Byla 2-853-807/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Diana Savickienė, sekretoriaujant Aldonai Daudaitei, dalyvaujant ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovui V. B., ieškovo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovei A. G., atsakovui O. O.,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui O. O. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo 25 728,60 Lt nuostolių, kuriuos patyrė išmokėdami piniginę kompensaciją Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus operatyvinio poskyrio tyrėjui D. R., tarnybos metu patyrusiam sužalojimus dėl sulaikymui aktyviai besipriešinusio atsakovo kaltės.

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė su juo iš esmės sutinkąs, prašė atidėti sprendimo vykdymą iki to laiko, kol jis išeis į laisvę (šiuo metu atsakovas atlieka bausmę pataisos namuose).

5Parengiamajame teismo posėdyje byloje dalyvaujantys asmenys (jų atstovai) palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes ir pozicijas.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2006-07-24 apie 18.20 val. Vilniaus m. VPK KP NTT NKS operatyvinio poskyrio vyresnysis tyrėjas R. J. ir tyrėjai M. M. bei D. R., tikrindami operatyvinę informaciją, gyvenamojo namo adresu Parko g. 60, Vilnius, kieme sulaikė A. J., pas kurį buvo aptiktas plastikinis maišelis su augalinės kilmės medžiaga, įtariama - narkotine. Gavus informacijos, kad minėtos medžiagos A. J. įsigijo iš O. O., buvo priimtas sprendimas atlikti kratą pastarojo namuose adresu Parko g. 60-307, Vilnius. Apie 20.00 val. policijos pareigūnai pastebėjo O. O. išeinantį iš pastarojo namo, tačiau šis, pastebėjęs pareigūnus, pradėjo bėgti. Pareigūnai jį vijosi. D. R. pavijo ir sugriebė O. O., apkabindamas jį rankomis iš už nugaros, bet šis ėmė aktyviais veiksmais - intensyviai mojuodamas rankomis bei spardydamasis - priešinosi, stengdamasis išvengti sulaikymo, spyrė tyrėjui D. R. į dešinės kojos kelį ir bandė pabėgti, bet buvo pavytas (b.l. 11-23, 27, 28, 30-32, 55-58, 90-93). Dėl skausmų dešinės kojos kelio srityje D. R. tą patį vakarą apie 22.50 val. kreipėsi į Vilniaus greitosios pagalbos universitetinę ligoninę, o 2006-07-25 rytą - į Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Respublikinę Vilniaus polikliniką, kur jam buvo diagnozuotas dešiniojo kelio sumušimas ir nubrozdinimas bei išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 2215357 laikotarpiui nuo 2006-07-25 iki 2006-08-11 (b.l. 25-26, 43-49, 66-67). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2008-09-08 pažymoje Nr. 3833 konstatuota, kad D. R. patirta trauma priskiriama prie lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymo (b.l. 25-26).

82007-03-29 buvo surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 10-7-11-262 (06) „Dėl Vilniaus m. VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus tyrėjo D. R. traumos“ (b.l. 11-14); išvados 2 punktu buvo pripažinta, kad Vilniaus m. VPK KP NTT NKS tyrėjas D. R. buvo sužalotas eidamas tarnybines pareigas, jo pareigų atlikimas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir jam mokėtina kompensacija dėl tarnybos metu patirto sužalojimo. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto iki 2006-11-01 galiojusios redakcijos 40 straipsnio 3 dalimi (kuri numatė, jog pareigūnui, kuris buvo sužalotas arba susirgo sunkia liga eidamas tarnybines pareigas arba dėl tarnybos, išmokama nuo vienerių iki penkerių metų (nuo 12 iki 60 mėnesių) jo darbo užmokesčių dydžio kompensacija), Vilniaus aps. VPK viršininkas 2008-09-30 įsakymu Nr. 10-TE-499 nusprendė išmokėti Vilniaus aps. VPK VP KP NTT NKS tyrėjui D. R. 25 728,60 Lt kompensaciją už tarnybos metu patirtą sveikatos sužalojimą (b.l. 10). Ši piniginė kompensacija D. R. buvo išmokėta 2008-09-30 (b.l. 9).

9Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2007-02-22 priėmė nuosprendį (b.l. 82-89), kuriuo konstatavo, jog O. O. 2006-07-24 apie 20.00 val. Vilniuje, Parko g. 60, namo kieme, jo sulaikymo metu, įtariant jį padarius nusikalstamą veiką, nepakluso policijos pareigūno D. R. teisėtam reikalavimui sustoti ir, panaudodamas fizinį smurtą, pasireiškusį smūgio ranka sudavimu į dešinę pareigūno ranką bei spyriu į dešinį pareigūno kelį, pasipriešino valstybės tarnautojui, t. y. padarė BK 286 str. numatytą nusikaltimą.

10Asmens sveikatos sužalojimas sukuria prievolę atlyginti žalą, kuri dėl savo specifinių bruožų išskiriama į specialųjį deliktą. Tai reiškia, kad žala, padaryta asmeniui jo sveikatos sužalojimu, atlyginama pagal specialias taisykles. Šios taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų (toliau – Sąlygos) 26 punktas) numato, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas pagal nurodytas Sąlygas, turi reikalavimo teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Vadovaudamiesi pastarojo nutarimo normomis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. 2 d., 6.280 str. 1 d., ieškovai, atlyginę D. R. O. O. neteisėtais veiksmais padarytą žalą, pagrįstai reiškia atsakovo atžvilgiu regresinį (atgręžtinį) reikalavimą dėl atlyginant žalą patirtų išlaidų (nuostolių) atlyginimo (priteisimo). Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl O. O. pasipriešinimo policijos pareigūnui (t. y. dėl O. O. neteisėtų veiksmų), kurio metu buvo sutrikdyta pareigūno D. R. sveikata. Civilinė atsakomybė atsakovui atsirado dėl jo veiksmų nepaklusus teisėtiems policijos pareigūno reikalavimams, t. y. neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (CK 6.246 str. 1 d., Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 16 str. 2 d.). O. O. yra atsakingas už pasekmes, atsiradusias sužalojus policijos darbuotoją, nes jis turėjo tokias pasekmes numatyti.

11Išdėstytų argumentų pagrindu, atsakovui neprieštaraujant, ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato ieškinys dėl žalos atlyginimo laikytinas pagrįstu ir yra tenkinamas.

12Iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 772 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovai yra atleisti pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 186-188, 197, 250, 259, 263, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo O. O. ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai 25 728,60 Lt (dvidešimt penkis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt aštuonis litus 60 ct) nuostolių.

16Priteisti iš atsakovo O. O. į valstybės pajamas 772 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio.

17Išaiškinti atsakovui, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį) jis privalo sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

18Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai