusiojo J. Š. nuosavybės teises į turtą, į kurį nuosavybės teisės lieka neatkurtos, panaikinus ginčijamų Kauno apskrities viršininko įsakymo ir sprendimų dalis.

57Pripažinti negaliojančia 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo (reg. Nr.6-1882VZ), išduoto Vilniaus miesto 41-ojo notarų biuro notarės Vidutės Zubavičiūtės, dalį, kuria A. B. paveldėjo A. B. turtą- 0,0125 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype (( - ), unikalus Nr. ( - )) ir 0,02 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha žemės sklype (( - ), unikalus Nr. ( - )).

58Pripažinti negaliojančia 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo (reg. Nr.6-1883VZ), išduoto Vilniaus miesto 41-ojo notarų biuro notarės Vidutės Zubavičiūtės, dalį, kuria A. I. B. paveldėjo A. B. turtą- 0,0125 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype (( - ), unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )) ir 0,02 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha žemės sklype (( - ), unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )).

59Pripažinti negaliojančia 2006 m. rugsėjo 29d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties (reg. Nr. VB7-13457), patvirtintos Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro notarės Danguolės Bieliūnaitės, dalį dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype, (( - ), unikalus Nr. ( - )) pardavimo UAB „Vita aktiva" ir UAB „Manjana".

60Taikyti restituciją – įpareigoti UAB „Vita Activa“ ir UAB „Manjana“ grąžinti valstybei natūra 0,05 ha, kuriuos užima valstybinės reikšmės miškas, esantis 1,0992 ha ploto žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )), o iš valstybės UAB „Vita Activa“ ir UAB „Manjana“ priteisti po 27 292,58 Lt (dvidešimt septynis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt du litus 58 ct).

61Pripažinti negaliojančia hipotekos sandorio, patvirtinto 2006 m. spalio 6 d. hipotekos lakštu, identifikavimo Nr.02120060013896, dalį, kuria UAB „Manjana“ įkeitė kreditoriui AB bankui „Swedbank“ ½ dalį 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )) bei panaikinti šioje dalyje jo registraciją hipotekos registre.

62Pripažinti negaliojančia hipotekos sandorio, patvirtinto 2007 m. birželio 18 d. hipotekos lakštu, identifikavimo Nr. 02120070010021, dalį, kuria UAB „Manjana" įkeitė kreditoriui AB bankui „Swedbank" ½ dalį 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype, ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir panaikinti šioje dalyje jo registraciją hipotekos registre.

63Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su patikslintu... 3. Ieškovo atstovas prokuroras teismo posėdyje paaiškino, jog 2006-02-21 Kauno... 4. 2012-05-14 byloje gautas atsakovės A. B. atsiliepimas į patikslintą... 5. 2012-05-15 teisme gautas atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM... 6. 2012-05-28 teisme gautas atsakovo AB „Swedbank“ atsiliepimas į... 7. 2012-05-28 teisme gautas atsakovo UAB „Vita activa“ atsiliepimas į... 8. 2012-01-11 teisme gautas atsakovės L. B. atsiliepimas į patikslintą... 9. Atsakovas UAB „Manjana“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė,... 10. 2011-09-22 teisme gautas trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės... 11. 2012-05-24 byloje gautas trečiojo asmens LR Aplinkos ministerijos atsiliepimas... 12. Tretieji asmenys Vilniaus m. 41-ojo notarų biuro notarė Vidutė... 13. Patikslintas ieškinys tenkintinas.... 14. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2006 m. vasario 21d. Kauno... 15. Ieškovas prašo panaikinti KAVA įsakymo ir sprendimų dalis, kuriomis buvo... 16. Dėl ieškinio senaties... 17. Atsakovai ir tretieji asmenys atsiliepimuose prašė taikyti 1 mėnesio... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Kauno apygardos prokuratūra raštą iš... 19. Dėl Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymų ir sprendimų... 20. Konstitucijos 47 str. yra nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine... 21. Besitęsiančiame nuosavybės teisių atkūrimo procese institucijos, kurioms... 22. Iš Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 02 21 priimtų... 23. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad tuo metu, kai Kauno apskrities viršininko... 24. Atsakovai atsiliepimuose nurodė, jog ieškovui nenurodžius miško sklypų... 25. Pažymėtina, kad, nors patikslintame ieškinyje prašoma pripažinti... 26. - 2006 m. vasario 21 d. Kauno AVA įsakymo Nr. 02-01-1989 „Dėl nuosavybės... 27. - 2006 m. vasario 21 d. Kauno AVA sprendimo Nr. 6443 „Dėl nuosavybės... 28. - 2006 m. vasario 21 d. Kauno AVA sprendimo Nr. 6444 „Dėl nuosavybės... 29. Dėl paveldėjimo pagal testamentą liudijimų, pirkimo pardavimo sandorio ir... 30. Panaikinus ginčijamų sprendimų ir įsakymų dalis, pripažintinos... 31. LR CK 4.6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad daliaisiais daiktais laikomi... 32. Atsakovo AB banko „Swedbank“ atstovas teismo pasėdyje nurodė, jog dalinai... 33. Atsižvelgiant į išdėstyta, yra pripažintini negaliojančiais:... 34. 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr.... 35. 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr.... 36. 2006 m. rugsėjo 29d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VB7- 13457 dalis dėl... 37. 2006 m. spalio 11 d. hipotekos lakšto, identifikavimo Nr.02120060013896,... 38. 2007 m. birželio 27 d. hipotekos lakšto, identifikavimo Nr. 02120070010021,... 39. Dėl restitucijos taikymo... 40. Kadangi pagal Konstitucijos 47 straipsnį valstybinės reikšmės miškai... 41. Nagrinėjamos bylos atveju valstybė neteko nuosavybės teisės į valstybinės... 42. Byloje nebuvo ginčijamas L. B. ir A. B. kaip nuosavybės teisių atkūrimo... 43. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, kai dėl netinkamo valdžios... 44. Dėl žemės sklypo ( - )... 45. Panaikinus administracinius aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo L. B. ir... 46. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika (LAT nutartis Nr. 3K-3-518/2011), jeigu... 47. Dėl žemės sklypo ( - )... 48. Byloje nustatyta, kad dalį šio žemės sklypo po A. B. mirties 2006 07 26... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 50. Teismas pažymi, kad nepriklausomai nuo to, jog ieškinį šioje byloje,... 51. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260, 270 ir 307 straipsniais,... 52. Ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą,... 53. Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 m. vasario 21 d.... 54. Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 m. vasario 21 d.... 55. Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 m. vasario 21 d.... 56. Taikyti restituciją - įpareigoti L. B., A. I. B. ir A. B. natūra grąžinti... 57. Pripažinti negaliojančia 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą... 58. Pripažinti negaliojančia 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą... 59. Pripažinti negaliojančia 2006 m. rugsėjo 29d. žemės sklypo... 60. Taikyti restituciją – įpareigoti UAB „Vita Activa“ ir UAB „Manjana“... 61. Pripažinti negaliojančia hipotekos sandorio, patvirtinto 2006 m. spalio 6 d.... 62. Pripažinti negaliojančia hipotekos sandorio, patvirtinto 2007 m. birželio 18... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...